Basa Using

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Basa Osing)

Basa Osing utawa Using iku dipituturake ing tlatah Banyuwangi utawa kang biasa kasebut Blambangan.

Osing asale saka tembung sing kang artine ora. Tembung iki saka basa Bali: tusing. Asline basa Osing iki salah sijine varian basa Jawa kuna kang tansah dituturke ning Banyuwangi. Akèh uga tetembungan karo pengaruhe Basa Bali, Basa Medhura lan ana kadang Basa Inggris.

Masyarakate ya ndhuwe seni budhaya kang bedha karo pendhudhuk Jawa liyane. Akèh para cendikiawan kang ngutarake yèn Basa Osing iku sejatine cabangan langsung saka Basa Kawi ora ngliwati dadi basa Jawa dhisik. Dadi kasuse padha karo Basa Minang lan Basa Melayu sing sebagian ngomong saka Basa Melayu lan sebagian liyane ngomong yèn Minang iku basa dhewe.

Basa utawa dhialek Osing iki dituturke ning kira-kira separuh wewengkon Banyuwangi. Wong utawa Lare Using biasane manggon ning :

 • Sebagian Genteng
 • Cluring
 • Srana
 • Kalipuro
 • Glagah
 • Giri
 • Sebagian kutha Banyuwangi
 • Sebagian Muncar
 • Rogojampi
 • Sebagian Gambiran

Yen kacamatan liyane lumrahe nganggo Basa Jawa biasa utawa Medhura. Cara Using uga ditemokake ning wewengkon Jember lan Lumajang sanajan cacahe sethithik banget.

Pangucapan[besut | besut sumber]

Pangucapan ning Basa utawa dhialek Using Banyuwangen iki radha bedha karo dhialek Jawa liyane.

Misale abjad vokal ning pungkasan ukara diwaca bedha. Upami :

 • (u) kawacan (au)
 • (i) kawacan (ai)
 • (o) kawacan (ao)
 • (e) kawacan (ae)
 • (oo) kawacan (aoo)

Ukara :

 • biru dhadi (birAu)
 • gedhigi dhadi (gedhigAi)
 • soto dhadi (sotAoo)
 • sore dhadi (sorAe)
 • milo dhadi (milAo)

Menawa huruf bA, gA, dA, nA, mA ana tambahan ya Upami :

 • (bA) dhadi (byA)
 • (gA) dhadi (gyA)
 • (dA) dhadi (dyA)
 • (mA) dhadi (myA)
 • (nA) dhadi (nyA)
 • (wA) dhadi (yA)

Kalimat :

 • Banyuwangi dhadi (ByAnyuwangAi)
 • Kembang gadhung dhadi (kembyAng gyAdong)
 • Dhayuh dhadi (DyAyoh)
 • Omah dhadi (UmyAh)
 • Uwak dhadi (uyyA')
 • Nonah dhadi (nonyAh)
 • Embah dhadi (embyAh)

Saliyane iku, akèh ukara-ukara sing ora ditemokake ning dhialek Jawa ngendhi wae. Ukara-ukara iku akèh sing asale saka Basa Kawi, utawa Bali. Upami :

 • sing : ora
 • bojog : kethek
 • sira : ing Banyuwangi sira iku padha artine karo kowe (ngoko)
 • isun : aku, ing Jawa liyane isun utawa ingsun kalebu kromo
 • ring, nong : ing, ning
 • nana : ora ana
 • sawi : pohung
 • sawen: sawi
 • Klendhi kabare? (kawaca : Klendhi kabyare?) : Piye kabare?

yen diwalik dadi Kabare klendhi? pangucapane dhadi : kabyAre klendAi?

 • Ono paran? : Ana apa?
 • Gedhigi (kawaca : gedigAi) : mengkene, ngene
 • Gedhigu (kawaca : gedigAu) : mengkana, ngono

Ana manèh, ukara-ukara sing asale saka basa Inggris. Jaman Walanda biyen, akèh tuan tanah saka Inggris sing manggon ning perkebunan-perkebunan utamane ning tlatah Glenmore, Kalibaru lan Genteng. Dhadi pengaruhe Basa Inggris mlebu ning cara Using. Upami :

 • sulung (saka ukara so long) : dhisik
 • nagud (saka ukara no good) : ora becik
 • ngepos (saka ukara pause) : berhenti

Kahanan Basa Using saiki lan variasine[besut | besut sumber]

Basa Using saiki ditetepke kalebu mata ajaran ning sekolah dasar lan sekolah lanjutan tingkat pertama sa' Banyuwangi. Sejatine wis dicoba mulai taun 1997 lan dibarengke karo mata ajaran Basa Jawa. Iki pratamane diajarke ning sekolah-sekolah sing kalebu tlatah cara Using.

Basa utawa cara Using dhéwé saben kacamatan ana bedhane. Using sing digawé ning kacamatan-kacamatan ning lor Banyuwangi cara pangucapane tansah kuna ketimbang cara Using ning kacamatan-kacamatan ning kidul.