Gunung Tanggamus

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gunung Tanggamus
Gunung Tanggamus

Gunung Tanggamus inggih punika salah satunggaling gunung ing Indonésia ingkang dumunung ing Kacamatan Kota Agung, Kabupatèn Tanggamus, Propinsi Lampung. Gunung Tanggamus mapan ing sisih wetan radi lor saking Kota Agung, jarakipun 10 km.

Gunung Tanggamus gadhah dhuwur kirang langkung 2.100 meter saking nginggil toya laut ingkang mapan wonten ing propinsi Lampung, mliginipun ing Kabupatèn Tanggamus, ingkang minangka kabupatèn ingkang kasil mekar saking Kabupatèn Lampung Selatan, lan dipun sebat kabupatèn Tanggamus amargi wonten gunung Tanggamus ing kabupatèn punika.[1]

Daya Tarik[besut | besut sumber]

Pemandangan ingkang ketingal ing Gunung Tanggamus punika endah sanget. Saking salah setungga gigiring gunung saged dipun tingali kaendahaning Lempongan Semangka, ingkang kalebet lempongan ingkang paling ageng saha paling jero ing Lampung. Saking mriki saged ketingal kapal -kapal nelayan ingkang nembe nglaut saha kapal super tanker (kapal raksasa) ingkang ngangkut minyak bumi ingkang nembe lego jangkar. Wonten ing gunung Tanggamus punika wonten ugi papan ingkang dipun remeni déning para pendaki ingkang dipun wastani "basecamp sonokeling". Basecamp punika mapan wonten ing dhueur 700 meter dpl ingkang mapan wonten ing alas sonokeling, ingkang isinipun las inggih wit -witan ingkang dipun tandur déning Dinas Kehutanan Propinsi Lampung 45 taun kepengker. Ing papan punika, para pendaki saged nggelar perkemahan. Menawi badhe dhateng papan punika caket sanget, namung betahaken wekdal 2 jam saking awalipun ndhaki. Ing sikiling gunung Tanggamus wonten tigang kacamatan ingkang sami ngiteri, inggih punika Kotaagung, Gisting, saha Ulubelu. Ing gigiring gunung, mapan kacamatan Ulubelum ingkang ngewrat sumber eneergi panas bumi ingkang dereng dipun kelola déning pamarentah laladan. Ananging ing sak gigiring gunung kasebat sampun dipun tanduri wit kopi minangka perkebunan rakyat amargi wit- witan ingkang ageng sampun sami ical. Ingkang dados daya tarik sanesipun saking gunung Tanggamus punika inggih amargi pucukipun mesti dipun tutupi kabut ingkang gadhah simpenan ingkang boten dipun gadhahi gunung sanes, inggih punika kanthi wontenipun hutan lumut. Hutan lumut punika mapan wonten ing pucuking gunung, lan dados daya tarik piyambak kangge para pendaki. Ing kawasan pucuking Tanggamus ugi saged dipun panggihaken tanduran khas hutan hujan tropis, kados ta meranti, kruing, balau, rotan, saha pakis hutan ingkang rengket sanget tanduranipun. Ing alas sakitering gunung Tanggamus ugi saged kaprungu swantenipun kethek- kethek saha siamang ingkang saut-sautan guneman ing alas kasebat.

Jalur Dhaki[besut | besut sumber]

Jalur dhaki dhateng Gunung Tanggamus wonten tiga, inggih punika, jalur normal saking gisting, jalur kobra ingkang dipun wiwiti saking watu keramat, ingkang betahaken wekdal 6 jam saking jalur dhaki punika, saha jalur enggal ingkang dipun damel déning Gamaspi Wanantra ingkang dipun wiwiti saking kota Agung ingkang dangunipun ndhaki inggih kirang langkung 10 jam, lan dereng wonten ingkang ndhaki medal jalur punika malih kejawi tim kaebat.[2] Jalur dhaki ingkang umum dipun liwati inggih saking Désa Tanggamus. Désa punika persis wonten ing sikiling gunung ingkang ngewrat kathah cariyos mistis. Désa Tanggamus mlebet ing wewengkon kacamatan Gisting. Menawi badhe tumuju ing désa punika kedah nitih ojek saking Pasar Gisting. Menawi badhe ndhaki dhateng pucukipun gunung Tanggamus boten saged sak wekdal-wekdal. Dene wekdal ingkang paling pas kangge ndhaki ing pucuk gunung inggih ing siyang, amargi menawi ndhaki enjing napa sonten langkung ageng resikonipun amargi pucuk gunung Tanggamus ingkang mesti ketutup kabut kandel.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1] Gunung Tanggamus, Favorit para Pendaki Lampung (dipunundhuh tanggal 14 Januari 2013)
  2. ^ [2] Pendakian Gunung Tanggamus (dipunundhuh tanggal 14 Januari 2013)