Kitab Andharaning Torèt

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Andharaning Torèt)

Kitab Andharaning Torèt iku kitab kaping lima tanakh lan uga kitab Torèt. Ing basa Ibrani, diarani Devarim ("tetembungan"), saka ukara pamulan "Eleh ha-devarim."

Ing pirang basa ing Éropah, kitab iki diarani Deuteronomium, saka basa Latin sing njupuk saka septuaginta saka basa Yunani: Δευτερουόμιου. Sajatine bab iki sawijining kalepatan alihbasa saka asline ing basa Ibrani saka pasal 17:18; “Yèn wong ditetepaké dadi raja, wong mau kudu diwènèhi Kitab Angger-anggeré Allah sing isi dhawuh-dhawuh lan piwulangé Gusti Allah, sing diturun saka kitab asli, sing disimpen déning para Imam Lèwi.” Déning para panulis septuaginta ukara iki dipretalaké dadi: “nulis kanggo awaké dhéwé salinan ukum iki”. Anging kalepatan iki ora patia parah.

Kitab Andharaning Torèt iki kabangun saka sarentenging khotbah-khotbah sing diucapake Nabi Musa ing ngarepe bangsa Israèl sawektuning kabèh ana ing tanah Moab. Kabeh padha mandheg ing kono sawise ngebarake lelungan dawa ngliwati tegal wedhi amba lan sadhurunge mlebu tanah Kanaan ngepek nagara iki.

Pirang pokok wigati saka kitab iki iku:

  1. Musa ngélingaké bangsa Israèl kadadéyan-kadadéyan gedhé salawase 40 taun pungkasan. Panjenengané njaluk marang bangsa Israèl supaya kabèh éling kepriyé Gusti Allah tau mimpin kabèh ngliwati tegal wedhi. Mula iku kabèh dijaluk padha setyaa marang Gustine.
  2. Musa mbalèni isining Sepuluh Perintah Allah, lan menekankan tegesing Paréntah sing pisan. Panjenengané dhawuh supaya wong Israèl ngibadah marang Gusti Allah waé. Banjur mbalèni manèh isining sawetara hukum lan paréntah sing nata kahuripaning bangsa Israèl ing tanah sing wis dijanjeaké.
  3. Musa ngélingaké bangsa Israèl prakara tegesing ‘Ikatan Janji Gusti’ karo wong-wong Israèl. Musa dhawuh bangsa Israèl supaya nganyaraké kasadyané kanggo netepi kawajibané kabèh.
  4. Yosua diangkat dari gantiné nabi Musa kanggo mimpin umat Gusti. Sawisé ngidungaké tembang pepujèn kanggo kasetyaning Gusti Allah, lan mangucap berkah kanggo suku bangsa Israèl, Musa séda ing Moab, ing sisih wetan kaliYordan.

Amanat kitab iki Gusti Allah wis nylametaké lan maringi berkah umat pilihan-E, bangsa sing dikasihi. Dadi bangsa Israèl ora olèh nglalèni bab iku. Kabèh kudu tundhuk lan ngestoaké dhawuhing Gusti, supaya urip terus lan diparingi berkah.