Wikipédia:Angkringan/Arsip 2008

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sugeng rawuh ing Angkringan Wikipédia Jawa! Angkringan Wikipédia Jawa minangka papan kanggo sapa baé kang arep takon utawa ngrembug samubarang prakara kang gayut karo Wikipédia Jawa. Angkringan iki kapérang dadi 6 (enem) kaca kaya ing tabèl ing sor iki. Mangga kowé bisa ngener pérangan Angkringan miturut bab kang arep kowé takokaké utawa rembug. Manawa kowé arep ngaturaké pangudarasa, uneg-uneg, panemu, lsp. bab Wikipédia Jawa, mangga menyang kaca Angkringan (Liyané). Ana déné kanggo rembugan bab prakara kang angèl banget, mangga sesambungan langsung marang panata Wikipédia.

Basa

Niti

Tèhnis

Usul

Warta

Liyané
Kanggo ngrembug bab basa lan pertalan Kanggo ngrembug bab paugeran ana ing Wikipédia Jawa Kanggo ngrembug bab tèhnis (modhul, cithakan, lsp.) Kanggo ngrembug usul kang ora ana gayut karo niti Kanggo papan warta bab Wikipédia lan Wikimédia Kanggo takon bab sajabaning bab-bab kang cumawis
Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi

Tut Wikipédia Jawa ana ing Facebook, X, Instagram, lan Telegram.
Saiki dina Setu Legi, tanggal kaping 25 sasi Sawal taun Jimawal 1957.

Pangarsipan

Parembugan kang wis rampung lan luwih saka 30 dina (saka tanggal tanggepan kèri dhéwé) bakal diarsipaké menyang anak kaca saben pérangan. Sapa baé bisa ngarsipaké menawa kowé deleng parembungan kang luwih saka sesasi ora ana tanggepan.

Liyané

For non-Javanese speakers, please go to Wikipedia:Embassy if you need any help. If you want to post something related to news or other information, you can post in WP:ANGL.
For bot requests, please go to Wikipedia:Bot.


Opsis utawa kuncèn anyar

Mangga para sutresna, nyoblos para calon opsis anyar: TracySurya lan Pras. Meursault2004ngobrol 06:03, 12 Januari 2008 (UTC)

wis melu nyoblos! ang 05:43, 14 Januari 2008 (UTC)

Suwun-suwun! Meursault2004ngobrol 17:30, 14 Januari 2008 (UTC)

Panrapan foném /dh/

Aku naté ngobrol-ngobrol karo déwan rédaksi kalawarti Damar Jati lan jaré yèn nulis tembung-tembung silihan, "d" iku ora usah tinulis "dh". Wah iki béda karo sing tak-sinaoni nalika isih SD mbiyèn. Nèk ora luput kalawarti Mekar Sari uga nganggo pasang aksara "dh" ya, contoné ing tembung silihan kaya ta "dhokter" (saka basa Eropah), "pendhidhikan" (basa Indonesia), "judhul" (basa Arab) lan sabanjuré. Meursault2004ngobrol 17:56, 4 Februari 2008 (UTC)

Kula nggih naté maos ing kaca ngajeng kamus terbitan Ngayojakarta (nanging kamusipun punika mboten patiya jangkep), tembung-tembung serapan dipunserat punapa wontenipun kémawon. Sakjané ingkang baken punika ingkang pundi nggih? Punapa wonten angger-anggeripun ingkang cetha? Punapa wonten bentenipun cara anggenipun nyerat kaliyan cara anggenipun maos? Kadosta nyerat "boten" dipunwaos "mboten", "punika" dipunwaos "menika". Kala wingi kula mbikak buku Kidung Adi (Madah Bakti versi Jawa), "mboten" punika seratanipun "boten". Dados kados pundi? Tracygunemanku08:43, 12 Februari 2008 (UTC)

Sayektinipun ingkang baken punika boten. Cara panyeratan "mboten" punika kénging pengaruh basa sadinten-dinten. Nanging kula langkung remen nyerat "mboten" déning pengaruhipun basa Jawi Kina. Conto sanèsipun nami-nami papan ing pulo Jawi kerep dipun-nasalisasi menawi foném awal punika mawi swara kados ta "Blora" dipun-mungel "mBlora", "Bangil" dados "mBangil", "Demak" dados "nDemak", lsl.

Menawi kula tetep nyerat "punika" senadyan dipun-mungelaken menika, awit puniki basa seratan :-)

Sayektinipun wonten buku paugeran saking Pusat Bahasa Yogya. Sayangipun bausastra Pusat Bahasa mboten pepak. Ingkang langkung pepak punika bausastra Pigeaud – Poerwadarminta tahun 1939. Bausastra puniki ugi saged dipun-dadosaken paugeran amergi nalika iku Indonesia dèrèng mardika lan dados pengaruhipun dèrèng kathah. Kula sayektinipun péngin ngamot bausastra punika ing Wiktionary utawi Wikisource nanging bausastra punika taksih kareksa hak cipta senadyan terbit mèh 70 taun kapengker. Poerwadarminta séda ing taun 1964 lan Pigeaud ing taun 1988. Dados paling cepet bébas hak cipta ing taun 2014. Dados taksih 5 taunan malih. Meursault2004ngobrol 17:02, 12 Februari 2008 (UTC)

Belum ada Babel??

Halo para pengguna Wiki-jv pertama tama saya ingin menyampaikan Maaf saya belum bisa berbahasa Jawa jadi Bahasa Indonesia saja. Apakah di Wikipédia-jv ini ada Wikipedia:babel?? 125.160.123.69 10:53, 13 Februari 2008 (UTC) (Fjr ab gak bisa login)

Coba cek di sini Pras 11:22, 13 Februari 2008 (UTC)

Airport ing basa Jawa

Airport ing basa Jawa iku beciké diarani apa? Aku kerep maca ing kalawarti contoné Damar Jati tembung "Bandara" saka basa Indonesia, nanging kok rumangsaku kurang sreg, amerga tembung iki ing basa Jawa uga nduwé teges liya yaiku tuwan. Dadi kepriyé ya énaké? Meursault2004ngobrol 13:09, 22 Februari 2008 (UTC)

Mèlu urun rembug mas,
  • alternatip siji: manawa bisa nganggo tembung "plabuhan udhara", dicekak dadi "pelud" (nanging durung pati umum).
  • Alternatip liyané, "Bandara" (basa Indonesia), kuwi rak cekakan saka bandar udara, yèn di jawakaké dadi "bandar udhara", banjur dicekak "bandhara" (ngaggo aksara h), dadi rada béda karo bandara utawa bendara kang tegesé "tuwan". Kaluwihané, istilah iki cekak aos tur wis rada dimangertèni pangertèn ing basa Indonesiané. Prasdhiskusi
Matur nuwun. Aku saiki nganggo ukara "palabuhan udara" (tanpa dh), nanging kok tak-kira kedawan. Mbokmenawa "Bandhara" (mawan "dh") iku apik, lan pancèn wis dimangertèni wong akèh. Meursault2004ngobrol 14:21, 22 Februari 2008 (UTC)

Kulo nderek usul menawi kanthi othak-athik utawi kanthi Jarwo Dosok meniko : "Alun-alun Montor Mabur" (AMBUR), Lapangan Mabur (LABUR) Katulis déning 125.162.132.48 ing 25 Februari 2008, 19:12

Matur nuwun mas/mbak, nanging puniki ngarang piyambak napa wonten rujukan? Meursault2004ngobrol 11:34, 26 Februari 2008 (UTC)

Nuwun sewu, rembagan punika dados pripun? Bandhara? Bandhar Udhara? Palabuhan Udara? utawi sanesipun.. Amargi dalem bade miwiti nyerat artikel punika. Sabudis wicara 03:58, 2 Desember 2009 (UTC)

Wikibooks Jawa

Para sutresna, mangga padha-padha ndhèrèk ngisi Wikibooks Jawa supaya bisa dadi proyèk dhéwé. Yèn aku dhéwé bingung, arep nulis apa ... Nanging sajatiné potènsiné akèh. Sok-sapaa sing kurang sreg nulis artikel ènsiklopédi bisa njajal ing kono. Meursault2004ngobrol 21:01, 12 April 2008 (UTC)

Aku wis maca nanging durung patiya mudheng. Mengko nèk wis dhong tak nyoba mélu nulis. Matur nuwun informasiné. Tracy 01:47, 16 April 2008 (UTC)
Matur nuwun. Ing Wikibooks sing wis dirintis mas Anggoro, sok sapaa bisa nulis buku bébas. Nanging tetep ora olèh nulis original research. Kudu adhedhasar NPOV uga. Meursault2004ngobrol 05:28, 16 April 2008 (UTC)
Pak Pras wis nyumbangsih, aku weruh. Matur nuwun! Meursault2004ngobrol 16:25, 16 April 2008 (UTC)

Mangga padha mirsani kaca iki. Tak-kira yèn diterusaké mengko Wikibooks basa Jawa sajroning wektu 2 sasi bisa dadi kanyatan. Sing wigati ana aktivitas rutin déning minimal wong lima cacahé. Meursault2004ngobrol 20:49, 27 April 2008 (UTC)

Amarga isih rada bingung bab bédané Wikibooks karo Wikisource, tak waca ing kéné, tibaké, naskah-naskah (content), kuduné luwih trep dunungé ana ing Wikisource.
  • Isi naskah-naskah kaya Sastra jawa (kuna, tengahan, anyar lan modhèrn), notasi lan rekaman gendhing utawa gamelan jawa, pakem wayang lsp., kuwi yèn ora énggal disimpen suwé-suwé rak ya bisa "punah". Apa wis ana Wikisource Jawa? Yèn durung ana tak kira perlu ngrintis ngusulake anane proyek Wikisource jawa.
  • Déné naskah kang sipaté instruksional kaya pasinaon basa, kawruh basa, carakan, resep panganan, resep jamu, tatacara upacara adat pengantènan lsp diwadahahi ing Wikibooks. Maturnuwun.Pras 00:27, 28 April 2008 (UTC)
Pancèn mengkono kahanané. Nanging ing Wikibooks tèks-tèks sing 'dianotasi' pareng dilebokaké. Apa kuwi tèks sing dianotasi? Kuwi tèks sing duwé aparat kritik, dadi suntingan kritik utawa tèks sing ana pambukané, katrangan lan analisisé. Contoné menawa bab Babad Tanah Jawi ora namun tèks mligi, nanging uga katrangané, kaya ta latar wuri lsp., yèn perlu uga jarwané. Nanging yèn arupa tèks thok, conthoné ana Babad Tanah Jawi vèrsi Pakualaman, bisa dilebokaké ing Wikisource.
Sajatiné Wikisource Jawa wis tak-wiwiti ing kaca iki nanging durung ana isiné. Saiki ing Wikibooks dhisik :-) Banjur yèn kersa mirsani lan ana wektu bisa uga mirsani Wikinews Jawa ing incubator sing wis dirintis. Meursault2004ngobrol 04:51, 28 April 2008 (UTC)

Matur nuwun penjelasané, mengko sing ana ing Wikibooks lan durung ana anotasiné bisa ditambahi sithik-sithik.Pras 23:55, 28 April 2008 (UTC)

Sami-sami. Bisa uga mirsani kaca iki. Meursault2004ngobrol 04:26, 29 April 2008 (UTC)

Nyuwun séwu, rasané aku kok kaya tinggal glanggang colong playu seka wikibook (lan wikipedia) he he he. muga-muga bisa kaleksanan.... ang 05:57, 29 April 2008 (UTC)

Aku masang pranala njaba youtube ing artikel ludrug lan kethoprak ing Wikibooks, kira-kira nerak hak cipta ora ya?? Rumangsaku ya perlu kanggo menehi gambaran bab kaya ngapa ta seni ludrug utawa kethoprak kuwi. Nanging yen kira-kira nerak hak cipta mengko tak busake. Matur nuwun.Pras 23:30, 2 Mei 2008 (UTC)
Tak-kira ora apa-apa. Meursault2004ngobrol 06:24, 3 Mei 2008 (UTC)

Perkara jeneng saka basa asing manèh

Aku arep nulis artikel perkara sawijining kali sing ing Éropah diarani kali Rhine ing basa Inggris. Nanging masalahé ... kali iki ora ngliwati negara Inggris. Kali iki ngliwati Swiss, Prancis, Jerman lan Walanda. Ing basa Prancis diarani Rhin, basa Jerman Rhein lan ing basa Walanda Rijn utawa biyèn Rhijn. Nah énaké diarani apa ya? Yèn nalaré nurut basa Walanda. Kena apa? Awit wong Jawa iku dipengaruhi telung budaya ngamanca wigati: Budaya India, Wétan Tengah lan Kulon. Budaya India iku mawa basa Sangskreta, budaya Wétan Tengah iku mawa basa Arab lan Budaya Kulon iku mawa basa Walanda lan uga basa Inggris. Nanging miturut tradhisi budaya Walanda luwih menang amerga luwih suwé dunungé ing Tanah Jawa. Kepriyé panggalihé para sutresna liyané? Matur nuwun sadurungé. Meursault2004ngobrol 19:07, 15 April 2008 (UTC)

Sarujuk Rijn, dideleng saka urutan panalarané. Tracy 01:49, 16 April 2008 (UTC)

Sarujuk waé, nanging ana panemu sithik piyé nèk di jawakké sisan dadi Rin waé dadi ora pilih kasih .. hehe? dadi miturut pocapan jawa. Tak golèki nèng Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa yang disempurnakan ya ora ana paugerané tumrap panulisan unsur serapan sing kaya kasus iki. Aku dadi éling ana wacan lucu sithik tumrap basa Inggis Eropa ing Ahajokes.Pras 02:04, 16 April 2008 (UTC)

Sajatiné nèk arep di-Jawakaké kuduné dadi Rèn yèn miturut pocapan ... dadi mèmper basa Jerman kaya lelucon ing Ahajokes iku :-) Yèn ing basa Indonesia, bisa nganggo alternatif basa Latin miturut KBBI. Dadi tlatah pasulayan bisa dadi nétral. Nanging kali Rhenus iki ing basa Latin kan dudu wilayah pasulayan? Meursault2004ngobrol 05:30, 16 April 2008 (UTC)