Gunung Pesagi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gunung Pesagi
[[Image:
Gunung Pesagi
|288px|alt=]]
Gunung Pesagi (2.389 meter)

Gunung Pesagi inggih punika salah satunggaling gunung ingkang dumunung ing kecamatan Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, Indonésia. Gunung Pesagi inggih kalebet gunung ingkang paling inggil ingkang wonten ing Lampung.Dhuwuripun gunung Pesagi inggih kirang langkung 2.389 meter saking ngginggil laut. Gunung Pesagi inggih punika gunung ingkang paling inggil ingkang wonten ing Lampung. Dhuwuripun gunung Pesagi ngantos 2.389 meter sak nginggiling toya laut.[1]

Daya Tarik[besut | besut sumber]

Ing ngandhap sukunipun gunung Pesagi punika dipun pitados minangka letakipun krajaan Sekala Brak ingkang minangka asal- usulipun keturunan suku Lampung. Kaendahan saha alamipun Gunung Pesagi ingkang taksih asli ugi dados daya tarik piyambak kangge para wisatawan. Saking pucuking gunung Pesagi, para wisatawan saged ningali kaendahaning wewengkon Lampung Barat, Dano Ranau, pemukiman masarakat OKU, Laut Lepas Krui, saha Laut lepas Belimbing. Kaistimewan dhateng pucukipun gunung pesagi punika amargi gadhah jalur dhaki ingkang nantang. Ing laladan ingkang dipun liwati saged dipun panggihaken maneka warna tanduran ingkang sae, kados ta maneka warna jinis anggrek.[2] Ugi wonten maneka warna satwa liar kados manuk ngantos kewan- kewan buas. Ananging sinten kemawon ingkang medal saha manggihaken flora saha fauna kasebat boten pareng mendhet punapa malih ngantos mateni kéwan utawi mburu binatangipun. Kejawi saking punika, kala rumiyin, ing pucuking Gunung Pesagi wonten pitung sumur, ingkang setunggal sumuripun kadhang kala medalaken ganda lisah wangi, lan boten sadaya tiyang saged pikantuk air kasebat saking pitung sumur ingkang wonten.

Jalur Dhaki[besut | besut sumber]

Menawi badhe dhateng Gunung Pesagi punika saged liwat saperangan mergi ingkang wonten. Ingkang sepisan kangge tiyang ingkang ngginakaken mobil piyambak, saking Bandar Lampung saged dugi kampung Bahway, Liwa ingkang betahaken wekdal kirang langkung 6 jam. Lajeng saged nerasaken lampah kanthi mlampah dhateng puncak pesagi. Menawi sampun dugi gerbang dhaki saged ngginakaken saperangan jalur dhaki ingkang sampun wonten, inggih punika ingkang sepisan saking désa Bahway dhusun Way Pematu ingkang minangka pos 1. Jalur 1 punika dipun sebat jalur patah hati. Lajeng jalur kangge dhateng pos 2 inggih punika liwat jalur pemukiman pendhudhuk désa Bahway. Jalur punika ugi dipun sebat jalur watu ingkang lande kanthi panorama alam désa ingkang khas, amargi ing sisih tengen saha keringipun kebak aliran kali, areal sawah, saha griya tradhisional masarakat désa bahway. Wekdal ingkang dipun betahaken menawi medal jalur punika inggih kirang langkung 1,5 jam menawi standar. Ing jalur 2 saha 3 punika radi awrat amargi pendaki kedah ngliwati kali saha perkebunan kopi ingkang salajengipun badhe kepanggih kali malih. Lajeng menawi badhe dugi pos 3 saderengipun liwat lawang rimba gunung. Wekdal ingkang dipun betahaken dhateng pos 3 punika kirang langkung 1,5 jam kanthi jaluripun kebak jalur tanjakan. Lajeng ing pos 4, saged dipun panggihaken maneka warna jinis tanduran anggrek macan ingkang endah sanget. Ugi saged dipun panggihaken kantong semar. Lajeng saking pos 4 dugi pos 5 dipun betahaken wekdal 1 jam. Jalur pos 4 dhateng pos 5 punika kaetan radi mbebayani amargi kedah pindhah gigiring gunung saking gigir gunung setunggal dhateng gigir gunung sanesipun. Lajeng saking pos 5 dugi pos 6 punika jalur pucuk gunung ingkang paling ngeri.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1] Gunung {esagi (dipunundhuh tanggal 14 Januari 2013)
  2. ^ [2] Panorama Keindahan Gunung Pesagi (dipunundhuh tanggal 14 Januari 2013)