Ayam gorèng

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
ayam goreng bacem

Ayam gorèng inggih punika salah satunggaling tetedhan ingkang kathah dipunremeni masarakat. Ayam goreng ateges pitik ingkang dipungoreng.

Sajarah[besut | besut sumber]

Ayam goreng ugi kawastanan ayam goreng saking kidul, inggih punika ayam ingkang dipungoreng sasampunipun dipuncemplungaken wonten ing campuran bumbu ingkang sampun dipundamel. [1] Dipunwasatani ayam goreng saking kidul awit kala rumiyin ingkang sapisan nepangaken wontenipun ayam goreng inggih tiyang ingkang laladan asalipun saking Sekotlan nanging papan ingkang sapisan dipun-ginakaken kanggé damel ayam goreng inggih saking Amérika Sarékat sisih kidul.[2]](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)</ref> Dados manawi wonten sajarah ingkang nyebataken bilih ayam goreng asalipun saking Amérika Sarékat punika lepat.[2]
Déné ingkang leres miturut juru mangsak saking Vietnam bilih Amérika Sarékat namung dados papan kanggé nepangaken kemawon, lan sajatosipun ayam goreng sepisanan dipundamel wonten ing Sekotlan, Éropa.[2]

Anggenipun nggoreng ayamipun saged mapinten-pinten cara, ayam saged dipungoreng wonten ing wajan, dipungoreng mawi tekanan ingkang ageng, punapa dipungoreng mawi oven.[1]
Bumbu-bumbu mirunggan kala wau saged nyerep lemak ingkang kandhut wonten ing daging ayam piyambak. Kangge ngicalaken lemak saking daging ayam ingkang asli saged dipun-ginakaken kethokan ayam piyambak ingkang dipunpendhet kulit saha balungipun.[1]

Sajarah wontenipun ayam goreng sajatosipun inggih sajarah ingkang sampun dangu wontenipun.[1]
Ayam goreng sampun dangu misuwur wonten ing laladan Éropa sadèrèngipun dugi wonten ing tlatah Amérika Sarékat. Sasampunipun wonten ayam goreng, wekdal sapunika bahan-bahan ingkang dipungoreng saged saking manéka warni bahan, kados ta daging, iwak-iwakan, roti, uga manéka warna jinising janganan.[1]
Sedaya bahan saged dipungoreng amargi punika cara ingkang langkung praktis kanggé mangsak utawi ngolah satunggaling bahan.[1]

Jinising Ayam Goreng[besut | besut sumber]

Kangge damel ayam goreng misuwur betahaken wekdal ingkang radi dangu.[3]] Boten wonten pilihan sasanesipun damel manéka warna jinis saha raos ayam goreng supados masarakat boten bosen dhahar ayam goreng.[3]
Cara nyajekaken ayam goreng kanthi langkung saé ugi dados salah satunggaling cara supados nglestantunaken kawontenanipun ayam goreng.[3]
Ayam goreng saged dipunsajikaken mawi kenthang, saos, lan manéka warna janganan ingkang cocog.[3]

Maneka warna jinis ayam goreng sapunika sampun nyebar saking laladan satunggal lan laladan-laladan sanèsipun.[3]
Kathah tiyang ingkang saged magsak ayam goreng piyambak lan awit saking punika inovasi ayam goreng langkung ngrembaka malih.[3]

Bahan[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel ayam goreng ing antawisipun [4]:


Pangolahan[besut | besut sumber]

Caranipun damel ayam goreng inggih punika kados makaten [5]:

 1. Ayam digodhog mawi toya klapa lan bahan sanèsipun ngantos toyanipun telas lan ayamipun empuk.
 2. Ditambahi toya malih manawi prelu lajeng dipuntus ngantos boten wonten toyanipun lan didhemke.
 3. Ayam dipungoreng mawi lenga ingkang kathah ingkang sadèrèngipun lisah dipunpanasaken ngantos saestu benter.
 4. Ayam dipungoreng ngantos wernanipun kuning semu coklat lan boten patiya garing.
 5. Ayam dipunangkat saking wajan lan dipuntus ngantos boten wonten lisahipun.
 6. Ayam diolesi sisa duduh kenthel tilas godhogan ayam supados ayam katingal langkung saé.
 7. Ayam goreng siyap dipunsajikaken mawi manéka warna sambel.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. a b c d e f [1](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)
 2. a b c [ http://www.enquirer.com/editions/2004/08/01/tem_taste01lede.html](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)
 3. a b c d e f [2](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)
 4. [ http://southernfood.about.com/od/friedchicken/Fried_Chicken_Recipes.htm](dipunundhuh[pranala mati permanèn] tanggal 2 Oktober 2012)
 5. [ http://www.melroseflowers.com/mkic/resep/ayam/ayam_goreng_kalasan.html](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)