Jajan pasar

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Jajan pasar.

Jajan pasar punika sebutan kanggé tetedhan tradhisional. Dipunwastani jajan pasar amargi kala rumiyin tetedhan kados punika saged dipunpanggihi dipunsadé wonten ing peken-peken tradhisional. Tuladha jajan pasar kados ta jadah, gethuk, arem-arem, grontol, tapé, ondhé-ondhé, jenang, témpé bacem, bongko, cenil, timus, lsp.

Jajan pasar limrah kanggé pasugatan nalika wonten kempalan utawi adicara, nanging ugi limrah kanggé nyamikan wujud jajanan ingkang dipuntedha ing antawisipun wekdal-wekdal nedha. Bahan kanggé damel jajan pasar mliginipun saking glepung trigu, glepung beras, ketéla pohung, utawi gaplèk. Wonten sawatawis kategori jajan pasar ingkang limrah kasadé, inggih punika jajan pasar ingkang raosipun asin utawi gurih lan ingkang manis.

Réferènsi[besut | besut sumber]