Sodom lan Gomora

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kemusnahan Sodom dan Amora (Gomora), John Martin, 1852.
Gambaran Sodom dan Amora (Gomora) dari Nuremberg Chronicle olèh Hartmann Schedel, 1493. Menggambarkan istri Lot (Nabi Luth), telah ditukarkan menjadi setiang garam.

Sodom lan Gomora punika kisah ingkang kaserat ing Kitab Purwaning Dumadi lan al-Quran, Sodom (basa Arab: سدوم Sadūm,Cithakan:Hebrew Name, Basa Yunani: Σόδομα Sódoma) lan Amora (basa Arab: عمورة ʿAmūrah, Cithakan:Hebrew Name, basa Yunani: Γόμορρα Gómorra) utawi Gomora miturut tiyang Kristen ingkang ngacu datèng alih aksara Ibrani Tiberias (Cithakan:Hebrew Name), lan basa Inggris Gomorrah. Sodom dan Amora inggih punika kalih kutha ingkang ageng dipunmusnahakèn déning Allah ing Kitab Purwaning Dumadi ing Alkitab Ibrani utawi Perjanjian Lama ing Alkitab Kristen.

Amargi manawi dosa-dosa penduduk Sodom, Gomora, Adma, lan Zeboim sampun dipunbinasakakèn déning "hujan wlirang lan geni... saking TUHAN, saking langit" (

). Ing agama Kristen lan Islam, asma-asma punika dados kosok balin kaliyan dosa besar ingkang boten terampuni, ingkang njatuhaken punika ing salebeting kemusnahan akibat murka Allah (

, Qur'an [1]).

Sodom lan Gomora sampun dipun-ginakaken dados tembung ingkang ngacu dateng dosa lan penyelewengan sèksual. Kisah mau sampun minangka tembung-tembung énggal ing pinten-pinten basa ing sadaya donya, kalebet perkataan ing basa Malayu lan basa Indonésia yakni "sodomi", suatu istilah ingkang dipun-ginakaken dados njelentrehake gegayutan anal seks, lan ugi gegayutan seks kéwan.

Pandangan Kristen[besut | besut sumber]

Ingkang kawiwitan Sodom lan Gomora dipunserat ing Alkitab dados péranganing wewengkon tiyang-tiyang Kanaan, keturunan Ham putra Nuh.[1]

Sodom inggih punika salah satungaling suatu kempalan saking gangsal kutha besar, Pentapolis: Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, lan Bela ingkang ugi dipunsebat Zoar (

). Laladan Pentapolis kanthi kolektif ugi dipunsebat dados "kutha-kutha Lembah Yordan" (

) amargi sadaya panggènan ing pingger Lepen Yordan, ing laladan ingkang punika kawates selatan tanah Kanaan.[1] Lot, keponakan saking Abraham (Nabi Ibrahim) gadhah kanggé tinggal ing kutha Sodom amargi taksih kathah lahan kanggé merumput kanggé raja-kaya-ternaknipun. (

)

Ing Purwaning Dumadi 14 dipunkisahaken manawi Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanipun, ing ngandap musuh, lajeng punika kesah amargi Lot punika mendel ing Sodom. Abraham, ing upayanipun nyelamataken Lot, merebut malih harta bandha kutha Sodom dan Gomora saking cepengan Kedorlaomer lan para ratu ingkang sami-sami kaliyan piyambakipun. Punika ratu Sodom nawaraken kanggé maringi bebungah dateng Abraham, Abraham punika boten nampi.

Pandangan Islam[besut | besut sumber]

Al Qur’an boten maringi perincian langkung babagan perincian kisah ngenai kaum Nabi Luth. nanging makna kisahipun inggih punika Nabi Luth nawaraken putranipun wadon, nanging kaumipun boten purun lan ngendikan dhumateng Nabi Luth "panjenengan sampun mangertosi punapa ingkang kita lampahi", inggih punika namung purun priya, mboten wanita. Dipungayutaken kaliyan keterangan Kitab Injil, Sodom lan Amora ing Islam ugi ngrujuk ing homoseksual. Informasi langkung saged dipunbikak ing surat Hud:[2][3]

{{cquote|[11:74] Mila tatkala rasa ajrih ical saking Ibrahim lan warta bungah sampun dateng ing piyambakipun, diapun bersoal wangsulan saking (malaékat-malaékat) punika babagan kaum Luth.
[11:75] Sejatosipun Ibrahim punika leres-leres tiyang ingkang penyantun ugi penghiba lan suka malih dateng Allah.
[11:76] Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab punika, sajatosipun sampun dateng ketetapan Tuhanmu, lan sajatosipun punika badhé dipundatangi azab ingkang boten saged dipuntolak.
[11:77] lan tatkala datang utusan-utusan punika (para malaékat) punika dateng Luth, piyambaipun punika susah lan ngeraos sempit dadanipun amargi wonten punika, lan piyambakipun ngendikan: "Ini ya iku hari yang amat sulit[4]."
[11:78]

Cathetan suku[besut | besut sumber]