Masjid Agung Demak

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Masjid Agung Demak
Masjid demak.jpg

Masjid Agung Demak

Wedharan dhasar
Papané Desa Kauman
Demak, Jawa Tengah, Indonesia
Kanggo agama Islam
Kartangan wangunan
Jinis wangunan Masjid
Gagrag wangunan Art Nouveau
Spesifikasi

Masjid Agung Demak punika salah satunggaling masjid ingkang paling sepuh ing Indonésia. Masjid punika mapan wonten ing tengah kutha Demak, leresipun dusun Kauman, Demak, Jawi Tengah. Masjid punika dipunpitadosaken naté dados panggénan kempal para ulama (wali) panyebar agami IslamIslam, ingkang kasebat Walisanga, kanggé ngrembag panyebaran agami Islam ing Tanah Jawi lan IndonesiaIndonesia. Miturut Babad Demak, Masjid Agung Demak madegipun taun 1399 Saka 477M, ingkang dipunpratandhani kanthi Candrasengkala ingkang ungelipun Lawang Terus Gunaning Janmi. Ing pérangan sanèsipun inggih punika ing mihrab masjid wonten gambar bulus, (ing basa latinipun kasebat Trionyx cartilagineus) lan dados perlambang taun 1401 Saka (1479 M). Bangunan ingkang dipundamel saking kajeng jati, ukuran 31 x 31 m. Lan serambinipun nggadhahi ukuran inggih punika wiyaripun 31 x 15 m lan kapérang dados sekawan (4) saka (tiang), ingkang kadamel saking kajeng lan asring kasebat Saka Guru. Payonipun kapérang dados tigang undhakan inggih punika ndadosaké perlambang Iman , Islam , kalian IhsanIhsan. Kori (lawang/senthong) ingkang cacahipun gangsal (5) nglambangaken gangsal rukun islam lan cendhélanipun ingkang cacah ganep enem (enem) nglambangaken rukun iman.

Arsitèktur[besut | besut sumber]

Masjid punika nggadhahi bangunan-bangunan indhuk lan serambi. Bangunan indhuk gadhah sekawan saka utami ingkang dipunsebat saka guru. Saka punika cariyosipun kadamel saking tatalan - tatalan kajeng, pramila dipunwastani 'saka tatal' Bangunan serambi minangka bangunan kabuka. Payonipun awangun limas ingkang dipuntopang déning wolu saka ingkang dipunsebat Saka Majapait. Wonten ing salebeting lokasi komplèks Masjid Agung Demak, wonten sawetawis makam raja-raja Kasultanan Demak lan para abdi. Ugi wonten satunggaling muséum, ingkang isi manéka kolèksi ingkang magepokan kaliyan riwayat madegipun Masjid Agung Demak.

Senaos sampun naté dipunrénovasi sawetawis nanging dipunpercanten manawi sacara umum taksih wetah wujud aslinipun.[1] Masjid punika arupi tuladha klasik wangun masjid tradhisional Jawi. Bènten kaliyan masjid-masjid ingkang wonten ing Wétan Tengah masjid punika kadamel saking kajeng. Payonipun boten awujud kubah (ingkang dèrèng katingal ing masjid-masjid Indonésia ngantos abad kaping-19).[1]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. ^ a b Turner, Peter (November 1995). Java. Melbourne: Lonely Planet. kk. 78–79. ISBN 0-86442-314-4.