Kitab Yosua

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Yosua dijupuk saka basa Ibrani: יהושׁע Yehoshua utawa Yəhôšuª‘, sing tegesé “karo pitulungan sang Yahwe. Saliyané asma nabi sing jaré nulis kitab iki sing jenengé padha, ya uga asmané Gusti Yesus ing basa Aram.

Kitab Yosua ngwedharaké kandha caritaning bangsa Israèl nalika mangrebut nagara Kanaan, dipanggedhèni déning Yosua. Ya dhèwèké iku sing nggantèni Musa mimpin umat Israèl. Kadadéan-kadadéan wigati sing dikandhaaké ing buku ini ya iku antarané: panyabrangan ing Kali Yordan, Bedhahé kutha Yerikho, perang ing Ai, lan pangukuhan anyar prajanjian antara Allah karo umat-E.

Salah sijining pethikan misuwur saka buku iki ya iku: “ Saupama kowé padha ora gelem ngabdi marang Allah, padha netepna putusan ing dina iki uga, sapa sing arep kokbektèni. Apa brahala-brahala sing biyèn disembah déning para leluhurmu ing Mésopotamia, apa brahala-brahalané wong Amori sing panggonané saiki kokenggoni. Déné aku lan kulawargaku, arep padha ngabekti marang Allah."