Gunung Welirang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Gunung Welirang

Gunung Welirang utawi saged kasebat Walirang inggih punika salah satunggaling gunung ingkang dumunung wonen ing Pasuruan, Jawa Wétan, Indonésia, estunipun dumunung ing watesaning laladan Malang kaliyan Mojokerto. "Welirang" ing basa Jawi ateges belerang. Dhuwuripun gunung Welirang kirang langkung 3.156 meter.

Potensi Alam[besut | besut sumber]

Gunung Welirang sejatosipun nyimpen energi panas bumi utawi geothermal ingkang ageng, lan menawi energi kasebat saged dipun ginakaken kanthi maksima saged paring guna ingkang ageng dhateng sumber energi ing Indonesia punika amargi energi panas bumi punika saged ngobahaken turbin pembangkit listrik, ingkang ing wekdal punika taksih kathah dipun ginakaken bahan bakar saking minyak bumi ingkang kawontenanipun sampun kantun sekedhik.[1] Saking sadaya potensi alam ingkang kandhut wonten ing Gunung Welirang punika ingkang nembe dipun ginakaken inggih potensi belerang ipun kemawon, dene potensi sanesipun dipun ginakaken kanthi maksimal. Sapunika pamarentah prpinsi Jawa Timur nembe paring usulan kangge ngeksplorasi tambang ingkang kandhut ing Gunung Welirang punika. Ananging, anggenipun ngginakaken kanthi maksimal energi saking gunung Welirang punika, sampun ngantos ngicalaken kaendahanipun. Saengga sampun ngantos ugi ngicalaken minat para pecinta alam kangge ndhaki gunung Welirang punika.

Flora saha Fauna[besut | besut sumber]

Gunung Welirang punika mapan kaliyan rentetan gunung- gunung sanesipun, kados ta Gunung Arjuna, Gunung Ringgit, saha Gunung Anjasmoro. Saking rentetan gunung punika, ingkang asring dipun dadosaken tujuan dhakinipun para pendaki inggih Gunung Welirang saha Gunung Arjuna. Ing lereng- lereng Gunung Welirang taksih asring dipun panggihaken kewan- kéwan liar kados ta garudha Jawa, Babi Hutan, saperangan spesies Rusa, saha Kucing Hutan ingkang wernanipun cemeng peteng sanget. Ananging, kangge kéwan Rusa kahananipun sak punika populasinipun sampun kirang, lan dados kéwan ingkang kedah dipun lindhungi.

Jalur Dhaki[besut | besut sumber]

Menawi badhe tumuju dhateng Gunung Welirang punika wonten kirang langkung tigang jalur ingkang saged dipun liwati. Ketiga jalur punika gadhah sensasi saha daya tarik ingkang saged damel asik piyambak-piyambak.[2]

  1. Jalur Tretes. Jalur Tretes punika jalur ingkang asring dipun ginakaken déning para pendaki. Rutenipun, inggih saking Surabaya saged nitih bus umum lajeng mandhap wonten ing termina Pandaan. Saking terminal Pandaan saking nitih mobil L300 tumuju dhateng Tretes. Wonten ing Tretes, wonten pos dhaki ingkang ing titik punika dipun wiwiti anggenipun ndhaki ing gunung. Lajeng saged dipun terasaken dhateng Pet Bocor, Kokopan, lajeng Pondokan. Saking Pondokan pendhet jalur dhateng arah tengen. Lan saking Pondokan punika saged dugi ing pucuk Gunung Welirang kanthi wekdal 3 ngantos 4 jam. Lan menawi medal saking jalur punika saged mampir ing Kakek Bodo, salah satunggaling air terjun ingkang endah kanthi wontenipun watu ageng ing ngandhapipun.
  2. Jalur Wonosari. Menawi medal jalur punika, saking Surabaya boten kedah mandap ing terminal Pandaan lajeng manut bus dhateng arah Malang lan mandhap ing pasar Lawang. Saking pasar Lawang dipun terasaken dhateng Wonosari, Oro-oro Ombo, Alas Lali Jiwo, lajeng liwat mergi setapak dhateng pucuk Gunung Welirang kanthi liwat kebon teh ingkang asri saha swasana alas ingkang taksih alami.
  3. Jalur Batu. Jalur Batu ugi asring dipun sebat jalur kidul. Saking Kediri, sged nitih mini bus dhateng Malang, mandhap wonten ing Kota Batu lajeng dhateng Selecta lan ingkang kaping pungkasan dhateng Kebon Sari. Betahaken wekdal 5 dumugi 6 jam saking Kebon Sari menawi badhe dhateng laladan pegunungan ing antawisipun Gunung Welirang saha Gunung Arjuno. Lajeng pilih jalur ing arah kering. Lajeng kedah medal mergi alit kangge dhateng pucuk gunung lan betahaken wekdal setunggal dugi kalih jam. Menawi badhe medal rute punika saged mampir dhateng pemandian air hangat Cangar lan saderengipun saged mampir Selecta ingkang nyamektakaken pemandangan ingkang endah.

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1] Energi Tersembunyi Dari Gunung Welirang (dipunundhuh tanggal 13 Januari 2013)
  2. ^ [2] Jalur Pendakian Gunung Welirang Arjuna (dipunundhuh tanggal 13 Januari 2013)