Frasa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Frasa punika satuan gramatika ingkang gadhah sifat nonpredikatif, utawi gabungan tembung ingkang gadahi fungsi sintaksis ing ukara.[1] Frasa gadahi sifat, inggih punika :

  • Kasusun saking kalih ukara utawi luwih
  • Frasa gadahi fungsi ing tembung

Kategori frasa[besut | besut sumber]

Frasa kagungan sekawan katerogi, kajaba :

Frasa Eksosentrik[besut | besut sumber]

Frasa punika frasa ingkang komponen-komponènipun boten kagungan sifat ingkang sami. Contohipun dateng pasar, boten saged digantos dados Ibu tindak dateng Utawi Ibu tindak pasar

Frasa Eksosentrik[besut | besut sumber]

Frasa eksosentrik punika frasa ingkang komponen-komponenipun kagungan sifat ingkang sami. Babagan punika dadosaken frasa eksosentrik saged di gantos saking kalih ukara dados satunggal ukara.

Frasa Koordinatif[besut | besut sumber]

Frasa koordinatif punika frasa ingkang komponen-komponenipun kasusun saking kalih utawi luwih komponen ingkang sami lan sederajat. Frasa koordinatif saged dihubungaken kaléan konjungsi koordinatif, konjungsi koordinatif tunggal utawi terbagi.

Frasa Apositif[besut | besut sumber]

Frasa apositif punika frasa koordinatif ingkang komponenipun saged ngerujuk ingkang komponen satunggale. Amargi mekaten, frasa punika saged di gantos kalean frasa setunggalé. Contohipun pak ahmad kaléan guru kula, Pak ahmad saged digantos dados guru kula.

Kelas Frasa[besut | besut sumber]

Frasa dipunbagi dados 6 kelas, kajaba :

Frasa Benda utawa Frasa Nomina[besut | besut sumber]

Frasa benda utawa frasa nomina punika frasa ingkang kagungan distribusi kata benda. Frasa pusat utawa inti punika kata benda.[1]

Frasa Kerja utawi Frasa Verba[besut | besut sumber]

Frasa kèrja utawi frasa verba punika frasa ingkang kagungan distribusi sami kalean kata kerja.[1]

Frasa Sifat utawi Frasa Adjektiva[besut | besut sumber]

Frasa sifat atau adjektiva punika frasa ingkang kagungan distribusi kata sifat. Frasa pusat utawa inti punika kata sifat.[1]

Frasa Katrangan atau Frasa Adverbia[besut | besut sumber]

Frasa katrangan punika frasa ingkang kagungan distribusi kata keterangan. Frasa punika ugi dados frasa katrangan lan ugi kagungan fungsi dados keterangan ing ukara.[1]

  1. Frasa katrangan dados katrangan.

Frasa keterangan kagungan kebebasan amargi fungsinipun dados keterangan. Amargi mekaten, frasa keterangan saged diletakaken ing ngajeng, tengah, utawi wingking ukara.[1]

  1. Frasa katrangan dados keterangan ing kata benda.

Frasa Wilangan utawi Frasa Numeralia[besut | besut sumber]

Frasa bilangan punika frasa ingkang kagungan distribusi kata bilangan. Frasa pusat utawa inti punika kata bilangan.[1] Umume frasa bilangan utawai numeralia dibetuk saking panamahan ukara wilangan.[1]

Frasa Depan utawi Frasa Preposisional[besut | besut sumber]

Frasa depan punika frasa ingkang kasusun saking kata depan utawi ukara sanesipun dados penjelas.[1]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. ^ a b c d e f g h i Jinis Frasa(Dipunundhuh tanggal 14 Oktober 2012)

Pranala njaba[besut | besut sumber]

  • Jinis Frasa(Dipunundhuh tanggal 14 Oktober 2012)
  • [Chaer abdul, 1994 linguistik umum. Jakarta : Rineka Cipta Frasa]