Budaya

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Budaya iku maknane kabèh pemikiran menungsa sing sifate abstrak sing diwujudake dadi pola tingkah laku ing masyarakat lan kasil Budaya sing sifate fisik. Dadi budaya iku nduwé bagian utawa unsur sing tahap-tahape ya iku: pikiran utawi gagasan utawi ide, rasa lan niat. Kabeh gabungan bagian utawa unsur-unsur iku mung ana ing menungsa.

sawijining upacara ing Malawi

Tembung budaya iku asale saka basa Sansekerta ya iku "buddayah" sing asale saka tembung "budhi" utawa akal. Akal iku dadi salah siji perangkat utama menungsa kanggo njalani urip lan ora ana makhluk liya sing nduwé akal.

Miturut Prof. Koentjaraningrat, kabudayan iku gabungan kabèh sistem, gagasan, tindakan lan kasil karya menungsa ing masyarakat sing isa diperkoleh liwat sinau.

Kabudayan[besut | besut sumber]

Kabudayaan iku kasil saka gabungan unsur-unsur pikiran, rasa lan niat sing diwujudke menungsa kanggo njalani urip.

Budaya kelompok masyarakat lumrah dadi ukuran dhuwur cendheke peradaban.

Bagian/unsur budaya[besut | besut sumber]

Saka pikiran, rasa utawa perasaan lan niat utawa karsa iku menungsa ngembangake kabudayan sing umume nduwé sifat-sifat sing padha. Bidang-bidang kasil pengembangan kabudayan iku antarane ing bidang-bidang:

  • Agama (rohani): Sejatine menungsa iku ngerasa lemah, ora mampu lan iki nyebabake menungsa nggolek sing luwih mampu, sing nguasai. Saka kene lair kebutuhan sing sifate religius, nggolek sing sejati, dewa lan liyane sing numbuhake sistem kepercayaan antarane animisme, dinamisme uga manisme lan uga upacara/ritual kepercayaane.
  • Sosial: Menungsa uga ora isa urip dhewekan, iki dadi numbuhake hubungan sedulur, tetangga utawa komunitas sing luwih gedhé misale nagara.
  • Elmu lan teknologi: Menungsa uga butuh paham apa-apa sing ana ing sekelilinge umpamane yèn mbengi ana lintang ning yèn awan ana srengéngé, iki ngelairke sistem pengetahuan liwat pengamatan, uji coba lan sinau. Kanggo pemahaman luwih lanjut, menungsa dadi butuh perangkat-perangkat sing dibangun nganggo teknik-teknik tinentu.
  • Basa: Komunikasi antar menungsa numbuhake sistem basa (lisan lan uga tulisan) uga kalebu ing kene basa isyarat.
  • Seni: Kasil seko pemikiran manungsa kang arupa adat utawa wujud tarian, sastra, seni rupa, lan liyane.
  • lan liyane

Wujud budaya[besut | besut sumber]

Sejatine, wujud kabudayaan iku lair saka 3 unsur budaya ya iku:

  • Pikiran/gagasan: Wujude esih abstrak ana ing pikiran menungsa ning uga bisa ditulisake. Iki biasa diarani wujud budaya awal sing isa dijabarake dadi ide, nilai-nilai, aturan-aturan lan liyane.
  • Tingkah laku: Wujude wis nyata lan dadi kabiasan ing masyarakat.
  • Kasil budaya sing nduwé wujud fisik (artefak): Wujude uga wis nyata lan nduwé sifat fisik.

Uga delengen[besut | besut sumber]