Gunung Rajabasa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gunung Rajabasa
Gunung Rajabasa
Dhaptar Ribu

Gunung Rajabasa inggih punika salah satunggaling gunung geni awujud kerucut vulkanik ingkang mapan ing Selat Sunda, ing sisih wetan radi kidul saking Pulo Sumatra, estunipun dumunung ing Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung.[1] Gunung Rajabasa gadhah kawah ing pucukipun kanthi ambanipun 500x700 meter. Gunung Rajabasa inggih punika salah satunggaling gunung saking kathah gunng inggil ingkang wonten ing Indonésia. Kathah para pendaki ingkang ngginakaken gunung punika kangge nguji fisik ipun saha nyali lan mentalipun. Gunung Rajabasa gadhah fungsi ekologi minangka kawasan lindhung. Paedahipun gunung Rajabasa ing antawisipun inggih punika kangge ngatur tata ilining toya, penstabi iklim, kangge nyegah banjir, kangge ngendhalikaken erosi, saha njagi kesuburan tanah. Jasa lingkungan kasebat dipun ginakaken déning para warga ing 4 kecamatan saha 39 désa ing Kabupaten Lampung Selatan. Pramila kawasan hutan ingkang sak punika sampun risak kanthi amba 4.900 hektar punika temtu badhe gadhah dampak ageng kangge para warga ing sakitering gunung Rajabasa.

Jalur Dhaki[besut | besut sumber]

Menawi badhe tumuju dhateng Gunung Rajabasa punika saged dipun wiwiti saking Sumur Kumbang, ingkang mapan ing satunggaling désa ing sikilipun gunung Rajabasa. Kampung punika jarakipun 5 kilometer saking Kalianda, kutha krajan Lampung Selatan. Warga ingkang dumunung ing désa punika inggih saking suku Sunda.[2] Kangge ndhaki gunung Rajabasa dipunbetahaken wekdal kirang langkung 6 dumugi 8 jam saha ngliwati 4 pos kangge istirahat. Saking awal ndhaki dugi pos 1 taksih kathah dipun panggihaken mata air ingkang taksih resik, bening lan asring dipun ginakaken kangge bekal para pendaki ndhaki gunung, lan toya nipun saged langsung dipun unjuk tanpa kedah dipun godhog rumiyin. Mata air- mata air punika ugi dipun dadosaken sumber mata air ingkang resik kangge para warga ingkang dumunung ing sakiteripun sikilipun gunung Rajabasa. Sak derengipun dugi pos 1, pendaki dipun parangi pamanggih supados saged ziarah rumiyin dhateng makam Syeh Mansyur ingkang dipun anggep keramat déning para warga. Syeh Mansyur punika tokoh saking Sunda ingkang dados perintis lairipun Desa Sumur Kumbang. Lan menawi ndhaki gunung Rajabasa, ugi boten dipun keparengaken nebas wit- witan ingkang wonten ing gunung kasebat. Anggenipun ndhaki saking Desa Sumur Kumbang dugi pos 1 betahaken wekdal kirang langkung 3 jam. Ing sak dangunipun ndhai saged dipun panggihaken kebon coklat, kopi, lada, saha duren ingkang dipun tandur déning warga. Kangge para pendaki ingkang taksih pemula boten dipun keparengaken ndhaki piyambak amargi resiko kesasar ing lebet hutan ageng sanget lan ugi medanipun ingkang rekaos sanget.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1] Rajabasa volcano (dipunundhuh tanggal 15 Januari 2013)
  2. ^ [2] Misteri Gunung Rajabasa (dipunundhuh tanggal 15 Januari 2013)