Surat Al Faatihah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
al-Fatihah
الفاتحة
Ayat 1 - 7
Ayat 1 - 7
Informasi
Makna Pambuka
Nami sanès Fatihatul Kitab[1], Ummul Qur'an, Ummul Kitab, as-Sab'ul Masani[2], al-Kanz[1], al-Wafiyah[1], al-Kafiyah[1], al-Asas[1], asy-Syafiyah[3], al-Hamd[1], as-Shalah[1], al-Ruqyah[1], asy-Syukru[1], ad-Du'au[1], asy-Syifa[1], al-Waqiyah[1]
Klasifikasi Makkiyah
Madaniyah[2]
Surat ka 1
Juz Juz 1
Statistik
Gunggung ruku' 1 ruku
Gunggung ayat 7 ayat
Gunggung tembung 25 tembung
Gunggung aksara 113 aksara

Surat Al Faatihah (Arab الفاتحة) punika surat kapindhah Al-Quran mawi 7 ayat. Tegesipun "Pambuka". Serat punika ugi dipunsebat Ummul Qur'an (indhuk Al Qur'an) utawi Ummul Kitaab (indhuk Al Kitaab) amargi minangka indhuk tumrap sadaya isi Al Qur'an sarta dados intisari saking kandhutan Al Qur'an, lan amargi saking punika dipunwajibaken dipunwaos ing saben salat. Ugi dipunsebat As Sab'ul matsaany (pitu ingkang makaping-kaping) amargi cacahing ayatipun wonten pitu lan dipunwaos makaping-kaping ing salebeting salat.

Serat punika ngandhut sawatawis unsur pokok ingkang nggambaraken isi Al Qur'an, inggih punika:

 • Kaimanan
 • Hukum-hukum
 • Carios

Tèks[besut | besut sumber]

 1. .بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 2. .ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
 3. .ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 4. .مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ
 5. .إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
 6. .ٱهْدِنَا ٱلصِّرَ ٰط ٱلْمُسْتَقِيمَ
 7. .صِرَ ٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ ٱلضَّاۤلِّينَ

Jarwanipun[besut | besut sumber]

 1. Kanthi nyebat asmå Allah Ingkang Måhå Mirah tur Ingkang Måhå Asih.
 2. Sêdåyå puji punikå kagunganipun Allah ingkang mangérani alam saisinipun
 3. Ingkang Måhå Mirah lan ugi Ingkang Måhå Asih
 4. Ingkang kagungan ing dinten agami 1
 5. Namung dhatêng Padukå kawulå manembah, lan namůng dhatêng Padukå kawula nyuwůn pitulungan
 6. Dhuh Allah, mugi nedhahakên margi ingkang lêrês kangge kawula
 7. (Inggih punikå) marginipun pårå tiyang ingkang Padukå paringi kanugrahan sanès marginipun tiyang ingkang Paduka paringi pambêngan lan tiyang ingkang sami kêsasar.[4]
1. yaumiddin (dinten agami), dintên wêkdal cagak-cagak nampi pawangsulan sêdayanipůn amal kang dipun-lampahi ing alam donyå.

Cathetan sikil[besut | besut sumber]

 1. a b c d e f g h i j k l "Kathah nama kanggé sebatan Surah al-Fatihah", Hidayah, Fèbruari 2009
 2. a b Departemen Agama RI (1987). hal 3
 3. Hamzah (2003). hal 47
 4. Kajarwakaken kanthi midhangetaken Tapsir Al-Quran Suci Basa Jawi anggitanipun Profesor K.H.R Muhammad Adnan. Bentênipun, sepindhah, jarwa ing mriki ngagêm basa krami. Kaping kalih, ing ayat kaping sekawan, Muhammad Adnan ngagem tembůng "ngratoni" kanggé njarwakakên têmbung "malik", déné ing sêratan punikå ngagêm tembůng "kagungan." "