Menyang kontèn

Limbuk

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Limbuk

Limbuk iku abdining ratu (dayang-dayang istana). Wujude wanita lemu ginuk-ginuk, payudarane gedhe, mripate plelengan, irunge pesek. Rambute ana sing gelung tekuk ana sing gundhulan. Raine ndhangak (lanyapan). Swarane gedhe antep. Sandhangane sarwa prasaja. Gaweyane Limbuk sing pokok yaiku ngladeni kaperluane Sang Prabu lan kulawargane. Kajaba iku, nglipur bendarane yen pinuju susah atine. Mula banjur jogedan lan tetembangan sawetara.

Prasasat saben pagelaran ringgit purwa (wayang kulit), Limbuk metu. Metune sawise adegan sepisanan. Biasane metune bareng karo Cangik. Cangik iku emboke Limbuk, awake kuru dhuwur. Adegan Cangik lan Limbuk iki sinebut Limbukan. Durung tau ana dhalang sing nyebut Cangikan. Umume diarani Limbukan. Gunane kanggo menehi sesuluh lan hiburan penonton.

Biyasane, dicritakake Limbuk wis diwasa, kepengin ndang omah-omah, nanging kok ora ana wong lanang sing gelem nglamar dheweke. "Sababe ki apa ya mak? Apa aku kurang ayu? Apa kurang montog?"

Limbuk ing gambar ndhuwur, Limbuk sing rambute digelung tekuk.