Mazhab

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Jump to navigation Jump to search
Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
اللہ کا نام.jpg
Rukun Islam
Syahadat · Shalat · Pasa
Zakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Al-Qur'an · Malaikat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Muhammad
Nabi & Rasul · Sahabat
Ahlul Bait
Kota Suci
Mekkah ·Madinah · Yerusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Hijrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitektur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitektur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Teks & Hukum
Al-Qur'an ·Hadist · Sunnah
Fiqih · Fatwa · Syariat
Mazhab
Sunni
Hanafi ·Hambali
Maliki ·Syafi'i
Syi'ah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Portal Islam
Indeks perkara Islam

Mazhab (basa Arab:مذهب, madzhab) iku istilah ing basa Arab kang artiné dalan kang dipecaki lan diliwati, sawijining panggayuh sanyatané lan uga abstrak. Mazhab iku karacik saka métodhe (manhaj) saka pamikiran lan panlitèn, banjur wong kang nganut nindakaké kanggo pituduh kang jelas watesané, pérangané, karipta saka paugeman lan aturan.[1]

Pangertèn ulama fiqih[besut | besut sumber]

Mazhab, miturut ulama fiqih, iku metodhologi fiqih mirunggan kang dilakoni sawijining ahli fiqih mujtahid, kang béea karo ahli fiqih liyané, kang nglantaraké milih sawetara ukum ing laladan ngèlmu furu '.

Pamérangan Mazhab[besut | besut sumber]

Mazhab kang akèh digunakaké ya iku mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali saka kalangan Sunni. Sawetara ing kalangan Singah nduwé mazhab Ja'fari, Ismailiyah dan Zaidiyah.

Sunni[besut | besut sumber]

Artikel utama: Sunni

Sunni utawa luwih lengkapé Ahlus-Sunat wal Jama'ah ing jaman wiwitan nduwé akèh ilèn. Ing sabanjuré, ana patang mazhab kang diakoni kanthi wiyar ing antarné muslim sunni.

Hanafi[besut | besut sumber]

Artikel utama: Mazhab Hanafi

Mazhab iki dipandhégani déning Abu Hanifah, Mazhab Hanafi kalebu paling dominan. Laladan kang antarané nganut mazhab iku antarané Asia Kidul (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, lan Maladewa), Mesir sisih lor, saparo Irak, Siria, Libanon lan Palestina (campuran Syafi'i lan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan).

Maliki[besut | besut sumber]

Artikel utama: Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dipandhégani déning Imam Malik, udakara 25% muslim ing donya kang nganut. Mazhab iki dominan ing nagara-nagara Afrika Kulon dan Lor. Mazhab iki ngrujuk marang tatacara kang dianut warga Madinah.

Syafi'i[besut | besut sumber]

Artikel utama: Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dipandhégani déning Imam Syafi'i lan udakara 28% muslim ing donya nganut. Mazhab iki kondhang ing Indonésia, Turki, Irak, Siria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Singapura, Filipina, Sri Lanka lan dadu mazhab resmi nagara Malaysia lan Brunei.

Hambali[besut | besut sumber]

Artikel utama: Mazhab Hambali

Mazhab Hambali disebaraké déning para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab iki kurang luwih dianut déning 5% muslim ing donya lan dominan ing ujung Arab. Mazhab iki dianut ing Arab Saudi.

Singah[besut | besut sumber]

Artikel utama: Singah

Singah (lengkapé saka kalimat Syi`ah `Ali) ing awalé akèh alirané. Saiki, mung ana telung ilèn kang akèh dianut, ya iku Itsna 'Asyariah (paling akèh), Ismailiyah lan Zaidiyah. Ing Singah, kapitayan mligi iku ya iku Ali bin Abu Thalib dan anak-cucunya dianggep luwih nduwé hak jumeneng dadi khalifah lan imam kanggo muslim. Ing antarané telung mazhab Singah, ana prabédan ngenani sapa kang dadi imam lan ngganti para imam.

Ja'fari[besut | besut sumber]

Artikel utama: Mazhab Ja'fari

Mazhab Ja'fari utawa Mazhab Rolas Imam (Itsna 'Asyariah) iku mazhab kang akèh dianut wong Singah. Kanisbataké tumuju Imam angka 6, ya iku Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sawisé iku banjur katerusaké tumuju Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Asykari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shadiq. Iki mazhab resmi Nagara Républik Islam Iran.

Ismailiyah[besut | besut sumber]

Artikel utama: Ismailiyah

Mazhab Ismaili utawa Mazhab Pitung Imam percaya Ismail bin Ja'far iku imam kang gantèaké ramané, Jafar as-Sadiq, dudu seduluré Musa al-Kadzim. Imam kanisbataké tumuju Ismail bin Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Garis Imam Ismailiyah turun-temurun nganti tekan Imam-imam Aga Khan, kang ngaku dadi keturunané.

Zaidiyah[besut | besut sumber]

Artikel utama: Zaidiyah

Mazhab Zaidi utawa Mazhab Limang Imam nduwé panemu yèn Zaid bin Ali iku kang luwih nduwé hak nggantèkaké ramané, Ali Zainal Abidin, tinimbang sadulur kwalonné, Muhammad al-Baqir. Mazhab iki ngrujuk marang Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sawisé imam angka 4, Ali Zainal Abidin, séda, kaimaman katerusaké Muhammad al-Baqir, Ja'far ash-Shadiq. Zaid bin Ali mratélakaké yèn imam iku kudu nglawan panguwasa kang sawenang-wenang kanthi pedang. Sawisé Zaid bin Ali séda ing jaman Bani Umayyah, kaimaman diterusaké anaké, Yahya bin Zaid.

Khawarij[besut | besut sumber]

Artikel utama: Khawarij

Mazhab Khawarij ngrungkebi sawetara ilèn ing Islam kang wiwitané ngakoni Ali bin Abi Thalib dadi khalifah. Nanging, ing kaanan sabanjuré, wong-wong mau nolak amarga takhrif (bedhamèn/perdamaian) karo Muawiyah bin Abu Sufyan kang dianggep sawenang-wenang. Mula bukané, mazhab iki kapusataké ing Irak sisih kidul. Kaum Khawarij lumrahé fanatik lan atos marang apa kang dibela, sarta sinau Kuran kanthi wantah lan béda karo Sunni lan Singah.

Liya-liya[besut | besut sumber]

Réferènsi[besut | besut sumber]

  1. ^ "Apa Itu Madzhab Fiqih?".  Dari website www.MediaMuslim.info. Sumber rujukan: Al Madkhal Ila Dirasatil Madarisi Wal Madzahibil Fiqhiyyah, olèh DR. Umar Sulaiman Al Asyqar

Ketahui perbezaan mazhab