Musa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Musa
Musa
dalam hieroglif
<
F31 S29 S29
>

Musa basa Arab: موسى, Mūsā; basa Ge'ez: ሙሴ Musse) (lair ~1527 SM, séda ~1408 SM) ya iku nabi kang nyampekake Hukum Torèt lan nulisake ing Pentateveh/Pentateukh (Lima Kitab Torèt) ana ing Alkitab Ibrani utawi Prajanjen Suwé ing Alkitab Kristen.

Musa iku putrané Amram bin Kehat saka suku Lewi, anak Yakub bin Ishak. Panjenengane diangkat dadi nabi kira-kira taun 1450 SM. Panjenengane diutus Bani Israil (Israèl) metu saka Mesir. Asmane ingaran akèhé 873 ing 803 ayat ing 31 buku ing Alkitab Pertalan Anyar[1] lan 136 kali ing Kuran. Musa kagungan putra 2 cacahé (Gersom lan Eliezer) lan séda ing Tanah Tih (Gunung Nebo).

Sejarahe[besut | besut sumber]

Allah ngutus Musa lan kadangé Harun nemoni Pirngon lan bala-bala penggedhené, jalaran iku mau wong sing murka lan ngaku tuhan, lan akèh wong sing padha nyembah jalaran padha wedi karo dhéwéké. Banjur Pirngon krungu yèn ana wong wadon sing ayu jenengé Asiyah, banjur dhèwèké nyuitani, sajatiné dhèwèké wong sing duwéniiman marang Allah karo ndelik-ndelik. Pas wektu Pirngon arep nggauli Asiyah, ananging awaké dadi kaku, dadi dhèwèké ora bisa nyedaki amng bisa ndelengi.

Ing sawijining dina Pirngon ngimpi, banjur dhèwèké takon karo para ahli sihir ngéngingi tafsirané, dadi para ahli mau ngendika: "sabeneré mengko arep dilaeraké ing krajaanmu bayi lanang sing dadékake perkawis kanggo kowe lan umatmu"

Dadi Pirngon ngakon yèn ana bayi lanang sing dilaeraké kon matèni. Pas wektu bojone laeraké Musa, ora ana sing nyangka yèn dhèwèké ngandhut lan laeraké. Dados Allah wahyuaké kanggo dhèwèké supaya diguwak menyang kali Nil. simboké Musa gawé peti lan musa didokokaké ing jero kono karo nangis, jalaran Bapaké wis séda ing wektu iku.

Simboké musa ngendika karo seduluripun wadon: "Delengono kaé saka adoh."

Simboké Musa guwak menyang kali, dadi kena ombak kali lan ngasik teka ing pinggiré pura Pirngon

Putri Pirngon nemu peti mau lan dhèwèké duwéné lelara belang. Ing wektu iku dhèwèké ndemok Musa, lelarané mau langsung mari. Banjur Musa diajak menyang Asiyah lan manèhi kabar apa kang kadadéan mau. Asiyah ngendika marangng Pirngon: "Aja mbok pateni bayi iki, bayi iki arep dak rumat." Pirngon sarujuk lan ngakon nekakaké wong-wong wadon sing bisa mènèhi susu tétéké. Sawisé wis padha teka, nanging Musa ora gelem néték karo wong wadon sing ana kono mau.

Seduluré simboke Musa ngendika: "Apa gelem dak wenehi dalan kanggo kowé kabèh sing saguh ngrumat kowé kabèh?" Barenag-bareng padha sing nyauri: "ya aku gelem"

Cathetan suku[besut | besut sumber]