Wikipédia:Pancapilar

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sedaya kawicaksanan lan paugeran Wikipédia saged dipunringkes dados pancapilar utawi gangsal cagak ingkang dumados watekipun Wikipédia:

Wikipedia punika satunggaling ènsiklopédhi
 • Wikipedia punika satunggaling ènsiklopédhi ingkang ngombinasèkaken unsur-unsur saking ènsiklopédhi umum, ènsiklopédhi kusus, lan almanak (cathetan babad sajarah) ing satunggal wadhah.
 • Sedaya artikel kedah tundhuk ing kawicaksanan sanès riset asli lan kedah saèstu dipunusahakaken kaleresanipun.
 • Wikipedia sanès papan kanggé urun rembug gagasan, pengalaman, utawi argumèn pribadi. Langkung tebih malih, Wikipedia sanès papan kanggé ndèkèk informasi sembarangan.
 • Wikipedia sanès papan kanggé kolèksi pernyataan "panjenengan pirsa?"(trivia), panggung politik, promosi pribadi, papan pracoban anarki utawi dhémokrasi, utawi satunggaling buku petunjuk situs (web).
 • Wikipedia uga sanès papan kanggé ndèkèk sumbangsih awujud èntri bausastra (kamus), koran, utawi kolèksi naskah sumber. Jenis isi kados mekaten saged dipundèkèk ing proyèk wiki sanèsipun, Wiktionary, Wikinews, lan Wikisource.
 
Wikipedia gadhah cara ningali nétral
 • Tegesipun kita sedaya ngusahakaken supados sedaya artikel mboten "bot-sih" (tembung bot-sih asring kagunakaken kanggé tiyang Jawa ingkang karingkes saking "abot sisih" utawi "awrat sisih") kanthi ngrungkebi sedaya pamawas kanthi adil. Nyerat satunggaling artikel ingkang adil punika seni kang perlu kalatih. Para panyumbang ingkang sampun nguwasani “seni” puniki kaajab supados mbiyantu ngembangaken Wikipedia:Tutorial NPOV.
 • Ing panyeratan/panulisan artikel ing Wikipédia, mboten wonten cara tingal ingkang punapa kémawon ingkang saged dipun-anggep kanthi satunggaling "pandhengan ingkang leres" utawi "pandhengan paling saé", puniki tegesipun panjenengan kados nyerat saben sumber ingkang saged dipun-vérifikasi, utawi informasi ingkang sampun katerbitaken déning satunggaling sumber ingkang mawenang, kususipun kanggé topik-topik ingkang kontrovèrsial.
 • Menawi satunggaling konflik muncul vèrsi pundi ingkang nétral piyambak, mangga dipun-umumaken satunggaling wanci "pangademan" lan dipun-sukani satunggaling tandha (tag) ing artikel punika menawi artikel kasebut punika taksih dados pasulayan; bahas pratélanipun satunggal-satunggal ing kaca dhiskusinipun lan mangga tumut pados solusinipun.
 
Wikipedia gadhah isi bebas
 • Saben tiyang saged nyunting ing Wikipedia.
 • Sedaya tèks kasedyakaken saandhaping GNU Idin Dhokumèntasi Bébas (GNU Free Documentation License (GFDL)) wonten pundi sedaya tiyang saged nyebaraken saha nggandhèngaken pranalanipun mawa paugeran samesthinipun.
 • Cobi dipunsadari menawi saben artikel saged dipunowahi sinten kémawon lan mboten wonten kontrol individu ing sadhuwuring sawijining artikel tartamtu; mila déné, saben seratan ingkang panjenengan sumbangaken saged dipunsunting sinten kémawon tanpa ampun lan saged dipunsebaraken miturut kabutuhaning déning komunitas.
 • Sampun nyumbang karya ingkang nglanggar hak cipta utawi karya ingkang gadhah lisènsi ingkang mboten kompatibel mawi GFDL.
 
Wikipedia gadhah paugeran tata krami
 • Saénipun naragina Wikipedia sanèsipun dipun-mulèni, senadyan panjenengan mboten sarujuk. Temtu para naragina kedah tumindhak sopan.
 • Sampun nyerang pribadi utawi nyebaraken panggalih pribadi.
 • Tetepa sabar senadyan swasana panyuntingan dados bentèr. Sampun ngantos dados wonten perang suntingan mawa numutaken aturan pawangsulan kaping tiga. Mangga dipun-pèngeti, sampun wonten 73.472 artikel ing Wikipédia basa Jawi kanggé dipunpriksa, dipunsunting, lan dipun-diskusèkaken.
 • Mangga tumindhak jujur, lan cobi nganggep naragina bènten ugi tumindhak saé saha jujur. Mugi saged kagungan sikap terbuka lan nyambut naragina sanèsipuna.
 
Sampun kawratan aturan
 • Wikipedia mboten gadhah paugeran sanèsipun kejawi gangsal cagak ingkang dipunpratélaken ing ngriki.
 • Sampun ragu nyunting, mindhahaken, lan ngéwahi artikel. Karemenan kanggé nyunting sayektinipun dados tujuan utami panjenengan wonten ing Wikipedia. Panjenengan mboten prelu kuwatos menawi panyuntingan kedah sampurna.
 • Sampun ajrih menawi panjenengan lepat lan malahan ngrisak isi Wikipedia. Saben vèrsi suntingan rumiyin tetep wonten, dados panjenengan mboten prelu samar menawi mboten sengaja ngrisak Wikipedia utawi mbusak isinipun artikel. Sedaya saged dipunwangsulaken. Nanging cobi dipunpènget menawi sedaya seratan ingkang panjenengan serat wonten mriki bakal kasimpen kanggé wekdal lami.

Cathetan[besut sumber]

Kaca puniki ngamoti prinsip-prinsip dhasar wikipedia. Prinsip-prinsip dhasar puniki sedaya sampun wonten sadèrèngipun kaca puniki sinerat.