Bandrék

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Unjukan bandrek

Bandrék punika satunggaling unjukan tradhisional tiyang Sunda saking Jawa Kulon, Indonesia. Unjukan punika dipununjuk kanthi ancas kanggé damel awak punika anget. Unjukan punika padatanipun dipuncawisaken nalika kawontenan nembé adhem, kadosta nalika nembé jawah utawi nalika wanci dalu. Bahan dhasar ingkang dipunginakaken kanggé damel bandrek ingkang paling wigati inggih punika jahé lan gula abang. Nanging, wonten ing wewengkon tartamtu ingkang nambahaken bumbon crakèn piyambak kanthi ancas kanggé nambah èfèk anget ingkang wonten ing bandrek kadosdéné seré, mrica, pandan, tigan saking ayam kampung, lan sanèsipun. Susu ugi saged katambahaken gumantung kaliyan seléranipun piyambak-piyambak. Kathah tiyang Indonesia ingkang pitados bilih bandrèk punika saged dados obat tumrap manéka penyakit ènthèng kadosdéné gerah tenggorokan, watuk lan sanesipun. Wonten ing Bandung, padatanipun tiyang ingkang nyadé punika nambahaken kaliyan sekedhik kerukan klapa kanggé nambah cita rasa saking bandrèk wau. Bandrèk punika limrah dipununjuk sareng kaliyan kacang godhog, téla pendhem godhog, lan ugi gorèngan.

Manéka werna[besut | besut sumber]

Sareng kaliyan pangrembakaning jaman, bandrèk punika kathah dipunsadé kanthi wujud ingkang sampun instan. Ancasipun punika supados saged dipununjuk wonten pundi kemawon lan kapan mawon. Nanging raosipun punika radi béda kaliyan bandrèk ingkang asli. Wonten ing Bandung lan sakiwa tengenipun, tasih kathah tiyang ingkang nyadé bandrèk ingkang asli, padatanipun dipunsadé sareng kaliyan bajigur.