Cucur

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Kue Cucur

Cucur inggih punika salah satunggaling jajanan pasar kas Jawa, Indonésia. Cucur punika raosipun manis lan éca.[1] Kathah tiyang ingkang remen dhahar kuwé cucur punika amargi reginipun mirah saha raosipun éca, legi, gurih, empuk ing tengahipun, saha renyah ing pinggiripun. Kuwé cucur punika gampil dipundamel saha boten betahaken wekdal ingkang dangu kanggé damelipun. Cara damel kuwé cucur punika prasaja sanget amargi cekap namung dipungorèng kémawon. Dadosipun boten prelu kuwé cucur punika ndadak dipunoven utawi dipunpanggang. Asiling wujud kuwé cucur punika bunder kados wulan.

Bahan-bahan[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipun-ginakaken kanggé damel kuwé cucur inggih punika:[2]

Cara damelipun[besut | besut sumber]

Cara damel kuwé cucur inggih punika kados makaten:[3]

 1. Toya, gula jawa, lan godhong pandan dipungodhog ngantos umub. Manawi sampun saged dipunangin-anginaken supados radi anget.
 2. Glepung beras, glepung teigu, lan sarem saged dipuncampur lajeng dipunudhag ngantos rata.
 3. Toya gedhis ingkang sampun dipundamel kala wau dipuncampur wonten ing adonan glepung sakedhik-sakedhik ngantos rata lan kanthi dipunuleni lan dipunkeplok-keplok dangunipun 30 menit ngantos toya gedhis kala wau telas. Manawi sampun adonan dipundhemaken dangunipun 40 menit.
 4. Lisah klentik saged dipunlebetaken wonten ing waja mirunggan kanggé damel cucur gunggungipun 4 cendhok. Manawi sampun panas lisahipun, adonan kuwé cucur saged dipunlebetaken. Adonan dipundamel ngantos wonten serat-seratipun.
 5. Pérangan tengahipun lajeng dipunsunduk nganggé biting kanthi dipunputer-puter. Lajeng dipunwalik sekedhap lan saged dipunangkat.

Tips damel kuwé cucur[besut | besut sumber]

 • Ngginakaken glepung beras ingkang énggal lan kualitasipun saé supados asilipun cucur boten wonten seratipun lan kuwé cucuripun boten mambet kirang sedhep.
 • Manawi ngginakaken gendhis jawi, sasampunipun gendhis dipungodhog lajeng dipunsaring rumiyin supados boten wonten regedan ingkang mlebet ing adonan.
 • Ngginakaken lisah gorèng ingkang énggal lan kualitasipun saé supados raos lan aromanipun kuwé cucur saged tetep saé (boten kecampur kaliyan raosipun dhaharan sanèsipun).
 • Manawi kepéngin paring warna dhateng kuwé cucuripun, ngginakaken pasta saking pewarna supados ambunipun cucur langkung sedhep.
 • Nalika nyampur adonan, mliginipun cucur ingkang dipundamel saking glepung beras, langkung saé manawi anggènipun nyampur toya gendhisipun taksih bentèr supados adonan saged kecampur kanthi rata lan cucuripun wonten serat kas cucur.
 • Nalika nyampur glepung kaliyan toya gendhisipun, saged ngginakaken mixer kanggé langkung nggampilaken anggènipun ngadoni kuwénipun.
 • Anggènipun ngeplok-ngeploki adonan nganggé tangan miterat wekdal ingkang sampun dipunandharaken wonten ing resep utawi paling cekak 15 menit supados saged ngasilaken cucur kanthi serat ingkang saé
 • Anggènipun nggorèng cucur wonten ing waja ingkang radi nyekung tengahipun supados asilipun cucur saged wujud nggunung.
 • Anggènipun manasi lisah gorèng kedah panas nanging sampun ngantos kepanasen amargi serat kuwé cucuripun badhé langkung sakedhik lan raosipun taksih kados glepung.
 • Ngginakaken geni ukuran sedheng
 • Ing tengah prosès nggorèng, adonan saged dipungrujugi lisah supados adonanipun rata dipungorèng sadaya.
 • Pérangan tengah cucur saged dipuntubles ing tengahipun supados pérangan ingkang dèrèng mateng saged medal lajeng saged mateng ugi.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. [1] Archived 2012-04-14 at the Wayback Machine.(dipunundhuh tanggal 19 Novèmber 2012)
 2. [2](dipunundhuh tanggal 19 Novèmber 2012)
 3. [3](dipunundhuh tanggal 19 Novèmber 2012)