Petrus Josephus Zoetmulder

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Petrus Josephus Zoetmulder

Zoetmulder, nalika yuswa antara rongpuluh - telungpuluhan
Lair 29 Januari 1906
Utrecht
Tilar donya 08 Juli 1995 (umur 89)
Yogyakarta
Pasaréyan Muntilan
Papan dunung Yogyakarta
Kabangsan Dutch
Pagawéyan Jesuit
Agama Roman Catholic

Prof. Dr. Petrus Josephus Zoetmulder, S.J. (Utrecht, Walanda, 29 Januari 1906 - Ngayogyakarta, 8 Juli 1995) iku sawijining pakar Sastra Jawa lan budayawan Indonesia. Panjenengané uga misuwur déning dhisertasiné bab penelitian sawijining aspèk agama Kejawèn. Dhisertasiné tau dicithak ing basa Indonesia lan judulé Manunggaling Kawula Gusti. Saliyané iku Zoetmulder ora bisa dipisahaké saka buku panlitèn Sastra Jawa Kuna Kalangwan lan bausastra basa Jawa Kunané sing tau dicithak nganggo basa Inggris (1982) lan basa Indonesia (1995).

Nalika timur[sunting | Owah sumber]

Piet nalika isih timur.

Zoetmulder miyos ing Utrecht, Walanda. Sang Piet nalika durung mlebu sekolah uwis bisa sinau maca lan nulis. Ibuné Catharina Noelege, iku sawijining pamaén piano profésional lan uga sawijining guru sing sabar. Dadi nalika mlebu sekolah uwis bisa maca lan nulis. Piet pancèn bocah sing sregep, bregas lan pinter.

Nalika lungguh ing sekolah Gymnasium (mèmper SMA) College Kanisius, putra sawijining insinyur iki banjur wiwit katarik dadi pastur lan utamané dadi Imam Yesuit. Prakara iki ora nggumuni, amarga kulawargané iku umat Katolik sing taat. Ana pakdhéné loro iku dadi pastur. Banjur budéné lan buliké dadi suster ing Afrika lan Suriname. Nalika bapané sing gawéyané iku inspèktur kaséhatan umum pindhah menyang Heerlen, Piet sempet rada gela amarga ing kono ora ana sekolah gymnasium. Piet begja amarga wong tuwané maringi idin putrané sing ragil iki yèn dhèwèké olèh sekolah ing gymnasium ing kutha Rolduc, sing kebeneran tilas sekolah bapané. Piet banjur mélu ujian jurusan A lan B. Piet bisa lulus loro-loroné. Ing taun 1925, Piet mlebu Novisiat Sarékat Yesus, pendhidhikan awal calon Imam Yesuit.

Lunga menyang Tanah Jawa[sunting | Owah sumber]

Pastur J. Willekens S.J., sing ngopèniné ing novisat ndhawuhi Piet supaya nyambut gawé karya misi ing tanah Jawa, sawisé pendhidhikané rampung. Piet nurut lan yuswané isih 19 taun nalika mangkat menyang Jawa. Piet banjur didokok ing Séminari Menengah ing Ngayogyakarta. Ora diduga, telung taun engkas tibakné Pastur Willekens dhéwé nusul ing Jawa dadi Visitor Apostolis.

Sawisé ketemu, Willekens banjur ngandika, "Saliyané filsafat, kowé ya kudu sinau basa Jawa Kuna."

Panjenengané banjur ditepungaké karo Prof. Dr. C.C. Berg, sing nalika iku ngajar ing Surakarta, lan bisa ngrewangi nyinaoni studi Jawa Kuna. Ing taun 1931, Zoet lulus karo prédikat cum laude, lan bareng karo iku ditahbisaké dadi calon pastor ing Girisonta, Ungaran, Kabupaten Semarang.

Pendhidhikan lanjutan[sunting | Owah sumber]

Banjur pendalaman sing luwih jero dilakoni ing Universitas Leiden, Walanda. Panjenengané ing kéné olèh gelar sarjana muda ing wayah sataun, lumrahé butuh wayah telung taun, lan sarjana penuh, ing widhang Sajarah Jawa lan Purwakala, uga namung mbutuhaké wayah sataun. Ing sasi Oktober 1935, karo dibimbing déning Prof. Dr. C.C. Berg, Zoetmulder bisa promosi karo dhisertasi dhoktoratnya, sing judulé Pantheïsme en Monisme in de Javaansche Soeloek Literatuur. Zoetmulder bisa lulus karo prédhikat cum laude. Romo Zoet, yaiku asma akrabé, rumangsa kudu ngrampungaké studhi téologiné dhisik sadurungé bali menyang tanah Jawa. Panjenengané sinau patang taun ing Maastricht. Nalika arep bali menyang Hindhia-Walanda, panjenengané isih kudu nglakoni masa tertiat (masa pendhidhikan lan pendalaman rohani, suwéné kurang luwih sataun), ing Belgia. Nanging invasi tantara Nazi Jerman menyang Belgia meksa Romo kudu ngungsi menyang Prancis, Juni 1940.

Ing Prancis Romo Zoet bisa olèh kapal sing manuju Hindhia-Walanda, nanging kudu ndharat ing Inggris dhisik amarga nyélaki ranjo-ranjo sing dipasang Jèrman ing lintasan palayaran. Sasi ngarepé Romo Zoet lagi bisa rawuh ing Tanah Jawa, liwat Hong Kong. Kamangka, ana kancané sing téwas amarga numpak kapal sing silem amarga ditorpedho déning Angkatan Segara Jerman. "Gusti Allah kersa yèn aku bakal mulya ing Tanah Jawa", ceritané.

Jaman pendhudhukan Jepun lan pasca-Perang Donya II[sunting | Owah sumber]

Gambar sampul De Taal van het Adiparwa, edisi tahun 1983.

Sarawuhé ing Jakarta, Romo Zoetmulder ditawani ngajar ngèlmu pambandhingan basa ing Fakultas Sastra UI. Nanging, Zoetmulder luwih katarik kanggo nyinaoni basa Jawa lan milih manggon ing Ngayogyakarta. Panjenenganipun banjur ngajar ing AMS lan salah siji siswané antara liya Prof. Dr. Koentjaraningrat, Dr. Sukmono lan Dr. S. Supomo.

Nalika Jepun mlebu Hindhia-Walanda ing taun 1942, Zoetmulder kalebu warga Walanda sing ditahan. Zoetmulder begja amarga nalika diinternir isih bisa nggawa buku lan bolpèn. Banjur nalika dipindhah ing penjara Cimahi Zoetmulder bisa nylundupaké buku Adiparwa suntingan Dr. H.H. Juynboll lan sawijining bausastra Jawa anggitan Gericke lan Roorda. Zoetmulder amrih ngusahakaké nliti tata basa Jawa Kuna saka buku iki. Mbésuk buku tata basa Jawa Kuna ini bakal diterbitaké ing basa Walanda (De Taal van het Adiparwa) ing taun 1950 lan vèrsi basa Indonesiané (Bahasa Parwa) diterbitaké ing taun 1954 mawa diréwangi déning I.R. Poedjawijatna. Buku iki bakal dadi pakem dhasar para mahasiswa studhi Jawa Kuna.

Ing jaman Revolusi Fisik (Perang utawa Revolusi Kamardikan Indonesia antara taun 1945-1950), Rama Zoet mèh waé disédani déning sawijining laskar ing Kota Baru, Ngayogyakarta. Nanging begjané ana sawijining wong Jawa sing mbélani lan celathu yèn panjenengané iku "wong suci".

Karir akadhemis[sunting | Owah sumber]

Sawisé lolos saka tahanan interniran Baros ing taun 1945, Zoetmulder banjur miwiti ngajar ing paguron dhuwur Universitas Gadjah Mada (UGM). Banjur limang taun sawisé iku, adhedhasar Surat Keputusan Mendikbud, Zoetmulder diangkat dadi Guru Besar Luar Biasa ing Fakultas Sastra Pedagogik, Filsafat UGM. Ing taun 1955, Zoetmulder dikukuhaké dadi sawijining Guru Besar Tetap Fakultas Sastra UGM. Nalika iku Zoetmulder wis nilar kawarganagaran Walandané. Sadina-dina tugasé dadi luwih abot, amerga kudu ngwakili Dékan Fakultas Sastra Prof. Dr. R.M. Ng. Poerbatjaraka, sing luwih akèh ing Jakarta. Iki isih ditambah tugas liya, dadi guru basa Jawa Kuna kanggo tlatah Yogya.

Kapisan maringi kuliah, Zoetmulder ngangem basa Jawa. Nanging sabanjuré Zoetmulder sadar yèn mahasiswané akèh sing ora saka Tanah Jawa. Zoetmulder banjur nulis buku paugeran tata basa Jawa Kuna ajudhul Sekar Sumawur: Bunga rampai bahasa Djawa Kuno. Banjur kanggo pitulung pasinaonan basa Jawa Kuna, Zoetmulder miwiti nulis bausastra Jawa Kuna wiwit taun 1950. Mula-mulané dikira namung prelu sepuluh taun waé, tibaké prelu wektu luwih suwé.

Bukuné sing mratélaké babad slira para empu lan sastra Jawa Kuna Kalangwan entèk-entèkané terbit ing taun 1974, disusul karo bausastrané Old Javanese-English Dictionary ing taun 1982. Édhisi basa Indonésia terbit taun 1995. Olèhé nulis buku-bukuné, Zoetmulder ngaku kangèlan amerga kudu nglumpukaké naskah mikrofilm saka Univèrsitas Leiden.

Akir hayat[sunting | Owah sumber]

Gréja ing Munthilan, papané Zoetmulder disarèkaké.
Watu kijingé Zoetmulder mawa sawijining ukara Jawa Kuna sing dijupuk saka Kakawin Sumanasântaka, pupuh XXVIII pada 11:"Wiku haji jěněk angher ing śūnya" ("Sang pandhita raja anyem-tentrem anêng kasunyatan.")

Prof. Zoetmulder séda ing tanggal 8 Juli 1995 ing Rumah Sakit Panti Rapih, Ngayogyakarta. Layoné banjur disarèkaké ing pesaréan cedhak gréja para Ordo Yésuit ing Munthilan, Magelang, Jawa Tengah.

Liya-liyané[sunting | Owah sumber]

Pastur iki seneng maca buku, lan main biolah. Saliyané iku Zoetmulder wis rumangsa ora mung wong Indonésia, nanging malahan wong Jawa. Gusti Allah wis ndokok aku ing Indonésia. Papanku wis ditentokaké ing kéné, ujar dhosèn UGM iki. Ing tanggal 13 Maret 1951, Rama Zoetmulder sah dadi warga nagara Indonesia. Zoetmulder rumangsa sreg manggon ing Pastoran Kemetiran, Ngayogyakarta, sing jaréné pas banget karo rasa Kejawèné. Anèng kana Zoetmulder netep sangang taun.

Rama Zoetmulder seneng karo musik Beethoven lan Mozart, mulané seneng ngrungokaké siaran Radhio Australia sing nanyangaké pamentasan musik klasik lan uga kerep direkam.

Saliyané buku téologi agama Katulik lan ngèlmu liyané, Zoetmulder uga seneng maca roman lan puisi, malahan cerita dhétèktif. Jaré Zoetmulder nduwé luwih saka 1.000 cerita dhétèktif ing kamaré, kalebu karangan Ngaio Marsh. Zoetmulder uga kekancan karo pengarang cerita dhétèktif John Le Carré. Nalika ing Bonn, Jerman Kulon, Zoetmulder tau olèh hadhiah langsung saka Le Carré, sawijining buku laris ajudhul The Spy Who Came in from the Cold. Karangan Le Carré liyané, A Small Town in Germany, sempet 'dipriksa' déning Rama Zoetmulder sadurungé terbit.

Rama Zoet kagungan daya tahan awak sing dhuwur. Contoné Zoetmulder bisa ngunjuk banyu keran Ngayogyakarta ngono waé tanpa terus dadi gerah padarané. Nanging ing sisi liya, Zoetmulder ora bisa urip dhéwé, mbuka botol utawa kalèng dhéwé waé ora bisa.

Bibliografi[sunting | Owah sumber]

Buku[sunting | Owah sumber]

 • 1930a - Het Land van de Profeet, Leuven : Xaveriana.
 • 1930b - Mohammed de Profeet, I, In Mekka, Leuven: Xaveriana.
 • 1930c - Mohammed de Profeet, II, In Medina, Leuven: Xaveriana.
 • 1935 - Pantheïsme en Monisme in de Javaansche Soeloek-litteratuur, Nijmegen: Berkhout.
 • 1950 - De Taal van het Adiparwa, Bandung: Nix
 • 1951 - Cultuur Oost en West, Amsterdam: Van der Peet dan Djakarta: Penerbitan Dan Balai Buku Indonesia.
 • 1954 - Bahasa Parwa. Tatabahasa Djawa Kuno. Djakarta: Obor. Bekerja sama dengan I.R. Poedjawijatna. Jilid I: Bentuk kata. Jilid II: Bentuk kalimat.
 • 1958-1963 - Sekar Sumawur : bunga rampai bahasa Djawa Kuno, Djakarta: Obor. Jilid 1: Dewamānusarāksasâdi. Jilid 2: Korawapān.d.awacarita.
 • 1965 - Die Religionen Indonesiens, Stuttgart: Kohlhammer. Karo Waldemar Stöhr. ISBN 0486-3585
 • 1969 - Siwaratrikalpa of mpu Tanakung. The Hague: Martinus Nijhoff. Bersama A. Teeuw, Th.P. Galestin, S.O. Robson, dan P.J. Worsley.
 • 1974 - Kalangwan. A Survey of Old Javanese Literature, The Hague: Martinus Nijhoff. Édhisi basa Inggris. (Resensi, hal 218-233) ISBN 902-471-674-8
 • 1982 - Old Javanese-English Dictionary, The Hague: Martinus Nijhoff. In collaboration with S.O. Robson.
 • 1983 - Kalangwan. Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Jakarta: Djambatan.
 • 1991 - Manunggaling Kawula Gusti. Pantheïsme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa: Suatu Studi Filsafat. Jakarta: Gramedia. Terjemahan dari bahasa Belanda oleh Dick Hartoko. ISBN 979-403-937-3
 • 1992-1993 - Bahasa parwa : tatabahasa Jawa Kuna: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bekerja sama dengan I.J. Poedjawijatna. Cetakan ulang dari edisi tahun 1954
 • 1993, Udyogaparwa: Teks Jawa Kuna, Jakarta: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).
 • 1994-1995 - Sekar Sumawur : bunga rampai bahasa Jawa Kuna, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Jilid 1: Dewamānusarāksasâdi. Jilid 2: Korawapān.d.awacarita.
 • 1995, Pantheism and Monism in Javanese Suluk Literature: Islamic and Indian Mysticism in an Indonesian Setting, Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV Press). Diterjemahaké lan disadur saka basa Walanda déning M.C. Ricklefs.
 • 1995b, Kamus Jawa Kuna-Indonesia, Jakarta: Gramedia dan Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Bekerja sama dengan S.O. Robson. Penerjemah: Darusuprapta dan Sumarti Suprayitna. ISBN 979-605-347-0

Artikel[sunting | Owah sumber]

 • 1933 - 'De Strijd om het Paradijs (Bali)', Studiën; Tijdschrift voor Godsdienst, Wetenschap en Letteren 120:90-109, 196-210, 298-309. (Diterbitaké mawa jeneng sesinglon R. Artati).
 • 1934 - 'Literatuur over den Islam', ''Studiën; Tijdschrift voor Godsdienst, Wetenschap en Letteren 121:257-63. (Diterbitaké mawa jeneng sesinglon R. Artati).
 • 1934, ‘Literatuur over Indië en Indonesië’, Studiën; Tijdschrift voor Godsdienst, Wetenschap en Letteren 121:28-42; 122:29-39. (Diterbitaké mawa jeneng sesinglon R. Artati).
 • 1935 - ‘Literatuur over Indië en Indonesië’, Studiën; Tijdschrift voor Godsdienst, Wetenschap en Letteren 121:28-42; 122:29-39. (Diterbitaké mawa jeneng sesinglon R. Artati).
 • 1956 - 'Pepindan ing Kasusastran Djawi Kina', Pradapa 1.
 • 1957 - 'Kawi and Kekawin', Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde 113-1:50-69 (Terjemahan basa Inggris saka versi basa Indonesia sing terbit taun 1955).
 • 1961 - 'Zaman Madjapahit', Basis; Madjalah Bulanan untuk Soal-Soal Kebudajaan Umum 11:14-8.
 • 1964 - ‘Menindjau Masalah Kultur’, Basis; Madjalah Bulanan untuk Soal-Soal Kebudajaan Umum 14:7-14.
 • 1965 - ‘The Significance of the Study of Culture and Religion for Indonesian Historiography’, dalam: Soedjatmoko, Mohammad Ali, G.J. Resink, dan G.McT. Kahin (eds), An Introduction to Indonesian Historiography, halaman 326-43, Ithaca, New York: Cornell University Press.
 • 1965c - ‘Djaman Empu Tanakung’, dalam Buku Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Kedua, dari Tanggal 22 sampai dengan 29 Oktober 1962, Djilid Keenam, Seksi D (Seksi Sastra dan Budaja), halaman 199-210, Djakarta: Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, Departemen Urusan Research Nasional.
 • 1968 - ‘Les Grands Religions d’Indonésie’, dalam Les Religions d’Indonésie, Paris: Payot. (Terjemahan dalam bahasa Perancis oleh L. Jospin dari versi aslinya dalam bahasa Jerman yang terbit tahun 1965).
 • 1970 – ‘The Old Javanese Character of Old Javanese Poetry’, dalam: Denis Sinor (ed.), Proceedings of the Twenty-Seventh International Congress of Orientalists, 13th-19th August 1967, halaman 442-443. Wiesbaden: Harrassowitz.

bersambung

 • 1971 – ‘The Wajang as a Philosophical Theme’, Indonesia 12:85-96. (Cornell Modern Indonesia Project).

Makalah sing ora diterbitaké[sunting | Owah sumber]

 • 1953 - 'Kedudukan Bahasa Djawa', ing: Pasarasehan Bahasa Djawa pada Tanggal 14/15 Nopember 1953 ing Gedung Agung Jogjakarta, Jogjakarta: Tjabang Bagian Bahasa Djawatan Kebudajaan Kementerian P.P. & K.
 • 1957 - 'Literarische Yantras', Makalah sing dipersembaké marang "Twenty-Fifth International Congress of Orientalists", München, 28 Agustus - 4 September 1957.
 • 1964 - 'The Old Javanese Poet and his Craft', Makalah sing dipersembahaké marang "Twenty-Sixth International Congress of Orientalists", New Delhi 4 - 10 Januari 1964
 • 1967 - 'The Cultural Background of Indonesian Politics', University of South Carolina, Columbia.

Sumber[sunting | Owah sumber]

Pranala njaba[sunting | Owah sumber]