Menyang kontèn

Gunung Welirang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Gunung Welirang

Gunung Welirang utawi saged kasebat Walirang inggih punika salah satunggaling gunung ingkang dumunung wonen ing Pasuruan, Jawa Wétan, Indonésia, estunipun dumunung ing watesaning laladan Malang kaliyan Mojokerto. Dhuwuripun gunung Welirang kirang langkung 3.156 mèter.

Potensi Alam[besut | besut sumber]

Gunung Welirang sajatosipun nyimpen ènergi panas bumi utawi geothermal ingkang ageng, lan manawi ènergi kasebat saged dipun-ginakaken kanthi maksima saged paring guna ingkang ageng dhateng sumber ènergi ing Indonésia punika amargi ènergi panas bumi punika saged ngobahaken turbin pembangkit listrik, ingkang ing wekdal punika taksih kathah dipun-ginakaken bahan bakar saking lenga bumi ingkang kawontenanipun sampun kantun sakedhik.[1] Saking sadaya potensi alam ingkang kandhut wonten ing Gunung Welirang punika ingkang nembé dipun-ginakaken inggih potensi wlirang ipun kemawon, déné potensi sanèsipun dipun-ginakaken kanthi maksimal. Sapunika pamaréntah prpinsi Jawa Wétan nembé paring usulan kanggé ngeksplorasi tambang ingkang kandhut ing Gunung Welirang punika. Nanging, anggènipun ngginakaken kanthi maksimal ènergi saking gunung Welirang punika, sampun ngantos ngicalaken kaendahanipun. Saéngga sampun ngantos ugi ngicalaken minat para pecinta alam kanggé ndhaki gunung Welirang punika.

Flora saha Fauna[besut | besut sumber]

Gunung Welirang punika mapan kaliyan rentetan gunung-gunung sanèsipun, kados ta Gunung Arjuna, Gunung Ringgit, saha Gunung Anjasmoro. Saking rentetan gunung punika, ingkang asring dipundadosaken tujuan dhakinipun para pendaki inggih Gunung Welirang saha Gunung Arjuna. Ing pèrèng-pèrèng Gunung Welirang taksih asring kapanggih kéwan-kéwan alasan kados ta garudha Jawa, Babi Hutan, sapérangan spésies Rusa, saha Kucing Hutan ingkang wernanipun cemeng peteng sanget. Nanging, kanggé kéwan Rusa kahananipun sapunika populasinipun sampun kirang, lan dados kéwan ingkang kedah dipunlindhungi.

Jalur Dhaki[besut | besut sumber]

Manawi badhé tumuju dhateng Gunung Welirang punika wonten kirang langkung tigang jalur ingkang saged dipunlangkungi. Ketiga jalur punika gadhah sensasi saha daya tarik ingkang saged damel asik piyambak-piyambak.[2]

  1. Jalur Tretes. Jalur Tretes punika jalur ingkang asring dipun-ginakaken déning para pendaki. Rutenipun, inggih saking Surabaya saged nitih bus umum lajeng mandhap wonten ing termina Pandaan. Saking terminal Pandaan saking nitih mobil L300 tumuju dhateng Tretes. Wonten ing Tretes, wonten pos dhaki ingkang ing titik punika dipunwiwiti anggènipun ndhaki ing gunung. Lajeng saged dipunterasaken dhateng Pet Bocor, Kokopan, lajeng Pondokan. Saking Pondokan pendhet jalur dhateng arah tengen. Lan saking Pondokan punika saged dugi ing pucuk Gunung Welirang kanthi wekdal 3 ngantos 4 jam. Lan manawi medal saking jalur punika saged mampir ing Kakek Bodo, salah satunggaling air terjun ingkang éndah kanthi wontenipun watu ageng ing ngandhapipun.
  2. Jalur Wonosari. Manawi medal jalur punika, saking Surabaya boten kedah mandap ing terminal Pandaan lajeng manut bus dhateng arah Malang lan mandhap ing pasar Lawang. Saking pasar Lawang dipunterasaken dhateng Wonosari, Ara-ara Amba, Alas Lali Jiwo, lajeng liwat margi setapak dhateng pucuk Gunung Welirang kanthi liwat kebon teh ingkang asri saha swasana alas ingkang taksih alami.
  3. Jalur Batu. Jalur Batu ugi asring dipunsebat jalur kidul. Saking Kadhiri, sged nitih mini bus dhateng Malang, mandhap wonten ing Kota Batu lajeng dhateng Selecta lan ingkang kaping pungkasan dhateng Kebon Sari. Betahaken wekdal 5 dumugi 6 jam saking Kebon Sari manawi badhé dhateng laladan pagunungan ing antawisipun Gunung Welirang saha Gunung Arjuno. Lajeng pilih jalur ing arah kering. Lajeng kedah medal margi alit kanggé dhateng pucuk gunung lan betahaken wekdal satunggal dugi kalih jam. Manawi badhé medal rute punika saged mampir dhateng pemandian air hangat Cangar lan sadèrèngipun saged mampir Selecta ingkang nyamektakaken sesawangan ingkang éndah.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] Archived 2012-09-15 at the Wayback Machine. Energi Tersembunyi Dari Gunung Welirang (dipunundhuh tanggal 13 Januari 2013)
  2. [2] Jalur Pendakian Gunung Welirang Arjuna (dipunundhuh tanggal 13 Januari 2013)