Koala

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Koala
Status konsèrvasi
Klasifikasi èlmiah
Krajan: Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mammalia
Infrakelas: Marsupialia
Ordo: Diprotodontia
Suborder: Vombatiformes
Kulawarga: Phascolarctidae
Marga: Phascolarctos
Jinis: P. cinereus
Jeneng binomial
Phascolarctos cinereus
(Goldfuss, 1817)

Koala menika satunggaling marsupial herbivora ingkang aslinipun saking Australia.[1] Koala menika tunggal-tunggalipun wakil saking kulawargi Phascolarctidae.[1] Koala menika nggadhahi nami latin Phasclarctas Cinereus. [2]Koala jaler saha koala wadon menika nggadhahi ciri fisik ingkang bénten. [2]Menawi koala jaler menika ukuran badanipun langkung ageng tinimbang koala wadon.[2] Miliginipun Koala ingkang gesang wonten ing bagéyan Australia Kidul menika ukuranipun langkung ageng kirang langkung 30% tinimbang koala ingkang gesang wonten ing Australia lèr.[3] Koala menika kados bruwang alit ingkang manggén wonten ing wit-witan.[4] Koala kalebet kewan hèrbivora.[4] Kéwan koala menika awratipun kirang langkung 9 kg (£ 20).[4] Wulunipun kandel, limrahipun awerni ngawu layan saha wonten werni coklat sakedhik-sakedhik.[4] Koala menika mboten kalebet bruwang sanajan wujudipun kados bruwang alit. [5]Koala mboten gadhah plasenta utawi mboten kalebet salah setunggaling mamalia.[5] Ananging koala kalebet kewan marsupial ingkang nglairaken anak saha ngagengaken wonten ing kanthong.[5] Saéngga mboten leres menawi koala dipunwastani koala bruwang ananging cekap dipunwastani kanthi nama koala kémawon.[5]

Etimologi[sunting | Owah sumber]

Tembung koala asalipun saking basa Dharuk gula. Sanajan vokal / u / aslinipun dipunserat wonten ing ortografi Inggris kadosdéné /oo/ (wonten éjaan dipunwaos kados wonten ing tembung Coola utawi koolah) ananging dipunowahi dados /oa/. [6]Fonem /oo/ ingkang owah dados /oa/ menika kalasemanten wonten kalepatan ananging sampun dados kabiyasaan saéngga naminipun mboten koola ananging koala.[6] Sanajan koala menika mboten kalebet bruwang ananging para pedunung ingkang ngginakaken basa Inggris nalika abad kaping 18 nalika semanten mastani koala kanthi nama bruwang koala amargi wujudipun koala ingkang mèmpèr kaliyan bruwang.[7] Sanajan taksonomi menika salah, taksih wonten ingkang mastani koala kanthi nama bruwang koala. [7]Tiyang-tiyang ingkang mastani kanthi nama menika limrahipun sanés tiyang Australia.[7]Ananging nama menika mboten dipunwajibaken amargi kirang trep.[5]

Ciri Fisik[sunting | Owah sumber]

Koala menika kéwan ingkang badanipun katutup déning wulu nduwéni wulu.[2] Wulunipun alus saha werninipun ngawu layan.[2] Ananging wonten ing bagéyan lan ing bagéyan jajanipun wonten wulu alus ingkang werninipun pethak.[2] Koala menika kalebet kéwan ingkang nggadhahi irung ingkang pésék saha talingan ingkang ageng .[2] Kejawi menika koala ugi gadhah kuku.[2] Ginanipun kuku menika kanggé ménék wit nalika pados ron-ronan kanggé madhang.[2] Kejawi wulunipun ingkang kandel, alus, saha talinganipun ingkang ageng, koala ugi gadhah suku saha tangan ingkang dawa saha wonten kuku landhep wonten ing drijinipun.[8] Koala menika mangan oyot saha ron tetuwuhan.[5] Koala menika kalebet kewan khas Australia.[2] Koala ugi dados maskot utawi ikon kanggé promosi wisata Australia wonten ing industri pariwisata. [2]Wonten ing Australia wonten kalih spésiés koala, biyasanipun dipunwastani koala lor saha koala kidul.[2] Koala menika kalebet salah setunggaling kéwan khas Australia ingkang nggadhahi kanthong. [8]Koala ugi jarang nginum amargi koala menika nedha ekaliptus ingkang sampun ngandhut kathah toya saéngga koala mboten prelu mandhap saking wit kanggé nginum.[8]

Koala ménék wit

Koala menika kalebet kéwan mamalia ingkang gesangipun manggén wonten ing tetuwuhan.[9] Koala menika radi sami kaliyan bruwang alit ananging werninipun ngawu layan. [9]Koala menika kalebet jinis marsupialia, inggih menika kéwan ingkang gadhah kanthong wonten ing bageyan madharan utawi dipunwastani marsupium.[9] Koala limrahipun mbeta anak-anakipun ingkang déréng diwasa wonten ing nglebet kantong menika.[9] Koala menika mboten gadhah buntut, ananging koala menika gadhah grana ingkang ageng saha mboten katutup rambut kados bageyan badan ingkang sanés.[9] Koala ugi gadhah talingan ingkang wujudipun bunder.[9] Koala diwasa ukuran badanipun inggih menika 64 ngantos 76 cm saha awratipun 7-14 kg.[9] Nama koala menika asalipun saking suku Aborigin. [9]Koala menika nggadhahi tegesipun mboten nginum utawi mboten ngombé.[9] Koala saged njagi kirang langkung 90 persén cairan ingkang wonten ing badanipun saking eukaliptus. [9]Koala limrahipun nginum nalika nembé sakit utawi manggon wonten papan panggénan ingkang garing.[9] Ron eukaliptus menika ugi dipunwastani ron gusi.[4] Koala menika dados mamalia ingkang saged mertahanaken gesangipun namung nedha ron eukaliptus.[4]

Koala kalebet kéwan marsupial ingkang taksih nggadhahi hubungan katurunan kaliyan kanguru.[10] Kewan marsupial menika gadhah kanthong ingkang ginanipun kanggé wadhah koala alit ingkang nembé lair.[10] Ibunipun koala limrahipun nglairaken setunggal anak koala saben nglairaken, dados cacahipun namung setunggal bayi koala.[10] Koala ingkang lair limrahipun nggadhahi ukuran sami kaliyan kacang jelly. [10]Bayi koala menika nalika lair kanthi kahanan ingkang wuta, wuda, saha nggadhahi talingan.[10] Nalika lair, koala ingkang taksih alit menika saged pados margi piyambak tumuju ing kanthong ibunipun koala.[10]Koala saged mlumpat saking wit setunggal ing wit sanésipun kanthi jarak ngantos 150 kaki (45,72 meter) diukur saking pucuk wit.[11] Koala menika kalebet kéwan ingkang kalem saha mboten kathah polah.[11] Koala namung aktif kirang langkung setunggal jam saben dintenipun.[11] Kejawi menika koala ugi saged nyuwanten ingkang santer sanget saha swanten agresif nalika rumaos wonten bebaya.[11] Sanajan koala menika ketingal anteng ananging koala ugi saged mlayu.[11] Menika amargi koala nggadhahi predhator ingkang sawayah-wayah saged mbebayani.[11] Predhator menika kadosta segawon. [11]Koala menika saged mlayu sami kaliyan kelinci.[11] Koala menika gadhah buntut, buntut koala menika ginanipun kanggé lenggah nalika koala manggon ing wit ingkang dangunipun saged pirang-pirang jam.[11] Koala menika arang mudhuh saking wit.[11] Tujuwanipun supados tetep aman saking prédhator.[11] Grananipun koala menika nggadhahi rambut sensitif kanggé nemokaken ron eukaliptus ingkang paling saé.[12]

Wonten ugi tiyang ingkang mastani koala menika mirip kaliyan bruwang teddy.[13] Kejawi menika wonten tiyang ingkang mastani koala mirip kaliyan wombat ananging wulunipun koala langkung ketel, saha talinganipun langkung ageng.[13] Kejawi wonten ing Lone Pine Koala Sanctuary ing Queensland, koala ugi gesang wonten ing Cagar Alam Tidbinbilla caketipun Canberra, wonten ing Port Stephens, New South Wales, saha uripliar wonten ing Taman Nasional Yanchep ing Australia Barat.[13]

Koala gadhah waja ingkang jumbuh kaliyan ginanipun minangka kéwan hèrbivora saha diprotodont ingkang mirip kaliyan marsupial kadosta kanguru saha wombat.[14] Waja koala menika landhep sanget menawi kanggé nglembutaken ron-ronan.[14] Koala gadhah waja ingkang mliginipun kanggé nyepeng ron wonten ing ngajeng tutuk. [14]Gigi susu formula koala kasusun dening Cithakan:​​DentalFormula[14] Utek nenek moyang koala menika nggadhahi volume otek ingkang ngebaki rongga tengkorak, ananging wonten koala sakmenika, volume utek menika sampun kirang. [15]Miturut panalitén, menika dipunsebabaken amargi dhiet rendah énérgi. [15]Nalika kadadéyan evolusi koala, koala namung mangan panganan ingkang nggadhahi unsur hara ingkang sakedhik, kejawi menika koala ugi nggadhahi metabolisme ingkang kirang saha kabiyasaan slothlike ingkang biyasanipun dipunggadhahi kaliyan kéwan ingkang mangan ron-ronan taneman.[15] Kirang langkung sekawan dasa persen rongga tengkorak koala dipunisi kaliyan. Koala menika dados setunggal-setunggalipun kéwan wonten ing donya ingkang volume utekipun sangsaya susut.[16]

Koala jaler[sunting | Owah sumber]

Koala jaler menika gadhah swanten ingkang biyasanipun dipunginakaken nalika musim kawin. [17]Swanten menika saged ndamel koala jaler menika ketingal langkung ageng tinimbang aslinipun.[17] Saking panalitèn ingkang dipunpublikasékaken wonten ing The Journal of Experimental Biology, nedahaken bilih swanten menika ndadosaken koala mboten saged dipunbéntenaken kaliyan bison.[17] Kanthi swanten menika koala jaler saged ngusir mengsahipun saha narik kawigatén koala wadon kanggé kawin.[17] Menawi dipunmirengaken saking résonansi swantenipun menika saged ndamel koala ketingal langkung ageng.[17] Wonten variasi swanten ingkang dipungadhahi koala jaler, menika wonten gandhéng cénéngipun kaliyan agengipun swanten.[18]

Bayi Koala[sunting | Owah sumber]

Koala ingkang taksih alit

Koala ingkang taksih alit menika dawanipun 1 inci (2,54 CM).[11] Koala ingkang nembé lair menika agengipun kirang langkung sami kaliyan tawon.[11] Bayi koala ,manggén wonten kanthong ibunipun ngantos umuripun 6 wulan saha nalika taksih nyusu.[11] Nalika bayi koala manggén wonten ing kanthong ibunipun, bayi koala namung pikantuk nutrisi saking susu.[19] Nalika manggen wonten ing kanthong menika, koala lajeng tuwuh talingan, mripat saha wulunipun. [19]Koala lajeng disapih nalika yuswanipun sampun 12 wulan.[19]

Habitat[sunting | Owah sumber]

Lambang negara Australia, negara ingkang dados habitat koala

Koala kathah-kathahipun manggén wonten ing bagéyan pesisir wétan Australia inggih menika wonten ing Adelaide ngantos dumugi Semenanjung Cape York.[8] Kejawi menika koala ugi saged gesang wonten ing dhaérah pedalaman. [8]Dhaérah pedalaman menika nggadhahi curah hujan ingkang saé kanggé gesangipun koala. [8] Koala menika kalebet kéwan ingkang dipunjagi wonten ing negara Australia saéngga sinten tiyang ingkang ngingoni koala menika ugi kenging paukuman.[8] Koala menika kalebet kéwan ingkang dipunjagi amargi koala cacahipun namung sakedhik ing donya menika.[8] Koala dipunlindungi supados mboten punah.[8] Wonten ing bagéyan kidul Australia, koala menika gesang wonten ing negara bagéyan Mumbulla wonten ing pesisir kidul Australia.[20] Koala menika gesang wonten ing negara bagéyan Australia kadosta wonten ing Queensland, New South Wales, Victoria, saha Australia Selatan.[9]Koala ugi manggén wonten ing Atherton Tableland (dhaérah ing kulon Cairns), wonten ing Qld saha pulo-pulo lepas pante Victoria saha Australia Selatan ing bagéyan kidul.[4] Habitat Koala Victoria kalebet panggénan ingkang paling asrep wonten ing Australia.[21] Déné habitat Koala Queensland menika kalebet salah setunggaling papan panggénan ingkang paling panas ing negara Australia.[21]

Koala limrahipun manggén wonten ing wana ingkang kathah semakipun.[4] Kejawi menika, koala ugi asring manggén wonten ing pulo-pulo pesisir saha wonten ing wana ekaliptus.[4] Koala menika mboten gadhah griya ingkang permanen utawi tetep.[22] Koala nggadhahi wilayah kanggé papan panggénan ananging koala mboten manggen wonten ing wit ingkang tetep, ananging koala menika manggén kanthi nomaden tegesipun pindah-pindah panggénan ing wayah kang tinamtu.[22]

Golékan[sunting | Owah sumber]

Boneka koala, salah setunggaling dolananipun laré-laré ing Australia

Golékan koala menika dados souvenir khas Australia nalika wisata wonten mrika. [23]Ananging golekan koala ugi sampun kathah dipundamel wonten ing negara-negara sanésipun. [23]Golékan koala menika dipundamel kanthi modhél saha ukuran ingkang bénten.[23] Wiwit alit ngantos ageng.[23] Werninipun ugi bénten, wonten ingkang awerni pethak, coklat, saha ngawu layan.[23]

Populasi[sunting | Owah sumber]

Koala limrahipun gesang kanthi populasi ingkang awujud kalompok kadosta manungsa.[4] Koala ugi asring srawung kaliyan kalompok koala sanésipun.[4] Menika amargi koala mbetahaken wana eukaliptus ingkang wiyar saha saged kanggé gesang populasi koala ingkang séhat.[4] Koala menika nggadhahi dhaérah teritorial kanggé setunggal kalompok. [4]Wonten ing sajroning setunggal kalompok menika antawisipun koala setunggal saha setunggalipun gesang sareng lan hangrungkebi. [4] Saben kalompok manggén wonten ing salah setunggaling dhaérah ingkang dipunkuwasani kalompok menika.[4] Dhaérah menika arupi wit-wit ingkang cacahipun langkung saking kalih.[4] Kejawi kanggé panggenan gesang, wit-wit kala wau ugi dipunginakaken kanggé sumber pangan saha panggenan kanggé sosialisasi.[4] Wiyaripun panggénan menika gumantung saking cacahipun kalompok koala.[4]Koala gadhah cara kanggé nedahaken bilih panggenan wit menika dados gadhahipun kalompok koala.[4]Wit-witan ingkang dipunginakaken kanggé omah menika ugi saged nggabung kaliyan kalompok sanésipun. [4]Wit ingkang dados habitat langkung saking setunggal kalompok menika dadod wit ingkang wigati sanget.[4] Populasi koala namung saged makempal bilih wonten habitat ingkang pas kanggé populasi menika.[4] Wit-witan saha kahanan siti saha curah udan ingkang pas menika ingkang njalari cocok mbotenipun kanggé populasi koala.[4] Limrahipun koala remen manggén wonten ing wit eukaliptus ananging wonten ugi ingkang manggén ing wit sanésipun.[4] Wonten ing salah setunggaling populasi koala, wonten koala jaler ingkang ageng. [24]Koala ageng menika nggadhahi tanggel jawab dhumateng klompokipun.[24] Koala jaler saged kawin kaliyan sekawan koala wadon.[24]Koala wadon limrahipung galak utawi agresif nalika nembé ngandhut saha ing mangsa-mangsa pungkasan nyusoni.[25]Koala menika kathah-kathahipun mangan lan aktif nalika wayah dalu.[26]Setunggal populasi koala menika mbetahaken kirang langkung 20 ngantos 25 wit ingkang dados dhaérah kalompok koala.[27]

Variétas Eukaliptus[sunting | Owah sumber]

Wit eucalyptus ingkang dados pakanan Koala

Ing Australia jinis eukaliptus cacahipun langkung saking 600, ananging koala namung mangan kirang langkung 40-50 varietas.[4]Kejawi menika namung wonten kirang langkung 10 variétas wit eukaliptus ingkang dipunremeni koala.[4] Wonten ing sajroning panggénan ingkang kathah tuwuh taneman eukaliptus, namung wonten kalih ngantos tiga wit eukaliptus ingkang dados panggénan tetep populasi koala, dene wit ingkang sanésipun namung kanggé pangkringan ingkang wekdalipun mboten dangu.[4] Saben dhaérah wonten ing Australia, gadhah jinis utawi variétas eukaliptus ingkang bénten.[4] Pramila koala ingkang manggén wonten ing Victoria umpaminipun, ugi gadhah pakanan ingkang benten kaliyan koala ingkang menggen wonten ing Queensland.[4] Kejawi mangan saking wit eukaliptus koala inggih saged mangan taneman sanésipun kadosta pial utawi wit tèh.[4] Eukaliptus menika taneman asli Australia. [28]Wit eukaliptus wonten ingkang nginggilipun namung puluhan meter ananging wonten ugi ingkang ngantos setunggal atus meter.[28] Eukaliptus menika wit ingkang kayunipun atos.[28] Eukaliptus kayu atos ingkang paling inggil sakdonya.[28] Wit eukaliputus menika saged tuwuh wonten ing panggénan kanthi iklim ingkang bénten, umpaminipun wonten ing padhang pasir saha wonten ing panggénan ingkang asrep sanget.[28] Kejawi menika wit eukaliptus ugi saged dipunpanggihi wonten ing caket panté menapa déné ing pagunungan.[28] Wit eukaliptus kalebet wit ingkang tahan geni. [28]Wit menika nggadhahi lapisan kandel ingkang saged nglothok sasampunipun kobongan.[28] Wijinipun saged tuwuh wonten ing siti utawi wonten ing kacang pohon mataun-taun dangunipun. [28]Wiji menika saged tuwuh sasampunipun kobongan. [28]Pramila sanajan wana eukaliptus kobong, wit menika saged tuwuh kanthi cepet sasampunipun kobongan.[28]

Wit eukaliptus ugi saged gesang nalika mangsa katiga.[28] Menika amargi ron-ronipun eukaliptus gogrog nalika wayah katiga. [28]Wit eukaliptus ugi saged tuwuh wonten ing siti Australia ingkang kirang subur.[28] Kejawi kanggé pakan koala, wit eukaliptus limrahipun dipunginakaken kanggé kayu graji, konstruksi finir, plywood, furniture, bahan kanggé ndamel pulp saha dluwang.[29]Eukaliptus kalebet taneman taunan ingkang saged gesang ngrembaka saha mbetahaken cahya sréngéngé ingkang kathah.[30] Eukaliptus menika tanduran ingkang gampil semi nalika dipuntegor saha kalebet tanduran ingkang cekap kuwat menawi wonten rayap. [30]Eukaliptus tuwuh kanthi cepet mliginipun nalika taksih eném. [30]Oyot eukaliptus ingkang taksih eném cepet sanget tuwuh wonten ing salebeting siti.[30] Panyebaran oyot kanthi arah mangisor sami kaliyan ingkang arahipun nyamping kiwa tengen.[30] Eucalyptus spp kalebet famili Myrtaceae.[30] Eukaliptus gadhah kirang lankung 700 jinis.[30] Ron eukaliptus wujudipun lanset saha wonten ugi ingkang bulat telur dawa.[30] Déné wonten ing bageyan pucukipun lincip. [30]Wit eukaliptus ingkang taksih ném limrahipun ronnipun adhep-adhepan saha nggadhahi ron ingkang ukuranipun langkung ageng tinimbang wit eukaliptus ingkang sampun sepuh.[30] Nalika wit sampun sepuh, panggenan ronipun menika selang-seling saha mboten adhep-adhepan malih.[30] Taneman Eucalyptus sampun misuwur wiwit abad 18.[31] Taneman menika sangsaya nrembaka nalika taun 1980 sasampunipun Kongres Kehutanan Sedunia kaping VIII ing Jakarta nalika taun 1978.[31] Ananging taun 1988 wonten kritik ingkang nedahaken bilih taneman eukaliptus nggadhahi pengaruh negatif tumprap lingkungan.[31] Salah setunggaling efek negatif tumprap lingkungan inggih menika amargi eukaliptus saged ngrisak kaseimbangan hidrologi.[31] Eukaliptus kalebet taneman ingkang miltiguna saha saged tuwuh wonten ing lahan marjinal utawi kritis.[32]

Wana eukaliptus teles[sunting | Owah sumber]

Wit-wit eukaliptus ingkang gesang wonten ing wana ingkang teles utawi lembab menika kalebet wit-wit eukaliptus ingkang paling inggil. [28]Wana menika wonten ing panté wétan Australia, Tasmania, saha Australia Barat. [28]Dhaérah menika kalebet dhaérah ingkang kathah curah udanipun. [28] Wonten ing wana eukaliptus ingkang teles menika kathah wit eukaliptus ingkang nginggilipun ngantos pitung puluh méter. [28]

Wana eukaliptus garing[sunting | Owah sumber]

Gendera Australia, negara konservasi koala


Wana jinis menika dados wana eukaliptus ingkang paling umum.[28]Wana eukaliptus garing menika kathah dipunpanggihi wonten ing dhaérah panté saking Tanjung York ngantos Tasmania saha Australia Selatan.[28]Wana menika ugi wonten ing Australia Barat.[28]Limrahipun wonten wana menika kathah semak tuwuh ngrembaka.[28]Wit semak menika kadosta wit kasuarina, akasia, banksia saha kalistemon. [28]Nalika sajroning sedasa taun wonten kobongan ingkang cacahipun langkung saking setunggal, pramila semak menika lajeng pejah saha dipungantosaken suket-suketan.[28]

Mallee[sunting | Owah sumber]

Mallee menika kalebet jinis wana ingkang dipuntuwuhi wit-wit eukaliptus ingkang cendhak.[28]Wit-wit eukaliptus menika nggadhahi pang-pang ingkang kathah.[28]Limrahipun wit menika asring sipunsumerepi wonten ing caketipun padhang pasir.[28]

Wit omah[sunting | Owah sumber]

Omah saben koala menika arupi wit-witan. [8]Limrahipun dipunwastani wit omah.[8] Koala-koala menika manggén wonten wit-wit kanthi tumata.[8] Saben wit saged dipunanggé koala ingkang cacahipun langkung saking setunggal.[8] Kejawi nalika nembé nglairaken utawi ngandhut, koala mboten pindhah-pidhah wonten ing panggénan koala sanés wonten setunggal kalompokipun. [8]Ukuran saha wiyaripun antawis wit setunggal kaliyan setunggalipun gumantung faktor habitat, seks, yuswa saha sosial sajroning populasi koala.[8]

Ing Indonesia[sunting | Owah sumber]

Eucalyptus menika salah setunggaling taneman ingkang dipuntanem kanggé Alas Tetandurn Industri (HTI) amargi sifatipun eukaliptus ingkang gampil kanggé adaptasi saha ginanipun ingkang kathah sanget.[33] Eukaliptus Pelita menika salah setunggaling spesiés éndemik Indonésia ingkang tuwuh wonten ing Papua wonten ing panggénan ingkang nginggilipun ngantos sandhuwuripun 800 m dpl kanthi curah udan 900 mm-2.100 mm/taun saha iklim garing.[33]

Cap driji[sunting | Owah sumber]

Lukisan koala, koala gadhah cap driji kanggé mènèk wit


Koala menika nggadhahi cap driji utawi menawi wonten ing basa Indonésia dipunwastani sidik jari ingkang wujudipun mirip kaliyan cap driji manungsa.[9] Cap driji koala menika wujudipun benten kaliyan kéwan sanesipun, bentukipun ugi langkung unik. [9]Menika amargi koala ngalami évolusi ingkang kapisah.[9] Wonten ing pohon evolusi kauripan, primata saha koala menika kapisah kirang langkung 70 taun kang kepungkur. [9]Èvolusi kewan ingkang gadhah kanthong menika nedahaken menawi namung koala ingkang gadhah cap driji ing pucuking drijinipun.[9] Sampun pinten-pinten abad para ahli anatomi menika neliti ginanipun cap driji wonten ing kéwan koala.[9] Tim anatomi saking Universitas Adelaide, Australia menika ingkang nemokaken cap driji koala nalika taun 1996.[9] Tim menika nedahaken menawi cap driji koala menika ginanipun kanggé mendhet ron-ronan.[9] Koala menika pados pakanan saking wit-witan eukaliptus ngantos pang-pang ingkang alit saha ron-ronan.[9] limrahipun koala menika mendhet kanthi ngurut sadhompol ron lajeng dipunpangan.[9] Miturut obsérvasi menika, para paneliti nedahaken bilih cap driji menika dipunsebabaken amargi adaptasi prosés nglempakaken panganan. [9]Supados ron saged nèmpèl wonten ing tangan dipunbetahaken cap driji wonten ing drijinipun koala.[9] Amargi cap driji menika nyebabaken tekanan ingkang statis.[9] Kejawi menika cap driji koala ugi mirip kaliyan cap driji manungsa.[9] Kanthi ngginakaken mikroskop èléktron, lapisan épidermis wonten ing pucuking driji koala menika mirip kaliyan cap drijinipun manungsa.[34]Nalika dipunpirsani ngginakaken mikroskop èléktronik cap driji koala saha manungsa angél dipunbéntenaken.[35]Cap driji menika wonten amargi adaptasi biomekanik kanggé nyekel barang.[36] Menika nyebabaken wontenipun pengaruh mekanik ing kulit ingkang ginanipun kanggé ngontrol gerakan saha tekanan statis. [36] Koala menika nggadhahi driji ingkang cacahipun gangsal kalebet jempol ingkang cacahipun kalih.[37] Menika ginanipun supados saged nyekel sabarang kanthi langkung saé. [37]

Langka[sunting | Owah sumber]

Koala menika kalebet daftar salah setunggaling kéwan ingkang langka.[38] Koala kalebet spesies ingkang dipunlindungi kaliyan Konservasi Spesies Terancam UU 1995 (TSC UU).[38] Menika amargi cacahipun koala saben taun sangsaya kirang antawisipun 50 ngantos 75%.[38] Kejawi menika koala menika kalebet kéwan ingkang angél dipungulawentah saha dipunkembangaken.[38] Kejawi menika kathah sanget bebaya ingkang saged nganggu gesangipun koala.[38]

Koala menika membatahaken panggenan ingkang wiyar supados saget gesang, obah, saha mangan.[39] Kejawi menika gesangipun koala ugi gumantung kaliyan koala sanésipun. [39]Sasampunipun koala pejah, mbetahaken wekdal kirang langkung setunggal taun supados koala sanés purung manggén wonten ing panggénan koala ingkang sampun pejah.[39] Menika amargi ngentosi gandanipun koala ingkang naté manggén wonten ing panggénan menika ical.[39] Koala nelasaken wekdal gesangipun wonten ing wit-wit kayu pethak utawi eukaliptus kanggé mangan saha tilem.[39] Samenika wonten ugi habitat koala ingkang dipunginakaken kanggé pertanian.[39] Menika sangsaya ndamel koala Australia langkung cepet punah. [39]

Cacahipun koala ingkang urip liar wonten ing Australia menika antawisipun 2000 ngantos 8000 koala.[21] Populasi koala menika mandhap 90% sajroning sedasa taun.[21] Menika amargi kathah habitat alami koala dipunrisak saha dipunginakaken kangge wewangunan-wewangunan saha pertanian.[21] Wonten ing Australia wonten badan ingkang khusus neliti kewan koala, tuladhanipun inggih menika Pusat Penelitian Koala Queensland Tengah.[40] Kejawi menika wonten ugi ingkang dipunwastani Lone Line Sanctuary. [41]Panggénan menika kalebet panggénan ingkang njagi saha nglindungi koala ingkang sepisanan saha paling ageng sakdonya. [41]Wonten ing papan panggénan ingkang konservatif menika wonten koala ingkang cacahipun langkung saking 130 koala.[41] Koala menika kalebet salah setunggaling kéwan ingkang dipunlindungi.[11] Wonten ing negara Australia, koala mboten pareng dipuningoni amargi wonten ukuman saking negara.[11] Wonten ing Australia, sinten ingkang ngingoni koala bakal pikantuk ukuman penjara.[11]Tim panaliti nedahaken menawi koala mboten dipunlindungi koala saged punah kanthi wektu 30 taun ingkang badhé dhateng.[42]

Ingkang njalari langka[sunting | Owah sumber]

Koala menika manggen wonten ing salah setunggaling panggenan kanthi kalompok sosial.[21] Kejawi njagi badanipun piyambak, koala ugi njagi papan panggénan ingkang dipunpanggeni setunggal kalompok menika.[21] Koala menika ugi dipun wastani kéwan ingkang teritorial.[21] Koala limrahipun pejah amargi penyakit saha dipunbeléh kanggé dipunpendhet wulunipun.[21] Kejawi menika koala ugi pejah amargi wana ingkang kobongan.[21] Samenika koala namung gesang wonten ing wana eukaliptus ingkang manggén ing Australia.[21] Koala menika satwa nasional saha satwa khas Australia.[43] Populasi koala menika mudhun antawisipun 80 persen.[43] Faktor-faktor sanes ingkang nyebabaken koala menika kirang cacahipun inggih menika tata kutha ingkang dipunowahi, polusi motor, pertambangan, banjir, wana ingkang dipuntegor, predator ingkang arupi segawon.[43] Koala ugi kenging penyakit chlamydia.[44] Penyakit menika ndadosaken koala mboten saged reprodhuksi saha nggadhahi katurunan.[44] Wonten ugi penyakit sanésipun inggih menika penyakit inféksi saha kanker.[44] Koala mboten saged urip menawi suhunipun panas saha garing saéngga koala gampil stress saha dehidrasi.[44] Suhu ingkang panas nyebabaken kalembaban ron eukaliptus kirang saéngga koala radi angel pikantuk toya.[44] Kejawi segawon, manungsa ugi dados predhator kanggé koala. [45]Awit manungsa asring nyekel koala dados kéwan ingon-ingon utawi dipunpendhet wulunipun.[45] Menawi suhunipun sampun langkung saking 37 derajat celsius, ndadosaken koala kirang saé anggénipun gesang.[44] Nalika pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa ingkang ngrembug babagan iklim dipuntedahaken ugi menawi owahing iklim menika saged mbebayani tumprap spesiés penguin emperor ngantos koala Australia.[46] Koala ingkang wonten ing Australia menika ugi kathah ingkang punah amarga strèss.[47]Koala ingkang stress menika amargi cara ngingoni koala ingkang lepat, kejawi menika koala asring foto-foto kaliyan para wisatawan.[48] Kahanan mangsa kang garing ugi nggadhahi pengaruh kaliyan gizi koala, amargi ron ekaliptus ingkang sangsaya suda nutrisinipun. [49]Gizi ingkang kirang ugi njalari pejahipun koala.[49]

Konsérvasi Koala[sunting | Owah sumber]

Peta ingkang nedahaken payebaran koala

Pakar ekologi Universitas Queensland Clive McAlpine nedahaken supaya koala mboten punah caranipun inggih menika nglebetaken koala dados spesiés ingkang saged punah.[50] Cara menika dados cara ingkang sepisanan kanggé upaya nglindungi saha njagi habitat koala supados mboten punah.[50] Sasampunipun menika koala lajeng dipunlebetaken wonten ing papan panggenan konsérvasi koala.[50] Kejawi menika ugi saged dipunwontenaken panaliten ngenani babagan penyakit chlamydia.[50] Kejawi menika wonten ugi Pulo Island. [51]Pulo menika saged dipunpanggihi kirang langkung 90 menit saking Melbourne.[51] Pulo menika misuwur lumantar Parade Penguin saha Pusat Konservasi Koala.[51] Pusat konservasi koala menika dipundamel dados panggénan ingkang resik saéngga wonten paugeran-paugeran ingkang trawaca tumprap para tiyang ingkang mlebet.[52]Kejawi menika wonten Pusat Konsérvasi Koala ing Pulo Philip para wisatawan saged mirsani langsung para koala ingkang nembé turu saha mangan.[53] wonten ugi sejarah koala. [53] Para Wisatawan ugi saged foto sareng kaliyan golékan koala ingkang ageng saha kathah souvenir khas ingkang saged dipuntumbas.[53] Kejawi menika wonten ugi Koala Sanctuary ingkang ugi dados badan konsérvasi koala saha satwa liar sanésipun.[46] Koala Sanctuary ugi ndamel penemuan konservasi indah saha nembé madosi vaksin kanggé penyakit Chlamydia ingkang biyasanipun nyerang koala.[46]

Lone Pine[sunting | Owah sumber]

Lone Pine Koala Sanctuary menika dipunwangun nalika taun 1927.[54] Panggenan menika kalebet papan panggénan kanggé nengkaraken koala, kewan khas Australia. [54]Kawiwitan saking koala ingkang cacahipun namung kalih. [54]Koala menika anami "Jack" saha "Jill".[54] Sasampunipun 67 taun Lone Pine lajeng dados cagar alam koala ingkang paling ageng wonten ing donya.[54] Ing panggenan menika wonten langkung sakin 130 koala ingkang dipuntengkaraken.[54] Kejawi menika, wonten ugi satwa asli Australia kadosta kangguru, manuk emu, wombat, saha sanés-sanésipun.[54] Samenika langkung saking 80 species ingkang gesang kanthi aman wonten ing panggénan ingkang konsérvatif menika.[54] Lone Line saged dipupanggihi kinten-kinten setunggal jam saking Bandara Brisbane, ibu kota Negara Bagéyan Queensland, Australia. [33] Kejawi menika saged ugi dipunpanggihi kanthi wekdal 30 menit saking pusat kutha menawi nganggé alat transportasi arupi bus.[33] Menawi ngginkakaken taksi béayanipun kirang langkung $A25 saking pusat kutha.[33]

Wisata[sunting | Owah sumber]

Koala kanthi joey ing kanthongipun, koala menika manggén wonten ing Hamilton Island, Australia

Lone Pine kalebet salah setunggaling panggénan wisata nalika wisata wonten ing Brisbane, Australia.[54] Kejawi misuwur kebon binatang menika ugi dados cagar alam koala ingkang sepisanan saha ingkang paling ageng wonten ing donya.[54] Wonten ing Lone Pine bakal dipunpanggihi kahanan ingkang taksih alami utawi natural.[54] Pramila Lone Pine menika misuwur ugi amarga kahananipun ingkang taksih alami.[54] Kejawi menika kahananipun adhem amargi kathah wit eukaliptus padha tuwuh ngrembaka.[54] Wit menika dados pakanan pokok kanggé koala.[54] Limrahipun nalika wisata wonten ing panggénan menika, para wisatawan saged mirsani kawontenan alam ingkang adhem menika kaliyan mlampah.[54] Kejawi menika para wisatawan ugi saged mirsani kéwan-kéwan ingkang nmung gesang wonten ing Australia. [54]Para wisatawan ugi saged foto-foto kaliyan kéwan-kéwan menika.[54] Lone Pine menika dipundamel kaliyan tiyang ingkang namanipun Claude Reid.[54] Wonten ing taman ingkang temanipun hi-tech, Lone Pine ugi njagi saha nglindungi koala saha kéwan-kéwan khas sanésipun.[54] Menika tujuwanipun supaya koala ugi para wisatawan tansah remen manggén wonten ing mriki.[54] Sekedhik ingkang mangertos bilih sejatinipun nama Lone Pine menika saking nama wit cemara ingkang tuwuh wonten ing sacedhaking toko cinderamata. [54] Wit cemara Hoop menika, dipuntanem kaliyan wiyang ingkang naminipun Daniel Clarkson nalika taun 1865, nalika Lone Pine taksih dados kebon kapuk.[54] Sanajan dipunsamber petir nalika taun 1975, ananging wit menika taksih gesang sasampunipun dipunrimati.[54]Wonten ing panggénan menika dipuntengkraken koala wiwit saking koala alit ngantos diwasa.[33] Koala dipunrimati miturut yuswanipun koala.[33] Koala-koala menika dipunpanggenaken wonten ing kandhang ingkang wonten wit eukaliptus wonten ing kandhang manika.[33] Wit manika dados panganan koala.[33] Miturut Mathew Doherty, Koordinator Pemasaran Lone Pine Koala Sanctuary, nedahaken bilih pang-pang eukaliptus menika dipungantos saben dintenipun.[33] Guinness World Records nyathet bilih panggénan menika naté gadhah koala ingkang paling sepuh ing donya.[33] Koala menika anami Sarah.[33] Koala ingkang paling sepuh menika pejah nalika taun 2001 nalika umuripun 23 taun. [33]Menawi dipunkonversi kaliyan yuswanipun manungsa menika kirang langkung 161 taun.[33] Kangge narik kawigaten para pandhudhuk dipunwontenaken kontes saben dinten antawisipun jam 10.00-15.30 wekdal ing panggénan menika.[33] Kontes menika nampilaken satwa-satwa kadosta wonten ing Taman Safari Indonesia Cisarua, Jawa Barat.[33] Kejawi menika wonten ugi kontes Bird of Prey Flight Show & Photos kirang langkung tigang dasa menit.[33] Kontes menika nampilaken atraksi manuk elang saha manuk hantu ingkang mabur wonten ing sanginggilipun para panonton saha mangan pangananipun saking asta pelatih.[33] Wonten ugi Sheep Dog Show, ingkang meragakaken para petani ingkang manggén wonten ing dhaérah pedalaman Australia angon menda-mendanipun kanthi dipunbiyantu segawon-segawon.[33] Lone Pine Koala Sanctuary ugi nyediakaken fasilitas kanggé foto kaliyan koala.[33] Asilipun dipuncithak kanthi wujud tanggalan saha kertu pos.[33] Kejawi menika foto menika dipuntampilaken wonten ing internet kirang langkung 60 dinten.[33]Koala ugi saged dipunpanggihi wonten ing kebon binatang ingkang manggén wonten ing kutha Sydney. [55]

Panaliten[sunting | Owah sumber]

Wonten ing taman Taman Victoria’s Great Otway National dipunbikak program kanggé naliti koala. [56]Panaliten menika nggadhahi tujuwan nglestantunaken habitat koala, mliginipun kanggé mangerteni akibat ingkang dipunsebabaken owahing iklim tumprap populasi saha tindak tandukipun koala. [56]Ekspedisi dipuntindakaken kirang langkung sedasa dinten wonten ing kutha Apollo Bay. [34]Para panaliti saged kerjasama kaliyan para sarjana ingkang trampil saha nggadhahi pangalaman ingkang langkung wonten ing bidhang menika.[56] Kejawi menika, para panaliti ugi saged ngemataken habitat kewan nalika wayah bengi lumantar radhio saha saged ngukur wit.[56] Kanggé wisata menika dipunbetahaken béaya USD3115 utawi kirang langkung Rp26 yuta.[56] Béaya menika kalebet akomodasi saha dhahar wonten ing lokasi.[56]

Kewan arboreal[sunting | Owah sumber]

Koala menika kalebet kéwan arboreal.[22] Arboreal tegesipun urip wonten ing wit.[22] Koala menika urip, mangan, turu wonten ing wit eukaliptus. [22]Koala ingkang jaler nggadhahi bagéyan awak ingkang saged nyebabaken ganda.[22] Koala jaler lajeng nggosok-gosokaken jajanipun wonten ing wit ingkang dipunpanggeni.[22] Menika ancasipun kanggé mratandhani supados koala sanés mangertosi bilih wit menika dados panggénan ingkang dipunkuwaosi.[22]

Mamah biak[sunting | Owah sumber]

Kewan ingkang mamah biak, kadosta sapi misuwur nggadhahi madharan sekawan.[57] Nalika mangan, panganan mlebet wonten ing salah setunggaling bagéyan madharan saha dipunmuntahaken malih wonten ing tutuk.[57] Sasampunipun menika nembé dipunpangan malih saha mlebet wonten ing bagéyan madharan sanésipun saha dipunserep kaliyan usus alus. [57]Sasampunipun menika lajeng dipunbuwang kanthi dipundalaken saking awak.[57] Profesor ingkang nyerat buku kanthi irah-irahan Mammalian Herbivore Stomach: Comparative Anatomy, Function and Evolution nedahaken menawi koala ugi nggadhahi tindak tanduk ingkang kados menika. [58]Ananging namung nalika wonten ing kahanan ingkang tinamtu kadosta nalika pupak waja saha amargi mbetahaken langkung kathah nutrisi kangge nyusoni.[58]

Ngedab-edabi[sunting | Owah sumber]

Koala menika kalebet kéwan ingkang ngeramaken.[54] Wonten babagan ingkang ngédab-édabi saking kéwan koala ingkang mboten dipuntindakaken déning kéwan sanésipun.[54]

 1. Sanajan koala menika mboten kéwan ingkang saged gesang wonten toya, ananging menawi wonten ing kahahan ingkang nggegirisi saha kepepet koala menika saged ugi nglangi.[54]
 2. Koala jaler Queensland menika awratipun ngantos 9,5 kilogram déné koala wadon ngantos 7 kilogram.[54] Wonten ing Victoria, awratipun koala ngantos 14 kilogram.[54]
 3. Koala menika tilem saben dintenipun antawis 18-20 jam.[17] Wonten wana, koala gesang antawisipun 10 ngantos 12 taun, ananging koala Lone Pine ingkang dipunjagi saking mengsahipun, wonten variasi pakanan ingkang saé, saha saking iklim ingkang ékstrim owahipun saged gesang kirang langkung 12 ngantos 15 taun. [54]
 4. Koala menika saged jungkatan.[54] Menika tujuwanipun supados koala ketingal tetep saé saha resik.[54] Driji ingkang nomer kalih saha tiga nyatunggil saéngga dados sepasang cakar ingkang saged dados jungkat. [54]
 5. Limrahipun wonten ing salah setunggaling wekdal koala ketingal mabuk.[54] Sejatosipun, koala menika mboten mabuk amargi ron eukaliptus ananging menika salah setunggaling cara koala kanggé adaptasi tumprap kadar enersi ingkang sakedhik wonten ing ron gum utawi eukaliptus.

[54]

Galeri[sunting | Owah sumber]

Pirsani ugi[sunting | Owah sumber]

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons gadhah galeri bab:

Pranala njawi[sunting | Owah sumber]

Cathetan suku[sunting | Owah sumber]

 1. ^ a b http://www.britannica.com/EBchecked/topic/320721/koala
 2. ^ a b c d e f g h i j k l (en)australianfauna.com(dipunundhuh tanggal 29 Mei 2011)
 3. ^ (id)giftlog.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad (en)thekoala.com(dipunundhuh tanggal 3 Oktober 2011)
 5. ^ a b c d e f (en)savethekoala.com(dipunundhuh tanggal 29 Mei 2011)
 6. ^ a b (en)[Dixon, R.M.W.; Moore, Bruce; Ramson, W. S.; Thomas, Mandy .2006.Australian Aboriginal Words in English: Their Origin and Meaning edisi 2.South Melbourne:Oxford University Press.isbn=0-19-554073-5]
 7. ^ a b c (en)[Leitner, Gerhard; Sieloff, Inke. 1998.Aboriginal words and concepts in Australian English.World Englishes.volume 17. kaca 153–169]
 8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o (en)wildlifeextra.com(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 9. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z (id)tempointeraktif.com(dipununundhuh tanggal 29 Mei 2011)
 10. ^ a b c d e f (en)kids.nationalgeographic.com(dipunundhuh tanggal 3 Oktober 2011)
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q (id)fakta unik koala(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 12. ^ (id)pocanticohills.org(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 13. ^ a b c (id)australia.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 14. ^ a b c d (en)environment.gov.au(dipunundhuh tanggal 7 Oktober 2011)
 15. ^ a b c (en)findarticles.com(dipunundhuh tanggal 7 Oktober 2011)
 16. ^ (en)[Flannery, T.F. 1994. The Future Eaters: An ecological History of the Australasian Lands and People. Sydney:Reed New Holland. kaca 86]
 17. ^ a b c d e f (id)teknologi.vivanews.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011) Kaluputan sitat (pangutipan) Invalid <ref> tag; name "internet40" defined multiple times with different content
 18. ^ (id)sasak.net(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 19. ^ a b c (en)[Handasyde, Kathrine Ann. 1999. The Koala: Natural History, Conservation and Management. UNSW Press . kaca 64–65. isbn:0868405442. Seri:Australian Natural History Series edisi 2]
 20. ^ (id)antaranews.com(dipunundhuh tanggal 29 Mei 2011)
 21. ^ a b c d e f g h i j k (en)library.thinkquest.org(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 22. ^ a b c d e f g h (en)koala-bears.org(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 23. ^ a b c d e (id)pariwisata.infogue.com/(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 24. ^ a b c (en)australiangeographic.com.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 25. ^ (en)publish.csiro.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 26. ^ (en)threatenedspecies.environment.nsw.gov.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 27. ^ (en)macedon-ranges-leader.whereilive.com.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 28. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa (id)dfat.gov.au(dipunudhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 29. ^ (id)library.usu.ac.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 30. ^ a b c d e f g h i j k (id)indonesianforest.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 31. ^ a b c d (id)dephut.go.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 32. ^ (en)fao.org(dipunundhuh tanggal 6 Oktobet 2011)
 33. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v (id)mediaindonesia.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 34. ^ a b (id)bataviase.co.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 35. ^ (en)naturalscience.com(dipunundhuh tanggal 7 Oktober 2011)
 36. ^ a b (id)teknologi.inilah.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 37. ^ a b (en)[Martin, Roger.1984.The Encyclopedia of Mammals.New York:Facts on File.isbn= 0-87196-871-1]
 38. ^ a b c d e (en)environment.nsw.gov.au(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 39. ^ a b c d e f g (en)people.uwec.edu(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 40. ^ (en)cqnews.com.au(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)
 41. ^ a b c (id)koala.net(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 42. ^ (id)rnw.nl(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 43. ^ a b c (id)id.berita.yahoo.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 44. ^ a b c d e f (id)berani.co.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 45. ^ a b (id)koalas.org(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 46. ^ a b c (id)baungcamp.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011) Kaluputan sitat (pangutipan) Invalid <ref> tag; name "internet36" defined multiple times with different content
 47. ^ (id)dunia.vivanews.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 48. ^ (en)parliament.nsw.gov.au(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 49. ^ a b (en)telegraph.co.uk(dipunundhuh tanggal 8 Oktober 2011)
 50. ^ a b c d (id)forum.nationalgeographic.co.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 51. ^ a b c (id)australiacalling.org(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 52. ^ (id)seputar-indonesia.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 53. ^ a b c (id)wisata.kompasiana.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 54. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah (id)id.koala.net(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 55. ^ (id)Koala bonbin Sidney(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 56. ^ a b c d e f (id)travel.okezone.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 57. ^ a b c d (id)koranterbaru.com(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
 58. ^ a b (id)nationalgeographic.co.id(dipunundhuh tanggal 6 Oktober 2011)
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Koala&oldid=883104"