Menyang kontèn

Galamai

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
     

Galamai inggih punika salah satunggaling dhaharan alit ingkang ngginakaken bahan dhasaripun punika saking beras ketan, gula aren, lan ugi santen. Dhaharan punika asalipun punika saking wewengkon Sumatra Kulon. Menawi wonten ing papan sanesipun, dhaharan kados mekaten punika dipunmangertosi minangka dodol utawi jenang. Kathahipun sedaya suku wonten ing Indonesia punika gadhah dhaharan ingkang jinisipun kados mekaten.

Cara anggenipun damel galamai[besut | besut sumber]

Glepung beras ketan punika dipunmasak sareng kaliyan santen klapa kanthi ngginakaken gula tebu utawi gula aren kanthi ngginakaken kuali ingkang ageng sanget. Dhaharan punika padatanipun dipundamel kanggé prelu nalika wonten pesta mantenan lan pesta adhat sanesipun. Kejawi punika ugi dipundamel nalika badhe wonten dinten riyaya.

Padatanipun galamai punika dipundamel kanthi cara gugur gunung (gotong royong) amargi mbetahaken kathah tenaga kanggé ngudhak adonan ingkang kathah lan ugi mbetahaken wekdal ingkang dangu. Asil saking masakan punika awujud dhaharan ingkang warninipun cemeng (ireng) mengkilat lan gadhah raos ingkang legi.