Ayam gorèng

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
ayam goreng bacem

Ayam gorèng inggih punika salah satunggaling tetedhan ingkang kathah dipunremeni masarakat. Ayam goreng ateges pitik ingkang dipun goreng.

Sajarah[besut | besut sumber]

Ayam goreng ugi kawastanan ayam goreng saking kidul, inggih punika ayam ingkang dipungoreng sasampunipun dipuncemplungaken wonten ing campuran bumbu ingkang sampun dipun damel. [1] Dipunwasatani ayam goreng saking kidul awit kala rumiyin ingkang sepisan nepangaken wontenipun ayam goreng inggih tiyang ingkang laladan asalipun saking Sekotlan ananging papan ingkang sepisan dipun-ginakaken kangge damel ayam goreng inggih saking Amérika Sarékat sisih kidul.[2]](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)</ref> Dados menawi wonten sajarah ingkang nyebataken bilih ayam goreng asalipun saking Amérika Sarékat punika lepat.[2]
Dene ingkang leres miturut juru mangsak saking Vietnam bilih Amérika Sarékat namung dados papan kangge nepangaken kemawon, lan sejatosipun ayam goreng sepisanan dipundamel wonten ing Sekotlan, Éropah.[2]

Anggenipun nggoreng ayamipun saged mapinten-pinten cara, ayam saged dipungoreng wonten ing wajan, dipungoreng mawi tekanan ingkang ageng, punapa dipungoreng mawi oven.[1]
Bumbu-bumbu khusus kala wau saged nyerep lemak ingkang kandhut wonten ing daging ayam piyambak. Kangge ngicalaken lemak saking daging ayam ingkang asli saged dipun-ginakaken kethokan ayam piyambak ingkang dipunpendhet kulit saha balungipun.[1]

Sajarah wontenipun ayam goreng sejatosipun inggih sajarah ingkang sampun dangu wontenipun.[1]
Ayam goreng sampun dangu misuwur wonten ing laladan Éropah saderengipun dugi wonten ing tlatah Amérika Sarékat. Sasampunipun wonten ayam goreng, wekdal sak punika bahan-bahan ingkang dipun goreng saged saking maneka warni bahan, kadosta daging, iwak-iwakan, roti, uga maneka warna jinising janganan.[1]
Sedaya bahan saged dipungoreng amargi punika cara ingkang langkung praktis kangge mangsak utawi ngolah satunggaling bahan.[1]

Jinising Ayam Goreng[besut | besut sumber]

Kangge damel ayam goreng misuwur betahaken wekdal ingkang radi dangu.[3]] Boten wonten pilihan sasanesipun damel maneka warna jinis saha raos ayam goreng supados masarakat boten bosen dhahar ayam goreng.[3]
Cara nyajekaken ayam goreng kanthi langkung sae ugi dados salah satunggaling cara supados nglestantunaken kawontenanipun ayam goreng.[3]
Ayam goreng saged dipunsajikaken mawi kenthang, saos, lan maneka warna janganan ingkang cocog.[3]

Maneka warna jinis ayam goreng sak punika sampun nyebar saking laladan satunggal lan laladan-laladan sanesipun.[3]
Kathah tiyang ingkang saged magsak ayam goreng piyambak lan awit saking punika inovasi ayam goreng langkung ngrembaka malih.[3]

Bahan[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipun betahaken kangge damel ayam goreng ing antawisipun [4]:


Pangolahan[besut | besut sumber]

Caranipun damel ayam goreng inggih punika kados mekaten [5]:

 1. Ayam digodhog mawi toya klapa lan bahan sanesipun ngantos toyanipun telas lan ayamipun empuk.
 2. Ditambahi toya malih menawi prelu lajeng dipuntus ngantos boten wonten toyanipun lan didhemke.
 3. Ayam dipungoreng mawi lenga ingkang kathah ingkang saderengipun lisah dipunpanasaken ngantos saestu benter.
 4. Ayam dipungoreng ngantos wernanipun kuning semu coklat lan boten patiya garing.
 5. Ayam dipun angkat saking wajan lan dipun tus ngantos boten wonten lisahipun.
 6. Ayam diolesi sisa duduh kenthel tilas godhogan ayam supados ayam ketingal langkung sae.
 7. Ayam goreng siap dipunsajikaken mawi maneka warna sambel.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ a b c d e f [1](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)
 2. ^ a b c [ http://www.enquirer.com/editions/2004/08/01/tem_taste01lede.html](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)
 3. ^ a b c d e f [2](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)
 4. ^ [ http://southernfood.about.com/od/friedchicken/Fried_Chicken_Recipes.htm](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)
 5. ^ [ http://www.melroseflowers.com/mkic/resep/ayam/ayam_goreng_kalasan.html](dipunundhuh tanggal 2 Oktober 2012)