Sampanye

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Sagelas Sampanye

Sampanye menika satungaling unjukan khas Prancis.[1] Unjukan menika dipundamel saking sari anggur, kalebet unjukan ingkang ngandhut alkohol.[2] Sampanye asalipun saking wewengkon Champagne, Prancis[3] kinten-kinten tebihipun kalih jam saking Paris dhateng lèr-wétan.[4] Prosés prodhuksi sampanye dipuntindakaken kanthi cara fermèntasi alkohol ingkang ngasilaken sodha salebeting botol.[4] Dipuntambahaken yeast lan gendhis watu lajeng dipunsimpen rumiyin setunggal setengah taun dangunipun supados raosipun dados éca.[4]

Sejatosipun sampanye menika salah satunggalipun jinis winé, ingkang dipundamel saking campuran anggur.[5] Ingkang mbéntenaken sampanye kaliyan winé menika wewengkon asalipun.[5] Sampanye ngandhut sodha ingkang kadamel amargi prosés fermèntasi gendhis lan ragi.[5] Sasampunipun dipuncampur kekalihipun ngréaksi mujudaken karbondioksida saéngga ngasilaken sodha.[5] Satunggal botol sampanye saged nggadhahi 49 yuta umpluk sodha.[5] Saya alit wujudipun sodha/umpluk ndadosaken saya saé kwalitasipun sampanye.[5]

Sajarah[sunting | Owah sumber]

Dom Perignon

Jinis anggur kados Pinot Noir, Pinot Meunier, lan Chardonnay ngasilaken raos ingkang langkung éca menawi diputanem ing siti ingkang ngandhut kapur.[6] Wewengkon Champagne ingkang ngandhut siti kapur pas kanggé proses matengipun anggur.[6] Bilih wewengkon kanggé nanem madhep ngidul saéngga saged angsal cahyaning srengéngé kanthi saé saéngga saged ngasilaken anggur ingkang saé.[6]

Kalih èwu taun kapengker, tiyang-tiyang Romawi kanthi cepet saged nyinaoni bab tetanen anggur ing wewengkon Champagne.[6] Ananging, uji pacoban nanem anggur ingkang dipunwontenaken kapisanan ing taun 97 SM déning Kaisar Domitianus mboten saged ngasilaken.[6] Sasampunipun tiyang Romawi nilaraken wewengkon Champagne ing taun 800 Maséhi, Louis I, putra Charlemagne dipundadosaken raja.[6] Miturut critanipun nalika jumenengan raja menika dipunrayakaken kanthi ngunjuk sampanye.[6] Ing tembénipun unjukan sampanye kawéntar minangka unjukan raja lan pangéran.[6]

Miturut cathetan sajarah nedahaken bilih unjukan anggur kanthi sodha sampun wonten awit sadèrèngipun Dom Perignon. Ananging, ngantos samenika ingkang misuwur menika cariyos Dom Perignon.[6] Sampanye kapisan dipundamel ing abad ka-17 déning Dom Perignon.[7] Dom Perignon ndamel sampanye pisanan kanthi cara nyampuraken sari anggur abrit lan pethak saking désa ingkang bénten.[7] Kanthi cara ingkang rumit salajengipun Dom Perignon saged ngasilaken sampanye ingkang ngandhut sodha.[6]

Prodhuksi lan asalipun sodha[sunting | Owah sumber]

Sodha ingkang medal saking botol sampanye

Anggur ingkang nembé dipunpendhet lajeng dipunlebetaken dhateng piranti pameres anggur.[5] Pirantinipun ageng ananging mboten jero supados kulitipun anggur mboten ngéwahi warninipun sari anggur.[5] Ing prosés pameresan ingkang kapisan, sekawan ton anggur saged ngasilaken 2.050 sari woh anggur.[5] Pameresan anggur ingkang kaping kalih ngasilaken 410 liter lan 205 liter sari woh anggur.[5] Salajengipun dipunparingi ragi lan dipunsimpen kalih minggu dangunipun ing wadhah arupi tong-tong saking kajeng utawi logam.[5] Kanthi ngonsumsi gendhis ingkang kaandhut ing sari woh anggur, mikroorganisme kalawau ngasilaken alkohol lan karbondioksida minangka limbah-ipun. Asil saking prosés menika arupi anggur sulingan.[5]

Kandhutan gendhis ing anggur sulingan kalawau dipunétang lan dipunatur supados mboten langkung saking 25 gram saben literipun, kanthi cara nambahaken liquer/campuran saking gendhis tebu ingkang dipunlarutaken dhateng anggur.[5] Salajengipun asilipun dipunlebetaken dhateng botol ingkang dipuntutup ngangggé sumbat.[5] Botol-botol kasebat dipuntumpuk kanthi horizontal lajeng dipunsimpen ngantos pinten-pinten wulan kanthi suhu 10 drajat Celsius.[5] Sadangunipun prosés menika ragi ngicalaken kandhutan gendhis kanthi alon-alon lan fèrmentasi ingkang kaping kalih kawiwitan.[5] Mikroorganisme ngonsumsi gendhis lan ngasilaken karbondiosida malih.[5] Ananging ing prosés menika gas kalawau mboten saged medal amargi wonten ing botol ingkang dipuntutup.[8] Nalika tutup botol dipunbikak, sawetawis gangsal ngantos enem liter gas medal ndadosaken semburan sodha sampanye ingkang mayuta-yuta cacahipun.[8]

Pamasaran[sunting | Owah sumber]

Sampanye ing supermarket Prancis

Wonten ing taun 2011, sampanye ingkang dipunékspor saking Prancis ngantos 323 botol kanthi regi 4,4 milyar.[9] Taun 1850, pangiriman kasebat ngantos angka 8.000.000 botol.[9] Prodhuksi sampanye saya minggah wonten ing abad ka-19, kathahipun ngantos 28 yuta botol ing taun 1900.[9] Nalika semanten mèh sedaya griya ing dhaérah pangasil sampanye mrodhuksi sampanye ingkang kathah dipunékspor.[9] Sanajan taun 1900-an donya nandhang krisis, ananging pangiriman sampanye taksih kanthah kanthi pangiriman 300 yuta botol ing taun 1999.[9] Taun 2000 pangiriman sampanye nembus angka langkung saking 300 yuta botol.[9]

Prancis pinitados déning negara sanès kados Italia, Sélandia Énggal, lan Australia supados ngasilaken sampanye kanthi kwalitas paling saé.[5]

Sampanye paling awis ing donya reginipun 275 éwu Dollar Amérika.[5] Sampanye menika awis mboten amargi kwalitasipun ingkang saé sanget, ananging amargi dipuntingali saking sajarahipun.[5] Sampanye kalawau dipunsebat “Shipwrecked 1907 Heidsieck” nggadhahi botol ingkang umuripun 100 taun saking kebon anggur Heidsieck ingkang sampun wonten awit 80 taun kapengker.[5] Para panyelem sampun manggihi 200 botol sampanye mérek menika ing segara Finlandia, lan sampun dipunsadé dhateng Hotel Ritz-Calton ing Moskow, Rusia.[5]

Prodhusén Sampanye[sunting | Owah sumber]

Kawat kanggé piranti ngencengi tutup Sampanye

Prancis misuwur minangka kutha pengasil sampanye, prodhusén sampanye menika kados:

 • Sampanye "Taittinger", ing Saint-Nicaise, Reims. [10]
 • Sampanye "G. H. Martel & Cie", ing Créneaux, Reims.[10]
 • Sampanye "Veuve Clicquot-Ponsardin", ing Droits de l'Homme, Reims.[10]
 • Sampanye "Louis Roederer", ing boulevard Lundy, Reims.[10]
 • Sampanye "Lanson", ing Courlancy, Reims.[10]
 • Sampanye "Ruinart", ing Crayères, Reims.[10]
Sabotol sampanye

Ngéngingi labél/tetenger prodhuksi sampanye, wonten manéka warni jinis lebél sampanye, kados:

labél Cekakan saking Katrangan
NM Negociant-Manipulant Produsén ingkang tumbas anggur kanggé damel prodhuk sampanye.[11]
RM Recoltant-Manipulant Ingkang damel anggur, ugi saged tumbas lan nyadé anggur.[11]
CM Cooperative-Manipulant Satunggaling koperasi tiyang tani ingkang damel lan nyadé sampanye kanthi labél utawi mérek piyambak.[11]
RC Recoltant-Cooperateur Satunggaling tiyang tani ingkang damel sampanye.[11]
ND Negociant Distributeur Satunggaling tiyang/badhan ingkang nyadé sampanye nanging mboten mrodhuksi piyambak.[11]
MA Marque d'Acheteur Mérek kanthi nami tiyang ingkang tumbas.[11]

Jinis anggur kanggé damel sampanye[sunting | Owah sumber]

Anggur ingkang dipun-ginakaken kanggé damel sampanye menika asalipun kedah saking Champagne, Prancis.[12] Lapisan siti ing wewengkon Champagne ngandhut kapur ngantos 100 mèter jeronipun lan dipuntutupi lapisan alus arupi siti aluvial.[12] Awit saking menika siti ing Champagne menika pas sanget kanggé tuwuhipun anggur.[12] Sampanye dipuntandhur ing kebon-kebon ingkang wiyaripun watawis 38.000 hèktar.[12] Wit anggur dipuntanem ing sanginggilipun paredèn.[12] Wonten tigang jinis anggur ingkang dipuntandhur: jinis Pinot Meunier lan Pinot Noir, ingkang warninipun abrit radi cemeng lan Chardonnay ingkang warninipun pethak.[12]

Sampanye dipundamel saking manéka campuran jinis anggur, mboten namung campuran variètas anggur, ananging ugi campuran saking anggur ing kebon-kebon anggur ing sedaya wewengkon Champagne ing Prancis.[13] Campuran menika dipunsebat Cuvée, ingkang nggabungaken kakiyatan/kaunggulan saking anggur.[13] Sampanye dipundamel saking jinis anggur ingkang bénten-bénten.[13] Tigang jinis utami anggur ingkang dipunanggé damel sampanye:

 • Anggur Pinot Noir (anggur warni abrit).[14]
 • Anggur Pinot Meunier (anggur abrit mémper kaliyan anggur Pinot Noir).[14]
 • Anggur Chardonnay (anggur warni pethak).[14]
Kebon anggur

Wonten ugi jinis anggur ingkang gunggungipun namung sakedhik kados saking jinis Petit Meslier, Arbanne, lan Pinot Blanc ingkang taksih dipuntanem ing kebon-kebon anggur, ananging anggur jinis menika kirang kwalitasipun saéngga arang dipunanggé damel sampanye.[13]

Sawetawis 85 ngantos 90 persèn prodhuk sampanye menika saking campuran anggur kinten-kinten 2/3 anggur abrit lan 1/3 jinis Chardonnay.[13] Sampanye ingkang ngandhut 5 persèn anggur Chardonnay dipunsebat blanc de blancs, menawi ingkang kathah campuran anggur abrit dipunsebat blanc de noirs.[13] Bilih menawi sari anggur pethak lan abrit dipuncampur saged ngasilaken sampanye jinis Rosé.[13]

Kénging menapa sampanye asring dipundamel saking campuran jinis anggur Pinot Noir, Pinot Meunier, lan Chardonnay menika amargi jinis anggur kasebat nggadhahi kakiyatan lan kontribusi kangge raosipun sampanye.

 • Jinis Pinot Noir nggadhahi struktur, ambet (aroma), lan raos ingkang kompleks.[13] Jinis anggur menika saged tuwuh kanthi saé ing iklim ingkang asrep lan ing siti ingkang ngandhut kapur;
 • Jinis Pinot Meunier nggadhahi ambet kados sekar;
 • Jinis Chardonnay nggadhahi kasaénan amargi raosipun ingkang seger.[13]

Jinis anggur Pinot Meunier pinunjul tinimbang jinis Pinot Noir lan Chardonnay amargi saged tuwuh ing wekdal musim semi.[13] Jinis menika saged tuwuh ing wewengkon Marne River Valley.[13] Anggur jinis Pinot Meunier menika ugi saged mateng ing kawitanipun musim gugur.[13]

Botol Sampanye[sunting | Owah sumber]

Ukuran kanggé mbandhingaken botol sampanye.[15] Mapan ing andha: Magnum (1,5 liter), Ukuran kebak (0,75 liter), Sepalih (0.375 liter), Sprapat (0,2 liter).[15] Ing Ubin: Balthazar (12 liter), Salmanazar (9 liter), Methuselah (6 liter), Jereboam (3 liter).[15]

Modhél botol sampanye dipundamel manéka warni manut kabetahan.[15] Dipundamel kanthi kaca ingkang kandhel, tujuwanipun supados kiyat saking tekanan saking sampanye.[15] Tekanan ingkang dipunbetahaken ing botol sampanye inggih menika 80-90 Psi (kados 3 x tekanan satunggaling ban mobil).[15] Takeran/Ukuran botol sampanye:

Jinis Botol Takeran/Ukuran Katrangan
Quarter Bottle 0.2 liter ukuran sprapat botol[15]
Half Bottle 0.375 liter ukuran sepalih botol[15]
Bottle 0.75 liter kebak setunggal botol[15]
Magnum 1.5 liter ukuran kalih botol[15]
Jereboam 3 liter ukuran 4 botol[15]
Rehoboam 4.5 liter ukuran 6 botol[15]
Methuselah 6 liter ukuran 8 botol[15]
Salmanazar 9 liter ukuran 12 botol[15]
Balthazar 12 liter ukuran 16 botol[15]
Nabuchadnezzar 15 liter ukuran 20 botol[15]
Melchior 18 liter ukuran 24 botol[16]

Gabus Sampanye[sunting | Owah sumber]

Gabus sampanye

Gabus sampanye dipunginakaken kanggé nyumpel botol sampanye amrih saged nahan tekanan gas saking salebetipun botol.[17] Dipundamel saking gabus alam amargi langkung saé anggenipun nahan tekanan tinimbang gabus sintésis.[17] Saben-saben gabus biasanipun dipundamel saking campuran gabus alami.[17] Dhiaméter gabus sampanye watawis 31 mm lan 18 mm.[17] Gabus sampanye dipunginakaken wiwit abad kaping 18 ing Prancis.[18]

Piguna[sunting | Owah sumber]

Sampanye ing parayaan kamenangan Formula 1

Setunggal gelas sampanye gadhah piguna saged nyepetaken peredaran rah lan minggahaken vitalitas.[19] Zat karbondioksida ingkang kaandhut ing sampanye saged nyepetaken panyerepan alkohol salabetipun rah.[19] Campuran kaliyan Kalium-Fosfat gadhah piguna kanggé ngicalaken strés.[19] Ananging piguna positip menika saged éwah dados mboten saé menawi asring dipununjuk kathah-kathah.[20]

Sampanye biasanipun dipununjuk ing pahargyan penting kados pahargyan warsa énggal lan asring ugi dipunanggé ing pahargyan kamenangan kajuwaran olahraga kados Formula 1.[20] Ing bab olahraga Formula 1 para pamenang kajuwaraan ngrayakaken kanthi mbikak sampanye lan nyemprotaken isinipun.[20]

Cathetan Suku[sunting | Owah sumber]

 1. ^ (en)wine.com. "champagne & sparkling". wine.com. http://www.wine.com/v6/Champagne-and-Sparkling/wine/list.aspx?N=7155+123&state=CA. Diwiwiti 2 April.
 2. ^ (id)istilahkata.com. "sampanye". istilahkata.com. http://istilahkata.com/sampanye.html. Diwiwiti 2 April.
 3. ^ (id)artikata.com. "Definisi Sampanye". artikata.com. http://www.artikata.com/arti-348850-sampanye.html. Diwiwiti 2 April.
 4. ^ a b c (id)Andryo Haripradono. "Macam-Macam Wine: Red Wine, White Wine, Champagne, Rosé Wine, Port Wine". andryo.com. http://www.andryo.com/blog/macam-macam-wine-red-wine-white-wine-champagne-rose-wine-port-wine/. Diwiwiti 2 April.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v (id)Johan Sompotan (2013). "10 Fakta Unik Seputar Sampanye ". Okezone. http://www.okefood.com/read/2012/06/06/299/642576/10-fakta-unik-seputar-sampanye. Diwiwiti 3 April.
 6. ^ a b c d e f g h i j {{en}Richard (2013). "Drinking Stars — The Story of Champagne". Frichardlevangie.com. http://richardlevangie.com/blog/2010/12/29/drinking-stars-%E2%80%94-the-story-of-champagne/. Diwiwiti 5 April.
 7. ^ a b (fr)French Wine Guide (2013). "Champagne history ". French Wine Guide. http://www.terroir-france.com/wine/champagne_history.htm#.UVrNEErQJtg. Diwiwiti 2 April.
 8. ^ a b (fr)G. Liger-Belair. "La physique des bulles de champagne. Une première approche des processus physico-chimiques liés à l'effervescence des vins de Champagne". Laboratoire d'oenonologie, Faculté des sciences, B.P. 1039, 51687 Reims Cedex 2, France.. http://www.annphys.org/index.php?option=com_article&access=doi&doi=10.1051/anphys:2002004&Itemid=129. Diwiwiti 7 April.
 9. ^ a b c d e f (id)Publié le mercredi. "Champagne / Les ventes multipliées par 40 depuis 1850". lunion.presse.fr. http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/champagne-les-ventes-multipliees-par-40-depuis-1850. Diwiwiti 2 April.
 10. ^ a b c d e f (en)reims-tourism (2013). "The Champagne Houses". reims-tourism.com. http://www.reims-tourism.com/reims-champagne/champagne/the-champagne-houses.aspx. Diwiwiti 8 April.
 11. ^ a b c d e f (en)www.world-food-and-wine.com (2012). "The Champagne region and producers ". www.world-food-and-wine.com. http://www.world-food-and-wine.com/champagne-region-and-producers. Diwiwiti 8 April.
 12. ^ a b c d e f (id)Sedarlah (2013). "Rahasia di Balik Gelembung-Gelembungnya". wol.jw.org. http://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/102002006. Diwiwiti 4 April.
 13. ^ a b c d e f g h i j k l (en)Ed McCarthy lan Mary Ewing-Mulligan. "The Grape Varieties of Champagne". dummies.com. http://www.dummies.com/how-to/content/the-grape-varieties-of-champagne.html. Diwiwiti 8 April.
 14. ^ a b c (en)champagneescapes.com. "CHAMPAGNE - THE GRAPES". champagneescapes.com. http://www.champagneescapes.com/grapes.shtml. Diwiwiti 8 April.
 15. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p (en)champagne.sparklingdirect.co.uk. "Champagne Bottle Sizes". champagne.sparklingdirect.co.uk. http://www.champagne.sparklingdirect.co.uk/champagne_bottle_sizes.asp. Diwiwiti 11 April.
 16. ^ (en)id.prmob.net. "Botol ukuran Champagne". id.prmob.net. http://id.prmob.net/sampanye/prancis/botol-2501327.html. Diwiwiti 13 April.
 17. ^ a b c d (en)jelinek.com. "Champagne Corks". jelinek.com. http://www.jelinek.com/champagne_corks.htm. Diwiwiti 15 April.
 18. ^ (en)nytimes.com. "Who Made That Champagne Cork?". nytimes.com. http://www.nytimes.com/2012/12/23/magazine/who-made-that-champagne-cork.html?_r=0. Diwiwiti 15 April.
 19. ^ a b c (id)thecrowdvoice.com. "Champagne (Sampanye)". thecrowdvoice.com. http://www.thecrowdvoice.com/post/champagne-sampanye-3655040.html. Diwiwiti 13 April.
 20. ^ a b c (id)kaskus. "Perbedaan Beer,Wine,Whisky,Champagne,Vodka. Dan Manfaatnya!". kaskus.co.id. http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000005986162/perbedaan-beerwinewhiskychampagnevodka-dan-manfaatnya. Diwiwiti 13 April.

Pranala Njawi[sunting | Owah sumber]

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sampanye&oldid=863629"