Èlmu

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Èlmu saged ateges prosès ngangsalaken pengetauan, utawi pengetauan kaorganisasi ingkang dipunupados mawi prosès kasebat. Prosès kaèlmuan inggih punika cara ngangsalaken pengetauan sacara sistematis perkawis satunggaling sistem. Asil sistematis punika umumipun arupi metode ilmiah, lan sistem kasebat umumipun inggih punika alam semesta. Ing pangertosan punika, èlmu asring sinebut sains.

Nanging, èlmu saged ugi maknanipun bènten kaliyan pengertosan sains. Ing masarakat Indonésia, asring kapireng istilah "èlmu hitam", inggih punika èlmu ingkang nggadhahi konotasi awon, umpaminipun nggadhahi makna èlmu ingkang muncul saking kekiyatan gaib kanthi tujuan kanggé tumindak ala.

Èlmu saged kagolongaken miturut cara punika,

Kedah dipuncathet bilih pamisahan punika adhedhasar konsép filsafat Nagari Kilèn. Teologi, bagéyan sanès saking pengetauan manungsa, boten kaanggep ilmiah saéngga kapisahaken.

Èlmu pasti nyinaoni alam, matematika, lan teknologi, menawi èlmu sosial nyinaoni prilaku manungsa lan masarakat.

Téori "ilmiah" nggadhahi sifat objektif – saged kabuktèaken sacara empiris – lan "prediktif" – nginten asil empiris ingkang saged dipunpriksa, lan temtu kémawon saged ugi kosokbalèn.

Sapérangan panemon kaèlmuan saged counter-intuitive sanget. Téori atom umpaminipun, nedahaken bilih prongkalan granit ingkang katingal awrat, atos, lan padhet nyatanipun arupi kombinasi subatomik kathah partikel ingkang satunggal kémawon boten nggadhahi sifat-sifat kasebat, ingkang éwah cepet sanget ing setunggaling ruang ingkang méh kosong.

Pemodhélan, téori, lan hukum ilmiah[besut | besut sumber]

Artikel utama: metode ilmiah

Istilah "modhél", "hipotesis", "téori", lan "hukum" ngandhet artos ingkang bènten ing kaèlmuan saking pamahaman umum. Para ilmuwan ngginaaken istilah model kanggé njelasaken setunggaling prekawis, sacara khusus ingkang saged kaginaaken kanggé ndamel kintenan ingkang saged kauji déning pacobèn/ékspérimèn utawi pangamatan. Setunggaling hipotesis inggih punika kintenan-kintenan ingkang dèrèng kadhukung utawi kabuktèaken déning parcobèn, lan Hukum fisika utawi hukum alam inggih punika géneralisasi ilmiah adhedhasar pangamatan empiris.

Filsafat ilmu[besut | besut sumber]

Artikel utami: Filsafat ilmu

Kaèfèktifan èlmu sampun ndadosaken subyék kanggé kathah spékulasi filsafat. Filsafat èlmu kamaksudaken kanggé mahami watak lan paleresan pengetauan ilmiah, sarta implikasi ètikipun.

Matématika lan métode ilmiah[besut | besut sumber]

Matématika penting sanget kanggé kaèlmuan, utaminipun peran matématika ngèksprèsiaken modhél ilmiah. Ngamati lan ngempalaken asil-asil pangukuran, kados ndamel hipotésis lan kintenan, mesthi mbetahaken modhél lan èksploitasi matématis. Cabang matématika ingkang asring kaginaaken ing kaèlmuan antawisipun kalkulus lan statistika, éwadéné saleresipun sadaya cabang matématika nggadhahi panerapanipun, "bahkan" bidhang "murni" kados téori bilangan lan topologi.

Sapérangan pamikir mastani matematikawan punika ilmuwan, kanthi anggepan bilih pambuktèn-pambuktèn matématis sami kaliyan pacobèn. Sabagéyan sanèsipun boten nganggep matématika punika èlmu, amargi boten mbetahaken uji-uji ékspérimental ing téori lan hipotesisipun. Nanging, ing wingking kalih anggepan punika, kasunyatan pentingipun matématika dados alat ingkang migunani sanget kanggé nggambaraken/njelasaken alam semesta sampun dados isu utami kanggé filsafat matématika.

Pirsani Eugene Wigner, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics.

Richard Feynman ngendikaaken, "Matématika punika boten nyata, nanging krasa nyata. Ing pundi papanipun?", éwadéné Bertrand Russell remen sanget ndhéfinisèaken matématika punika "subyék ingkang boten naté kita mangertos punapa ingkang saweg kita dhiskusèkaken, lan kita boten mangertos ugi kaleresanipun."

Bidhang-bidhang kaèlmuan[besut | besut sumber]

Èlmu alam[besut | besut sumber]

Èlmu sosial[besut | besut sumber]

Èlmu terapan[besut | besut sumber]

Téma ingkang nggadhahi sesambetan[besut | besut sumber]

Mangga ugi pirsani[besut | besut sumber]

Pranala njawi[besut | besut sumber]

Wikiquote-logo.svg
Wikiquote kagungan koléksi kutipan ingkang wonten kaitanipun kaliyan:

Sumberdaya[besut | besut sumber]