I Timotius

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Layang Paulus marang Timotius I

Timotius iku wong Kristen sing isih enom ing Asia Cilik, sing wis dadi kanca lan pambiyantu Paulus ing panggawéyané Paulus. Bapané Timotius iku wong Yunani lan ibuné Yahudi. Ing Layang Paulus Sing Sepisanan Marang Timotius, diterangaké telung perkara sing ana gandhèng cènèngé siji lan sijiné.

Sing sepisanan ya iku pepènget marang Timotius marang piwulang-piwulang ala sing ana ing umat. Piwulang-piwulang iku arupa campuran paham Yahudi lan paham non-Yahudi adhedhasar kapercayan marang jagad raya wis ala, lan kaslametan mung bisa diantuki yèn wong duwé pengetauan ngenani wewadi tartemtu, lan netepi angger-angger kaya ta umpamané angger-angger bojoné mung siji, pantang mangan panganan tartemtu lan sapituruté.

Sing angka loro, ya iku pituduh-pituduh marang Timotius ngenani pangurusan umat lan ngenani ibadat. Dijelasaké marang Timotius sipat-sipat wong sing éntuk dadi panilik lan pambiyantu umat. Pungkasané Timotius diwulang ngenani kepriyé panjenengané bisa dadi murid Dalem Yesus Kristus sing becik lan ngenani tanggel waleré marang saben golongan wong sing dadi anggota umat.

Isi[besut | besut sumber]

  • Pambuka 1:1-2
  • Pituduh-pituduh ngenani umat lan para pangurusé 1:3--3:16
  • Pituduh-pituduh marang Timotius ngenani pegawéyané 4:1--6:21