Sodom lan Gomora

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Kemusnahan Sodom dan Amora (Gomora), John Martin, 1852.
Gambaran Sodom dan Amora (Gomora) dari Nuremberg Chronicle olèh Hartmann Schedel, 1493. Menggambarkan istri Lot (Nabi Luth), telah ditukarkan menjadi setiang garam.

Sodom lan Gomora punika kisah ingkang kaserat ing Kitab Purwaning Dumadi lan al-Quran, Sodom (basa Arab: سدوم Sadūm,Cithakan:Hebrew Name, Basa Yunani: Σόδομα Sódoma) lan Amora (basa Arab: عمورة ʿAmūrah, Cithakan:Hebrew Name, basa Yunani: Γόμορρα Gómorra) utawi Gomora miturut tiyang Kristen ingkang ngacu datèng alih aksara Ibrani Tiberias (Cithakan:Hebrew Name), lan basa Inggris Gomorrah. Sodom dan Amora inggih punika kalih kota ingkang agèng dipunmusnahakèn dèning Allah ing Kitab Purwaning Dumadi ing Alkitab Ibrani utawi Perjanjian Lama ing Alkitab Kristen.

Amargi mènawi dosa-dosa penduduk Sodom, Gomora, Adma, lan Zeboim sampun dipunbinasakakèn dèning "hujan belerang lan geni ... saking TUHAN, saking langit" (

). Ing agama Kristen lan Islam, asma-asma punika dados kosok balin kaliyan dosa besar ingkang boten terampuni, ingkang njatuhaken punika ing salebeting kemusnahan akibat murka Allah (

, Qur'an [1]).

Sodom lan Gomora sampun dipunginaaken dados tembung ingkang ngacu dateng dosa lan penyelewengan seksual. Kisah kasebut sampun mbentuk tembung-tembung enggal ing pinten-pinten basa ing sadaya donya, kalebet perkataan ing basa Melayu lan basa Indonésia yakni "sodomi", suatu istilah ingkang dipunginaaken dados njelentrehake hubungan anal seks, lan ugi hubungan seks kewan.

Pandangan Kristen[besut | besut sumber]

Ingkang kawiwitan Sodom lan Gomora dipunserat ing Alkitab dados bagian saking wewengkon tiyang-tiyang Kanaan, keturunan Ham putra Nuh.[1]

Sodom inggih punika salah satungaling suatu kempalan saking gangsal kota besar, Pentapolis: Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, lan Bela ingkang ugi dipunsebat Zoar (

). Laladan Pentapolis secara kolektif ugi dipunsebat dados "kota-kota Lembah Yordan" (

) amargi sadaya panggenan ing pingger Lepen Yordan, ing laladan ingkang punika kawates selatan tanah Kanaan.[1] Lot, keponakan saking Abraham (Nabi Ibrahim) gadahi kangge tinggal ing kota Sodom amargi tasih katah lahan kangge merumput kangge ternak-ternaknipun. (

)

Ing Purwaning Dumadi 14 dipunkisahaken menawi Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanipun, ing ngandap musuh, lajeng punika kesah amargi Lot punika mendel ing Sodom. Abraham, ing upayanipun nyelamataken Lot, merebut malih harta benda kota Sodom dan Gomora saking cepengan Kedorlaomer lan para raja ingkang sami-sami kaliyan piyambakipun. Punika raja Sodom nawaraken kangge maringi hadiah dateng Abraham, Abraham punika boten nampi.

Pandangan Islam[besut | besut sumber]

Al-Quran boten maringi perincian langkung babagan perincian kisah ngenai kaum Nabi Luth. ananging makna kisahipun inggih punika Nabi Luth nawaraken bocah wadon, ananging punika boten minat lan ngendikan menawi Nabi Luth "mangertosi punapa ingkang kita lampahi", punika langkung gadahi laki-laki saking wadon. Dipungayutaken kaliyan keterangan Kitab Injil, Sodom lan Amora ing Islam ugi ngrujuk ing homoseksual. Informasi langkung saged dipunbikak ing surat Hud:[2][3]

{{cquote|[11:74] Mila tatkala rasa ajrih ical saking Ibrahim lan warta bungah sampun dateng ing piyambakipun, diapun bersoal wangsulan saking (malaikat-malaikat) punika babagan kaum Luth.
[11:75] Sejatosipun Ibrahim punika leres-leres tiyang ingkang penyantun ugi penghiba lan suka malih dateng Allah.
[11:76] Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab punika, sejatosipun sampun dateng ketetapan Tuhanmu, lan sejatosipun punika badhe dipundatangi azab ingkang boten saged dipuntolak.
[11:77] lan tatkala datang utusan-utusan punika (para malaikat) punika dateng Luth, piyambaipun punika susah lan ngeraos sempit dadanipun amargi wonten punika, lan piyambakipun ngendikan: "Ini adalah hari yang amat sulit[4]."
[11:78]

Cathetan suku[besut | besut sumber]