Gathot

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gathot
250px
Gathot
Informasi
Asal Indonésia
Dhaérah Jawa
Penyajian lan bahan
Bahan ketéla pohung

Gathot inggih punika salah satunggaling tetedhan tradhisional saking tlatah Gunung Kidul, Wanagiri saha sakiwa-tengenipun. Gathot punika adhedhasar bahan ingkang sami kaliyan thiwul, inggih punika saking téla, mliginipun ingkang sampun awujud gaplèk.

Caranipun Damel Gathot[besut | besut sumber]

  1. Téla ingkang sampun awujud gaplèk dipunrendhem wonten ing toya ingkang dangu. Dumugi wonten warni cemeng wonten gaplèkipun. (wonten ugi ingkang caranipun damel warni cemeng wonten ing gaplèk punika kanthi dipunsélèhaken wonten njawi, supados kejawahan. Saking toya jawahan punika saged paring warni cemeng ingkang dados raos ingkang sakèco kanggé gathot)
  2. Saksampunipun wonten warni cemeng banjur dipuntus.
  3. Lajeng dipundang dumugi mateng.
  4. Gathot punika langkung èca dipundhahar kaliyan parutan krambil lan gendhis jawa.