Masjid Mantingan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Masjid Mantingan inggih punika masjid ingkang tasih kagolong kino wontén ing tlatah Dhusun (Désa) Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupatèn Jepara, Jawa Tengah. Masjid punika ing salebeting carios, konon dipunadegake déning Kasultanan Demak.

Ngadegipun kaliyan jobin (lantai) ingkang nginggil lan dipuntutup kaliyan ubin ingkang dipundamel saking Tiongkok, ugi undhak-undhakan ingkang wonten ing ngajeng masjid . Sedaya dipundhatengaken saking nagari Makao. Bangunan payonipun campuran kaliyan seni bangunan Tiongkok. Gebyok jawinipun ingkang dipunhiasi kaliyan piring cowèk kang warna biru , lan gebyok ingkang wonten ing panggénan imam lan khatib dipunhiasi kaliyan relief pesagi (segi papat) kang gambaripun arupi kéwan, lan tiang kang nembe nari (penari) dipuntatah ing watu cadhas kuning tuwa. Pangawasan ingkang merdamel utawi ingkang nggarap bangunan masjid dipunpasrahaken déning Babah Liem Mo Han. Ing salebeting masjid wonten pasarèhanipun Sultan Hadlirin, garwanipun Kanjeng Ratu Kalinyamat kaliyan adhik iparipun inggih punika Sultan Trenggono, panguwaos Demak ingkang pungkasan. Salebeting masjid punika ugi wonten pasarehanipun waliyullah Mbah Abdul Jalil, ingkang asring kasebat-sebat déning asma sanesipun inggih punika Syekh Siti Jénar.