Basa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Basa iku sistém simbul-simbul lan paugerané kanggo nggunakaké sistém iki. Basa uga bisa ngrujuk ing panggunan sistém kaya mengkéné utawa panyinaonané minangka sawijining fénoména.Lan piranti kanggo sesrawungan ing antaraning manungsa siji lan sijiné. Panemu liya ana sing mratelake yèn bisa, ateges piranti sing awujud swara, tanda utawa tulisan kan andhedhasar pikiran lan kekarepan lan. Tegese basa kang kaya dhuwur mau, ya iku tegesé basa sing kaprah, dingertèni déning umum.

Warna-warnané basa[besut | besut sumber]

Manut wujudé ana warna telu ya iku:[besut | besut sumber]

  • Basa Lisan, ya iku wangun komunikasi manungsa sing migunakaké tembung-tembung sing diturunaké saka kosakata sing akèh (kurang luwih 10.000) bebarengan karo manéka jeneng sing dipocapaké liwat utawa migunakaké organ cangkem. Tembung-tembung sing dipocapaké kasambung dadi untaian frasa lan ukara sing diklompokaké kanthi sintaktis.
  • Basa Tulisan, ya iku wangun komunikasi manungsa sing migunakaké tembung-tembung sing diturunaké saka kosakata sing akèh (kurang luwih 10.000) bebarengan karo manéka jeneng sing ditulis ing médhia kaya déné dluwang, blabak, komputer lan médhia liyané.
  • Basa Isarat, ya iku wangun basa sing ngutamakaké komunikasi manual, basa awak, lan obahing lambé, dudu swara, kanggo komunikasi. Kaum tunarungu iku golongan utama sing migunakaké basa iki, lumrahé kanthi kombinasi karo tangan, orièntasi lan obahing tangan, lengen, lan awak, sarta èksprèsi praupan kanggo ngungkapaké pikiran.

Unsur dhasar basa[besut | besut sumber]

ya iku unsur paling cilik saka uni pocapan sing bisa kanggo mbédakaké tegesé tembung. Fonèm iku awujud swara. Contoné tembung ulèr lan ulès duwé teges sing béda amarga prabédan ing fonem /r/ lan /s/. Uler kang ateges kéwan, nanging ules tegesé salah sijiné jinis kain. Saben basa duwé jumlah lan jinis fonèm sing béda-béda. Upamané basa Jepang ora kenal fonèm /la/ saéngga tembung sing migunakaké fonèm /la/ diganti nganggo fonèm /ra/. Babagan fonèm bisa disinauni ing fonetik lan fonologi.

ya iku unsur paling cilik saka pandhapukan tembung lan disesuaikake karo aturan sawijining basa. Ing basa Indonésia morfem bisa awujud imbuhan. Contoné tembung praduga duwé loro morfèm ya iku /pra/ lan /duga/. Tembung duga minangka tembung dhasar kanthi tambahan morfèm /pra/ njalari owah-owahan makna ing tembung duga.

ya iku penggabungan tembung dadi ukara adhedhasar aturan sistematis sing ana ing basa tinamtu. Sajeroning basa Indonésia ana aturan SPO utawa subjèk-prédikat-objèk. Aturan iki béda ing basa liya, upamané ing basa Walanda lan Jerman aturan gawé ukara ya iku tembung kriya tansah dadi tembung kaloro ing saben ukara. Bab iki béda karo basa Inggris sing ngolèhaké tembung kriya dipasang ora ing urutan kaloro sajeroning ukara.

nyinaoni makna lan makna saka sawiji basa sing diwangun sajeroning ukara.

ngaji basa ing tahap pacelathon, paragraf, bab, carita utawa literatur.

Paguyuban basa[besut | besut sumber]

Basa-basa laladan ing Indonésia[besut | besut sumber]

Basa-basa ing dunya[besut | besut sumber]

Sastra[besut | besut sumber]

Uga delengen[besut | besut sumber]

Pranala njaba[besut | besut sumber]