Menyang kontèn

Wikipédia:Angkringan/Arsip 2004–2005

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sugeng rawuh ing Angkringan Wikipédia Jawa! Angkringan Wikipédia Jawa minangka papan kanggo sapa baé kang arep takon utawa ngrembug samubarang prakara kang gayut karo Wikipédia Jawa. Angkringan iki kapérang dadi 6 (enem) kaca kaya ing tabèl ing sor iki. Mangga kowé bisa ngener pérangan Angkringan miturut bab kang arep kowé takokaké utawa rembug. Manawa kowé arep ngaturaké pangudarasa, uneg-uneg, panemu, lsp. bab Wikipédia Jawa, mangga menyang kaca Angkringan (Liyané). Ana déné kanggo rembugan bab prakara kang angèl banget, mangga sesambungan langsung marang panata Wikipédia.

Basa

Niti

Tèhnis

Usul

Warta

Liyané
Kanggo ngrembug bab basa lan pertalan Kanggo ngrembug bab paugeran ana ing Wikipédia Jawa Kanggo ngrembug bab tèhnis (modhul, cithakan, lsp.) Kanggo ngrembug usul kang ora ana gayut karo niti Kanggo papan warta bab Wikipédia lan Wikimédia Kanggo takon bab sajabaning bab-bab kang cumawis
Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi

Tut Wikipédia Jawa ana ing Facebook, X, Instagram, lan Telegram.
Saiki dina Selasa Pon, tanggal kaping 18 sasi Besar taun Jimawal 1957.

Pangarsipan

Parembugan kang wis rampung lan luwih saka 30 dina (saka tanggal tanggepan kèri dhéwé) bakal diarsipaké menyang anak kaca saben pérangan. Sapa baé bisa ngarsipaké menawa kowé deleng parembungan kang luwih saka sesasi ora ana tanggepan.

Liyané

For non-Javanese speakers, please go to Wikipedia:Embassy if you need any help. If you want to post something related to news or other information, you can post in WP:ANGL.
For bot requests, please go to Wikipedia:Bot.


Sajarah Pasuruan

Aku kelahiran Pasuruan, Jawa Timur. Jenengku yo Djimin ae. Aku pengin riset mengenai sejarah Pasuruan. Mbukak web site Leiden Universiteit kok njero-njerone coro Londo kabeh, jelas gak iso mbukak. Ngene lo dulur. Aku anggota Paguyuban Pasuruan ndik Jabotabek. Kutho iki kok rodo gelap sejarahe. Padahal sekitar wulan Juli Agustus aku nang ndeso-ndeso ndik Karangasem, Bali, entuk informasi nek wong Bali ndik beberapa tempat asal leluhure soko Pasuruan. Aku sempat ketemu Pedanda Made Pasuruan soko Griya (umahe pedanda) Kawan, Kecamatan Sibetan, Karangasem. Jarene, sampek saiki pedanda iki nyandang nama Pasuruan, soale leluhure pancen soko Pasuruan. Dadi wong-wong Bali nduwe babad wangsa (sejarah asal usul leluhur), sementara wong Jowo akeh sing kepaten obor bahkan gak eruh asal usul lelhure dewe. Wong Bali iso trace back leluhure sampai 14 generasi memburi. Gendheng gak? Lho iku kabeh kecathet ndik lontar sing jenenge babad wangsa maeng.

Lha saiki aku njaluk tulung sopo ae sing iso ngekeki informasi yok opo carane riset nggoleki sejarah kota/kabupaten Pasuruan. Aku yakin ndik Leiden Unversiteit ono. Utowo sopo wonge sing iso tak takoni sejarah Pasuruan. Menurut aku, kuto Pasuruan lumayan akeh peninggalan bangunan-bangunan jaman Londo. Kuto iki sampai saiki dadi pusat penelitian gulo Indonesia. Jaman Londo biyen, Suiker Proof Station iku kesuwur sak ndunyo. Sebab ekonomi jaman mbiyen yo ekonomi tebu. Lha olah opo Londo sampek nang Surinaam nek gak nandur tebu. Agih tulungono aku dulur, nggolek informasi sejarah Pasuruan. Alamat emailku: bachyabdalla@yahoo.com. Suwun banget kanggo sopo ae sing iso ngekeki info iku. Salam.


Pindhahan isi saka Help talk:Contents. Tinulis déning 202.69.97.70 ing 16:02, 5 Oktober 2004

Aku ya seneng yen para sedulur wong Bali ngrumati lan nguri-uri paninggalan leluhur. Nanging aumber-sumber saka naskah-naskah kuna iku durung tamtu bener. Dadi aja langsung dipercaya yen ora ana sumber dukungan. Meursault2004 16:33, 19 Oktober 2005 (UTC)

Bubuka

Kados pundi kabaripun? Meursault2004 16:55, 1 May 2005 (UTC)

Pangudarasa

nuwun mugiya tansah nir ing sambikala tinebihna ing rubeda

wah kados siniram toya rasaning manah kula, marem sanget dene wonten salah satunggaling website ingkang mawi basa jawi,eh bokmenawi malah mawi aksaranipun napa. kula salahsatunggaling mahasiswa sastra jawa ing Pawiyatan Inggil Gadjah Mada (indonesia : UGM). tahun pungkasan, kepasan yogya sanget dene wontening website punika dipunkantheni kaliyan aksara carakan ingkang saged ka-download. awit kados dereng wonten ingkang nyobi damel (font) jawi, kadosta microsoft word mawi aksara kanji,lsp. kalebet ugi para parampara ingkang ngulah kridaning praja boten niku ing jawi tengah, DIY, ugi Jawi wetan. kamangka menawi punika saged,saestu badhe ngrembaka langkung sae kabudayaan jawi ingkang adiluhung punika. sajatosipun kula nggadahi ancas pengin sanget mutrani (transkip) naskah-naskah jawi kina ingkang namung dados pakanipun rayap wonten ing perpustakaan2 sageda kapindah mawi huruf jawi ingkang saged punserat mawi komputer,laptop. awit punika eman sanget menawi boten antuk kawigatenan ingkang langkung premana.awit ing serat-serat kalawau taksih kathah babagan kabudayan,ngelmu,kasarasan,babad,suluk,sastra.lsp. ingkang kaserat. menawi punika boten enggal-enggal dipenggalih saged awakipun piyambak kicalan samubarang ingkang sanget wigati tumrap brayat jawi saklumahing bumi. mila mangga sampun ngantos mung karana barang sing cilik malah kelangan sing gedhe. awakipun piyambak ingkang tanggel jawab menawi mbenjang ing akhir tembe anak putu malah sami sinau babagan jawi kaliyan tiyang sanes (landa).nuwun mugiya rahayu ingkang tansah pinanggih punika alamat email kula kavi@gudeg.net

Pindhahan isi saka Wikipedia:Pasang Aksara. Tinulis déning 202.95.156.241 ing 16:35, 13 September 2005

1000 artikel

Wow selamat Wiki Jawa udah mencapai 1000 artikel! Hayabusa future, 8 Mei 2005

Inggih matur nuwun! RAG Soekatno 10:22, 8 Mei 2005 (UTC)

Terima kasih! Meursault2004 22:27, 8 Mei 2005 (UTC)