Rasul

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
اللہ کا نام.jpg
Rukun Islam
Syahadat · Shalat · Pasa
Zakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Al-Qur'an · Malaikat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Muhammad
Nabi & Rasul · Sahabat
Ahlul Bait
Kota Suci
Mekkah ·Madinah · Yerusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Hijrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitektur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitektur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Teks & Hukum
Al-Qur'an ·Hadist · Sunnah
Fiqih · Fatwa · Syariat
Mazhab
Sunni
Hanafi ·Hambali
Maliki ·Syafi'i
Syi'ah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Portal Islam
Indeks perkara Islam

Cithakan:Aqidah Rasul inggih punika manungsa utusaning Gusti ingkang pikantuk wahyu kanthi syari'at ingkang kedah dipunlampahi. Wahyu punika kedah dipunwulangaken dhumateg kulawarga saha pendhèrèkipun.

Rasul ya iku manungsa sing pinaringan wahyu saka Allah ngenani agama lan misiné.

Rasul sajeroning ajaran Islam[besut | besut sumber]

Rasul (Arab:رسول Rasūl; Plural رسل Rusul) iku wong sing pinaringan wahyu saka Allah kanthi syari'at lan kapatah supaya ngandaraké lan ngamalaké. Saben rasul mesthi nabi, nanging ora kabèh nabi iku rasul. Dadi cacahing para nabi iku luwih akèh tinimbang para rasul.

Miturut syariat Islam gunggung rasul ana 312,[note 1] sarujuk karo hadits sing wis disebutaké déning Muhammad, sing diriwayataké déning At-Turmudzi.

Miturut Al-Qur'an Allah wis ngirimaké akèh nabi marang umat manungsa. Rasul duwé tataran luwih dhuwur amarga dadi pimpinan ummat, sauntara iku nabi ora kudu dadi pimpinan. Ing antarané rasul sing duwé jejuluk Ulul Azmi ya iku Nuh, Ibrahim, Musa, Isa lan Muhammad.[1] Para rasul mau diarani duwé tataran paling dhuwur ing anatara para rasul. Rasul paling akèh di utus déning Allah ya iku marang Bani Israèl, wiwit saka Musa nganti Isa lan ing antarané ana sèwu nabi.

Rasul sajeroning Al-Qur'an lan Hadits[besut | besut sumber]

Saka Kuran lan hadits disebutaké sawetara jeneng nabi sisan rasul, antarané ya iku:

Déné Adam lan Syits sing diutus sadurungé mung tataran nabi waé, dudu rasul amarga ora duwé umat utawa kaum lan ora duwé kuwajiban marang menyebarkan risalah sing mereka yakini. Déné Khaḍr sewong nabi sing dianggap misterius, ia ora diketahui luwih lanjut marang kaum apa dia diutus.

Bédané Nabi lan Rasul[besut | besut sumber]

Ing ngisor iki prabédan Nabi lan Rasul[3]:

 • Jenjang kerasulan luwih dhuwur tinimbang jenjang kenabian.[note 4]
 • Rasul diutus marang kaum sing kafir, déné nabi diutus marang kaum sing wis iman.[note 5]
 • Syari’at para rasul béda antara siji lan liyané , utawa kanthi tembung liya yèn para rasul diutus kanthi ngasta syari’at baru.[note 6]
 • Rasul pisanan ya iku Nuh, déné nabi sing pisanan ya iku Adam.[note 7]
 • Kabèh rasul sing diutus, Allah selamatkan saka pacoban diprejaya déning kaumé. Éwadéné nabi, ana sing kasil diprejaya déning kaumé.[note 8]

Kriteria nabi lan rasul[besut | besut sumber]

Diandaraké yèn nabi lan rasul duwé sawetara kriteria sing kudu dikebaki, antarané ya iku:

 • Dipilih lan diangkat déning Allah.
 • Pinaringan mandat (wahyu) saka Allah.
 • Bersifat cerdas.
 • Saka umat Bani Adam (Manungsa).
 • Nabi lan Rasul ya iku wong priya.[note 9][note 10]

Cathetan[besut | besut sumber]

 1. ^ Saka Abi Zar ra yèn Rasulullah SAW medhar sabda nalika ditakoni ngenani gunggung para nabi, "(Gunggung para nabi iku) ya iku satus patlikur èwu (124.000) nabi." "Banjur pira gunggungé Rasul?" Muhammad ngendika, "Telung atus rolas (312)" Hadits riwayat At-Turmuzy.
 2. ^ “Aku diutus kanggo kabèh makluk.” Ibnu Abdil Barr rahimahullahu ngendika: Wong-wong iku ora béda penemu yèn Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus marang jin lan manungsa minangka sing ngasta pawarta bungah lan sing mènèhi pènget. (Hadits riwayat Muslim). Iki kalebu kaistimewaan beliau dibandhingaké para nabi ya iku diutus beliau marang kabèh jin lan manungsa.
 3. ^ Abu Hurairah ngendika yèn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam paring sabda:“Aku diutus marang sing abang lan sing ireng.” (Hadits riwayat Bukhari lan Muslim). Mujahid bin Jabr nafsiraké hadits iki kanthi makna jin lan manungsa.
 4. ^ Al-Hafizh Ibnu Katsir menyatakan dalam Tafsirnya (3/47), “Ora ana prabédan (ing kalangan ulama) bahwasanya para rasul luwih utama tinimbang kabèh nabi lan bahwa ulul ‘azmi merupakan sing paling utama di antara mereka (para rasul)”.
 5. ^ “Banjur tak utus (marang umat-umat iku) rasul-rasul maturut-turut. Saben rasul rawuh marang umaté, umat iku nyélaki”. (QS. Al-Mu`minun: 44)
 6. ^ “Marang saben umat ing antaramu, tak paringi aturan lan dalan sing padhang”. (QS. Al-Ma`idah: 48)
 7. ^ "Mula wong-wong nekani Adam lan celathu: Wahai Adam,apa kowé ora weruh (piyé kahanané manungsa). Allah wis nyiptakaké kanthi TanganNé, lan Allah (mrintahaké) Malaikat sujud marang sliramu lan Allah mulangaké kmarang sliramu jeneng-jeneng samubarang kalir. Wènèhana syafaat kita marang Rabb kita saéngga kita bisa antuk kaleluwasaan saka papan kita iki. Adam ngendika: aku ora duwé hak sing kaya ngono iku, banjur Adam nyritakaké kasalahan sing ditampa. (Adam ngendika): nanging lungaa marang Nuh, amarga panjenengané iku Rasul pisanan sing diutus Allah marang sing ndunungi bumi. Mula wong-wong banjur nekani Nuh…."(H.R alBukhari lan Muslim dari Anas bin Malik).
 8. ^ Allah berfirman: “Kena apa kowé kabèh biyèn mrejaya nabi-nabi Allah y~en nyata kowé kabèh iku wong-wong sing beriman?”. (QS. Al-Baqarah: 91)
 9. ^ "Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa wong-lanang sing Kami beri wahyu marang mereka, mula tanyakanlah olehmu marang wong-wong sing berilmu, jika kamu tiada mengetahui." (Al anbiyya’ 21:7)
 10. ^ "Kaum lanang iku ya iku pemimpin bagi kaum wanita, déning amarga Allah wis meluwih kan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian sing liya (wanita), lan amarga mereka (laki-laki) wis menafkahkan sapérangan dari harta mereka..." (An Nisaa' 4:34)

Réferènsi[besut | besut sumber]

 1. ^ "[[University of Southern California]] Compendium of Muslim Texts". Dijupuk 2007-01-03.  |first1= kurang |last1= ing Authors list (pitulung); Cengkah URL–pranalawiki (pitulung)
 2. ^ Daftar nabi dalam agama Islam disitus InfoMasjidKita.com
 3. ^ -rasul.html 5 Perbedaan Antara Nabi lan Rasul, 16 November 2009. Diakses padha 9 Januari 2012

Uga delengen[besut | besut sumber]