Menyang kontèn

Wikipédia:Sugeng rawuh

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Wikipedia punika bauwarna mardika ingkang dipunserat kanthi gotong-royong déning para sutresna ingkang sampun kersa paring kawigatosan. Situs punika winastani wiki, ingkang suraosipun: sinten kémawon, panjenengan ugi, saged ngewahi saha mbesut (edit) saben artikel ingkang cumaos. Caranipun gampil saèstu, namung nge-klik pranala besut (ngroncé) ingkang wonten ing pérangan nginggil saben artikel Wikipédia.

Gegambaran Wikipedia

Kaca Wikipédia nyaosaken kathah artikel ngenani punapa kémawon. Supados saged mirsani artikel kasebat, mlebet kémawon dhumateng Wikipédia:Pendhapa, lajeng padosi babagan utawi artikel ingkang kabetahaken, lajeng milai kémawon anggènipun njelajah. Ugi, wonten kothak kanggé madosi perkawis ingkang wonten sesambunganipun ing pérangan pinggir saben kaca.

Menawi panjenengan manggihi perkawis ingkang mérak manah tur ngremenaken, mangga kersaha nilaraken seratan wonten kaca parembugan. Caranipun, sepisan klik pranala parembugan (wonten ing pérangan nginggil kaca) kanggé mlebet kaca parembugan, lajeng klik + ing kaca parembugan (wonten ing pérangan nginggil kaca, sisih tengen pranala besut). Kita bingah menawi pikantuk tanggapan ingkang positif.

Ngreroncé (ngédit/mbesut)

Sinten kémawon kénging ngéwahi utawi nggantos sedaya kaca ing Wikipédia (kelebet kaca punika!). Nge-klik besut ing pérangan nginggil kaca punika menawi panjenengan rumaos perlu dipun-leresaken. Panjenengan mboten kedah nggadhahi keprigelan (keahlian) khusus; Panjenengan ugi mboten kedah login supados saged ngéwahi kaca (nanging langkung prayogi menawi login rumiyin).

Cara ingkang paling gampil kanggé miwiti nggih milai kémawon ngginakaken Wikipédia kados menawi panjenengan ngginakaken bauwarna sanèsipun, nanging menawi penjenengan nemahi masalah—salah serat utawi artikel ingkang mboten patos cetha—klik kemawon "besut" lajeng leresaken bab kasebat.

Wikipédia: Panjenengan kedah wantun ngreroncé kaca. Menawi panjenengan rumaos perlu ngleresaken isi kaca, mangga dipun laksanakaken! Sampun ngantos ajrih menawi lepat (lha wong mèh kabèh sing nyumbang artikel Wikipédia ya naté gawé salah nalika wiwitan mèlu partisipasi nèng Wikipédia). Saumpaminipun panjenengan sampun kebacut damel klintu, taksih saged dipun-leresaken bènten wekdal, déning panjenengan piyambak utawi réncang sanèsipun. Mbok menawi panjenengan ngraos bab punika radi agor-agori! Mangga dipun-pirsani kémawon jawaban atas kritikan terhadap Wikipédia supados saged mudheng kados pundi larah-larahipun cara ingkang kados mekaten pranyata saged mrantasi damel.

Wikipédia sapunika sampun nggadhahi artikel ingkang cacahipun sauntawis kathah (kinten-kinten 73.493 artikel lan 62.700 naragina), nanging Wikipédia teras kémawon ngrembakaken cacahing artikel kasebat, sedaya dipun-serat para priyantun kados kita punika. Panjenengan saged ugi mirsani miwiti artikel énggal utawi ngleresaken artikel-artikel ingkang sampun sumadya.

Kita nggadhahi kathah kebijakan lan pitedah ingkang langkung saé menawi dipun-pirsani rumiyin, kadosta sudut pandang netral (NPOV) ingkang tegesipun artikel-artikel ingkang dipun serat kedah nétral lan mboten ngandhut prasangka, lan kedah saged makili pirang sudut pandhang sing béda nanging tetep obyektif lan sopan. Kabèh sumbangan kanggo Wikipédia mau diterbitaké miturut Lisensi Dokumentasi Bebas GNU (GFDL). Lisensi GDFL dienggo kanggo mesthèkake yèn Wikipédia lan artikel-artikelé tetep bisa bebas digunakaké dening sapa waé (Delok hak cipta karebèn mangerti informasi luwih lanjut).

Mangga dipun-cobi!

Priksani ugi