Gunung Abang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gunung Abang

Gunung Abang inggih punika gunung paling tua nomer kalih kanthi kainggilan kinten-kinten 152 m ( Gunung Abang ), gundukan punika mapan ing sisih kilen kawah saha sebelah kidhul Penelokan, inggih punika titik paling inggil wonten ing kawah paling jawi Gunung Batur, wondéné pandhakian Gunung Abang langkung gampil saking Gunung Batur.[1]

Dhasar Panunjukan saha wiyar[besut | besut sumber]

Gunung Abang minangka cagar alam adhedasar Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Walanda Nomor 12 Stbl 1937 Nomer 579 tanggal 25 Oktober 1937 kanthi wiyar 50,4 ha. Wonten ing taun 1978 Menteri Pertanian RI netepaken malih Cagar Alam Gunung Abang lumantar Surat Keputusan No : 458/Kpts/Um/1978 tanggal 24 Juli 1978.

Panggénan[besut | besut sumber]

Sacara geografis Cagar Alam Gunung Abang mapan wonten ing 112°48’48” BT saha 7°46’54” LS kanthi wates tlatah : Sacara administratif pamerintahan, tlatah punika mapan ing tiga dhesa inggih punika Dhesa Kedung Pengaron,Kecamatan Kejayan, Desa Sapulante saha Desa Ampelsari, Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. [2]

Potensi[besut | besut sumber]

Tipe Ekosistem[besut | besut sumber]

  • Ekosistem Wana Jawah Tropika Andhap

Ekosistem wana punika kawujud déning vegetasi wana rimba alam campuran .Jinis-jinis umumipun dipun ramékaken kanthi kaluwarga Euphorbiaceae, Tiliceae, Moraceae, Streculiae, Fabaceae, Sapindaceae, Dilleniae, Milliceae saha Verbenaceae.[3]

  • Ekosistem Wana Jati

Wana Jati asalipun saking tandhuran wonten ing taun 1966, sapunika sampun maujud vegetesi wana ingkang homogen kanthi maneka werna tandhuran andhap kadasta jinis suket-suketan, Lamtoro(Leucena glauca), kacangan (Centrocema pubescens) saha Otok-otok (Moghania strobilifera). [3]

Flora[besut | besut sumber]

Vegetasi wana ingkang wonten ing salebeting tlatah Cagar Alam Gunung Abang punika ekosistem wana jawah tropika dataran rendah ingkang kasusun saking wana alam saha wana wit-witan. Vegetasi ingkang saged dipun tingali antawisipun : sempu (Dillenia pentagyna) ingkang minangka tandhuran langka saha ing Pulau Sempu ugi boten saged dipun tingali tandhuran punika. Jinis tandhuran ingkang kathah inggih punika beringin (Ficus benyamina), luwing (Ficus hispida), Saga (Adenanthera microsperma), sogo manis (Abrus precatorius), sengon tekik (Albizia lebbeckoides) dan Kesambi (Scleicera oleosa). Vegetasi ing tebing Sungai Kudu langkung kathah bambu ori, bambu wulung, kepuh (Sterculia foetida) saha bendo (Artocarpus elasticus). Wondéné vegetasi wana tandhuran kasusun saking jinin jati (Tectona grandis).[2]

Fauna[besut | besut sumber]

Pinten-pinten jinis kéwan liyar ingkang saged dipun tingali inggih punika kalong (pteropus vampyrus), lutung jawa (Tracypithecus auratus), kera klawu (Macaca fascicularis), kutilang (Pynonotus aurigaster), garudha (Accipiter trivirgatus), srigunting (Dicrurus macrocercus) dan tekukur (Streptopelia chinensis).[2]

Kaunikan utawa kaistimewan[besut | besut sumber]

Tipe ekosistem wana jawah tropika dataran rendah kanthi jinis siti ingkang abrit (abang) saha kawontenanipun tandhuran sempu (Dillenia pentagyna).[2]

Aksesibilitas[besut | besut sumber]

Kanggé mituju Cagar Alam Gunung Abang saged dipun lampahi lumantar Kutha Pasuruan kanthi ngginakaken montor rodha kalih maupun mobil ngantos ing Dhusun Lemah Abang kanthi jarak + 15 km . Lelampahan salajengipun namung saged dipun lampahi kanthi mlampah saking dhusun Lemah Abang dhateng tlatah cagar alam + 2 km.[2]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Panggénan Gunung Abang (dipun unduh 24 Nopember 2012)
  2. ^ a b c d e Data Panunjang (dipun unduh 24 Nopember 2012)
  3. ^ a b Potensi (dipun unduh 24 Nopember 2012)

Uga delengen[besut | besut sumber]