Wikipédia:Angkringan/Arsip 2017–2018

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sugeng rawuh ing Angkringan Wikipédia Jawa! Angkringan Wikipédia Jawa minangka papan kanggo sapa baé kang arep takon utawa ngrembug samubarang prakara kang gayut karo Wikipédia Jawa. Angkringan iki kapérang dadi 6 (enem) kaca kaya ing tabèl ing sor iki. Mangga kowé bisa ngener pérangan Angkringan miturut bab kang arep kowé takokaké utawa rembug. Manawa kowé arep ngaturaké pangudarasa, uneg-uneg, panemu, lsp. bab Wikipédia Jawa, mangga menyang kaca Angkringan (Liyané). Ana déné kanggo rembugan bab prakara kang angèl banget, mangga sesambungan langsung marang panata Wikipédia.

Basa

Niti

Tèhnis

Usul

Warta

Liyané
Kanggo ngrembug bab basa lan pertalan Kanggo ngrembug bab paugeran ana ing Wikipédia Jawa Kanggo ngrembug bab tèhnis (modhul, cithakan, lsp.) Kanggo ngrembug usul kang ora ana gayut karo niti Kanggo papan warta bab Wikipédia lan Wikimédia Kanggo takon bab sajabaning bab-bab kang cumawis
Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi

Tut Wikipédia Jawa ana ing Facebook, X, Instagram, lan Telegram.
Saiki dina Ngahad Legi, tanggal kaping 15 sasi Ruwah taun Jimawal 1957.

Pangarsipan

Parembugan kang wis rampung lan luwih saka 30 dina (saka tanggal tanggepan kèri dhéwé) bakal diarsipaké menyang anak kaca saben pérangan. Sapa baé bisa ngarsipaké menawa kowé deleng parembungan kang luwih saka sesasi ora ana tanggepan.

Liyané

For non-Javanese speakers, please go to Wikipedia:Embassy if you need any help. If you want to post something related to news or other information, you can post in WP:ANGL.
For bot requests, please go to Wikipedia:Bot.


satriya apa satria?

aku ndeleng kok ana prabédan ing sawetara kaca, ana sing nulis satriya, sing liyané satria. sing bener sing ngendi? ang rembugan

Mas @Anggoro:, ingkang baku panulisipun miturut sawetara bausastra satriya (Poerwadarminta 1939, Padmasusastra 1935, Winter 1928, Roorda 1847, lan Robson & Wibisana 2002), kepara boten wonten satria. Bokmenawi satria punika éjaan basa Indonésia. Wirjadisastra rembugan 6 Januari 2017 14.55 (UTC)

matur suwun pak @Wirjadisastra:, kula tingali ing Kamus enggal basa jawi wedharan saking Kanisius kadosipun ugi, sami: satriya. Kadosipun sakged dipun sunting nganggé bot perkara menika. ang rembugan

Nyeluk kula, Mas mawon Mas @Anggoro:. Inggih, mangkih kula cobi ngleresi nganggé bot. Wirjadisastra rembugan 7 Januari 2017 06.31 (UTC)
Bot sampun diayahi. Tembung "Satria" minangka nami papan utawi sesirah karya boten diowah. Mangga Wirjadisastra rembugan 7 Januari 2017 07.54 (UTC)

Mirunggan

Ing basa Jawi wonten tembung "mirunggan" ingkang basa Indonesianipun "istimewa". Lajeng ing Wikipedia basa Jawi kula tingali kok ngagem "Astamiwa". Napa mboten langkung sae menawi ngagem "mirunggan" kemawon? Langkung njaweni, mboten sakadar mirip ejaanipun. Nuwun. Igho (rembugan) 7 Maret 2017 07.35 (UTC)

Kula sarujuk, Pak @Igho: bab punika. Dhasaripun prasaja mawon, tembung "mirunggan" wonten ing sakathahing bausastra, déné "astamiwa" boten. Pak @Meursault2004: bokbilih gadhah pamanggih ngenani larah-larahipun tembung "astamiwa" kacakaken wonten ing riki. Wirjadisastra (rembugan) 9 Maret 2017 00.00 (UTC)
Tembung astamiwa utawi astaméwa kula pendhet saking basa Jawi Kina / basa Sangskreta astam iva. Tegesipun menika: "inggih mekaten". Kaleresan menika wonten ing satunggiling buku ingkang kula waos. Mekaten katrangipun. Meursault2004ngobrol 9 Maret 2017 00.27 (UTC)
Matur nuwun katranganipun, Rakamas Revi. Owalah dhasar kawula cupet, jebulipun "astamiwa" niku nggih saking basa Jawi hahahahaha. Nggih sampun monggo kemawon. Nyuwun sewu lho menawi tranyak'an. Rahayu. gigho (wicantenan) 9 Maret 2017 08.01 (UTC)

Langsung kapriksa

Sugeng dalu, Sedulur. Menawi kepareng kawula badhe nyuwun pirsa, punapa nggih artikel ingkang kawula damel kok langsung kapriksa? Padhahal (basa Jawa-ne apa ya?) ing Wikipedia basa Jawi dereng dados editor. Matur nuwun. Rahayu. gigho (wicantenan) 9 Maret 2017 20.11 (UTC)

Wikipédia Jawa sami kaliyan Wikipédia Inggris boten ngecakaken fitur priksa sarana editor, Pak @Igho:, awit dèrèng prelu. Bokbilih bénjang manawi paguyuban Wikipédia Jawa rumangsa mbetahaken, saged punika kacakaken. Makaten Pak Igho. Padahal = kamangka. Wirjadisastra (rembugan) 13 Maret 2017 14.07 (UTC)
Oh mekaten nggih, Bu, ehh Pak? Matur nuwun sampun mangsuli pitakenan kawula. gigho (wicantenan) 14 Maret 2017 - 04.33 WIB

Panyuwunan Pangurus

Kula nyuwun dados pangurus ing Wikipedia Basa Jawa kanggé mbusaki kategori2 sing kedobelan (ump. Kategori:Tetanduran lsp.) lan ngrewangi pangurus-pangurus sing wus ana. Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 12 April 2017 07.14 (UTC)

Nyuwun kawigatosanipun Pak @Meursault2004:. Matur nuwun. Wirjadisastra (rembugan) 14 April 2017 22.59 (UTC)
Kula sarujuk. Perlu pemilu mboten? Meursault2004ngobrol 15 April 2017 06.37 (UTC)
Sampun kula damel, Pak kaca pemilunipun. Wirjadisastra (rembugan) 15 April 2017 09.47 (UTC)
Inyong wedi angger arep nyuwun. :) Murbaut (rembugan) 16 April 2017 00.07 (UTC)
Wedi kenang apa, Mas @Murbaut:? Wirjadisastra (rembugan) 16 April 2017 00.16 (UTC)
Yen aku rep nyuwun pangurus, namung teng golongan ngapak, iku iso ra, mbok pangurus nang kene basa jawa ngoko alus? Priben kiye? :) Murbaut (rembugan) 16 April 2017 01.05 (UTC)
Ora nana aturan kaya ngono, Mas. Sing pentingé bisa njunjung basa Jawa wis apik kuwé. Basa Jawa Banyumasan uga padha-padha basa Jawa. :) Wirjadisastra (rembugan) 16 April 2017 01.08 (UTC)
Yo wes mas nyong melu nyuwun kanggo bantu bantu teng mriki. :) (utamane arep mbantu mbusek artikel sing ora pantes tayang utawa artikel suwung) Murbaut (rembugan) 16 April 2017 05.20 (UTC)

Artikel Kaping 50.000

Halo Mbak @Mimihitam:, cara untuk mengetahui artikel ke-50.000 bagaimana, ya? Kebetulan Wikipedia Jawa baru saja mencapai angka 50.000 artikel. Rencananya akan saya umumkan ke grup dan fanpage FB Wikipédia Jawa. Mohon bantuan. Terima kasih. Wirjadisastra (rembugan) 12 Mèi 2017 07.23 (UTC)

Pakai rumus Borgx mas, ini saya salin ya. Ngomong-ngomong selamat sudah mencapai artikel ke 50.000! Mimihitam (rembugan) 12 Mèi 2017 07.28 (UTC)
  • Buka Special:Statistics, catat S=jumlah artikel
    • Catat A=bilangan pecahan dari kelipatan 1000. Misalnya S=62001, maka A=1; S=62052, maka A=52
  • Buka Special:Newpages
    • Artikel yang ke-X adalah artikel dengan nomor A+1;
  • Tambahkan ?limit=X di url
  • Halaman yang ke ... terletak di baris paling bawah
  • Catatan: artikel ke-X tidak berubah lagi setelah 1 atau 2 hari walaupun ada penghapusan artikel-artikel tua.

borgx(kirim pesan)

Setelah saya periksa, artikel ke-50.000 adalah The Heat (film). Mimihitam (rembugan) 12 Mèi 2017 07.31 (UTC)

Mau tanya yang ini @Mimihitam:.
  • Tambahkan ?limit=X di url
Nambahnya di url mana ya? Terima kasih sudah mencarikan. hehehe Wirjadisastra (rembugan) 12 Mèi 2017 07.48 (UTC)

Di sebelah kanan tinggal ditambahkan ?limit=X... Mimihitam (rembugan) 12 Mèi 2017 08.38 (UTC)

Ngurupke menu/fitur bak wedhi

Wikipédia Basa Jawa kok durung ana fitur bak wedhi ing pojok tengen ndhuwur sing bisa langsung di klik kaya sing ana ing Wiki Inggris? Kepiyé carané supaya fitur kasebut bisa ana ing Wiki Jawa? ··· 🐱 Amy · (Parembugan) 19 Sèptèmber 2017 08.28 (UTC)

@Notanotheramy:, kayané perlu diusulaké ing Phabricator, Mbak. Wirjadisastra (rembugan) 19 Sèptèmber 2017 08.37 (UTC)
Aku wis usul ana ing Phabricator (basa Inggris), ning jebulé bab iki butuh konsènsus saka komunitas @Notanotheramy:. Coba panganggo-panganggo liyané padha di-ping ing kaca iki supaya padha awèh panemuné Wirjadisastra (rembugan) 20 Sèptèmber 2017 11.26 (UTC)
Sumangga Mas @Danangtrihartanto:, Pak @Igho:, Mas @FarisJamal:, Pak @Meursault2004:, Mbak @Hastylutfia:, Mbak @Nadia Yofa:, Mas @Teguh.budi.u:, Mas @Adhi Kurniawan:, Mbak @Nianoorsita: sami maringi swanten.

Sarujuk-orané panjenengan yèn menu bak wedhi pribadi diurubaké

Usulané bisa diwaca ing ndhuwur lan ing kaca Phabricator (pranalané wis takwènèhaké ing ndhuwur)

Wèwèhana swara sarana {{vote|yes}} (yèn sarujuk), {{vote|no}} (yèn ora sarujuk), lan {{vote|abstain}} (yèn ora leloroné). Wirjadisastra (rembugan) 20 Sèptèmber 2017 11.26 (UTC)

Sorry for English.. You now have sandbox link.. It is resolved. Zoranzoki21 (rembugan) 2 Oktober 2017 15.41 (UTC)

Thank you. Meursault2004ngobrol 2 Oktober 2017 21.35 (UTC)

Menu Unggah kanggo panganggo lumrah

Pak @Meursault2004:, kula kinten menu Unggah prayoginipun dipunurubaken kanggé panganggé limrah, kados ing Wikipédia Indonésia. Gambar-gambar wonten ing kaca-kaca punika saged dipundandosi kanthi mundhut gambar saking enwiki, idwiki, utawi sanèsipun, nanging kula rekaos manawi kedah nginggahi gambar satunggal-satunggal tur piyambakan wonten ing Wikipédia punika. Pramila kula nyuwun menu Unggah sageda dipunurubaken supados kanca-kanca saged mbiyantu ndandani kaca-kaca punika kanthi cara nginggahi gambar. Matur nuwun Wirjadisastra (rembugan) 10 Oktober 2017 09.12 (UTC)

Menika sanès kula inggah mejahi. Nuwun sèwu kula mboten saged murubaken malih. Mbokmenawi Mas Bennylin saged, minangka steward? Meursault2004ngobrol 10 Oktober 2017 09.20 (UTC)
Owalah, nggih. Manawi boten kula badhé nyuwun wonten ing Phabricator kémawon, nanging kedah wonten konsènsus saking komunitas. Wirjadisastra (rembugan) 10 Oktober 2017 09.23 (UTC)

presenting the project Wikipedia Cultural Diversity Observatory and asking for a volunteer in Basa Jawa Wikipedia

Hello everyone, My name is Marc Miquel and I am a researcher from Barcelona (Universitat Pompeu Fabra). While I was doing my PhD I studied whether an identity-based motivation could be important for editor participation and I analyzed content representing the editors' cultural context in 40 Wikipedia language editions. Few months later, I propose creating the Wikipedia Cultural Diversity Observatory in order to raise awareness on Wikipedia’s current state of cultural diversity, providing datasets, visualizations and statistics, and pointing out solutions to improve intercultural coverage.

I am presenting this project to a grant and I expect that the site becomes a useful tool to help communities create more multicultural encyclopaedias and bridge the content culture gap that exists across language editions (one particular type of systemic bias). For instance, this would help spreading cultural content local to Basa Jawa Wikipedia into the rest of Wikipedia language editions, and viceversa, make Basa Jawa Wikipedia much more multicultural. Here is the link of the project proposal: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Wikipedia_Cultural_Diversity_Observatory_(WCDO)

I am searching for a volunteer in each language community: I still need one for the Basa Jawa Wikipedia. If you feel like it, you can contact me at: marcmiquel *at* gmail.com I need a contact in your every community who can (1) check the quality of the cultural context article list I generate to be imported-exported to other language editions, (2) test the interface/data visualizations in their language, and (3) communicate the existance of the tool/site when ready to the language community and especially to those editors involved in projects which could use it or be aligned with it. Communicating it might not be a lot of work, but it will surely have a greater impact if done in native language! :). If you like the project, I'd ask you to endorse it in the page I provided. In any case, I will appreciate any feedback, comments,... Thanks in advance for your time! Best regards, --Marcmiquel (rembugan) 10 Oktober 2017 14.41 (UTC) Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Hello Marcmiquel, nice to see you here. I may be interested in helping you, if it is not too much work :-) Meursault2004ngobrol 10 Oktober 2017 16.07 (UTC)
Could you write me to my e-mail? It is not much work! :) Thanks! --Marcmiquel (rembugan) 16 Oktober 2017 15.14 (UTC)

Jeneng papan ing Jawa nganggo éjaan baku

Pak @Meursault2004:, ngéngingi paugeran yèn namanipun panggènan-panggènan ing Jawa kedah nganggé éjaan Jawa kang baku punika paugeranipun wonten ing pundi, nggih Pak? Nuwun Wirjadisastra (rembugan) 13 Oktober 2017 06.59 (UTC)

Kula manggihi pratélan punika wonten ing Wikipédia Inggris: en:List of names in English with counterintuitive pronunciations. Bokbilih Wikipédia Jawa saged nyonto punika ngéngingi kathahipun éjaan namanipun panggènan-panggènan ing Jawa ingkang boten trep. Wirjadisastra (rembugan) 13 Oktober 2017 07.03 (UTC)
Inggih saged ndamel kaca ingkang mèmper. Punika sayektinipun kathahipun original research. Niru cara pocapanipun. Sampun cetha seratan kados Boyolali punika ing langgan panyeratan Jawi lepat. Menawi pados cara nyerat ingkang leres, mbokmenawi sastra.org. Meursault2004ngobrol 13 Oktober 2017 23.03 (UTC)

Piranti sitiran supaya dianyari

Sugeng siyang kanca-kanca. Kula wonten usulan, pripun supados gampil lan langkung rikat anggènipun nglebetaken rujukan, piranti sitiranipun dipunénggalaken kados ing Wikipédia basa Inggris. Punika conto gambar saking Wiki Inggris. Matur nuwun. 🐱 Amy · (Parembugan) 13 Oktober 2017 07.17 (UTC)

Sumangga Mas @Danangtrihartanto:, Pak @Igho:, Mas @FarisJamal:, Pak @Meursault2004:, Mbak @Hastylutfia:, Mbak @Nadia Yofa:, Mas @Teguh.budi.u:, Mas @Adhi Kurniawan:, Mas @Beeyan:, Pak @Ganyong:, Mas @Bennylin:, lan Mbak @Nianoorsita: sami maringi swanten. Nuwun. 🐱 Amy · (Parembugan) 20 Oktober 2017 08.13 (UTC)
Jenengen pirantinipun napa? Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 21 Novèmber 2017 20.09 (UTC)
Iki wis dadi Mas @Bennylin:. Jenengé Citoid. Wirjadisastra (rembugan) 22 Novèmber 2017 02.00 (UTC)
👍 Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 24 Novèmber 2017 03.22 (UTC)