Menyang kontèn

Jenang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Bakul dodol (jenang).

Jenang inggih punika tetedhan ingkang dipundamel saking glepung, upaminipun glepung wos, glepung gandum, lan sanèsipun. Jenang asipat jemek saéngga anggènipun dhahar kedah nganggé suru utawi séndhok. Jenang saged dipundhahar kaliyan santen utawi duduh gula jawa. Jenang dipunsajekaken wekdal wonten adicara adat, tiyang gadhah damel utawi namung dipundhahar kados jajanan.

ilustrasi cara nggawe jenang

Manéka warna jenang[besut | besut sumber]

Ing Jawi wonten manéka warna jenang, antawisipun:

Jenang abang[besut | besut sumber]

Jenang abang digawé saka sagu mutiyara. Glepung sagu wis dibentuk bunder kayadènè mutiyara lan diwénéhi warna abang. Sagu kuwi digodhog karo banyu lan godhong pandan. Jenang iki dipangan karo santen kang warna putih.

Jenang candhil[besut | besut sumber]

Jenang candhil digawé saka candhil utawa glepung pathi utawa glepung pohung. Wanci masak diwénéhi gula jawa.

Jenang mancawarna[besut | besut sumber]

Jenang punika kadamel saking 7 (pitung) warni jenang, inggih punika pethak (lambang kasucèn), abrit (wantun), kuning (keagengan), ijem (pengarepan), lan sléwah ingkang wujud palang (pepalang) lan cemeng (tujuwan). Jenang punika dados salah satunggalipun sesajèn ing budaya Jawi.

Jenang ireng[besut | besut sumber]

Jenang ireng digawé saka ketan ireng. Mula warnanè pancen ireng.

Jenang katul/Jenang Grendul[besut | besut sumber]

Jenang kang digawe saka tepung kanji, banjur dibentuk siji-siji lan diwenehi duduh saka santen. Mula jenenge Jenang katul.