Sintaksis

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sintaksis utawi widyaukara punika péranganing ngèlmu linguistik ingkang ngrembag babagan ukara. Ugi rinembag bab frasa saha klausa.

Frasa punika rerangkèning tembung ingkang drajatipun wonten ing sangandhaping klausa. Tuladha: sepatu sandhal, bocah lanang, omah anyar, klambi abang, kandhang pitik, lsp.

Klausa punika rerangkening tembung ingkang saged ngudhar satunggaling gagasan utawi bab ingkang saboten-botenipun dumados saking jejer utawi subjek kaliyan wasesa utawi predikat.