Menyang kontèn

I Timotius

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Layang Paulus marang Timotius I

Timotius iku wong Kristen kang isih enom ing Asia Cilik, kang wis dadi kanca lan pambiyantu Paulus ing panggawéyané Paulus. Bapané Timotius iku wong Yunani lan ibuné Yahudi. Ing Layang Paulus Sing Sepisanan Marang Timotius, diterangaké telung prakara kang ana gandhèng cènèngé siji lan sijiné.

Sing sepisanan yaiku pepènget marang Timotius marang piwulang-piwulang ala kang ana ing umat. Piwulang-piwulang iku wujud campuran paham Yahudi lan paham non-Yahudi dhedhasar kapercayan marang jagad raya wis ala, lan kaslametan mung bisa diantuki yèn wong duwé pengetauan ngenani wewadi tartemtu, lan netepi angger-angger kaya ta umpamané angger-angger bojoné mung siji, pantang mangan panganan tartemtu lan sapituruté.

Sing angka loro, yaiku pituduh-pituduh marang Timotius ngenani pangurusan umat lan ngenani ibadat. Dijelasaké marang Timotius sipat-sipat wong kang éntuk dadi panilik lan pambiyantu umat. Pungkasané Timotius diwulang ngenani kepriyé panjenengané bisa dadi murid Dalem Yesus Kristus kang becik lan ngenani tanggel waleré marang saben golongan wong kang dadi anggota umat.

Isi[besut | besut sumber]

  • Pambuka 1:1-2
  • Pituduh-pituduh ngenani umat lan para pangurusé 1:3--3:16
  • Pituduh-pituduh marang Timotius ngenani pegawéyané 4:1--6:21