I Yohanes

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Layang Yohanes sing kapisan ditulis amarga nduwé rong alesan:

  • Sepisan, kanggo mènèhi dorongan marang para pamaosé supaya urip manunggal karo Gusti lan Putra Dalem Yesus Kristus.
  • kapindho, kanggo ngèlingaké supaya ora kapilut marang piwulang-piwulang luput sing bisa ngrusak kamunggalané karo Gusti lan Putra-Né Yesus Kristus.

Ajaran-ajaran sing luput iku didhasaraké marang kapercayan yèn apa waé sing sesinggungan karo donya, ngasialké sing jahat; dadi, Yesus Putra Dalem, ora mungel wis dadi manungsa. Guru-guru sing miwulangaké piwulang-piwulang sing luput iku nuturaké yèn dislametaké ateges diuwalaké saka urusan-urusan kauripan ing donya iki; guru-guru iku uga miwulangaké yèn kaslametan ora ana gandhèngané karo perkara-perkara ngenani kasusilan utawa tresna marang pepadha.

Tetentangan karo piwulang-piwulang iku, panulis layang iki nelakaké kanthi cetha yèn Yesus Kristus wus dadi manungsa sajati temenan. Panjenengané nelakaké uga yèn kabèh wong sing percaya marang Yesus sarta nresnani Gusti kudu uga tresna tinresnan marang pepadha.

Isi[besut | besut sumber]

  • Pambuka 1:1-4
  • Pepadhang lan pepeteng 1:5--2:29
  • Para putrané Allah lan anak-anaké Iblis 3:1-24
  • Sing bener lan sing luput 4:1-6
  • Kuwajiban supaya pada tresna-tinresnan 4:7-21
  • Kapercayan sing nggawa kamenangan 5:1-21