Wikipédia:Angkringan/Arsip 2011

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sugeng rawuh ing Angkringan Wikipédia Jawa! Angkringan Wikipédia Jawa minangka papan kanggo sapa baé kang arep takon utawa ngrembug samubarang prakara kang gayut karo Wikipédia Jawa. Angkringan iki kapérang dadi 6 (enem) kaca kaya ing tabèl ing sor iki. Mangga kowé bisa ngener pérangan Angkringan miturut bab kang arep kowé takokaké utawa rembug. Manawa kowé arep ngaturaké pangudarasa, uneg-uneg, panemu, lsp. bab Wikipédia Jawa, mangga menyang kaca Angkringan (Liyané). Ana déné kanggo rembugan bab prakara kang angèl banget, mangga sesambungan langsung marang panata Wikipédia.

Basa

Niti

Tèhnis

Usul

Warta

Liyané
Kanggo ngrembug bab basa lan pertalan Kanggo ngrembug bab paugeran ana ing Wikipédia Jawa Kanggo ngrembug bab tèhnis (modhul, cithakan, lsp.) Kanggo ngrembug usul kang ora ana gayut karo niti Kanggo papan warta bab Wikipédia lan Wikimédia Kanggo takon bab sajabaning bab-bab kang cumawis
Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi

Tut Wikipédia Jawa ana ing Facebook, X, Instagram, lan Telegram.
Saiki dina Ngahad Legi, tanggal kaping 11 sasi Sela taun Jimawal 1957.

Pangarsipan

Parembugan kang wis rampung lan luwih saka 30 dina (saka tanggal tanggepan kèri dhéwé) bakal diarsipaké menyang anak kaca saben pérangan. Sapa baé bisa ngarsipaké menawa kowé deleng parembungan kang luwih saka sesasi ora ana tanggepan.

Liyané

For non-Javanese speakers, please go to Wikipedia:Embassy if you need any help. If you want to post something related to news or other information, you can post in WP:ANGL.
For bot requests, please go to Wikipedia:Bot.


Persiapan pelatihan Wiki Jv

Mas Revi, mas Ang, mBak Tres, mas Ichsan, lan para kadang kabeh, Saiki katone wis wiwit ana sawetara mahasiswa UNNES sing login, tulung nyuwun dibimbing. Pelatihan diwiwiti tgl 20 Januari marang para ketua kelompok dhisik, mengko sasi Maret wiwit pelatihan marang para mahasiswa. Anggaran wis mudhun saka WMF nanging mung kanggo wong 30 an, we ladalah tibake sing minat luwih saka 100 / 150 an, malah para dosen uga padha minat. Nyuwun donga, pamrayoga lan bantuan sedaya kemawon. Pras rembugan 07:48, 10 Januari 2011 (UTC)

Tamtu pak! Wah apik-apik. Amin, aku mèlu ndongakaké lan arep mèlu mbenakaké sawetara artikel sing katulis. Meursault2004ngobrol 07:52, 10 Januari 2011 (UTC)

Muga2 bisa ngrewangi. saiki lagi 'dalam pengawasan' he he he ang rembugan 07:57, 10 Januari 2011 (UTC)


Sagedkan kula membantu? Walaupun hanya bisa memandu dengan bahasa Indonesia :D Mimihitam rembugan 13:53, 16 Januari 2011 (UTC)

Saged mas Mimihitam, sedaya dipun ajeng-ajeng saged mbiyantu maringi sesuluh dhumateng para calon kontributor. Wonten ing kaca dhiskusi saged ngangge basa Indonesia. Maturnuwun. Pras rembugan 22:55, 16 Januari 2011 (UTC)

Galeri foto

Manteb Pak Pras, sip tenan :-) Tracy rembugan 13:27, 16 Februari 2011 (UTC)

Mbak Tres harus rawuh peluncuran nanti tg 10 Maret di Semarang nggih, rencana peserta sekitar 100 org mahasiswa dan dosen UNNES. Sekaligus wisata ngajak John & Paul tilik eyang ke Magelang kan? Pras rembugan 14:06, 16 Februari 2011 (UTC)

Gelar ->Sesebutan

Miturut panemuku: Gelar iku tembung basa Indonesia, pancen wis kulina diserap jroning basa Jawa sadina-dina. Ananging tembung iki uga ngemu surasa 'jèmbrèng'. Tak golèki ing kamus Purwadarminto, léma 'gelar' sing ana iki: . Ana léma sing miturutku lwih trep kanggo ngganti tembung 'gelar' yaiku 'sesebutan', kaya kacetha ing copy gambar iki: . Yèn sarujuk tembung lan kategori gelar lan gelaran bakal tak ganti 'sesebutan'. Nyuwun pamrayoga para kadang sutresna Wiki Jawa. Pras rembugan 23:23, 7 Februari 2011 (UTC)

Nuwun sèwu lagi taktanggepi. Takkira bener panemuné Pak Pras. Nanging tembung liya kanggo sesebutan aku durung ngerti ... Meursault2004ngobrol 09:12, 17 Maret 2011 (UTC)

Tolong

Hai, bisa tolong saya mencipta artikel berkaitan id:Komune di departemen Dordogne ke dalam bahasa ini karena saya tidak bisa bertutur dalam bahasa ini. Terima kasih.--Bersatu rembugan 11:16, 27 Februari 2011 (UTC)

Hai Bersatu, artikelnya sudah dibuat. Anda bisa lihat di artikel Komune ing departemen Dordogne. Terima kasih kembali. Salam. Tracy rembugan 14:31, 27 Februari 2011 (UTC)


Arah mata angin dalam nama tempat

Saya melihat sebutan arah mata angin (utara, selatan, barat, timur) yang digunakan sebagai nama (misal Sumatra Utara, Sumatra Selatan) di jv.wp ini diterjemahkan ke basa jawa (Sumatra Lor, Sumatra Kidul); bahkan artikel Sumatra Utara dialihkan ke Sumatra Lor. Menurut saya sebaiknya jika arah mata angin itu menjadi sebuah nama tempat, tidak perlu diterjemahkan dan tetap mengikuti nama aslinya.
Jika mata angin dalam nama diterjemahkan, bagaimana penerapannya untuk Purwokerto Utara ? Apakah akan diterjemahkan menjadi Purwokerto Lor ?

 • Jika tidak diterjemahkan maka jv.wp tidak konsisten.
 • Jika diterjemahkan maka informasi yang disajikan jadi kurang tepat, karena di Purwokerto:
Purwokerto Utara (kecamatan) berbeda dengan Purwokerto Lor (kelurahan)
Purwokerto Selatan (kecamatan) berbeda dengan Purwokerto Kidul (kelurahan)
Purwokerto Timur (kecamatan) berbeda dengan Purwokerto Wetan (kelurahan)
Purwokerto Barat (kecamatan) berbeda dengan Purwokerto Kulon (kelurahan)

Mohon masukannya.
Nuwun.StefanusRA rembugan 17:46, 1 Maret 2011 (UTC)

Terimakasoh saran pendapatnya mas Srefanus, memang keseragaman penamaan geografi yang masih agak simpang siur dan bervariasi merupakan salah satu kesulitan atau lebih tepat dianggap sebagai tantangan agar terwujud standarisasi yang mapan baik di bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Namun beberapa kaidah bisa menjadi pedoman dalam penamaan geografi dan toponimi. Sementara ini konsensus di jv adalah seperti itu namun setiap saat bisa saja berubah apabila ada kesepakatan baru. Berikut ini sedikit kutipan tulisan di Pondok Bahasa mengenani penamaan geografi dan khusus yang berkaitan dengan mata angin.

2.4 Penerjemahan Penerjemahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan terhadap nama geografi. Cara ini adakalanya berupa penerjemahan sebagian dan adakalanya penerjemahan sepenuhnya. Kita mencatat sejumlah nama yang diterjemahkan sepenuhnya. Kita mencatat sejumlah nama yang diterjemahkan sebagian dan yang lainnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya Afrika Selatan, Selandia Baru, Irlandia Utara, dan Tanjung Verde merupakan penerjemahan sebagian dari South Africa, New Zealand, Northern Ireland, dan Cape Verde. Sementara itu, terdapat pula penerjemahan secara keseluruhan. Misalnya, Laut Merah, Pantai Gading, Pulau Utara, dan Pulau Selatan yang diterjemahkan dari Red Sea, Ivory Coast, North Island, dan South Island. Penerjemahan itu dilakukan apabila nama aslinya merupakan aksonim dan arah mata angin seperti ocean, island, mount (mountain), river, north, dan south yang diterjemahkan menjadi samudra, pulau, gunung, sungai, utara, dan selatan.

2.5 Pertimbangan Sepenuhnya karena Keinternasionalannya Di samping nama-nama geografis yang disesuaikan dan diterjemahkan, ada pula nama-nama yang tidak mengalami perubahan. Hal itu dipertahankan apabila nama itu tidak berbeda dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Di samping itu, karena pertimbangan keinternasionalannya, nama itu dipertahankan keasliannya. Misalnya, Los Angeles, Johnston (Pulau), dan Saint George.

2.6 Pertimbangan Struktur Bahasa Bahasa Indonesia mempunyai struktur DM. Artinya, jika di dalam bahasa tertentu strukturnya berbentuk MD, terjemahannya disesuaikan dengan struktur DM. Misalnya, di dalam ejaan bahasa Inggris, Kingdom of Saudi Arabia diindonesiakan menjadi Kerajaan Saudi Arabia. Padahal, struktur Saudi Arabia adalah MD. Jadi, struktur yang benar dalam bahasa Indonesia seharusnya adalah Arab Saudi, yang di dalam bahasa Arabnya adalah at-Mamlakah al- ‘Arabiyyah as-Su ‘udiyyah dengan struktur yang sama dengan struktur bahasa Indonesia ‘Kerajaan Arab Saudi’. Pertimbangan struktur itu berlaku dalam penerjemahan nama-nama geografi ke dalam bahasa Indonesia, baik sebagian maupun seluruhnya.

3. Penutup Dalam upaya menyeragamkan nama-nama geografi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yakni (1) pemanfaatan kata umum bahasa Indonesia, (2) pertimbangan penggunaan kata umum bahasa daerah, (3) pertimbangan ejaan dalam nama-nama geografi, (4) penerjemahan nama asing yang dirasakan perlu, (5) penerimaan nama-nama asing yang mempunyai nilai keinternasionalannya, dan (6) pertimbangan struktur bahasanya. Upaya pembakuan nama-nama geografi merupakan perwujudan kesadaran kita terhadap fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Ini berati adanya rasa tanggung jawab kita terhadap bahasa Indonesia melalui bidang ini.

Demikian sekedar keterangan dari saya, mungkin ada pendapat dari teman-yeman yang lain. Salam. Pras rembugan 13:57, 2 Maret 2011 (UTC)

(PATROLI) Warung Mbah Man

Thuladha:

Nomer Jeneng Artikel Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katerangan
1 J-Rocks Wis ana wis ana Wis ana wis ana Wis ana
2 Wijèn Wis ana wis ana Wis ana wis ana Wis ana
3 Pala Wis ana wis ana Wis ana wis ana Wis ana
4 Adas legi Gambar durung ana wis ana wis ana wis ana Wis ana
5 Piroklastik Wis ana wis ana Wis ana wis ana tapi durung komplet Wis ana
6 Kayu manis Gambar menawa kakean di gawe ing galeri wae wis ana Wis ana wis ana Wis ana

Nuwun sewu, menawi ptroli kangge kompetisi nulis ing proyek Papat Limpad ting Unnes dipun damel tabel dospundi.maturnuwun Puryono rembugan

Walah Mas... menika usulan sae. Nanging kadose koq langkung ribet menawi damel tabelipun...PL 05 SIGIT rembugan 09:36, 14 Maret 2011 (UTC)

Bot Flag to Ripchip Bot

Thanks in advance. Béria Lima msg 10:23, 16 Maret 2011 (UTC)

Done. Meursault2004ngobrol 10:33, 16 Maret 2011 (UTC)
Thank you :D Beria rembugan 17:11, 16 Maret 2011 (UTC)

terjemahan lihat pula

pundi ingkang leres kanggé terjemahan lihat pula (en: see also)


kedahipun saged dipun tetepaken supados baku lan konsisten terjemahanipun, menawi saged nggadahi terjemahan ngoko lan krama. Empu rembugan 15:17, 18 Maret 2011 (UTC)

Hahaha pancen leres pak dereng baku. Mangga menawi badhe dipundamel baku, menapa leresipun? Meursault2004ngobrol 19:34, 18 Maret 2011 (UTC)
menawi ngoko Deleng uga kramané Pirsani ugi pripun.? Empu rembugan 02:07, 19 Maret 2011 (UTC)
deleng uga punika terjemahan harafiah saking basa Indonesia. Ing basa Jawi kados dipunsukani imbuhan irrealis supados cetha bilih punika parentah. Leresipun delenga uga utawi delengen uga ing ngoko. Uga dideleng saged ugi. Ingkang pungkasan punika mboten ngangge imbuhan irrealis nanging ngangge imbuhan pasif. Menawi krama kedhah alus. Kinten kula langkung sae (Mangga) dipunpirsani ugi. Meursault2004ngobrol 07:55, 19 Maret 2011 (UTC)
Delengana uga kadosipun langkung trep namung Delengen uga ugi saé lan sampun kathah ingk ngginakaken, menawi Pirsani ugi sampun ngemu tembung préntah lan sampun alus dados mboten perlu malih ditambahi tmb mangga kaliyan tmb dipun . Empu rembugan 04:27, 20 Maret 2011 (UTC)
Menawi mekaten sampun sarujuk 'nggih kaliyan delengen uga. Dados sedaya saged dipunéwahi. Nanging kaliyan kramanipun kula dèrèng patiya sreg. Sayektinipun wujud pirsa punika inggih wujud lisan. Bakunipun priksa. Kadospundi pamanggihipun ingkang sanès? Meursault2004ngobrol 10:31, 20 Maret 2011 (UTC)
Nek kula piyambak sakjané cocok Priksani ugi (maklum ilat kula ilat banyumasan langkung cocok nganggé konsonan sing kandel-kandel) namung menika wiki basa jawi dados sedérék2 saking wetan (Jogja-Sala) langkung pantes nemtokaken. Kadosipun pembahasan menika saged mrembét teng istilah-istilah lintunipun, namung kula badhé ngutamaaken istilah lihat pula kalih istilah teng ngandhap punika amargi sering diagem teng kaca-kaca énggal, ugi supados penulis2 énggal kadosdéné peserta Papat Limpad saged gadhah rujukan ingkang baku. Tambahan penerjemahan istilah ingk kedah dibakuaken:
 • pranala luar, ng: pranala jaba/njaba, kr: pranala jawi/njawi
 • referensi, Réferènsi, Referensi, Rujukan

Empu rembugan 14:53, 20 Maret 2011 (UTC)

Dados dipuntentokaken priksa kémawon 'nggih? Imbuhanipun nanging sampun ditemtokaken rumiyin. Katingalipun nanging priksani ugi sampun kapireng saé. Meursault2004ngobrol 18:03, 20 Maret 2011 (UTC)
Menika tembé tiyang 2 ingk rembugan, saénipun nunggu panganggé lintunipun urun rembug ugi. Tapi menawi kadang Birokrat ingk mutusaken perkawis menika nggih sumangga aken.! Empu rembugan 06:11, 21 Maret 2011 (UTC)

Kula sarujuk kaliyan priksani ugi (kadosipun sekeca ing swara) ang rembugan 07:01, 21 Maret 2011 (UTC)

Pembakuan Delenga uga kalih Priksani ugi taksih dereng di engge kalih peserta 4L. Kagem panitia supados mensosialisasikan malih pembakuan istilah punika. Contone Tektonisme Evangelista Torricelli. Kadosipun prelu damel kaca Tarjamahan istilah wikipedia sing dibaku aken. Empu rembugan 14:20, 26 Maret 2011 (UTC)
Badhé nganggé delenga uga utawi delengen uga? Mangga. Kinten kula langkung saé irah-irahanipun dados Wikipedia:Pertalan tetembungan Wikipédia sing dibakokaké, supados mboten patiya mèmper basa Indonésia. Sasampunipun nuwèni bausastra kula, kula mboten manggihi tembung tarjamah utawi terjemah. Ing basa Jawi inggih punika jarwa, pertal(an) utawi alihbasa. Meursault2004ngobrol 22:32, 26 Maret 2011 (UTC)

Terjemahan pranala luar lsn.

Ing inggil ngriki wonten pitakènan Mpu perkawis sawetawis tetembungan, mbok dipunbakokaken. Nah punika panginten kula:

 1. pranala luar: dados pranala njaba (ng) utawa pranala njawi kémawon. Bakunipun tembung tanpa 'n' nanging pocapanipun mawi 'n'. Dados dipunputusaken mawi 'n' kémawon.
 2. referensi: réferènsi kémawon mawi tandha diakritik.

Lajeng perkawis panyeratan tembung-tembung serapan; foném ngamanca 'd' mboten usah dipunserat 'dh'. Punika pamanggihipun sawetawis kalawarti Jawi ugi.

Meursault2004ngobrol 17:53, 20 Maret 2011 (UTC)

Sakjanipun taksih kathah ingk perlu dipun rembag perkawis terjemahan baku kata-kata kunci wikipedia lan ugi ejaan latin basa jawi. Teng Ejaan Basa Jawa mawa Tulisan Latin sampun dipun rembag namung penerapanipun taksih kirang. Ingk sering dilirwakaen menika panulisan vokal a kalihan ä, menika penting sanget supados baku lan mboten ambigu. Kaca Surakarta Jawa ditulis Surakarta lan Jawa punapa Jakarta, Malang mboten ditulis Jäkärtä utawi Mäläng.? Menawi wonten panganggé ngriki wonten sing gadhah wenang ndamel Bot, ngowahi perkawis menika sakjané saged dipun otomatisaken. Empu rembugan 06:33, 21 Maret 2011 (UTC) kawula gadhah bot, nanging wekdalipun ingkang kekirangan. mbok menawi saged dipun cicil. saenipun kados pundi? ang rembugan 07:06, 21 Maret 2011 (UTC)

Inggih dipuncicil kémawon. BTW Surakarta punika kasusipun bènten kaliyan Malang utawi Jakarta. Malang punika foném a-nipun wonten posisi katutup dados mesthi dipunucapaken minangka [a]. Lajeng Jakarta punika sayektinipun mboten wonten ing Tanah Jawi. Meursault2004ngobrol 07:10, 21 Maret 2011 (UTC)
Menawi Jakarta mboten teng tanah Jawi kenging menapa Jeneng desa/kecamatan sing Teng Lampung tanah Sumatra dipun serat kewalikanipun.? Menika batesanipun tanah jawi utawi masyarakat Jawi.? Ugi seratan asma taksih dereng konsisten kados Sutoyo Siswomiharjo kok benten kalih Diponegoro. Ngapunten kula radi ngéyél, amargi menawi badhé dibakuaken nggih sekalian kedah jelas aturan perubahan lan panyeratannipun. Menawi taksih bénten mangké kathah kaca-kaca sing isiné namung kaca pengalihan lan ugi wolak-walik dipun révisi terus. Empu rembugan 12:08, 21 Maret 2011 (UTC)

Mboten punapa-punapa. Supados cetha kula mawi basa Indonésia kémawon, nuwun sèwu. Pertama-tama bukankah dalam bahasa Jawa itu fonem a dalam posisi terbuka diucapkan sebagai ò? Jadi hal ini tidak perlu dibedakan. Contoh: Surakarta diucapkan sebagai Suròkartò. Atau kita ambil contoh kata lara (sakit) diucapkan sebagai lòrò tetapi jika diberi imbuhan tetap 'a'. Misalkan larané. Lalu nama Jakarta tetap saja diucapkan Jakarta dan tidak seperti Jakartò karena Jakarta bukan kota Jawa. Mengenai Lampung itu, yang diterjemahkan adalah nama-nama mata angin, silakan baca posting pak Pras di atas ini. Lalu mengenai Diponegoro dan Sutoyo, memang perlu diakui hal ini tidak konsisten. Tetapi nama-nama tersebut adalah nama pribadi. Di Wikipedia bahasa Indonesia kita menggunakan ejaan Van Ophuijsen jika seseorang lahir pada masa kolonial dan ia menulis namanya sendiri dengan ejaan tersebut. Lalu ejaan Soewandi jika lahir pada masa pasca 1948 dan setelah tahun 1972 dengan EYD. Tetapi tetap saja kita menggunakan ejaan yang dipakai bersangkutan. Misalkan mantan presiden Soekarno dan Soeharto tetap ditulis dengan 'oe' karena mereka sendiri selain lahir pada masa tersebut juga menggunakan ejaan 'oe' dalam menulis nama mereka sendiri. Kembali ke pangeran Diponegoro, saya belum pernah melihat bagaimana beliau mengeja namanya memakai aksara Latin. Jika ada buktinya ya kita pakai. Pada zaman Diponegoro aksara Jawa masih lazim dipakai dan jika kita mengalihaksarakan dari aksara Jawa ke Latin ada pedomannya tertentu. Meursault2004ngobrol 13:43, 21 Maret 2011 (UTC)

bukan di nama kabupaten, tapi di nama-nama kecamatan. Akan bertambah banyak jika nama2 desa sudah mulai dibuat krn kebanyakan diambil dari nama-nama di jawa, contoh di kecamatan Sidomulyo,_Lampung_Selatan.

Melu nganggo basa Indonesia iki..

Walaupun masih tulisan rintisan, tapi sudah mengarah ketidakkonsistenan. Kalau memang penggunaan simbol ò atau ä bisa memperjelas pengucapan knapa tidak sekalian saja dibakukan sebagai penulisan.? sebagaimana penggunaan simbol é dan è. Kalau sy pribadi ini adalah masalah kerancuan antara ejaan penulisan aksara jawa dan ejaan penulisan aksara latin untuk menuliskan bahasa jawa.? Harusnya memang ada 2 ejaan yang baku dan tidak boleh disalah tempatkan. Jadi penulisan Diponegoro tetap seperti itu dalam aksara latin, tetapi akan berubah menjadi Dipanegara apabila ditulis dengan aksara Jawa. Jika mau dikhususkan lagi dengan simbol tertentu maka penulisan dengan aksara latinnya menjadi Dipånegårå. Empu rembugan 14:55, 21 Maret 2011 (UTC)

Oh itu maksudnya. Ya kalau bukan di Tanah Jawa, menurut saya, ya sebaiknya jangan dijawakan. Mengenai nama-nama pribadi bisa dibicarakan lebih lanjut. Tetapi mengenai tanda diakritik, menurut saya tidak usah. Sebab memang benar antara é dan è perbedaan secara fonemis tidak ada. Ini merupakan perbedaan secara fonetis. Baiknya memang hanya ada satu tanda diakritik saja, misalkan seperti dalam ejaan bahasa Jawa Kuna Latin. Atau untuk taling hanya é saja. Tetapi ini sudah menjadi tradisi penulisan bahasa Jawa Latin dan juga digunakan oleh kamus-kamus. BTW pak Empu, panjenengan asmanya siapa? Supaya mengerti. Salam. Meursault2004ngobrol 15:24, 21 Maret 2011 (UTC)
Justru niku, teng kamus-kamus basa jawi vokal a jejeg kalih a miring tanda diakritik-ipun dibedaaken, lha teng ngriki malah mboten.? Padahal seratan aksara jawinipun ugi benten. Menawi o jejeg kalih o miring kathahipun diangep sami mawon seratanipun. Empu rembugan 02:15, 22 Maret 2011 (UTC)

Nuwun sewu, menawi perkawis tata tulis basa jawi, kadosipun sampun dipun pacak wonten ing Pedoman umum ejaan bahasa Jawa huruf Latin yang disempurnakan terbitanipun Balai Bahasa Yogyakarta. Kula dereng nate mangertos wonten a jejeg ingkang katulis benten. punapa Empu saged paring literatur ingkang baku? ang rembugan 03:19, 24 Maret 2011 (UTC)

Artikel 4 Limpad

Terus terang aku kurang paham karo mekanisme nang 4 Limpad. Ana sawetara tulisan sing tak anggep perlu dibusak. Ana uga sing "one liner" (sebaris ukara). kepriye sejatine mekanismene? apa yen ana tulisan kurang trap dianggep kaya artikel lumrah? Apa piye? suwun ang rembugan 07:39, 21 Maret 2011 (UTC)

Samesthiné para peserta olèh diperlakukan kaya panganggo biasa, kaya déné ing WBI nalika kompetisiné ing taun kapungkur. Dadi takkira ya padha waé. Nèk ala ya dibusak waé. Meursault2004ngobrol 07:54, 21 Maret 2011 (UTC)
Teng pelatihan 4L kedah dipun jelasaken malih syarat minimal dados artikel wutuh, menawi syaraté kirang enggal2 diparingi cithakan wikifisasi lan bates wektunipun. Liwat bates wektu artikel mboten wonten perubahan langsung di busak kemawon. Empu rembugan 13:28, 21 Maret 2011 (UTC)
Sarujuk. Meursault2004ngobrol 13:59, 21 Maret 2011 (UTC)

Injih, kadosipun makaten langkung sae. terus, aku dhewe dadi rada aneh ana artikel sing kaya durung layak dadi artikel. upamane:

 • Pasar weleri (apa perlu digawe tulisan dhewe? pentinge apa?)
 • Tugu unnes (kejaba yen tugu Unnes iku nduwe kasekten)
 • FBS UNNES (apa jurusan kudu digawe artikel dhewe lan ora digabung nang Universitas Negeri Semarang wae?) ang rembugan 03:36, 22 Maret 2011 (UTC)
Dibusak waé utawa didadèkaké kaca pangalihan. Meursault2004ngobrol 07:23, 27 Maret 2011 (UTC)

rembugan Gelar Kebangsawanan

Babagan gelar kebangsawanan kok boten baken nggih?wonten ingkang kedah dipunserat, wonten ugi wonten ingkang boten kedah dipunserat...PL 05 SIGIT rembugan 05:48, 30 Maret 2011 (UTC)

Nèk panemuku dijabel waé kanggo kabèh. Menawa arep digawé pengecualian bisa. Nanging kudu dilebokaké pratélan utawa daftar sok sapa sing dilebokaké. Ing Wikipedia Inggris namung siji sing olèh gelar: King Arthur. Nanging argumèntasiné utawa alesané kudu ana lan convincing (durung ngerti Jawané apa). Meursault2004ngobrol 08:03, 30 Maret 2011 (UTC)
Menawi asmanipun namung kalih wanda dipun serat gelaripun, namung ingkang langkung kalih wanda cekap diserat asmanipun. tuladha:
 • King Arthur, lengkap kalih gelar, asmanipun namung kalih wanda.
 • Raden Saleh, lengkap kalih gelar, asmanipun namung kalih wanda.
 • Raden Patah, lengkap kalih gelar, asmanipun namung kalih wanda.
 • Kartini, asmanipun mawon amargi langkung kalih wanda.
 • Dipanegara, asmanipun mawon amargi langkung kalih wanda.
 • Hadiwijaya, asmanipun mawon amargi langkung kalih wanda.
 • Soedirman, asmanipun mawon amargi langkung kalih wanda.

menika namung usul kula piyambak, menawi mboten Wikipedis lan ensiklopedis mangga dipun lirwa aken kemawon. Empu rembugan 01:08, 31 Maret 2011 (UTC)

Sayektinipun anggènipun nglarang mboten saged nganggé gelar punika supados panggah nétral. Sebab menawi kita nganggé gelar, tegesipun rak priyantun punika dipun mulèni? Dados artikelipun mboten NPOV malih. Nanging sawetawis tokoh saged dipun sukani gelar. Utaminipun ingkang naminipun radi umum kadosta Sultan Agung, Raden Saleh lan Raden Wijaya. Meursault2004ngobrol 10:05, 5 April 2011 (UTC)
Kados pundi punika? Kula anggep sampun sarujuk; asma gelar utawi sesebutan para priyantun ageng mboten usah dianggé kejawi asmanipun nami umum kadosta:
Sultan Agung
Radèn Salèh
Raden Wijaya
Mangké nami-nami punika dipun lebetaken ing satunggaling pratélan utawi daftar. Suwun lan salam. Meursault2004ngobrol 04:40, 26 April 2011 (UTC)

Panganggo ka-9000

muga-muga aku ora salah etung, Panganggo:Fellichia iki panganggo Wikipedia Basa Jawa ka-9000. Sugeng makarya. Empu rembugan 12:52, 30 Maret 2011 (UTC)

babagan réferènsi berulang

ndelok artikel2 Papat Limpad sing nganggo réferènsi berulang, ketoke boros banget nang penulisane, contone artikel coro iki. Nang daftar pilihan saben-saben opsi di wénéhi réferènsi padahal réferènsine namung siji, terus saben ukara ana réferènsi padahal ya padha wae réferènsine. Pancen ya apik nanging ketok boros banget. kula gadhah usul menawi teng daftar pilihan sing sumber réferènsine padha cukup ditulis sepisan wae, semana uga kanggo cuplikan ukara sing urut-urutan nek sumbere padha uga cukup ditulis sepisan nang ukara sing terakhir. Dadi nek sak paragraf ana 5 ukara tapi réferènsine padha cukup ditulis sepisan wae nang akhir paragraf, kejabane réferènsine beda arep ditulis saben akir ukara ora masalah. Empu rembugan 02:12, 6 April 2011 (UTC)

Nuwun sewu Pak Empu, Saya tahu dengan menggunakan referensi berulang membuat boros, tetapi ini merupakan standar kompetisi yang bertujuan untuk menciptakan artikel-artikel yang berkualitas tinggi yang setiap kalimat ataupun pernyataannya didalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kita mengharuskan untuk menyertakan rujukan disetiap kalimat ataupun pernyataan yang dibuat. Hal ini sudah diberlakukan sejak kompetisi Bebaskan Pengetahuan 2010 tahun lalu di Wikipedia bahasa Indonesia. Awalnya para pengurus dan pengguna juga agak risih dengan hal ini, namum setelah diberikan penjelasan seperti ini, mereka akhirnya paham dan mengerti. dan hasilnya pun mendapatkan artikel-artikel yang berkualitas tinggi, dan itu sudah diakui oleh Wikimedia Foundation sebagai penyalur dana hibah. :Maturnuwun dan semoga jelas ya Pak Empu . JV400Hendra rembugan 02:31, 6 April 2011 (UTC)
Masalah yang masih agak mengganggu ialah nomor rujukan. Kalau di Wikipedia en: dan id: referensi berulang secara otomatis dinomori dengan abjad. Kalau di sini masih dengan sub angka. Misalkan 1.1, 1.2, 1.3 dst. Saya kira 1 a., b., c. dst. lebih bagus. Mungkin ada yang bisa membantu? Meursault2004ngobrol 05:53, 7 April 2011 (UTC)

Situs kanggo Referensi

Menawi domain blog umum kados wordpress.com, multiply.com, blogspot.com lsp kita sampun sarujuk mboten saged dipun agem kangge referensi. Ananging situs2 pribadi (weblog) ingk ngagem domain resmi kados dene [dot]web.id [dot]com [dot]org, kenging menapa saged ditampi kangge referensi.? Padahal engine situs pribadi menika nggih ngagem engine wordpress, multiply, blogspot. Sakjatosipun ingk dados pathokan supados ditrima dados rujukan engine sing kangge damel situs punapa jeneng domain situs, padahal kekalihanipun ugi sami-sami blog pribadi. tuladha

Empu rembugan 14:55, 8 April 2011 (UTC)

download ≠ diakses

terjemahan diakses ingkang leres napa nggih.?? menawi download = diundhuh, punapa teng mriki diakses ugi diterjemahaken diundhuh, kedahipun benten. Empu rembugan 00:33, 10 April 2011 (UTC)

Leres bènten. Menawi dèrèng wonten kepanggih nganggé diaksès kula kinten mboten punapa-punapa. Miturut Sudaryanto CS ing Kamus Jawa-Indonesia (1991): akses = 1. dalan mlebu, 2.dalan utawa srana sing tumuju marang pituduh utawa wahyu Allah. Rak malah mboten nyambung ... Meursault2004ngobrol 01:17, 10 April 2011 (UTC)

Kathah artikel ingk ngangge rujukan situs, dipuntambahi katrangan dipunundhuh tgl xx xx xxxx, sakjanipun mboten diundhuh berkasipun amargi namung diwaos lan dicuplik kemawaon isi situs kagem nglengkapi artikel. Dados terjemahan diakses dados dipunundhuh kirang leres. Menawi diakses diterjemahaken dados dipacak pripun nggih.? Empu rembugan 00:28, 11 April 2011 (UTC)

Dipunpacak punika jarwanipun malah dimuat utawi dipunamot. Tembung akses sampun kaserep wonten ing istilah internèt basa Indonésia. Mboknamawi diakses saged kaserep dados diaksès (krama: dipunaksès) ing basa Jawi? Maturnuwun. Pras rembugan 02:21, 11 April 2011 (UTC)

Menawi kula sih sarujuk kaliyan aksès lan wangun pasifipun diaksès ing ngoko lan dipunaksès ing krama. Tembung ngamanca ingkang sampun kaserep ing basa Indonésia saged dipunenggé ing basa Jawi menawi (dèrèng) wonten padhananipun. Meursault2004ngobrol 11:33, 11 April 2011 (UTC)
Kula sarujuk menawi nganggé diaksès (ngoko) lan dipunaksès (krama), jalaran gampil dipunkenali. Salam, JV500Ichsan rembugan 05:52, 12 April 2011 (UTC)


Artikel pilihan

Artikel pilihan wulan Mei ora keurus, piye iki. Gotong royong yuk! Apa ganti Judhul? Gesang utawa Ki Hajar Dewantara. Empu rembugan 09:40, 25 April 2011 (UTC)

Artikelé ana ing Gesang Martohartono. Meursault2004ngobrol 11:14, 25 April 2011 (UTC)

Sastra.org

Sastra Jawa: Program Digital Sastra Daerah

Bennylin (guneman) 07:57, 29 April 2011 (UTC)

Matur nuwun Mas. Meursault2004ngobrol 08:20, 29 April 2011 (UTC)
Sami-sami. Bennylin (guneman) 08:40, 30 April 2011 (UTC)

Multilingual Challenge

Multilingual Challenge

Please help: replace this red text with a translation of the English message below. Thank you!
Announcing the Derby Multilingual Challenge

This is the first multilingual Wikipedia collaboration. All Wikipedians can take part, in any Wikipedia language. The challenge runs from 1 May until 3 September 2011.
Sign up now!
" Wikipedia is particularly pleased to see that Derby Museums are encouraging the creation of articles in languages other than English." (Jimmy Wales, 14 January 2011)

Andrew Dalby rembugan 12:44, 2 Mei 2011 (UTC)

Persiapan resik-resik paska pelatihan

Para sutresna Wiki Jawa utamane para panitya pelatihan nulis Papat Limpad, Gandheng artikel sing tinulis dening para peserta pelatihan isih akeh sing kudu didandani, mula diwenehi tag: (Rapekna artikel pelatihan). Tag iki ora kena dibusek dening para peserta dhewe nanging kudu panitya utawa pengurus. Saliyane tag rapekna uga dipasangi tag (Inuseuntil). Supaya ora mindhongaweni mula kanggo sauntara tag inuseuntil karo rapekna artikel pelatihan tak gabung,mengko sing sapa wae panitya utawa pengurus arep busek tag inuseuntil amarga wis kedaluwarsa aja mung mbusek tag-e wae nanging kudu ndandani artikele sisan, nembe mbusek tag. Cathetan: Tag rapekna sing dipasang ing artikel sadurunge tag inuseuntil iki digabung, bakal ana sing katon dobel ing artikel. Bab iki ora susah didandani mengko wae sasi Oktober sawise peltihan rampung dibusek sawise artikel didandani. Matur nuwun. Pras pirembagan 16:02, 7 September 2011 (UTC)

Istilah ing matematika trigonometri lsp

Amarga isih angel golek istilah sing baku ing babagan elmu matematika, trigonometri lsp, mula aku usul kita gawe panyeragaman ing basa Jawa (kanggo sauntara wektu):

 • garis=garis
 • titik=titik
 • sudut=pojok
 • sisi=?
 • panjang=dawa
 • lebar=amba
 • isi=jembar
 • tinggi=dhuwur
 • alas=dhasar
 • diagonal=dhiagonal
 • lingkaran=bunderan
 • jari-jari=ruji? reruji?? :)
 • keliling=ubengan
 • penambahan=panambahan
 • pengurangan=pangurangan
 • perkalian=ping-pingan
 • pembagian=paran?
 • pangkat=pangkat
 • akar=akar
 • segi tiga= segi telu
 • empat persegi panjang=pesagi dawa
 • bujursangkar=pesagi
 • belah ketupat=?
 • jajaran genjang=jajaran génjang
 • prisma=prisma
 • silinder=silinder
 • Apa manèh ya??

Nyuwun run rembuge. Matur nuwun. Salam. Pras pirembagan 00:55, 13 September 2011 (UTC)

urun rembugan.

 • sisi = sisih (kamus megandaru w. kawuryan)
 • perkara pembagian dadi paran kok rada aneh. amarga paran iku ana arti liyane (tujuan, arah), mung ya ora ngerti sing pas apa
 • penambahan = gunggungan

tambahan

 • jumlah total = gunggung kumpul (kamus mwk)
 • belah ketupat = kupat sigar

ang pirembagan 06:38, 14 September 2011 (UTC)

Matur nuwun urun rembugé mas Ang, panceè bener mas, ana luwih saka siji makna tembung "para" ing kamus Balai Bahasa Yogya malah kepara ana sanga, salah sijiné sing maknané mbagi. Tak jajal scan léma-né ya? Pancèné krasa anèh amarga arang keprungu, nanging tibaké ana ing kamus iki, ya iku "paran" étungan bab mara. Matur nuwun.Pras pirembagan 20:44, 16 September 2011 (UTC)


Terms of Use update

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

Hello,

The Wikimedia Foundation is discussing changes to its Terms of Use. The discussion can be found at Talk:Terms of use. Everyone is invited to join in. Because the new version of Terms of use is not in final form, we are not able to present official translations of it. Volunteers are welcome to translate it, as German volunteers have done at m:Terms of use/de, but we ask that you note at the top that the translation is unofficial and may become outdated as the English version is changed. The translation request can be found at m:Translation requests/WMF/Terms of Use 2 -- Maggie Dennis, Community Liaison 27 Oktober 2011 00.58 (UTC)

Open Call for 2012 Wikimedia Fellowship Applicants

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

 • Do you want to help attract new contributors to Wikimedia projects?
 • Do you want to improve retention of our existing editors?
 • Do you want to strengthen our community by diversifying its base and increasing the overall number of excellent participants around the world?

The Wikimedia Foundation is seeking Community Fellows and project ideas for the Community Fellowship Program. A Fellowship is a temporary position at the Wikimedia Foundation in order to work on a specific project or set of projects. Submissions for 2012 are encouraged to focus on the theme of improving editor retention and increasing participation in Wikimedia projects. If interested, please submit a project idea or apply to be a fellow by January 15, 2012. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Fellowships for more information.

Thanks!

--Siko Bouterse, Head of Community Fellowships, Wikimedia Foundation 21 Desember 2011 13.07 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Usul pangangkatan pangurus anyar ing Wiki jv

Para kadang sutresna Wikipedia abasa Jawa, aku ngusulaké pangurus anyar Wikipedia abasa Jawa ing kéné. Nyuwun pamrayoga lan pasarujukan. Matur nuwun. Pras pirembagan 18 Oktober 2011 00.06 (UTC)

Karepku aku ora usah milih, nanging telu-telunene dadi pengurus kabeh. Sapa maneh sing gelem ngurusi Wikipedia Jawa nek dudu kanca-kanca sutresna Basa Jawa, mligine seka mahasiswa utawa Dosen sastra Jawa. Ya ta.? .  eMpu  :: Caturan  18 Oktober 2011 03.48 (UTC)

Bener mas Empu, pancen kaya mangkono sing dipikarepake, bisa dipilih kabeh kok. Matur nuwun. Pras pirembagan 18 Oktober 2011 03.59 (UTC)

Ndherek matur para kadang. Kula sarujuk kaliyan Kangmas .  eMpu  :: Caturan . Sedaya dipundadosaken pangurus mawon. Supados WBJ tambah gayeng. Nanging inggih kedah dipunpirsani kinerjanipun, sae menapa kirang sae. Ngapunten, matur nuwun.  Chafid caturan (UTC)

Ayo ayo sing durung maringi swara ing pamilihan pangurus anyar diantu-antu. Matur nuwun.Pras pirembagan 23 Oktober 2011 22.24 (UTC) Oh iya panggonane ing kéné. Matur nuwun.Pras pirembagan 23 Oktober 2011 22.26 (UTC)

Artikel ing WBJ dimupangatake kangge modul kerja siswa pelajaran Basa Jawa,SD,SMP lan SMA

Nuwun sewu.

Kepareng matur, menawi artikel ing WBJ sampun dimupangatake kangge modul kerja siswa ing pelajaran Basa Jawa,SD,SMP lan SMA (LKS) khususé ing dhaérah Pantura (Jawa Tengah).Salah sijine artikel ingkang didadosake tethanding/lelomba kanggo mrigati Sasi Basa (Bulan Bahasa) se-karisidenan Pati salah sijine Cerkak Cinta Monyet.Artikel cerkak iki kajupuk saka Wikipédia,Ènsiklopédhia Bébas ing basa Jawa/Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi.Ananging artikel Cinta Monyet kok ora ana ing WBJ? matur nuwun.


Tuladha Cerkak Cinta Monyet.

Galeri

Mas Pur, crita kuwi biyen tak amot ing WBJ jan-jane kanggo menehi ilustrasi ing artikel "Dhialek Blora", nanging crita cekak ora kena diamot ing Ensiklopedia (Wikipedia) dadi dipindah menyang kaca panganggoku lan sabanjure tak busak. Crita-crita sajinis isih akeh mengko yen ana kalodhangan bisa diterbitake minangka kumpulan cerkak. Matur nuwun informasine. Pras pirembagan 24 Oktober 2011 14.25 (UTC)

Sami-sami Pak Pras lan Matur nuwun Sedaya Panjelasanipun, kula sarujuk menawi diterbitake malih, amargi ngadahi mupangat kangge pambelajaran ana ing bangku sekolah.Ugi tasih katah artikel-artikel ingkang sampun kamuat ing Modul Pambelajaran Bahasa Jawa, tuladha:Artikel Kabupaten Blora,Tokoh Asal Blora, Basa Jawa Dialek Blora, Obsesi, Tayuban,Kentrung, Barongan,Wayang Krucil, Aksara Jawa,Sugriwa Gagak Rimang lan isih akeh maneh.Matur nuwun.Salam Taklim.Puryono 24 Oktober 2011 21.37 (UTC)

Kanggo sauntara, sawetara tulisan jroning dhialèk Blora wis tak amot ing Inkubator Wikibook basa Jawa, sapa ngerti bisa nyumbang dadi bahan pasinaon basa Jawa. Mangga diaturi niliki. Matur nuwun.Pras pirembagan 25 Oktober 2011 10.58 (UTC)

Nuwun sewu, hehe, kula mboten nyangka menawi critane Cinta Monyet kuwi lucu sanget, Pak. Mboten heran menawi didadikake salah sijine artikel tethanding. Salam taklim, Naval Scene pirembagan 25 Oktober 2011 12.01 (UTC)
Matur nuwun pak Pras.Pangestunipun. PL09Puryono| Pirembagan! 25 Oktober 2011 19.23 (UTC)

Sitenotice

MediaWiki:Sitenotice pun saged diudhukake? Bennylin (guneman) 30 November 2011 10.07 (UTC)