Wikipédia:Sugeng rawuh

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Wikipedia punika bauwarna mardika ingkang dipunserat kanthi gotong-royong déning para sutresna ingkang sampun kersa paring kawigatosan. Situs punika winastani wiki, ingkang suraosipun: sinten kémawon, panjenengan ugi, saged ngewahi saha nyunting saben artikel ingkang cumaos. Caranipun gampil saestu, namung nge-klik pranala sunting (ngroncé) ingkang wonten ing perangan nginggil saben artikel Wikipédia.

Gegambaran Wikipedia[besut sumber]

Kaca Wikipédia nyaosaken kathah artikel ngenani punapa kémawon. Supados saged mirsani artikel kasebat, mlebet kemawôn dumateng Kaca Utama, lajeng padôsi babagan utawi artikel ingkang kabetahaken, lajeng milai kemawon anggenipun njelajah. Ugi, wônten köthak kanggé madosi perkawis ingkang wonten sesambunganipun ing perangan pinggir saben kaca.

Menawi panjenengan manggihi perkawis ingkang mérak manah tur ngremenaken, mangga kersaha nilaraken seratan wonten kaca dhiskusi. Caranipun, sepisan klik pranala diskusi (wonten ing perangan nginggil kaca) kangge mlebet kaca diskusi, lajeng klik + ing kaca diskusi (wonten ing perangan nginggil kaca, sebelah tengen pranala sunting). Kita bingah menawi pikantuk tanggapan ingkang positif.

Ngreroncé (mengedit/menyunting)[besut sumber]

Sinten kemawon kenging ngewahi utawi nggantos sedaya kaca ing Wikipédia (kelebet kaca punika!). Nge-klik sunting ing perangan nginggil kaca punika menawi panjenengan rumaos perlu dipun-leresaken. Panjenengan mboten kedah nggadhahi keprigelan (keahlian) khusus; Panjenengan ugi mboten kedah login supados saged ngewahi kaca (nanging langkung prayogi menawi login rumiyin).

Cara ingkang paling gampil kanggé miwiti nggih milai kemawon ngginakaken Wikipédia kados menawi panjenengan ngginakaken ensiklopédia sanesipun, nanging menawi penjenengan nemahi masalah—salah serat utawi artikel ingkang mboten patos cetha—klik kemawon "sunting" lajeng leresaken bab kasebat.

Wikipédia: Panjenengan kedah wantun ngreroncé kaca. Menawi panjenengan rumaos perlu ngleresaken isi kaca, mangga dipun laksanakaken! Sampun ngantos ajrih menawi lepat (lha wong mèh kabèh sing nyumbang artikel Wikipédia ya naté gawé salah nalika wiwitan mèlu partisipasi nèng Wikipédia). Saumpaminipun panjenengan sampun kebacut damel klintu, taksih saged dipun-leresaken bènten wekdal, dening panjenengan piyambak utawi réncang sanèsipun. Mbok menawi panjenengan ngraos bab punika radi agor-agori! Mangga dipun-pirsani kémawon jawaban atas kritikan terhadap Wikipédia supados saged mudheng kados pundi larah-larahipun cara ingkang kados mekaten pranyata saged mrantasi damel.

Wikipédia sakpunika sampun nggadhahi artikel ingkang cacahipun sauntawis kathah (kinten-kinten 71.668 artikel lan 54.518 naragina), nanging Wikipédia teras kémawon ngrembakaken cacahing artikel kasebat, sedaya dipun-serat para priyantun kados kita punika. Panjenengan saged udi mirsani miwiti artikel enggal utawi ngleresaken artikel-artikel ingkang sampun sumadya.

Kita nggadhahi kathah kebijakan lan pitedah ingkang langkung saé menawi dipun-pirsani rumiyin, kadosta sudut pandang netral (NPOV) ingkang tegesipun artikel-artikel ingkang dipun serat kedah nétral lan mboten ngandhut prasangka, lan kedah saged mewakili pirang sudut pandhang sing béda nanging tetep obyektif lan sopan. Kabèh sumbangan kanggo Wikipédia mau diterbitaké miturut Lisensi Dokumentasi Bebas GNU (GFDL). Lisensi GDFL dienggo kanggo mesthèkake yèn Wikipédia lan artikel-artikelé tetep bisa bebas digunakaké dening sapa waé (Delok hak cipta karebèn mangerti informasi luwih lanjut).


Mangga dipun-cobi!

Priksani ugi[besut sumber]