Sagon

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
sagon bakar

Sagon inggih punika salah satunggaling tetedhan tradhisional khas Jawa Tengah. Ing wekdal rumiyin, kathah tiyang ingkang remen damel sagon kanthi bahan-bahan ingkang prasaja tanpa bahan pengawèt. Nanging ing wekdal sak punika anggènipun damel sagon sampun asring dipunsukani bahan pengawèt ngengingi produk ingkang dipunsadé. Ing wekdal rumiyin, anggènipun damel sagon, tiyang ngginakaken anglo dados asilipun kue sagon ingkang dipundamel ugi eco. Napa malih anggènipun mbakar taksih ngginakaken areng minangka bahan bakaripun. Nanging ing wekdal sak punika, ngengingi kabetahan pasar ingkang langkung kathah, anggènipun damel sagon sampun kathah ingkang boten ngginakaken anglo nanging ngginakaken kompor biyasa kemawon.[1]

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipun-ginakaken kanggé damel sagon inggih punika kados makaten:[2]

Caranipun damel[besut | besut sumber]

Manawi badhé damel sagon punika boten patos angèl. Ing ngandhap punika badhé dipunandharaken kados pundi caranipun damel sagon.[3]

  1. Mentega dipunmixer ngantos werninipun pucet. Lajeng manawi sampun pucet, kuning tigan saged dipunlebetaken, kanthi terus dipunmixer, lajeng saged dipunsisihaken rumiyin.
  2. Ing wadhah sanèsipun, sadaya bahan ingkang wonten kejawi glepung saged dipunlebetaken lajeng dipungiles, dipunremes-remes ngantos gulanipun ajer. Manawi sampun ajer gendhisipun nembé glepung saged dipunlebetaken, lan dipuncampur dados satunggal ngantos rata.
  3. Salajengipun, mentega saha tigan ingkang sampun dipunkocok kala wau saged dipunlebetaken, lan dipunudhak ngantos rata sadaya.
  4. Oven dipunpanasi kanthi suhu 160 drajat celcius. Adonan ingkang sampun dipundamel kala wau lajeng saged dipuncithaki wonten ing loyang punapa cithakan ingkang sampun dipunsamektakaken. Sampun ngantos kesupen, sadèrèngipun dipun-ginakaken kanggé manggang, loyang utawi cithakanipun dipunlumuri mentega rumiyin kandelipun kirang langkung 4 mm supados samangke adonanipun boten nemplek ing cithakanipun.
  5. Manawi adonan sampun dipuncithak ing loyang, lajeng loyangipun saged dipunlebetaken wonten ing oven lan dipunpanggang ngantos mateng saha werninipun radi coklat. Manawi sampun mateng, adonan saged dipunangkat lan dipungurat malih nganggé peso supados wonten teksturipun lan gampil dipuncopot saking cithakanipun.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] SAGON SALAH SATU KUE TRADISIONAL JOGJA (dipunundhuh tanggal 26 Dhésèmber 2012)
  2. [2] Resep Sagon Bakar (dipunundhuh tanggal 26 Dhésèmber 2012)
  3. [3] SAGON ANEKA RASA (dipunundhuh tanggal 26 Dhésèmber 2012)