Parembugan Naraguna:Wirjadisastra

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Panganggé Wirjadisastra, Sugeng rawuh ing Wikipédia Basa Jawi!

Sawetawis pranala (link) punika saged panjenengan pirsani, utaminipun kagem panganggé ingkang taksih énggal ing Wikipedia:


Kanggé napak astani satunggiling pesen ing kaca dhiskusi, kados kaca puniki, mangga ngetik ~~~~ (tandha gelombang kaping sekawan). Mugi-mugi panjenengan remen mriksani Wikipédia Basa Jawi. Nuwun! Meursault2004ngobrol 12:02, 20 Oktober 2010 (UTC)

en:translatewiki.net[besut sumber]

Hello, would you mind translating the article on this wiki, if allowed here? (It should have enough reliable sources, I hope.) --Nemo bis pirembagan 30 April 2013 21.28 (UTC)

Babagan Artikel Cepu Ekspres[besut sumber]

MAtur nuwun mas sampun dituduhke. Artikel kula Cepu Ekspres (Sepur) niku kula paringi kolom sejarah sepur iku supaya pamaos saged ngertos sejarah sepur saban maos artikel babagan sepur. Matur nuwun. ~Adhi Kurniawan~ pirembagan 14 Oktober 2015 02.15 (UTC)

Hai, What's up?[besut sumber]

Sugeng Siyang Mas Dani

A. N. Riyansyah pirembagan 30 Oktober 2015 08.00 (UTC)

Feeling dizzy[besut sumber]

translating Indonesian to Javanese Ngoko Standard Would you help me?

Dwiono Nuryadi pirembagan 2 November 2015 05.26 (UTC)

Matur Nuwun[besut sumber]

Matur nuwun sampun maos artikel kula Mike Dirnt mugi-mugi kita sedaya diparingi lancar dhamel komunitas Wiki Mrebawani. Aamiin ~Adhi Kurniawan~ pirembagan 4 November 2015 12.38 (UTC)

Matur Nuwun[besut sumber]

Matur Nuwun Mas Dwiono Nuryadi pirembagan 5 November 2015 05.04 (UTC)

austronesia[besut sumber]

sip... katoné pancèn isih durung sragam.suwun ang pirembagan 8 November 2015 02.06 (UTC)

Basa Tolaki[besut sumber]

Makasih ya udah ngedit laman basa Tolaki.... Semoga berguna tulisan kita Dwiono Nuryadi pirembagan 9 November 2015 04.53 (UTC)

Re: Rute sepur Argo Wilis[besut sumber]

Matur nuwun mas Cahyo sampun mirsani artikél kula babagan Rute sepur Argo Wilis. Kula tasih nyobi malih mas supaya cithakan kasébut saged aktif. Adhi Kurniawan pirembagan 10 November 2015 04.00 (UTC)

RE:Ana ing, Nèng, Nang[besut sumber]

Pak Revo, wonten Wikipédia punika angsal boten nganggé tembung nèng utawa nang salebeting artikel? Kula menawi nglatih kanca-kanca nyerat wonten wiki asring nemahi prekawis mekaten amargi kanca-kanca sami dèrèng kulina nganggé tembung ana ing salebeting basa tulis. Cahyo Ramadhani pirembagan 17 November 2015 14.15 (UTC)

Tembung nèng puniksa sayektinipun cekakan saking ana+ing -> anêng -> nèng. Menawi nang punika katonipun kontaminasi antawis nèng kaliyan menyang. Ugi wonten ènèng. Punika variasi saking anêng. Ugi wonten ingkang nganggé ning. Ning punika èstu salah kaprah. Kula piyambak gadhah pamanggih, nèng punika kirang saé, punika basa sadintenan sanès basa seratan. Ingkang saé injih namung ing utawi ana ing. Meursault2004ngobrol 17 November 2015 17.05 (UTC)

Rahayu[besut sumber]

Rahayu! Sampun dados pangurus. Mugi tugas énggal menika saged kalaksanan kanthi saé! Meursault2004ngobrol 20 November 2015 09.47 (UTC)

Matur suwun saèstu Pak @Meursault2004: lan sanèsipun. Mugi-mugi saged mbiyantu nata Wikipédia punika. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 20 November 2015 10.26 (UTC)
Ko asale nang endi?

Arifys pirembagan 21 November 2015 10.35 (UTC)

Tanglet panganggo.[besut sumber]

@Meursault2004: @Cahyo Ramadhani: Pak lan Mas, niki ndak kancané njénengan? Panganggo:Vladimir_Solovjev Adhi Kurniawan pirembagan 5 Desember 2015 13.01 (UTC)

Sanès, piyambakipun tiyang njawi. Tangled, nganggé d, nggih Mas. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 5 Desember 2015 13.29 (UTC)

Artikel kula dibusak?[besut sumber]

Mas Cahyo, salah sawijining artikel sing kula damel wonten ing pertama-pertama kula nyunting ting mriki kok dibusak? Menawi diganti dados pengalihan mboten prelu dibusak tho? :)

Nuwun. Bennylin (ꦒꦸꦤꦺꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 7 Desember 2015 13.09 (UTC)

Re: Montpellier lan Kategori:Nagara ing Eropa[besut sumber]

Matur nuwun sampun dikorèksi kaliuputané kula mas. Adhi Kurniawan pirembagan 8 Desember 2015 14.58 (UTC)

Mohon bantuan penerjemahan[besut sumber]

Hello[besut sumber]

Can you check my report in here Arifys 12 Desember 2015 05.35 (UTC)

RE:Tembung dhialèk nanging baku (wonten ing bausastra)[besut sumber]

Kula sampun nuwèni artikel sukrosa menika. Tembungipun kuwé lan ambi njih? Kula mboten kawratan kaliyan tembung dhialèk. Nanging miturut bausastra Van Albada-Pigeaud (2007) kalih tembung menika mboten namung tembung dhialèk, nanging ugi pocapan padintenan. Kamangka saénipun wonten Wikipédia nganggé tembung-tembung seratan kémawon. Kula piyambak pribadi mboten masalah kaliyan tembung ambi. Nanging kula radi kawratan kaliyan tembung kuwé, awit tembung menika kedahipun baku. Kados déné tembung ing vs nang, nèng lan ning. Sajatossipun kula ugi kawratan kalih tembung kuwi. Amargi kuwi menika tembung pocapan. Nanging kaputusan menika mangga kersa Mas Cahyo, kadospundi. Meursault2004ngobrol 12 Desember 2015 23.49 (UTC)

Tembungé menapa nggih? Riyin Pak Pras naté ngendika, saénipun artikel-artikel mawi dhialèk mboten menapa-menapa wonten ing Wikipedia Basa Jawi. Nanging menawi kekhasan dhialèkipun katingal sanget, saged dipundèkèki tag ing inggilipun mawi pesen "Artikel iki ditulis mawa Dialèk Banyuwangèn/Basa Osing" tuladhanipun. Nanging langkung becik sedaya dipunserat mawi basa standar. Malahan kula menawi préposisi, lsp. sedaya kedah standar, nanging kosakata saged bènten. Minangka bahan bandhingan: ing Wikipedia Bahasa Indonesia, artikel mawi dhialèk basa Melayu ugi mboten pareng.
Wangsul ing artikel Sukrosa, kula ningali menika, lan menika pancèn tebih saking basa standar.
Kula mendhet bahan bandhingan kalawarti Basa Jawi, sedaya kalawarti ugi dipunserat mawi basa baku. Lajeng mayoritas naskah manuskrip basanipun ugi (lumayan) baku, kamangka dipunpanggihi saking Palémbang ngantos Lombok! Biasanipun namung kosakatanipun ingkang radi bènten. Wonten tetembungan Mlajeng, Sundha, Madunten, Bali lan Sasak sawetawis. Meursault2004ngobrol 13 Desember 2015 00.39 (UTC)

Tangled[besut sumber]

Niki cithakan mblébet kaliyan njénengan maksud wau? Philadelphia Oakland Adhi Kurniawan pirembagan 13 Desember 2015 15.50 (UTC)

Digabung[besut sumber]

Mas Dhani, subjek yang dibahas pada artikel ini sepertinya sama, ya? Sepertinya perlu digabung. Abdoel Halim (1887-1962) dan Abdul Halim. Sabjan Badio pirembagan 15 Desember 2015 11.25 (UTC)

Tangled Kategori[besut sumber]

Sugeng siyang kakanda Cahyo. Ndhérék tangled babagan kategori ingkang botén sagéd diowah nganggo HotCat niku pripun nggih? Kaya tuladhané niki Grup musik Jepang Grup musikAmérika Sarékat sisih kiwané botén sagéd disunting tèks, Mas. Matur nuwun.

Babagan Kewarganegaraan[besut sumber]

Mas, sumangga njenenga waos rumiyin sajarah kaca mas. Niku tasih kula nggenahaké. Dadi botén kula sing dhamél, tasih kula ganthos. Tasih kathah PR mas. Matur nuwun, Adhi Kurniawan pirembagan 25 Desember 2015 01.02 (UTC)

Kula pindhah nggih. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 25 Desember 2015 01.05 (UTC)

RE:Sugeng Rawuh[besut sumber]

Matur nuwun! Menika dinten pungkasan 2015, dados kedhah nyunting :-) Meursault2004ngobrol 31 Desember 2015 00.06 (UTC)

Ndherek Tangled[besut sumber]

Mas, kategori kaya niki kedhah diilangi 'saka'né nggih? Adhi Kurniawan pirembagan 2 Januari 2016 15.34 (UTC)

RE:Wikimania 2016[besut sumber]

Mboten prelu présèntasi kok. Kula taun kapengker mboten. Suksès! Meursault2004ngobrol 4 Januari 2016 23.40 (UTC)


Wah mboten ngretos kula. Awit taun kapengker sampun dipunparingi. Nanging menika saking Walandi mboten patiya tebih, dados mboten awis. Wonten dhusun ing Italia, katingalipun saé, nanging tebih saking kitha. Dados kedah tumut acara Wikimania, mirengaken présentasi kémawon :-D Meursault2004ngobrol 5 Januari 2016 00.43 (UTC)

Re: Takerharjo, Solokuro, Lamongan[besut sumber]

Matur nuwun Mas Cahyo awit saking pamrayoginipun. Ananing menawi dipun pirsani dhateng saperangan sumber, seratanipun panci Solokuro sanes Salakura". Nurulbaitirohmah pirembagan

Inggih Mbak @Nurulbaitirohmah:, punika leres miturut pangéjanipun basa Indonesia. Manawi tumut pangéjanipun basa Jawi, swanten /ɔ/ utawi /ɒ/ dipunserat nganggé hurup a, sanès o. Punika panci katingal kirang limrah, 'njih Mbak, nanging punika pangéjanipun basa Jawi ingkang baku. Matur suwun kawigatosanipun. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 7 Januari 2016 05.36 (UTC)
Kanggé bandhingan, sumangga Mbak @Nurulbaitirohmah: mirsani judhul Barabudhur,_Barabudhur,_Magelang. Bab éjaan baku punika sampun dipunatur ing Pedoman Umum Éjaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan babaranipun Balai Bahasa Yogyakarta & Pusat Bahasa. Wonten ing Wikipédia punika, nami-nami panggénan abasa Jawi kedah adhedhasar paugeran punika. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 7 Januari 2016 05.57 (UTC)

Suwun sampun maringi salam.[besut sumber]

Mas Cahyo Ramadhani suwun sampun maringi salam. Aku nggih diparingi kabar karo mas Adi, peyan niku sawijine pengurus. Piye nggih nak badhe gae rujukan saka buku? Mas Adi wingi ngajari gae rujukan saka web karo pranala njaba. Ana.

Sami-sami[besut sumber]

Mas cahyo iku neng wikipedia abasa jawa mboted gadah tulisan "revisi terperiksa" sing kaya nang wp abasa indonesia iku kepripun, mas cahyo, lang ning kene ora nana editor, nyuwun penjelasane. Matursuwun Arifys 24 Januari 2016 11.09 (UTC)

Assalammualaikum Wr. Wb.[besut sumber]

Sugeng siyang mas. Nyuwun tulung artikel kulo dikoreksi bahasane Plangtonologi. Matur nuwun Rizky Yanuar Rahmadan pirembagan 25 Januari 2016 05.30 (UTC)

Sugeng siyang.[besut sumber]

Mas, mangga ndhèrèk dhiskusi artikél niki mas Dunaliella salina‎ {PING|Panganggo:Vincentius Gitiyarko}. Adhi Kurniawan pirembagan 27 Januari 2016 03.42 (UTC)

Sugeng Tinepangan[besut sumber]

Sugeng tinepangan Mas Cahyo, mugi kita sami pinaringan pitudhuh ing margi kaleresan. Ekajogja pirembagan 28 Januari 2016 02.49 (UTC)

Matur nuwun nggih, Kakanda[besut sumber]

Matur nuwun nggih mas, kula cobiné rumiyin. Nyuwun pituduhan malih mangkih ménawa taksih error Adhi Kurniawan pirembagan 15 Februari 2016 02.49 (UTC)

Halo[besut sumber]

Halo. Salken --BeeyanBot pirembagan 1 Maret 2016 14.52 (UTC)

@BeeyanBot:, robot kuduné ora ngomong. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 1 Maret 2016 15.09 (UTC)

Re: aksara Khmer[besut sumber]

Salam tepang ugi, Mas. Nggih insya-Flying-Spaghetti-Monster mangkih kula lajengaken malih menawa radi mirunggan, niki nembe miwiti damel artikel ingkang gampil-gampil rumiyin. Nekeran pirembagan 26 Maret 2016 02.05 (UTC)

Gambar Abu Hanifah[besut sumber]

Mas Cahyo, kok gambar Abu Hanifah dadi ilang ya? Vincentius Gitiyarko pirembagan 26 Maret 2016 16.42 (UTC)

Ngunggah nang Commons, ta? @BP90Vincentius: Nèk ra yakin sumberé olèh apa ora, diunggah lokal waé Mas nang Wiki Jawa. Jajal cèk nang Kaca-kaca astamiwa (menu sisih kiwa), mengko nang njeroné ana menu unggah. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 26 Maret 2016 17.00 (UTC)

Aku ora ngunggah, mung nganggo sing wis ana neng commons. Saiki isa ngunggah gambar neng wiki jawa mas?@Cahyo Ramadhani: Vincentius Gitiyarko pirembagan 27 Maret 2016 02.28 (UTC)

Kèt mbiyèn isa kok Mas @BP90Vincentius:. Jajal waé Mas. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 27 Maret 2016 02.34 (UTC)

Sak elingku mas chris pernah ngomong nek ora isa masalahe.heheVincentius Gitiyarko pirembagan 27 Maret 2016 16.54 (UTC)

Isa Mas @BP90Vincentius:, Mas Chris ra tau ngomong ngono kayané, lho. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 27 Maret 2016 16.59 (UTC)

Matur nuwun[besut sumber]

Matur nuwun Solicha Nur Karina pirembagan 29 Maret 2016 10.30 (UTC)

Bot[besut sumber]

Mas Pengurus, sepertinya Bot-nya menerjemahkan link website ke bahasa Jawa. Dengan penerjemahan itu, link jadi tidak bisa dibuka. Bagaimana kira-kira solusinya? Sabjan Badio pirembagan 8 April 2016 11.46 (UTC)

Nyuwun pangapunten Pak @Sabjan Badio:, sawetawis bot sampun boten dipunlampahaken amrih dipunévaluasi. Sapunika prayoginipun kalepatan ingkang dipundamel bot dipunwangsulaken manual rumiyin, mliginipun pranala (link). Rahayu Cahyo Ramadhani (pirembagan) 8 April 2016 12.01 (UTC)
Mohon maaf Pak @Sabjan Badio:, untuk sementara bot sudah tidak dijalankan untuk dievaluasi. Saat ini sebaiknya error yang dibuat bot dikembalikan dulu secara manual, terutama tautan (link). Salam Cahyo Ramadhani (pirembagan) 8 April 2016 12.01 (UTC)

"Citra" yen diudhal manut wandane (nganggone let)[besut sumber]

"Citra" yen diudhal manut wandane (nganggone let) iku piye? 139.195.21.31 2 Mei 2016 14.05 (UTC)

Ci.tra, awit yèn didamel tembung aran dadi cicitran, ingkang didhobel minangka ater-ater namung ci sanès cit. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 2 Mei 2016 14.38 (UTC)
Maksudnya, "Citra" dipisah menjadi suku kata. Menurut kaidah bahasa Jawa, jadinya "Ci tra" atau "Cit ra"? (spasi untuk memisahkan suku kata, let itu artinya spasi)139.195.21.31 2 Mei 2016 15.25 (UTC)
CI.TRA. Mérang tembung ing wanda sanès nganggé spasi. Paling lumrah nganggé . (titik). Spasi kanggé mérang ukara ing tembung. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 2 Mei 2016 22.31 (UTC)

19:00[besut sumber]

Jam 7 (19:00) itu "jam 7 sonten" atau "jam 7 dalu", seandainya langitnya masih terang (musim panas)? 139.195.21.31 2 Mei 2016 23.15 (UTC)

Punika boten wonten katetepan ing basa Jawi awit ing Jawa limrahipun nganggé format 24 jam, sanès 12 jam. Manawi badhé didamel 12 jam, pamanggih kula, wancinipun panggah manut wanci laladanipun. Contoné, manawi tabuh 7 taksih sonten ing nagari Walanda, katerangan Tabuh 7 Sonten punika leres. Éwadéné, ing Jawi Tabuh 7 Dalu langkung limrah awit sonten cara Jawi namung dugi tabuh 6. Sabibaripun punika wanci magrib lajeng dalu. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 3 Mei 2016 00.19 (UTC)

Wandane "Keturon"[besut sumber]

"keturon" yen diudhal manut wandane dadi "ke tu ron" atau "ke tu ru an"? 139.195.21.31 3 Mei 2016 01.52 (UTC)

Ke.tu.ron, dumadi saka ka- + tu.ru + -an . Wanda ru.an kena paugeran sandhi awit wonten uni swara (bunyi vokal) jèjèr; uni u ingkang jèjèr kalihan uni a dados uni o. Limrahipun mekaten nanging boten tumrap sedanten tembung lumaku paugeran punika. Rahayu. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 3 Mei 2016 02.01 (UTC)

Urutan lantai bangunan dalam bahasa Jawa[besut sumber]

Bahasa Jawa, urutan lantainya, apakah seperti ini? Ngisor (basement), jogan lingga (lantai dasar), jogan setunggal (lantai satu), jogan kalih (lantai dua), dst. 139.195.21.31 3 Mei 2016 01.59 (UTC)

Dèrèng wonten ingkang baku bab punika. Kula sarujuk Panjenengan manawi badhé nganggé tembung jogan lan turunanipun. Rahayu. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 3 Mei 2016 02.06 (UTC)

Aksara "ng"[besut sumber]

"ng" dalam bahasa Jawa itu 1 aksara atau 2 aksara? 122.200.1.156 3 Mei 2016 04.15 (UTC)

Satunggal aksara. Punika katulis ng ing aksara Latin awit éjanipun rikala didamel ingkang ngripta dèrèng saged nulis kurup ŋ. Sajatosipun ng lan ŋ sami ngandhut satunggal uni, inggih punika /ŋ/, ingkang kalambangen mawi satunggal kurup ing aksara Jawi. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 3 Mei 2016 04.21 (UTC)

"Cakra" yen diudhal manut wandane[besut sumber]

"Cakra" yen diudhal manut wandane? 139.195.21.31 3 Mei 2016 05.15 (UTC)

Ca.kra Cahyo Ramadhani (pirembagan) 3 Mei 2016 05.33 (UTC)

Tembung "Bagaimana" diudhal manut wandane[besut sumber]

Tembung "Bagaimana" diudhal manut wandane dadi apa? 139.192.184.34 6 Mei 2016 10.25 (UTC)

Wonten ing KBBI. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 6 Mei 2016 10.44 (UTC)

Njaluk partisipasine[besut sumber]

Inyong lan meta njaluk partisipasine ing kene Matur suwun. Murbaut pirembagan 7 Mei 2016 05.08 (UTC)

Sugeng siang Mas/Mbak @Murbaut:, kula nganggé ngoko mawon, nggih. Dadi Mas/Mbak, biyèn iku ana ing Wikimédia Indonésia tau dirembug bokmenawa Wikipédia Banyumasan apiké digabung karo Wikipédia Jawa amarga isih padha-padha basa Jawa. Ana ing Wikipédia Jawa satemené saben panganggo kena nulis nganggo basa Jawa enggon-enggonan kayata Banyumasan, Semarangan, Surabayan, Cirebonan, lsp. Matur suwun. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 7 Mei 2016 05.33 (UTC)
sami-sami lan senajan bahasa niku campur-campur ing wikipedia ora papa?Murbaut pirembagan 7 Mei 2016 06.57 (UTC)
Bagus uga ya. Namung angger aku nggawe Setunggal artikel werna werna basa (basa jawi krama lan banyumasan) iku kepriwe mas Panganggo:Cahyo Ramadhani?Murbaut pirembagan 7 Mei 2016 07.14 (UTC)
@Murbaut:, nulis nganggo basa Banyumasan ora papa nanging kudu ajeg. Menawi nganggo basa Banyumasan ya ajeg basa Banyumasan. Menawi unggah-ungguhé ngoko ya ajeg ngoko, menawi krama ya ajeg krama. Aku menawa nulis artikel ajeg nganggo ngoko amarga sing bisa maca ngoko luwih akèh tinimbang krama, tur basa ngoko uga basa sing lumrah. Contoné artikel kanibalisme ditulis nganggo unggah-ungguh ngoko cara Jawa Mataraman. Rahayu. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 7 Mei 2016 07.22 (UTC)

Wiki mrebawani[besut sumber]

Aku kepengin melu wiki mrebawani, namung ora teyeng banget basa jawi krama inggil, lan iku kepripun. Matursuwun Murbaut pirembagan 7 Mei 2016 07.24 (UTC)

Wiki Mrebawani ora ngewajibna nganggo basa krama @Murbaut:, apa maning krama inggil. Nganggo ngoko baé ya bisa. Sumangga menawa arep mèlu. Wiki Mrebawani iku ditulis nganggo basa ngoko. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 7 Mei 2016 07.26 (UTC) :-D
Oh ya wis kiye basa ngoko ana kesamaan karo basa banyumasan, namung ora akeh kayane ya Murbaut pirembagan 7 Mei 2016 07.30 (UTC)
Dijajal baé, Mas @Murbaut: Cahyo Ramadhani (pirembagan) 7 Mei 2016 07.33 (UTC)
Tek gawe artikel basa banyumas dimin ya.Murbaut pirembagan 7 Mei 2016 07.36 (UTC)
Sip! Menawa kangèlan olih takon maring nyong. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 7 Mei 2016 07.39 (UTC)
Jajal dipriksa dimin artikel Agama nang Arab Saudi kepriwe pendapate Rika.:)Murbaut pirembagan 7 Mei 2016 10.29 (UTC)
Wis tak benahi @Murbaut:. Sekang nyong, menawa rika ana bausastra (kamus) basa Jawa Banyumasan, kuwé apik menawa didadèkna rujukan nggolèt tembung (kata). Cahyo Ramadhani (pirembagan) 7 Mei 2016 11.10 (UTC)

ana Iya inyong arep maca-maca dimin kamuse.Murbaut pirembagan 7 Mei 2016 11.17 (UTC)

Re[besut sumber]

Sami-sami Mimihitam pirembagan 8 Mei 2016 18.33 (UTC)

Halo Noix, apakah Anda tertarik untuk menerjemahkan artikel id:Pemilihan umum Bupati Belitung Timur 2015 ke bahasa Jawa? Kalau artikel itu diterjemahkan nanti mesin AwB bisa membuat artikel tentang pilkada di Indonesia secara otomatis (lihat pranala ini sebagai contoh). Terima kasih sebelumnya Mimihitam pirembagan 9 Mei 2016 22.07 (UTC)
Inggih, kula cobi damel.
Baik, saya coba buatkan. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 9 Mei 2016 22.40 (UTC)
Sugeng énjang Mas @Mimihitam:, kaca Pilihan umum Bupati Belitung Wétan 2015 sampun kula damel. Menawi wonten pitakèn, kula sumanggakaken. Punika kula damel radi bènten saking sumberipun ing WBI, nanging kirang langkung taksih sami. Bab tembung, pilihan inggih punika cara Jawi saking pemilihan ing basa Indonésia. Sumugi boten dados perkawis. Menawi kersa, nyuwun tulung kula sami dipunwarahi caranipun nganggé AwB saperlu damel artikel sabyukan. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 10 Mei 2016 00.40 (UTC)
Selamat pagi Mas @Mimihitam:, halaman Pilihan umum Bupati Belitung Wétan 2015 sudah saya buat. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Halaman itu saya buat agak berbeda dari sumbernya di WBI, tapi kurang lebih masih sama. Terkait kosakata, pilihan adalah bahasa Jawa dari pemilihan dalam bahasa Indonesia. Semoga tidak menjadikan masalah. Jika boleh, minta tolong saya juga diajari cara menggunakan AwB untuk membuat artikel secara massal. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 10 Mei 2016 00.40 (UTC)

Halo, matur nuwun sudah diterjemahkan. Mengenai cara pakai AwB untuk buat artikel, silakan download AwB lalu download pluginnya: en:Wikipedia:CSVLoader. Kalau sudah "extract the DLL from the zip file and copy it to AutoWikiBrowser folder." Sesudah itu harus disiapkan data yang mau diinput dan templatnya. Bisa dibaca lengkapnya di en:Wikipedia:CSVLoader/Walkthrough. Kalau bingung jangan ragu untuk bertanya. Mimihitam pirembagan 10 Mei 2016 07.48 (UTC)

@Mimihitam:, aku arep njajal nggawé artikel sing isih abang ing pratélaning prasasti Yogyakarta, nanging isih bingung menawa ana data sing nganggo koma, kaya ta Tirtasari, Kretek, Bantul. Conto ing panuntuné ora ana sing nganggo koma. Rahayu. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 10 Mei 2016 08.46 (UTC)
@Mimihitam:, saya ingin coba membuat artikel yang masih merah di daftar prasasti Yogyakarta, tetapi masih bingung kalau ada data yang menggunakan koma, seperti Tirtasari, Kretek, Bantul. Contoh di panduannya tidak ada yang menggunakan koma. Salam. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 10 Mei 2016 08.46 (UTC)

Halo Noix, field separatornya jangan menggunakan koma karena akan mengganggu konten yang membutuhkan koma (seperti luas wilayah 3,5 km persegi), lebih baik gunakan tanda ";" saja. Saat melakukan input dengan CSVLoader, field separatornya tinggal diganti. Mimihitam pirembagan 10 Mei 2016 08.59 (UTC)

Oké. Mas @Mimihitam:, menawa bisa nganggo gagrag rujukan kaya sing tak gawé kaya ing Pilihan umum Bupati Belitung Wétan 2015. Dadi ora perlu ana pranala njaba. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 10 Mei 2016 09.05 (UTC)
Oke. Mas @Mimihitam:, kalau bisa menggunakan model rujukan seperti yang saya buat di Pilihan umum Bupati Belitung Wétan 2015. Jadi tidak perlu ada 'pranala njaba'. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 10 Mei 2016 09.05 (UTC)
Artikel bab pilihan umum sing digawé Mas @Mimihitam: satemené isih ana sing durung baku; contoné jeneng papan sing durung mawa éjaan Jawa lan persèntase prelu dikroscèk manèh. Apa isih arep didandani, Mas? Rahayu. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 10 Mei 2016 11.23 (UTC)
Artikel tentang pemilihan umum yang dibuat Mas @Mimihitam: sebetulnya masih ada yang belum baku; contohnya nama tempat yang belum menggunakan ejaan Jawa dan persentase perlu dikroscek lagi. Apakah masih akan dibetulkan, Mas? Salam. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 10 Mei 2016 11.23 (UTC)

Kalau mau dibetulkan secara manual bisa, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa, jadi nggak tahu salahnya di mana haha. Mungkin kalau Noix bisa beberkan kesalahannya nanti bisa dibetulkan. Salam Mimihitam pirembagan 10 Mei 2016 17.25 (UTC)

Participate in the Ibero-American Culture Challenge![besut sumber]

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) pirembagan 10 Mei 2016 13.43 (UTC)

Re:Dirembug Dhisik[besut sumber]

Alasan saya sih satu saja: kedua artikel tersebut memiliki topik yang sama yaitu tentang Monumen Simpang Lima Gumul. Jadi daripada dobel mending saya alihin aja ke halaman yang udah ada.

NB: Kalo ngomong mending pake bahasa Indonesia saja, saya kurang ngerti bahasa Jawa

--Erik Fastman pirembagan 10 Mei 2016 19.15 (UTC)

Tentang koreksi saya yang tidak disetujui karena alasan hanya baku yang dipakai. Untuk memberitahukan bahwa BAKU tidak selalu benar. BAKU pun masih banyak yang menyesatkan. Mohon ditindaklanjuti bukan hanya menuruti yang katanya BAKU. Fajarpati69 (rembugan) 14 Oktober 2017 17.37 (UTC)

Dudu Mas, ning Mbak[besut sumber]

wa'alaikumsalam, maaf mas .. saya perempuan , jangan di panggil 'Mas' :D.

Woalah, ya Mbak. Sésuk-sésuk tak celuk, Mbak @‎Lilik K. Romadhoni:. Sepurané. Oiyo Mbak, menawa ngirim layang, aja kelalèn ngewènèhi tandha tangan. Carané nulis, mangkéné: ~~~~ (tandha alun ping papat). Matur nuwun. :) Cahyo Ramadhani (pirembagan) 15 Mei 2016 04.40 (UTC)

Mohon ditindak lajengi[besut sumber]

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Segelas_Air_Dingin.png. maturnewun Rifai muhammad22 pirembagan 16 Mei 2016 12.44 (UTC)

Mas @Rifai muhammad22:, Panjenengan bisa nganggo gambar-gambar ing Wikimedia Commons sing ana lisènsiné. Iki sawènèh gambar sing bisa dienggo, banyu putih. Gambar ing Wikipédia Indonésia sing iku kurang mitayani lisènsiné. Matur nuwun sampun nyobi. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 16 Mei 2016 14.07 (UTC)
mas, ko kulo ngupload berkas yon kuswoyo mboten saged ? Rifai muhammad22 pirembagan 17 Mei 2016 04.37 (UTC)
Kula nyuwun pranalané, Mas @Rifai muhammad22:. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 17 Mei 2016 04.41 (UTC)
niki mas @Cahyo Ramadhani: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yon_Koeswoyo.jpg. Rifai muhammad22 pirembagan 17 Mei 2016 04.44 (UTC)
Mangga, sampun diunggah. Cahyo Ramadhani (pirembagan) 17 Mei 2016 04.53 (UTC)

Pertalan airport[besut sumber]

Mas Cahyo, pertalan tembung airport ing cara Jawi ingkang saé lan sakéca dipunmirengaken menika napa nggih? Kok kula mboten pasti menawa lapangan montor mabur menika dipunsebat bandhar udara. Meursault2004ngobrol 14 Juli 2016 00.21 (UTC)

Pak @Meursault2004:, kula naté maca saking sastra.org, ing kala rumiyin terbitan-terbitan abasa Jawi nganggé tembung "papan anggegana", Pak. Cahyo Ramadhani (rembugan) 14 Juli 2016 00.27 (UTC)
Papan anggegana menika katingalanipun saé. Nanging kados basa rinengga utawi sekaran. Risikonipun menawi dipunenggé, mangké kathah ingkang mboten mangertos. Meursault2004ngobrol 14 Juli 2016 00.34 (UTC)
Inggih Pak. Satemené kanggé antisipasi menawi para maos boten mangertos, (1) wonten ing artikel papan anggegana sampun wonten katerangan cara Indonesianipun, bandar udara. Utawi, asring ing artikel garapan kula, (2) kula nambahi subbab "Tegesing tembung-tembung", contonipun ing artikel Selikuran, kanggé mratélakaké tembung-tembung ingkang kadosipun taksih awis kadangu tiyang awam. Cahyo Ramadhani (rembugan) 14 Juli 2016 00.41 (UTC)
Inggih menika kula ningali, wonten pratélanipun tetembungan. Mbokmenawi saged dipuntiru. Meursault2004ngobrol 19 Juli 2016 18.40 (UTC)

Daksa[besut sumber]

Matur nuwun mas, tembungipun. Kula dèrèng naté nganggé. Menawi tenbung limrahipun inggih ahli. Nanging wonten ingkang sanjang, tembung ahli menika tegesipun sayektinipun anggota. Dados menika mboten leres. Kula ugi naté mireng menawi tembung pakar menika aslinipun saking basa Arab. Mbokmenawi wonten gandhènganipun kalih tembung fikir nggih. Meursault2004ngobrol 19 Juli 2016 17.14 (UTC)

Tambahkan ke tabel artikel[besut sumber]

Dan, tlg masukin artikel2 yg pernah kutulis ke tabel-tabel artikel kemarin itu lho

Oké, mengko tak lebokké. Cahyo Ramadhani (rembugan) 1 Agustus 2016 06.27 (UTC)

Ndherek izin mboten mbesut utawa nyunting.[besut sumber]

Halo mas @Cahyo Ramadhani: lan mas @BP90Vincentius:,
Kula nyuwun izin mbotèn mbesut nggih. Kira-kira saged mbesut malih dinten Rebo, amarga taksih gerah flu. Laporan-laporan sing saged garap, kula unggah nyicil.
Salam.
Adhi Kurniawan rembugan 1 Agustus 2016 16.15 (UTC)

RE:Content translation[besut sumber]

Wah nuwun sèwu, punika kula kurang paham 😅 Mbokmenawi saged takèn Mas Benny. Mesthi piyambakipun ngertos. Meursault2004ngobrol 19 Agustus 2016 15.32 (UTC)

Sampun Pak @Meursault2004:. Wau dalu kula nuli ngintun email dhateng tèknisi Content Translation lan langsung dipundandosi. Cahyo Ramadhani (rembugan) 20 Agustus 2016 00.49 (UTC)
Sokur! Meursault2004ngobrol 22 Agustus 2016 04.26 (UTC)

Koran[besut sumber]

Mas miturut bausastra, koran ing basa Jawi menika ariwarti. Dados kados majalah dipunsebat kalawarti. Pancèn menika tembung krama nanging sawetawis tembung namung wonten ing wujud krama kémawon, kados griya sakit. Meursault2004ngobrol 2 Sèptèmber 2016 07.43 (UTC)

Punika ingkang kula temahi, Pak. "Ariwarta" wonten Pak ing kamus Javanese-English (Robson & Wibisono), nanging boten wonten ing Busastra Jawi. Sawangsulipun, "ariwarti" boten wonten ing kamus Javanese-English, nanging wonten ing Bausastra Jawi. Ingkang dipunagem ing korpus sastra.org namung "ariwarti", nanging katingalipun kontèksipun mligi krama. Ing cara Banyumasan kadosipun inggih wonten tembung "kalawerta". "Griya sakit" punika sinonim kaliyan "panti raga" lan "panti rapih" yèn boten klèntu. Cahyo Ramadhani (rembugan) 2 Sèptèmber 2016 07.58 (UTC)

Inggih mboten menapa menawi mekaten. Ingkang wigatos wonten sumberipun ingkang saged dipunpitadosi. Bausastra Poerwadarminta menika krama lan ngoko, menawi bènten dipuntengeri. Panti raga lan panti rapih menika kadosipun tembung rinengga utawi malahan mèrek. Meursault2004ngobrol 2 Sèptèmber 2016 09.26 (UTC)

Miturut Bausastra Jawa, "ariwarti" punika tembung ngoko inggih krama, mila bokmenawi njalari "ariwarta" boten dipunanggep. Cahyo Ramadhani (rembugan) 2 Sèptèmber 2016 10.43 (UTC)

Dados tembung nétral. Meursault2004ngobrol 2 Sèptèmber 2016 11.27 (UTC)

Nuwun sewu, kula radi ngglidhik. Namung ta péngén kuméntar, menawi pertalan kagem koran wonten bausastra menika sae sanget analisisipun, koran ten basa sanesipun inggih dipun arani journal utawi daily, menika artinipun harian utawi dinan. lajeng kagem ariwarti menika gadhah tembung ari/hari kaliyan warta, menawi majalah dados kalawarta, warta ingkang sekala-kala dipun terbitaken. Kapan para juru basa jawa bisa ndamel pertalan ingkang njawani malih kados mekaten niku hehe --Tukijo 13 Sèptèmber 2016 03.02 (UTC)

Jawa Wétanan[besut sumber]

Sayektinipun dialèk Jawi Wétanan sajati menika sawétanipun Lèpèn Brantas, watesipun kitha Kertasana. Meursault2004ngobrol 7 Sèptèmber 2016 08.49 (UTC)

Kula pindhah nggih, Pak, pirembaganipun dhateng Dhiskusi:Jawa Wétanan. Cahyo Ramadhani (rembugan) 7 Sèptèmber 2016 09.38 (UTC)
Suwun. Meursault2004ngobrol 7 Sèptèmber 2016 10.43 (UTC)

Matur Suwun[besut sumber]

Matur suwun kagem panerangané kula taksih nyubi maos saking sumberipun jenengan. hananging, lajeng pripun niku kagem wuni sh sch lsp kang wonten ten basa-manca kagem nami ingkang sanés tiyang lsp? --Tukijo 13 Sèptèmber 2016 01.38 (UTC)

Mas @‎Jadinegara:, ingkang baku, salawas punika nami tiyang, éjaan aslinipun ing basa manca ingkang dipunagem, ing Wikipédia basa sanèsipun inggih makaten. Tuladhanipun nami "Arnold Schwarzenegger" punika éjaanipun boten prelu dipungantos miturut éjaan enggèn-enggènan mundhak saged mbingungaken. Tuladha sanèsipun nami "Joko Widodo" éjaanipun panggah makaten ing Wikipédia abasa sanès. Punika lumaku salawas dipunserat ing alfabèt Latin. Cahyo Ramadhani (rembugan) 13 Sèptèmber 2016 01.49 (UTC)
Mas @Cahyo Ramadhani:, oo mekaten nggih mas, kagem basa ingkang migunani latin utawi alfabét inggih ta gampil namung ngagem nami tiyang ingkang sampun dipuntulis mawi aksara latin. Namung menawi nami tiyangipun asalé ngagem bebasan ingkang bénten kayata ngagem aksara kirilik, hiragana, ibrani, utawi yunani mekaten.. pripun nggih pathokanipun kita supaya nami tiyang kasebut boten salah kocapanipun? contho énggris, polandhia matur suwun malih. --Tukijo 13 Sèptèmber 2016 02.08 (UTC)
Mas @‎Jadinegara:, nami manca ingkang nganggé aksara sanèsipun alfabèt Latin limrahipun wonten alihaksara Latinipun. Menawi wonten punika saé, menawi boten limrahipun njalari wonten kathah varian alihaksara. Tuladhanipun inggih Lev Trotski, dipunserat cara Ruslan Лев Тро́цкий, lan cara Ukraina Лев Тро́цький. Alihaksara Latinipun wonten varian éjaan: Lev, Lyev, Trotski, Trotskiy, Trotskij, Trockij, lan Trotzky. Sedanten punika leres, nanging awit kedah milih satunggal kanggé sesirah artikel, ingkang dipunpilih limprahipun ingkang mèmper utawi caket marang aksara aslinipun, Lev Trotskiy ing cara Ruslan.
Kula tuwèni ing Wikipédia basa sanès wonten werna-werna cara nami tiyang punika dipunserat ing alfabet Latin, bokmenawi wonten werna-werna kasarujukan babagan alihaksara Srilik dhateng Latin. Михаил Горбачёв punika alihaksara Latinipun Mikhail Gorbachov nanging langkung umum dipunserat Mikhail Gorbachev. Ing basa Polen, kadosipun Михаил Горбачёв sampun wonten kasarujukan bab alihaksara Srilik dhateng Latin cara Polen, mila dados Michaił Gorbaczow, bènten kaliyan cara Inggris. Ing basa Jawi, kadosipun dèrèng wonten kasarujukan bab alihaksara Srilik dhateng Latin cara Jawi. Mila, usul kula nami abasa Srilik dipunserat cara Latin miturut alihaksara ingkang sampun wonten lan umum kémawon. Lajeng kula pikir badhé dipunserat Lev Trotski utawi Lev Trotskiy, Mikhail Gorbachev utawi Mikhail Gorbachov kadosipun boten perkawis ing Wikipédia Jawi punika awit ugi taksih minangkani éjaan Jawi huruf Latin.
Lev punika tembung Ruslan ateges "singa" lajeng dipertal dhateng basa Inggris dados "leon". Wikipédia Jawi kula kinten boten perlu tumut mertal nami dados "Singa Trotski". :D Cahyo Ramadhani (rembugan) 13 Sèptèmber 2016 02.48 (UTC)
heheh la nggih boten mas @Cahyo Ramadhani: nek lev dados singa, namung lak kita gadhah tembung asrepanipun ingkang wunine leo. kagem trotski kula inggih sampung ngeh kepripun panulisan inggih pocapanipun. lajeng kagem gorbacev menika, menawi kita manut pedoman umum ejaan wau kan swara ch sing kados check ngaten dados cek, ngaten loh. Sok dong kita nggih gadhah tembung asrepan kayata Mikail menika ingkang wunine kaliyan artine sami. kula namung kepingin olehe mertal inggih ngagem cara jawi kemawon boten sah ngagem basa 'proxy' dados rasa jawinipun inggih taksih wonten. mbok menawi jenengan kersa inggih mangga nimbangaken prakawis mekaten
Inggih Mas @‎Jadinegara:. Satemené badhé dipunalihaksara dados Mikail Gorbacèv boten menapa kok, naning prelu dados kawigatosan menawi cara panyerat makaten dèrèng umum. Lajeng, menawi badhé umum panyerat Mikail Gorbacèv kedah dipunagem kanthi ajeg / konsistèn. Cahyo Ramadhani (rembugan) 13 Sèptèmber 2016 03.31 (UTC)
Sarujuk kaliyan jenengan mas @Cahyo Ramadhani:. Menika inggih kudu kedah dihagem kanthi ajeg. matur suwun loh rembuganipun. kula malah sinahu kathah saking jenengan mangke kula taksih kathah hingkang dipun "dispute" bab nami, kayata nami lan gelaripun Pahus hehe --Tukijo 13 Sèptèmber 2016 03.40 (UTC)

Wikipedia Asian Month[besut sumber]

Hi Cahyo Ramadhani, thanks for organizing Wikipedia Asian Month in the Javanese Wikipedia. Please feel free to reach me through meta, facebook or Email. Here is most recent update for you.--AddisWang rembugan 25 Oktober 2016 13.56 (UTC)

One Week Notice[besut sumber]

Asia (orthographic projection).svg

Hi WAM organizers!

Thanks again for organizing Wikipedia Asian Month. There are only 7 days before it starts. Here are some notices and guidelines for organizing.

Page Set up[besut sumber]

 • Our Sample page with the new logo is ready to be translated. There are only a few adjust if you had this page for 2015 already.
  • Article Requirement is 4
  • Article criteria is 3k bytes and 300 words. NO 2k bytes for smaller Wikipedia.
  • According to the tool's limit, IP users can not participate. Please encourage them register an account.

Localization[besut sumber]

 • Please localize this template and used on sign up page. I will update the template once the tool is ready to be used.
 • You can also localize this template and use as an invitation letter. en:Template:WAM Welcome
 • You may localize this page, but you can also just put a link towards the meta page. m:Wikipedia Asian Month/QA

Stragety[besut sumber]

 • You may want to invite some of your Wikipedia friends or active Wikipedians from your home WIKI to help you organize.
 • You may want to send some invitation to last year participants, active Wikipedians, and Wikipedians who has a special interest.
 • Central Notice will be used but the effect could be limited due to the active Wikimedia Fundraising Campaign. You may use the Site Notice if you don't see the CN is deployed.

Reward[besut sumber]

 • We will keep sending postcards (new design) this year, and as an organizer you will receive an additional postcard as well.
 • We will send the Ambassador a regular paper copy of the certificate through the basic mail.

Question[besut sumber]

Please feel free to contact me on my meta talk page, send me an email by Email this User or chat with me on facebook.

Best Wishes,
Addis Wang

Thank you! Cahyo Ramadhani (rembugan) 25 Oktober 2016 14.06 (UTC)
Thanks for setting up everything! Could you please translate this message so we can activate the Central Notice on Javanese Wikipedia. Best,--AddisWang rembugan 31 Oktober 2016 04.47 (UTC)
@AddisWang: Done! Cahyo Ramadhani (rembugan) 31 Oktober 2016 05.13 (UTC)

@AddisWang: Hello, I need your help. Could you please repair the notice so that it links to Javanese Wikipedia page of WAM? It is currently linking to the Indonesian page instead. And also, I've created the Javanese version of WAM logo, could you please replace the current logo with the Javanese logo for this Wikipedia? Thank you in advance. Wirjadisastra (rembugan) 2 Novèmber 2016 06.10 (UTC)

I think the problem is that your language setting is Javanese, it will show the Javanese Banner. If your setting is Indonesian, it will be Indonesian banner. I would encourage you using site notice to solve the problem if there is one avaible on JvWp. I will try to get logo problem solved later today.--AddisWang rembugan 2 Novèmber 2016 06.31 (UTC)
It's already in Javanese. Wirjadisastra (rembugan) 2 Novèmber 2016 09.13 (UTC)

Wulan Asia Wikipedia[besut sumber]

Matur nuwun undhanganipun. Mangké kula tumut. Sapunika njenengan gantos nami ta dados Wirjadisastra? Punika waosan kadospundi lan tegesipun punapa? 😊 Meursault2004ngobrol 1 Novèmber 2016 17.55 (UTC)

Punika nami trah kula, Pak. Tegesipun manawi boten klèntu "pinunjul ing kawruh". wiryadi = langkung luhur lan sastra = kawruh. Héhéhé Wirjadisastra (rembugan) 1 Novèmber 2016 21.53 (UTC)
Pak Révo bokbilih saged dados panitya, supados kula saged dados panyarta (awit wonten ingkang mriksa artikel kula). :D Wirjadisastra (rembugan) 1 Novèmber 2016 22.33 (UTC)

Inggih saged, kapan garis matinipun / deadline ipun? Meursault2004ngobrol 2 Novèmber 2016 10.57 (UTC)

Pak @Meursault2004:, punika namung sadangunipun Novèmber punika (ngantos tanggal 30), Pak. Wirjadisastra (rembugan) 2 Novèmber 2016 11.02 (UTC)

Kelanjutanipun kadospundi? Meursault2004ngobrol 3 Novèmber 2016 10.14 (UTC)

Pak @Meursault2004:: Punika paugeranipun, Pak. Kula tembé ngajaki kanca-kanca murih sami tumut. Sapunika panyarta sampun kedah wiwit nyerat artikel. Wirjadisastra (rembugan) 3 Novèmber 2016 12.23 (UTC)

Asian Month[besut sumber]

Hi Cahyo Ramadhani, just want to check if you doing well so far. Please let me know if you have any problem or question. Also want to remind you that Asian Month in Asian language Wikipedia will write about Asia exclude the language speaking country, so articles about Indonesia shall not count towards the Asian Month. Sorry if that cause problems or confusion. Best, --AddisWang rembugan 4 Novèmber 2016 05.27 (UTC)

@AddisWang: Not so many people are here in Javanese Wikipedia. In fact, I'm probably the only most active user here. So far, two participants and two organizers are joining WAM here, and they are the same people, including me. I am still looking for more participants to join. The worst case is there happens to be very few participants in here, and the will-be Ambassador is the organizer who participate in the WAM. Is it possible if such case happens? Wirjadisastra (rembugan) 4 Novèmber 2016 10.43 (UTC)
That's totally fine. It is already a big success to get it happened! I will also keep looking for resources that may help you get more participation.--AddisWang rembugan 4 Novèmber 2016 13.07 (UTC)
Thank you! Wirjadisastra (rembugan) 4 Novèmber 2016 13.18 (UTC)
Hi @AddisWang: I'm going to submit my articles into here. However, the page loads too slow so I decided to submit my articles here. Another committee, possibly Pak @Meursault2004:, maybe will check my articles. However, I'm not sure we know the precise criteria for scoring yet. Could you please shed light? Thank you so much. Wirjadisastra (rembugan) 30 Novèmber 2016 01.51 (UTC)
@Wirjadisastra: Will add your contribution to the judging tool manually.--AddisWang rembugan 30 Novèmber 2016 02.08 (UTC)
Where are your articles? Meursault2004ngobrol 30 Novèmber 2016 19.33 (UTC)
Wonten ing riki, Pak @Meursault2004:. Pak Revo mangkih klik tombol "Judge". Matur nuwun. Wirjadisastra (rembugan) 1 Desember 2016 00.32 (UTC)

Satunggal mboten saged kula judge. Basa Mattur, mbokmenawi cacahipun tetembungan kirang kathah. Meursault2004ngobrol 1 Desember 2016 00.56 (UTC)

Hi @AddisWang:, thank you for your help. Now we can judge the articles. Pak @Meursault2004: is having a problem judging this only article, Mattur. I'm not sure why because it seems to meet the criteria. Mattur is 6,543 bytes and/or 371 words long. Wirjadisastra (rembugan) 1 Desember 2016 01.04 (UTC)
Pak @Meursault2004:, sampun saged punapa dèrèng, nggih Pak? Wirjadisastra (rembugan) 1 Desember 2016 07.00 (UTC)
Mattur has both more than 300 words and 3000 bytes, so it's qualifed.--AddisWang rembugan 2 Desember 2016 02.11 (UTC)

Address Collection[besut sumber]

Congratulations! You have more than 4 accepted articles in Wikipedia Asian Month! Please submit your mailing address (not the email) via this google form. This form is only accessed by me and your username will not distribute to the local community to send postcards. All personal data will be destroyed immediately after postcards are sent. Please contact your local organizers if you have any question. Best, Addis Wang, sent by MediaWiki message delivery rembugan 3 Desember 2016 07.58 (UTC)

Translation[besut sumber]

Hello, could you please translate Automatic refresh (Pembaruan otomatis) to Jawa? Thanks -XQV- rembugan 11 Januari 2017 14.56 (UTC)

Ok, where should I do the translation @-XQV-:? Wirjadisastra (rembugan) 12 Januari 2017 13.08 (UTC)
Here. -XQV- rembugan 12 Januari 2017 13.20 (UTC)
@-XQV-: Automatic refresh = Kumepyar otomatis. Wirjadisastra (rembugan) 12 Januari 2017 13.52 (UTC)

Request[besut sumber]

Hello.

Could you create the article of the prominent Turkish-Jewish economist Dani Rodrik in Javanese Wikipedia by copying the article in Indonesian Wikipedia?

Thank you.

Windstruck[besut sumber]

Sugeng siang, Mas Wirjadisastra. Kala wau, kawula mbesut artikel Windstruck. Eh mbokmenawi taksih wonten ingkang klentu, menawi dhangan ing penggalih, kawula aturi ngoreksi malih, amrih kawula saget ndherek sinau. Salam. Igho rembugan 20 Januari 2017 05.19 (UTC)

BintangWiki[besut sumber]

Penghapusemas.png Pambusak emas
Panganggé punika dipun anugerahi bintang amargi jasanipun ingkang tanpa kenal sayah mbusak artikel-artikel ingkang kirang pantes, lan bab ingkang awon sanèsipun saking Wikipedia.

Senadyan mboten wonten kontributor ingkang remen artikelipun dipunbusak, panganggé punika sampun mundhut résiko dipungethingi déning panganggé sanès kanggé njagi kuwalitas Wikipedia. Kanékatan punika pantes dipunganjar mawi penghargaan Pambusak emas Wikipedia. Matur nuwun. Tiktomoro (rembugan) 28 Februari 2017 02.30 (UTC)


Matur nuwun Mas @Tiktomoro: :) Wirjadisastra (rembugan) 3 Maret 2017 03.08 (UTC)

Re:Matur suwun[besut sumber]

Yen tulisan kula ora pethuk, menika panjenengan dipas aken tulisan kula. :) Murbaut (rembugan) 2 Maret 2017 07.06 (UTC)

Inggih, Mas @Murbaut: :) Wirjadisastra (rembugan) 3 Maret 2017 03.08 (UTC)

MediaWiki Interface[besut sumber]

Punten, tulung di copy paste ken nang MediaWiki:Sp-contributions-footer sekang id:MediaWiki:Sp-contributions-footer Matursuwun. Murbaut (rembugan) 2 Maret 2017 08.14 (UTC)

Sampun Mas @Murbaut:. Kanggo apa, ta Mas? Wirjadisastra (rembugan) 3 Maret 2017 03.08 (UTC)
Matursuwun kanggo mriksa panganggo. Utawa kanggo ndeleng sumbangan panganggo. Murbaut (rembugan) 3 Maret 2017 03.20 (UTC)

Sugeng enjang[besut sumber]

Sugeng enjang, Mas. Menawi kepranan, bokbilih wonten wekdal, cobi puntuweni artikel enggal ingkang kula damel. Menawi taksih wonten ingkang lepat, nyuwun supados dipunbesut amrih saenipun. Amergi kawula saestu taksih sinau basa Jawi, sinaosa kawula asli Jawi hahahaha... Matur nuwun. Rahayu gigho (wicantenan) 8 Maret 2017 19.13 (UTC)

Wah, saé Pak @Igho:! Mangkih kula cobi priksani lan besuti. Wirjadisastra (rembugan) 8 Maret 2017 23.55 (UTC)

Blokir[besut sumber]

Tulung blokir Panganggo:Mandalgs1993 amarga panganggo siluman, ok? --2607:FB90:2076:B172:A984:3F67:5803:8E0C 20 Maret 2017 20.45 (UTC)

Tenerife[besut sumber]

Hello, sampeyan bisa bantuan kula karo artikel iki, thanks: Tenerife.--88.18.112.34 25 Maret 2017 13.09 (UTC)

Pitakon Mrebawani[besut sumber]

Kuwe Wiki Mrebawani anu nulis artikel kabe basa jawa utawa basa ngoko alus thok? :) Murbaut (rembugan) 17 April 2017 11.07 (UTC)

Kabèh basa Jawa kena, Mas @Murbaut: Wirjadisastra (rembugan) 17 April 2017 11.08 (UTC)
Oh, ya wis. :) Murbaut (rembugan) 17 April 2017 11.25 (UTC)

Wiki Mrebawani II - pitakenan[besut sumber]

Sugeng ndalu, Mas Wirjadisastra. Nyuwun sewu badhe tanglet, punapa seratan kawula ingkang kula lebetaken wonten ing Wiki Mrebawani mboten wonten ingkang "memenuhi syarat"? Kok dereng wonten ingkang dipun biji, sawetawis kagungan Mas Kolomonggo sampun wonten. Matur nuwun. Rahayu gigho (wicantenan) 20 April 2017 - 21.27 WIB

Boten sah kuwatir, Pak @Igho:. :) Artikelipun panjenengan badhé dipunbiji déning Mas Danang. Rencananipun badhé dipunpriksa bénjang. Awit kula ngawasi damelanipun Pak KolomonggoBaru, pramila kula dèrèng mriksa sanèsipun. :) Wirjadisastra (rembugan) 20 April 2017 14.31 (UTC)

VE Channel[besut sumber]

VE Channel ikun kmia Berit Nai,mps ? BeritaSatu berita VE asakini Makassar - 125.162.49.131 21 April 2017 16.14 (UTC)

Pangetung cacah tembung[besut sumber]

Sugeng siyang. Kula kok gumun lho, niki wau kula badhe nglebetaken artikel rintisan dhumateng kaca pangempalan artikel. Miturut étungan, artikel punika cacahe kinten-kinten 370 tembung. Naning barang kawula lebetaken kok ingkang kaétung wonten mesin namung 93 tembung. Menawi mboten kawraten, kawula taken, wonten punapa kados mekaten? Sawetawis, artikel dereng kula lebetaken malih. Matur nuwun. Rahayu. gigho (wicantenan) 25 April 2017 - 11.06 WIB

Artikel napa nggih, Pak @Igho:? Bokmanawi saged kula priksa. Wirjadisastra (rembugan) 25 April 2017 04.08 (UTC)
Sampun, Pak @Igho:. Mangga dipuncobi malih. Punika katlisipan <div>...</div> wonten artikelipun, pramila boten kawaos tèks déning mesin pambijinipun. Wirjadisastra (rembugan) 25 April 2017 04.15 (UTC)
Wah matur nuwun. Ateges niki kawula ingkang mboten teliti. Nyuwun sewu lho ngrepotaken. gigho (wicantenan) 25 April 2017 - 11.34 WIB
Pak, wah mpun ping pindho kawula nglebetaken artikel wonten mriki mboten saget, malah katranganipun ngandhut 0 tembung. Wonten napa nggih? gigho (wicantenan) 12 Mèi 2017 - 15.22 WIB
Artikel napa Pak @Igho:? Wirjadisastra (rembugan) 12 Mèi 2017 08.31 (UTC)
Wah nggih kesupen nyebataken. Artikelipun nggih punika: Material Girls lan Beno Siang Pamungkas gigho (wicantenan) 12 Mèi 2017 - 15.39 WIB
Kula cobi lapur wonten tèhnisiné, Pak Wirjadisastra (rembugan) 12 Mèi 2017 08.50 (UTC)
Pak, niku pancèn tembé wonten éror, Pak. Mbokmenawi cobi numpuk bénjang. Wirjadisastra (rembugan) 12 Mèi 2017 08.54 (UTC)
Nggih, Pak. Matur nuwun gigho (wicantenan) 12 Mèi 2017 - 16.14 WIB

Year stubs[besut sumber]

Are these pages worth keeping? - dcljr (rembugan) 1 Mèi 2017 01.57 (UTC)

Vandal[besut sumber]

TVRI Sumut ->TVRI Medan duiampi O News Channel Doapiwdiaml--110.137.39.252 1 Mèi 2017 07.18 (UTC)

Nyuwun tulung[besut sumber]

Menawi saget, nyuwun tulung dipunbusek Cithakan:Saka ingkang kawula damel, kalebet dhokumentasinipun, amargi kawula wastani dèrèng wonten. Matur nuwun. Rahayu gigho (wicantenan) 4 Mèi 2017 - 18.57 WIB

Pratélan[besut sumber]

Hallo, Pak Cahyo. Jebulipun "pratélan" niku tegesipun ugi dhaptar nggih? Kula wastani namung "pernyataan". Nggih mpun matur nuwun. gigho (wicantenan) 19 Mèi 2017 - 14.26 WIB

Cobi Pak Igho pirsani ing bausastra punika. Wirjadisastra (rembugan) 19 Mèi 2017 07.49 (UTC)
Pripun sih niku anggènipun madosi? Kula kok dèrèng mudheng. gigho (wicantenan) 19 Mèi 2017 - 15.07 WIB
Ing andhaping tembung "Search" wonten kalih babagan ingkang saged kanggé madosi. Ing babagan "Javanese" dipunisi tembung Jawi mawi éjaan baku manawi badhé madosi. Saandhapipun babagan "Javanese", wonten babagan "Text" ingkang dipunisi tembung Inggris mawi éjaan Britis. Mangga dipuncobi, Pak Wirjadisastra (rembugan) 19 Mèi 2017 09.17 (UTC)

Cithakan:Stub[besut sumber]

Pak Cahyo, menawi lodhang mbok nyuwun tulung dipunbesutaken Cithakan:Stub amargi kok ukaranipun kirang pas, miturut kawula. Umpaminipun namung kula serat {{stub}} kemawon, mangkih badhé wonten tembung "rintisan" ping kalih. Kangmangka cithakan punika dèrèng gadhah kathah topik mirunggan. Pripun menawi tembung "rintisan" ing cithakan punika menawi dipungantos ngagem {{BASEPAGENAME}} kemawon? Matur nuwun. Rahayu. gigho (wicantenan) 19 Mèi 2017 - 23.39 WIB

Inggih Pak, mangkih kula cobi, nggih. Wirjadisastra (rembugan) 19 Mèi 2017 23.05 (UTC)

Eror malih[besut sumber]

Pak, kadosipun kaca niki eror malih. Kula nglebetaken Iris Barry namung kewaos "0 words" hahahaha gigho (wicantenan) 5 Juni 2017 - 01.35 WIB

Translate[besut sumber]

Hello, could you please translate this article into Javanese? The Indonesian version is also available. Thank you. 212.186.178.36 12 Juni 2017 07.56 (UTC)

Chika Jessica[besut sumber]

Sisca Jessica atau sering dipanggil Chika Jessica (lair ing Bandung, 25 April 1988; umur 32 taun) adalah aktris, pembawa acara, dan pelawak berkebangsaan Indonesia kini ia berkarier sebagai co Host dari acara Hitam Putih bersama Deddy Corbuzier !. --180.251.53.150 5 Juli 2017 09.51 (UTC)

Parembugan Panganggo:Xqt[besut sumber]

Could you please explain this revert? This is my talk page and it is up to me to archive or delete threads. Bot notes are not welcomed except they are usefull. Xqt (rembugan) 6 Juli 2017 07.25 (UTC)

Hi @Xqt:. Sorry for the inconvenience. The bot CahyoBot was repairing the {{sugeng-rawuh}} by generating it; it had previously yet generated. Your revert undid the fixing process on your talk page. :) Wirjadisastra (rembugan) 6 Juli 2017 09.36 (UTC)
Hope your bot uses mw:Pywikibot framework. In that case it may be ok ;) Greetings. Xqt (rembugan) 6 Juli 2017 13.18 (UTC)

Re: Wiki Mrebawani II[besut sumber]

Ngapunten, mas Wirjadisastra. Kula boten ndamel whatsapp. Kula wonten Line, biasanipun online liwat laptop. Mekaten. Mohamadhzanhari (rembugan) 20 Juli 2017 09.13 (UTC)

Mas @Mohamadhzanhari:, manawi Facebook napa wonten? Kula boten wonten Line. Wirjadisastra (rembugan) 20 Juli 2017 09.28 (UTC)
Inggih wonten. Punika: https://www.facebook.com/mohamadhzanhari kaca profil kula. Ngapunten nggih mas, kula boten gadhah hp android. Line niku mawon kula online liwat laptop. Mohamadhzanhari (rembugan) 20 Juli 2017 09.39 (UTC)
@Mohamadhzanhari: boten menapa, Mas. Kula add wonten FB, nggih :) Wirjadisastra (rembugan) 20 Juli 2017 10.15 (UTC)

Parembugan:Makaw[besut sumber]

Matur nuwun Mas Wirjadisastra awit saking pamrayoginipun. Menawi kula ginakaken tembung senadyan amargi ngecek wonten Bausastra kanthi penyusun Tim Balai Bahasa Yogyakarta warsa 2009 ingkang ginakaken rujukan Baoesastra Djawa anggitanipun W.J.S. Poerwadarminta ingkang nyebataken bilih masiya D KN senadyan. D ateges dhialèk déné KN ngoko krama. Nurulbaitirohmah (rembugan)

Inggih. Matur nuwun, Mbak @Nurulbaitirohmah:. Tembung dhialèk, sadangu taksih wonten ing Bausastra Jawa, pareng dipunserat ing Wikipédia Jawa punika. Wonten malih: senadyan, sanadyan, senajan, lan sanajan. Miturut buku Morfologi Bahasa Jawa (1979), SEnadyan punika informal (tur boten kapacak ing Bausastra Jawa), déné SAnadyan punika formal. Manawi sanajan éwoning tembung pacelathon.
Pamanggih kula, sadangu sawijining tembung adhedhasar kamus, boten perlu dipundadosaken prakawis, awit taksih kathah prakawis sanès ngéngingi Wikipédia punika ingkang mbetahaken kawigatèn, kados ta kaca-kaca tanpa kategori punika lan kaca-kaca tanpa interwiki punika. Nuwun. Wirjadisastra (rembugan) 14 Agustus 2017 04.09 (UTC)

Tembung padunung[besut sumber]

Mas kula ningali tembung padunung dipungantos dados sing ndunungi. Tembung menika sanès damelan kula lho. Senadyan mboten kamot ing bausastra, kula anggènipun sinau saking Prof. Quinn, mahaguru ing Australia. Kula sampun nuwèni ing internèt kathah contonipun, senadyan terkadhang sinerat pedunung. Contonipun kula pratélakaken teng mriki:

Panjebar Semangat:
 1. http://www.panjebarsemangat.co.id/berita-2250-pandhawa-mukswa-1.html
 2. http://www.panjebarsemangat.co.id/berita-1864-masyarakat-jawa-sumebar-sethithike-ing-nem-negara--1.html
 3. http://www.panjebarsemangat.co.id/berita-1769-pasareyane-guntur-geni.html
 4. http://www.panjebarsemangat.co.id/berita-2240-iktikaf-ing-masjid-pesucinan-syekh-maulana-malik-ibrahim.html
 5. http://www.panjebarsemangat.co.id/berita-2214-prewangane-mbah-kasminah.html
 6. http://www.panjebarsemangat.co.id/berita-2049-wong-indonesia-mung-0001-persene-kang-seneng-maca.html
Conto sanèsipun:
 1. http://ngawisatuhati.blogspot.nl/2014/10/raden-ngabei-sunarto-sarean-sine.html
 2. https://books.google.co.id/books?id=E3oQDQAAQBAJ&pg=PA70&lpg=PA70&dq=padunung&source=bl&ots=aPxlqCr4jj&sig=oJr7ESqQicm9rAD32nG_Belc_rI&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjK4PmWkO7VAhWKKFAKHZVjC2IQ6AEITTAI#v=onepage&q=padunung&f=false

Matur nuwun. Salam rahayu :-) Meursault2004ngobrol 23 Agustus 2017 21.23 (UTC) 89

Nggih, Pak @Meursault2004:. Kula inggih naté nganggé "padunung" supados laras kaliyan sanèsipun kémawon. Sapunika kula nembé nyobi supados langkung njawani. Tembung "padunung" naté dipunanggé ing Centhini nanging tegesipun kula kirangan, ukaranipun "tan bastu ing padunung"; bokbilih tegesipun 'anggènipun ndunung'? Kula taksih madosi tembung ingkang trep lan sampun manggihi antawisipun: sing ndunungi, sing dedunung, wong dedunung. Tembung padunung bokbilih saged kanggé werdi aslinipun miturut paramasastra, supados boten mbingungi mawon, nanging temahanipun ingkang nyerat pancèn kedah kréatif bilih badhé mertal kanthi cara makaten, kados ta mertal "penduduk", "pelari", "pembawa", "penulis", lsp. awit wonten sawenèh cara. Wirjadisastra (rembugan) 23 Agustus 2017 23.43 (UTC)

Sastra.org[besut sumber]

Mas Wirjadisastra, kula kok sampun sawetawis dinten, mboten menawi langkung satunggal minggu mboten saged nganggé fungsi telusuri wonten situs wèb sastra.org. Menawi Mas Wirjadisastra kados pundi? Meursault2004ngobrol 6 Sèptèmber 2017 06.16 (UTC)

Inggih, boten saged Pak @Meursault2004: sawetawis dinten menika. Minangka alternatif, kula madosi èntri sastra.org sarana Google, Pak. Link menika contonipun Wirjadisastra (rembugan) 6 Sèptèmber 2017 06.44 (UTC)
Matur nuwun tipipun. Kula ugi sampun nyobi pados sarana Google, nanging mboten nganggé tembung "site:". Meursault2004ngobrol 6 Sèptèmber 2017 06.55 (UTC)

Akun Wikipedia anyar[besut sumber]

Iya aku gawe akun wikipedia sing anyar. Soale jeneng akun anyar iki minangka jeneng samaranku sing tenanan. Uga kanggo melu Wiki mrebawani mangsa kaping II hehehe. FarisJamal (rembugan) 6 Sèptèmber 2017 10.31 (UTC)

Mbusak artikel[besut sumber]

Sampurasun kang Wirjadisastra nu kacida bageur. Aku arep takon, yen mbusak artikel isa ora?. Lan artikel sing dibusak kuwi digawé menéh lan luwih pepak isiné kanggo kompetisi Mrebawani. Pribén tata aturané ning Wikipédia Jawa? Hatur nuhun pisan.

Dwiono Nuryadi (rembugan) 12 Sèptèmber 2017 14.31 (UTC)

@Dwiono Nuryadi:, bisa. Artikel apa sing arep dibusak lan alesané apa? Ditulis ing kéné baé. Wirjadisastra (rembugan) 12 Sèptèmber 2017 14.37 (UTC)
@Wirjadisastra:, ana ya iku artikel judulé Basa Jawa Banten. Oh ya, isun wis ngumpul artikel sempurna papat. Dwiono Nuryadi (rembugan) 12 Sèptèmber 2017 15.30 (UTC)

Soal tetenger "Panyarta Wiki Mrebawani" ning kaca panganggo.[besut sumber]

Pun tabe pun, Sampurasun!

Dan, yg ngasih tetenger "Panyarta Wiki Mrebawani" kaya gini

Logo Lomba Nulis Wikipédia "Wiki Mrebawani"Panganggo iki panyarta dolanan Wiki Mrebawani

di kaca panganggo itu pesertanya sendiri apa panitiya? Kalo panitiya yg ngasi, nanti dikasi yaw....


Hatur nuhun sanget!

FarisJamal (rembugan) 21 Sèptèmber 2017 01.10 (UTC)

Panitya. Ora wajib iku. Wirjadisastra (rembugan) 21 Sèptèmber 2017 01.13 (UTC)

Ndherek Tepang[besut sumber]

Salam kenal sedoyo. Empun dangu mboten buka Wikipedia dados mboten 'update'. 3 wulan wingi kulo dikirimi pesan, nembe kulo buka. Ingkang nembe ndherek kompetisi, mugi lancar. Matur suwun Mas Cahyo Ramadhani ingkang ngirimi kulo pesan. Akhire ndherek komunitas Wiki Jawa :D

BP47Dhorifah

Sugeng énjang @BP47Dhorifah:, sumangga panjenengan katuran urun kawruh malih wonten ing Wikipédia Jawa punika. :) Wirjadisastra (rembugan) 25 Sèptèmber 2017 03.54 (UTC)

BeritaSatu TV Aceh[besut sumber]

qwaptyusa BeritaSatu Aceh Hopas. Wirjadisatra wear s BeritaSatu yang soea, --180.241.99.42 8 Oktober 2017 06.00 (UTC)

Matur nuwun[besut sumber]

Sugeng siang Mas Cahyo, matur nuwun puniki kula sampun saged gentos tembung sandhi. Tres (rembugan) 14 Oktober 2017 02.46 (UTC)

Wilujeng, nggih Bu @TracySurya:. :) Wirjadisastra (rembugan) 14 Oktober 2017 03.32 (UTC)

Pahlawan nasional Indonesia[besut sumber]

Ingkang leres Pahlawan nasional Indonesia menapa Pahlawan Nasional Indonésia? Yen saged kaca kalih punika dipundadosaken setunggal. Hanif Al Husaini (rembugan) 18 Oktober 2017 14.17 (UTC)

'nggih. Matur nuwun awit lapuranipun Mas Hanif Al Husaini. Wirjadisastra (rembugan) 18 Oktober 2017 14.45 (UTC)

Wikipedia Asian Month 2017: engage with audience[besut sumber]

Dear WAM organizer,

I’m Erick, the coordinator of WAM 2017. Thanks for your effort and help at m:Wikipedia Asian Month 2017! Here are some more information about organizational matter of the event at a national level.

You are receiving this message because you have signed up as a organizer or in the list.

Timeline

The event has started and will end in the November 30th 23:59 (UTC). However, we are late for some matter. So we need your help:

 • Invite previous participants and your community members to join. We have a template you can use.
 • Translate Central Notice for your community (more instruction below) as well as sending a notice in village pump. Go public!
 • Become the jury member in a campaign on Fountain which is an amazing tool for you to supervise participants’ articles. If you don’t have the campaign set up, please contact us! And put a link to your community’s campaign page for participants’ navigation.
 • Organize a off-site editathon event. A coffee bar, internet and laptops. Though it’s optional. If you want to do that, please contact me.

In the following days, you should answer the questions from your community and supervise the submissions. Hope you have fun!

Prepare Central Notice

Central Notice shows a banner on the top of pages in your wiki project along the event timeframe. We will use this to engage with audience. Steps:

 1. Translate, change logo and link to event page. Find your project's Central Notice here. For example, we can change the banner for Chinese Wikipedia here.
 2. When you mark the 4 items (translation) as done. I'll enable the central notice in your language for this month.
Interesting articles

Have some interesting articles in your mind or from community? Drop us a line so that we can post that here to exchange the information to other communities.

Special Prize

You can find some special prizes in Event Partner page. They can be claimed by:

 • Write an article about Indigenous people in Taiwan at Wikipedia Asian Month (supported by Wikimedia Taiwan).
 • Write articles on monuments of Bhubaneswar (supported by Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon).

The participants who joins for the special prize need to also report their conribution in the speical page. The link is shown in the Event Partner page.

Looking for help

At all times, please reply me back or send me an email at erick@asianmonth.wiki.--Fantasticfears (talk) 5 Novèmber 2017 12.12 (UTC)

Hello, Wirjadisastra! I notice that you prepare to join the Wikipedia Asian Month. But you didn't put a link to your WAM page. Can I help you with anything? We also have prepared you a sample page. Please let us know if you need anything! --Fantasticfears (rembugan) 5 Novèmber 2017 20.40 (UTC)
@Fantasticfears: I've added the page to meta. Thank you. Wirjadisastra (rembugan) 6 Novèmber 2017 03.24 (UTC)
@Wirjadisastra: appreciate your help!--Fantasticfears (rembugan) 6 Novèmber 2017 20.35 (UTC)
Saratipun namung nyerat sekawan artikel ta Mas, perkawis negari Asia? Angger mboten Indonésia kémawon ta? Meursault2004ngobrol 6 Novèmber 2017 09.20 (UTC)
Cacah artikel bébas, Pak @Meursault2004:. Sekawan punika namung sarat supados pikantuk kertu pos. Wirjadisastra (rembugan) 6 Novèmber 2017 09.25 (UTC)
Oké Mas Matur nuwun. Meursault2004ngobrol 6 Novèmber 2017 13.07 (UTC)

Liv and Maddie[besut sumber]

Was the deletion of this article a mistake? It seemed to have valid content. There has been some vandalism to these kinds of articles though. This is a clean version of the article:

Liv and Maddie, titled Liv and Maddie: Cali Style in its fourth season, is an American teen sitcom created by John D. Beck and Ron Hart that originally aired on Disney Channel from July 19, 2013 to March 24, 2017. The series stars Dove Cameron in a dual role as identical twin sisters with entirely different personalities, with Liv being a girly girl who was an actress in Hollywood for four years and Maddie being a tomboy with a facility for sports, particularly basketball. The series revolves around Liv readjusting to normal family life after production on her hit television program Sing It Loud! ended, as well as the two sisters being best friends despite their opposing personalities and different interests.

Can you translate that? I remember the original version having similar content, but this needs an update.

Either maybe restore the original version, or just make a new one. But I recommend restoring the earlier and updating that with this version of the content.

Thank you. 2602:306:83A9:3D00:BD30:4DFB:D269:D674 23 Novèmber 2017 02.58 (UTC)

Done. It has been recovered. Some words were Indonesian and some other seemed to be machine translations, I've corrected them. Wirjadisastra (rembugan) 23 Novèmber 2017 03.06 (UTC)
The article needs more context though. Can you update that sometime?

This is the update for the info about the renewals:

On January 13, 2014, Disney Channel renewed Liv and Maddie for a 13-episode second season slated to premiere in fall 2014. The second season was later expanded to 24 episodes. The first season ended on July 27, 2014, and the second season premiered on September 21, 2014. On April 3, 2015, the series was renewed for a third season by Disney Channel. The second season ended on August 23, 2015, and the third season premiered on September 13, 2015. On December 21, 2015, actress Dove Cameron stated that Disney Channel was picking up Liv and Maddie for a fourth season. On June 19, 2016, series creator Ron Hart announced on Twitter that the fourth season would premiere in fall 2016. On July 1, 2016, Dove Cameron stated that they had filmed the series' final episode. On August 19, 2016, it was announced by the series' creators, John D. Beck and Ron Hart, that the final season would be called Liv and Maddie: Cali Style. They also stated that the fourth and final season would premiere on September 23, 2016.

Not saying you have to do it now, but if you ever get a chance. If you want, I can post it on the talk page for translation later. Would that work? 2602:306:83A9:3D00:BD30:4DFB:D269:D674 23 Novèmber 2017 03.16 (UTC)

Smashburger looks like a machine translation. Can you fix it? 2602:306:83A9:3D00:8994:9747:CF90:DD31 27 Novèmber 2017 06.20 (UTC)
About Smashburger: it is one of several persistently posted machine translated spams of articles about fast food restaurants being manufactured in this Wikipedia and other languages. Can you just delete them if they're not worth keeping? The other still in this Wikipedia that needs deletion is Whataburger. They are presumably being made by people being paid to write articles about these restaurants. What's sad is that some of these restaurants are notable, but the poor quality of articles prevents them from being relevant. I've actually been to Whataburger, and I've also been to Hardee's and maybe a few others I can't remember that have been written and deleted. But I don't know which of these places is/are notable for this Wikipedia. 2602:306:83A9:3D00:D138:CC74:53F6:EE68 30 Novèmber 2017 17.20 (UTC)
Done deleting Wirjadisastra (rembugan) 1 Dhésèmber 2017 02.43 (UTC)

What's Next (WAM)[besut sumber]

Congratulations! The Wikipedia Asian Month is has ended and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?

Here are some number I would like to share with you
Total submitted: 7429 articles; 694 users
Here are what will come after the end of WAM
 • Make sure you judge all articles before December 12th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
 • Once you finish the judging, please update this page after December 12th
 • There will be three round of address collection scheduled: December 15th, December 20th, and December 25th.
 • Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants have more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 • There will be a progress page for the postcards.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (rembugan) 5 Dhésèmber 2017 17.37 (UTC)

Nyuwun pirsa[besut sumber]

Sugeng ndalu, Bpk Wirjadisastra. Salam takdzim.. Nuwun sewu badhe nyuwun pirsa. Kados pundi cara damel interwiki. Kula sampun damel artikel Jürgen Klopp kaliyan Mohaméd Salah ananging dereng saged nambah interwikinipun. Matur nuwun Chafid Ibnu Abdillah (حفظ بن عبد الله) (rembugan) 9 Januari 2018 14.43 (UTC)

@JV015Chafid:, Sugeng dalu Mas. Wewah interwiki saged saking tulisan Tambah pranala ing menu sisih kiwa pérangan andhap piyambak. Mangké panjenengan lajeng nglebetaken kodhe basa lan artikel ing basa sanès. Conto: kodhe basa idwiki (Wikipédia basa Indonésia) utawa enwiki (Wikipédia basa Inggris). Wirjadisastra (rembugan) 9 Januari 2018 14.56 (UTC)

Matur nuwun Pak.. Chafid Ibnu Abdillah (حفظ بن عبد الله) (rembugan) 10 Januari 2018 00.22 (UTC)

Thanks for participation as an organizer in Wikipedia Asian Month 2017[besut sumber]

Dear WAM organizer,

Thanks for your hard work to bring the event globally, especially in your community. As an reward of your effort, we will send you a postcard. Please fill out this form (this is the same as other participants filled, you can ignore irrelevant questions if any). --Fantasticfears (talk) 21 Fèbruari 2018 10.59 (UTC)

Punten[besut sumber]

Mas, Wirja, iku cithakan sugeng rawuh, di pisahake wae, dadi cithakan dewekan, sdb = selamatdatangbot, kangge sugeng rawuh sing di awehna sekang bot soale angger digabung otomatis dibusek (~~~~) ing cithakan sugeng rawuh, piye :D Murbaut (rembugan) 17 Mèi 2018 09.28 (UTC)

Oh, nggih kula pisah Mas @Murbaut: Wirjadisastra (rembugan) 19 Mèi 2018 03.27 (UTC)

Invitation from WAM 2018[besut sumber]

Wikipedia Asian Month Logo.svg

Hi WAM organizers!

Hope you receive your postcard successfully! Now it's a great time to sign up at the 2018 WAM, which will still take place in November. Here are some updates and improvements we will make for upcoming WAM. If you have any suggestions or thoughts, feel free to discuss on the meta talk page.

 1. We want to host many onsite Edit-a-thons all over the world this year. If you would like to host one in your city, please take a look and sign up at this page.
 2. We will have many special prize provided by Wikimedia Affiliates and others. Take a look at here. Let me know if your organization also would like to offer a similar thing.
 3. Please encourage other organizers and participants to sign-up in this page to receive updates and news on Wikipedia Asian Month.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Reach out the WAM team here at the meta talk page if you have any questions.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (rembugan) 23 Sèptèmber 2018 16.03 (UTC)

Busak[besut sumber]

Nuwun sewu mas Noix, kulo boten saged wicanten basa Jawi, nanging artikel-artikel iki perlu dibusak: Category:Artikel sing layak dibusak. Matur nuwun. Mimihitam (rembugan) 4 Oktober 2018 18.45 (UTC)

Inggih, kula busek Wirjadisastra (rembugan) 5 Oktober 2018 00.54 (UTC)

Matur nuwun mas Noix Mimihitam (rembugan) 6 Oktober 2018 12.01 (UTC)

Sami-sami 🙏 Wirjadisastra (rembugan) 6 Oktober 2018 14.44 (UTC)

27 Communities have joined WAM 2018, we're waiting for you![besut sumber]

Wikipedia Asian Month Logo.svg

Dear WAM organizers!

Wikipedia Asian Month 2018 is now 26 days away! It is time to sign up for WAM 2018,

Following are the updates on the upcoming WAM 2018:

 • Follow the organizer guidelines to host the WAM successfully.
 • We want to host many onsite Edit-a-thons all over the world this year. If you would like to host one in your city, please take a look and sign up at this page.
 • If you or your affiliate wants to organize an event partnering with WAM 2018, Please Take a look at here.
 • Please encourage other organizers and participants to sign-up in this page to receive updates and news on Wikipedia Asian Month.


If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Reach out the WAM team here at the meta talk page if you have any questions.

Best Wishes,
Wikilover90 using ~~~~

Prasasti Pucangan[besut sumber]

Sugeng siang mas. Menawa kersa nyuwun koreksinipun ing artikel puniki. Matur nuwun sanget, Naval Scene (rembugan) 12 Oktober 2018 05.44 (UTC)

Inggih Pak @Naval Scene:. Kula cobi tuwèni. Wirjadisastra (rembugan) 12 Oktober 2018 16.27 (UTC)

Harimau tasmania[besut sumber]

Sugeng siang mas. Mungkin dulu mas ingat kita pernah kolaborasi bikin artikel harimau tasmania. Sekarang terjemahannya sudah saya rombak supaya akurat, jadi kalau mas ada waktu dan tertarik, monggo kalau mau dialihbahasakan ke bahasa Jawa untuk "menyelesaikan" kolaborasi yang dulu :p Salam Mimihitam (rembugan) 12 Oktober 2018 16.12 (UTC)

@Mimihitam: Wah, saya malah lupa pernah merintis artikel itu. Terima kasih banyak sudah mengingatkan. Time flies. Hehehe. Oiya, apakah artikel ini masih akan dilengkapi lagi seperti versi Inggris-nya? Saya bisa sempatkan waktu menerjemahkan artikel ini ke bahasa Jawa dan mungkin menjadikannya artikel pilihan untuk bulan Desember. Wirjadisastra (rembugan) 12 Oktober 2018 16.27 (UTC)

Waktu memeriksa ulang artikelnya, saya juga banyak melakukan penyesuaian dalam hal substansi, seperti memeriksa langsung sumbernya, menambahkan informasi ilmiah dari sumber yang dikutip (tidak ada di versi Inggris), dan menghapus paragraf-paragraf yang tidak ada sumber/tidak penting/tidak relevan. Kalau dilihat dari sudut pandang menerjemahkan dari bahasa Inggris, penerjemahannya sudah selesai. Jadi kalau mau diterjemahkan ke bahasa Jawa, monggo :) Akan jadi sumber pertama dalam bahasa Jawa yang membahas harimau tasmania, hehehehe. Ngomong-ngomong kalau Wikipedia Jawa lagi butuh pengembangan artikel tanpa perlu meriset dari nol (alias menulis dari nol), bisa juga menerjemahkan dari artikel-artikel yang sudah diperiksa bersama-sama di sini. Terima kasih. Mimihitam (rembugan) 12 Oktober 2018 16.34 (UTC)

@Mimihitam: Waw luar biasa. Terima kasih. Saya baru tahu ada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan dan artikel-artikel yang sudah dituntaskan juga menarik. Oke, saya mulai dari harimau tasmania dulu kalau begitu. Wirjadisastra (rembugan) 12 Oktober 2018 16.43 (UTC)

Memang proyeknya baru dimulai bulan lalu, makanya belum terlalu dikenal.. Matur nuwun sekali lagi :) Mimihitam (rembugan) 12 Oktober 2018 16.48 (UTC)

WAM Organizers Update[besut sumber]

Hi WAM Organizer! Hopefully, everything works just fine so far! Need Help Button, post in any language is fine

 • Here are some recent updates and clarification of rules for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
  • Additional souvenirs (e.g. postcard) will be sent to Ambassadors and active organizers.
  • A participant's article count is combined on all language Wikipedias they have contributed to
  • Only Wikipedia Asian Month on Wikipedia or Wikivoyage projects count (no WikiQuote, etc.)
  • The global top 3 article count will only be eligible on Wikipedias where the WAM article requirement is at least 3,000 bytes and 300 words.
  • If your community accepts an extension for articles, you should set up a page and allow participants to submit their contributions there.
  • In case of redirection not allowed submitting in Fountain tool, a workaround is to delete it, copy and submit again. Or a submission page can be used too.
  • Please make sure enforce the rules, such as proper references, notability, and length.
  • International organizers will double check the top 3 users' accepted articles, so if your articles are not fulfilling the rules, they might be disqualified. We don't want it happened so please don't let us make such a decision.

Please feel free to contact me and WAM team on meta talk page, send me an email by Email this User or chat with me on facebook. For some languages, the activity for WAM is very less, If you need any help please reach out to us, still, 12 more days left for WAM, Please encourage your community members to take part in it.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik

Undangan peninjauan Artikel Pilihan[besut sumber]

What's Next (WAM)![besut sumber]

Congratulations! The Wikipedia Asian Month has ended successfully and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?

Tool problem
If you faced problem submitting articles via judging tool, use this meta page to do so. Please spread this message with local participants.
Here are what will come after the end of WAM
 • Make sure you judge all articles before December 7th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
 • Participates still can submit their contribution of November before December 5th at this page. Please let your local wiki participates know. Once you finish the judging, please update this page after December 7th
 • There will be three round of address collection scheduled: December 15th, December 20th, and December 25th.
 • Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants have more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 • There will be a progress page for the postcards.
Some Questions
 • In case you wondering how can you use the WAM tool (Fountain) in your own contest, contact the developer Le Loi for more information.

Thanks again, Regards
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (rembugan) 3 Dhésèmber 2018 04.59 (UTC)

WAM Postcard collection[besut sumber]

Dear organiser,

Thanks for your patience, I apologise for the delay in sending the Google form for address collection. Please share this form and the message with the participants who created 4 or more than 4 articles during WAM. We will send the reminders directly to the participants from next time, but please ask the participants to fill the form before January 10th 2019.

Things to do:

 1. If you're the only organiser in your language edition, Please accept your article, keeping the WAM guidelines in mind.
 2. Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants have more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 3. Please update the status of your language edition in this page.


Note: This form is only accessed by WAM international team. All personal data will be destroyed immediately after postcards are sent. If you have problems accessing the google form, you can use Email This User to send your address to my Email. Thanks :) --Saileshpat using MediaWiki message delivery (rembugan) 19 Dhésèmber 2018 21.15 (UTC)

Invitation to Organize Wiki Loves Love 2019[besut sumber]

WLL Subtitled Logo subtitled b (transparent).svg

Wiki Loves Love (WLL) is an International photography competition of Wikimedia Commons to subject love testimonials happening in the month of February 2019.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects. February is around the corner and Wiki Loves Love team invites you to organize and promote WLL19 in your country and join hands with us to celebrate love and document it on Wikimedia Commons. The theme of 2019 is Festivals, ceremonies and celebrations of love.

To organize Wiki Loves Love in your region, sign up at WLL Organizers page. You can also simply support and spread love by helping us translate the commons page in your local language which is open for translation.

The contest starts runs from 1-28 February 2019. Independent from if there is a local contest organised in your country, you can help by making the photo contest Wiki Loves Love more accessible and available to more people in the world by translating the upload wizard, templates and pages to your local language. See for an overview of templates/pages to be translated at our Translations page.

Imagine...The sum of all love!

Wiki Loves Love team

--MediaWiki message delivery (rembugan) 6 Januari 2019 12.33 (UTC)

MYTV[besut sumber]

Banten TV dan INTV Indonesia di MYTV Mayapada, Bank Media Televisi Mulai 1 Februari 2019

Halaman MYTV Langsa dan MYTV Batam, Februari Global LTA, Bank Mayapda, Baru

--MYTV Langsa (rembugan) 19 Fèbruari 2019 06.05 (UTC)

WikiNusantara 2019[besut sumber]

Saya mau mendaftar WikiNusantara 2019, apa masih bisa? --Ilham151096 (rembugan) 10 Maret 2019 18.56 (UTC)

@Ilham151096: Mohon maaf Pak, pendaftaran WikiNusantara 2019 saat ini sudah ditutup. Mungkin Bapak bisa mencoba lagi tahun depan. Wirjadisastra (rembugan) 12 Maret 2019 14.33 (UTC)
Oke. Makasih infonya. Ilham151096 (rembugan)

A request for help[besut sumber]

Hi there, Wirjadisastra. I am Erica and work in the Community Engagement department at the Wikimedia Foundation. I hope all is fine with you. I am contacting you because of your experience in translating content to/from Jawa. I have a message from the Language team that I would like to deliver soon to your community here, and hence I would appreciate if you could translate it before. (If you can't help, please, let me know who I can ask instead, as we'd like to start conversations with all of you soon!) Thanks a lot for what you will do, and talk to you soon! --Elitre (WMF) (rembugan) 1 Agustus 2019 16.17 (UTC)

Ciao, I left you another little request on your talk page at Meta. If you don't happen to have time for it, I'll deliver the message in English this time :) --Elitre (WMF) (rembugan) 13 Agustus 2019 15.24 (UTC)
Your feedback is very important for us since you have been creating a good number of translations with the Content translation tool.
Please join the conversation on your local community page or the project talk page at mediawiki.org, and provide your impressions. Thanks, and my apologies for being unable to post this message in your language. On behalf of the Language team, --Elitre (WMF) (rembugan)

Invitation from WAM 2019[besut sumber]

WAM logo without text.svg

Hi WAM organizers!

Hope you are all doing well! Now it's a great time to sign up for the 2019 Wikipedia Asian Month, which will take place in November this year (29 days left!). Here are some updates and improvements we will make for upcoming WAM. If you have any suggestions or thoughts, feel free to discuss on the meta talk page.

 1. Please add your language project by 24th October 2019. Please indicate if you need multiple organisers by 29th October.
 2. Please update your community members about you being the organiser of the WAM.
 3. We want to host many onsite Edit-a-thons all over the world this year. If you would like to host one in your city, please take a look and sign up at this page.
 4. Please encourage other organizers and participants to sign-up in this page to receive updates and news on Wikipedia Asian Month.
 5. If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Reach out the WAM team here at the meta talk page if you have any questions.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (rembugan) 2 Oktober 2019 17.03 (UTC)

Haurgeulis[besut sumber]

Suntingan Cahyobot bikin artikel kacau di sini, mohon dijaga dan dipantau terus bot-nya. Trims.

ꦲꦺꦢꦶꦠꦤ꧀ ꦧꦺꦴꦠ꧀ ꦩꦭꦃ ꦒꦮꦺ ꦏꦕꦺꦴ ꦤꦶꦁ ꦏꦕ ꦲꦂꦒꦼꦭꦶꦱ꧀꧈ ꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ ꦗꦒ ꦭꦤ꧀ ꦲꦮꦱꦶ ꦠꦼꦫꦸꦱ꧀ ꦧꦺꦴꦠꦺ ꦲꦗ ꦱꦩ꧀ꦥꦺ ꦒꦮꦺ ꦏꦕꦺꦴ ꦩꦤꦶꦁ꧉

Aris riyanto (rembugan) 22 Oktober 2019 05.37 (UTC)

@Aris riyanto: Terima kasih. Rencana saya akan ganti templat infobox lama ke baru. Hanya belum sempat terlaksana. Contoh yang berhasil ada di artikel desa, kelurahan, kecamatan di Cirebon. Salam. Wirjadisastra (rembugan) 22 Oktober 2019 06.35 (UTC)

Santai mas, insya Allah sami sami kita jaga Wikipedia basa Jawi.

ꦱꦤ꧀ꦠꦺ ꦧꦺ ꦩꦱꦺ꧈ ꦲꦶꦁꦱ ꦄꦭ꧀ꦭꦃ ꦱꦩꦶꦱꦩꦶ ꦏꦶꦠ ꦗꦒ ꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦝꦶꦪ ꦧꦱ ꦗꦮꦶ꧉ Aris riyanto (rembugan) 22 Oktober 2019 07.38 (UTC)

About my recent revert[besut sumber]

Hey sorry about that. I didn't realize I restored those links. Masumrezarock100 (rembugan) 11 Novèmber 2019 09.35 (UTC)

@Masumrezarock100: It's okay. I already undid that. :) Wirjadisastra (rembugan) 11 Novèmber 2019 09.47 (UTC)

Ayo dadi sing pertama nyoba fitur fitur paling anyar Wikipedia![besut sumber]

Sing kulo hormati @user:Wirjadisastra:,

Kula sapunika pinuju nggarap fitur énggal kanggé para ingkang mbesut ing Wikipédia Jawa saperlu ndandani prosès ing pamertal lan kasilipun. Panjenengan kula ajak nyobi rumiyin fitur punika sadèrèngipun dipunbabar supados kula sumerep punapa kémawon ingkang langkung cocog tumrap kabutuhaning para ingkang mbesut ing Wikipédia Jawa.

Saperlu langkung mangertosi bab punika, sumangga panjenengan mangsuli pitakèn cekak punika, lajeng kula badhé sesambetan kaliyan panjenengan saperlu konfirmasi bab wekdal lan rerincèn sanèsipun.

Manawi panjenengan tepang para ingkang mbesut Wikipédia Jawa sanèsipun ingkang bokmanawi ugi remen nyobi fitur énggal punika, panjenengan katuran nedahaken serat punika marang piyambakipun.

Matur nuwun sanget - semugi sehat selalu!

Dengan tulus, EAsikingarmager (WMF) (rembugan) 20 Januari 2020 16.34 (UTC)

Survey meniko bakal di tindakake liwat layanan pihak katelu sing mungkin ono syarat syarat tambahan. Kanggo tambahan informasi babagan privasi lan penanganan data, monggo di delok pernyataan survey privasi.

Kaca utama[besut sumber]

Halo mas, napa aksara jawa diilangi ing kaca utama? Sanajan aku weruh wiwit sajarah besutan saka taun 2015 iku isih ana, amarga Wiki daérah liyané uga isih nayangné aksarané dhéwé-dhéwé. Apa bisa dibalikné manèh? Suwun. — Labdajiwa (rembugan) 8 Maret 2020 08.15 (UTC)
Coba priksa kaca tes niki: Cithakan:Kacautama/Tes. Kula tambahi nganggé gambar supaya sing mboten gadhah font aksara Jawa isih bisa ndeleng. Salam. — Labdajiwa (rembugan) 8 Maret 2020 09.59 (UTC)

@Labdajiwa: Sampun kula wewah ing kaca Tepas. Nuwun Wirjadisastra (rembugan) 15 Maret 2020 11.46 (UTC)
@Wirjadisastra: Siji maneh, mas. Ing kaca utama ana bug ing bagian "Wikipédia iku apa?". Sanajan wis mlebu log, tapi isih ana tombol "Mlebu" lan teks "Wis duwé akun? Mangga mlebu log." ing ngisore. Iku kudune otomatis didhelikake. — Labdajiwa (rembugan) 25 Maret 2020 15.48 (UTC)

Permohonan penghapusan[besut sumber]

Nyuwun sewu, Mas. Mohon bantuan untuk penghapusan Surealisme Dekoratif (dimensi dadaisme classic & modern) dan Kategori:Randudongkal. Matur nuwun. Albertus Aditya (rembugan) 15 Mèi 2020 10.05 (UTC)

Juga kontribusi dari Panganggo:Ajagemberah agar diperhatikan dan diambil tindakan. Matur nuwun. Albertus Aditya (rembugan) 15 Mèi 2020 10.07 (UTC)

Basa ngoko, basa krama[besut sumber]

Ing basa ngoko lan krama iku ana tembung aran "pratama purusa" (kata ganti orang ketiga per tembung sesulih) tapi contone iku mung aku lan kula (utama purusa per tembung sesulih). Apa iku salah ketik? Nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 2 Juni 2020 02.32 (UTC)

Matur nuwun wis ngonangi. Iku pancèn salah tik. Wis dakdandani. Wirjadisastra (rembugan) 2 Juni 2020 08.52 (UTC)
Ana manèh, Mas. Coba priksanen bagéyan basa ngoko lugu sing anyar. "Basa ngoko lugu iki padha karo basa krama lugu kang lawas." Per Basa krama#Lawasan, "Basa kramantara lan wredha krama uga diarani basa krama lugu", lan kabèh tembung-tembungé nganggo tembung krama. Nanging ing basa ngoko lugu sing anyar, "Basa ngoko lugu iku basa ngoko kang nganggo tembung, ater-ater, lan panambang ngoko". Ukara sing dakgarisi sor apa saltik, Mas? Krama lugu kang lawas → Ngoko lugu kang lawas? — Labdajiwa (rembugan) 20 Oktober 2020 18.23 (UTC)
@Labdajiwa: Nuwun sanget wis ngonangi manèh. Wis dakdandani. Wirjadisastra (rembugan) 21 Oktober 2020 02.50 (UTC)

Tulung penggak 36.79.24.152[besut sumber]

Ana LTA Manda, mas. Kula cèk alamat IP-né iku saka Mèdan. Mbolak-mbalèkné besutan ing kéné lan ing kaca Parembugan Naraguna:Aldnonymous. Nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 15 Juni 2020 13.27 (UTC)

Wekdal emas[besut sumber]

Wikiretirementgoldwatch.png Wekdal Emas
Bintang Wiki "Wekdal Emas" dipunanugerahaken dhumateng para panganggé ingkang sampun nyisihaken wekdalipun ingkang aji kanggé kontribusi wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '

--36.81.80.237 13 Agustus 2020 06.43 (UTC)

We sent you an e-mail[besut sumber]

Hello Wirjadisastra,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (rembugan) 25 Sèptèmber 2020 18.52 (UTC)

Wikipedia Asian Month 2020[besut sumber]

Wikipedia Asian Month 2020

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2020, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2020.
 3. Inform your community members WAM 2020 is coming soon!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2020

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2020.10

Bulan Asia Wikipedia[besut sumber]

Sugeng sore mas @Wirjadisastra:, Wikipedia basa jawa ndak pun nate pernah damel Bulan Asia Wikipedia, kula tingali teng mriki basa Minangkabau mpun wonten, nanging basa jawa dereng, nggeh sopo reti basa jawa purun damel Bulan Asia Wikipedia. Matur nuwun. Salam. ✿Dimas Laksani✿ 4 Oktober 2020 09.22 (UTC)

@Dimas Laksani: Sugeng dalu Mas Dimas. Inggih Wikipédia Jawi sampun naté tumut Wulan Asia Wikipédia. Bokbilih Mas Dimas sakanca badhé damel kanggé wulan bénjang kula sumanggakaken. Kula piyambak radi sibuk sapunika, dèrèng saged ngayahi Wulan Asia Wikipédia. Ngapunten. Wirjadisastra (rembugan) 5 Oktober 2020 13.01 (UTC)

Sidebar[besut sumber]

Halo, Mas Wirjadisastra, kula usul ngowahi sawatara tembung ing sidebar Wikipédia Jawa punika dadi kaya ngéné:

 • Owah-owahan -> Owahan anyar (Recent changes)
 • Pranala pinilih -> Owahan magepokan (Related changes)

Lan yèn bisa tulung tambahi pranala ing sor iki menyang sidebar amarga migunani:

Matur nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 11 Oktober 2020 03.42 (UTC)

Sampun kula cobi éwahi. Bab Recent changes lan Related changes saged njenengan éwahi piyambak wonten ing translatewiki.net Mas. Mangga dipuncobi Wirjadisastra (rembugan) 11 Oktober 2020 03.57 (UTC)

Karakter anèh[besut sumber]

Mas, bot-mu saged mbusak massal karakter-karakter anèh kaya ngéné ki: Sega gorèng (internasional)#Rujukan? Yèn disawang wujudé kaya: [OBJ]. Nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 14 Oktober 2020 06.15 (UTC)

@Labdajiwa: Oké mengko dakjajalé. Apa ana conto liyané? Wirjadisastra (rembugan) 14 Oktober 2020 08.17 (UTC)
Iki Daging jaran#Rujukan, Pitik kaléng bir#Rujukan, Sop ula#Rujukan. — Labdajiwa (rembugan) 14 Oktober 2020 08.33 (UTC)

Halaman utama[besut sumber]

Sugeng enjang mas @Wirjadisastra:, bade tanglet mas, niki napa mboten wonten pangurus aktif to? la kok niki kula tingali teng halaman utama kok mboten wonten artikel penthingan lan gambar pethingane nggeh, radi aneh mawon halaman utama kok mboten wonten artikel penthingan lan gambar pethingane. Saran saking kula, menawi mboten wonten Artikel lan Gambar Pethingan anyar nggeh ngangge Artikel lan Gambar Pethingan lawas mawon ngantos wonten artikel pethingan ingkang anyar, saengga halaman urtama mboten kosong. Matur nuwun. Salam. ✿Dimas Laksani✿ 1 Dhésèmber 2020 03.28 (UTC)

Undangan urun pikiran dalam konsultasi Kode Etik Universal[besut sumber]

Salam,

Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat. Nama saya Ramzy Muliawan, mewakili tim Kode Etik Universal (UCoC) Yayasan Wikimedia bagi komunitas bahasa-bahasa Indonesia dan Melayu. Saya ingin mengabarkan bahwa proses konsultasi UCoC tahap kedua akan dimulai pada hari Senin, 18 Januari 2021.

Konsultasi tahap kedua UCoC akan berfokus pada perumusan mekanisme penerapan dan penegakan yang efektif dan berlaku bagi seluruh proyek-proyek Wikimedia. Sebagai pengurus di Wikipedia bahasa Jawa, saya ingin mengundang Anda untuk ikut urun pikiran dan gagasan. Tahap kedua ini penting mengingat UCoC merupakan salah satu mandat yang paling utama dari proses Strategi Gerakan Wikimedia dan akan menjadi standar minimum bagi kebijakan tingkah laku di proyek-proyek Wikimedia.

Untuk memulai, Anda dapat meninjau terlebih dahulu beberapa hal terkait UCoC. Halaman berikut tersedia dalam bahasa Indonesia:

Setelah itu, Anda dapat berkomentar pada halaman permohonan pendapat di Wikipedia bahasa Indonesia sampai akhir bulan Februari 2021. Untuk mitra lokal gerakan Wikimedia, kami juga merencanakan proses konsultasi terpisah yang akan diinformasikan kemudian.

Saya memohon maaf karena keterbatasan sumber daya, diskusi hanya dapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan tidak dapat dalam bahasa-bahasa daerah lain yang dipertuturkan di Indonesia. Namun, Anda amat dianjurkan untuk berkomentar dan menyampaikan pendapat sesuai dengan situasi, kondisi, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di komunitas Jawa.

Bila Anda memiliki pertanyaan lain atau ingin menyampaikan respon yang dirasa lebih sesuai disampaikan pada ruang privat, silakan balas surel ini atau hubungi saya melalui Telegram.

Atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih.

Salam hangat,

Ramzy Muliawan
Fasilitator Konsultasi Kode Etik Universal, Yayasan Wikimedia

-- RamzyM (WMF) (rembugan) 15 Januari 2021 08.43 (UTC)