Menyang kontèn

Wicitrawirya

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Wicitrawirya
Déwanagari: विचित्रवीर्य
Aksara Jawa: ꦥꦿꦧꦸꦕꦶꦠ꧀ꦫꦮꦶꦫ꧀ꦪ
Jeneng liya: Prabu Citrawirya
Asal: Kraton Ngastina

Wonten salebeting wiracarita Mahabharata, Wicitrawirya (Dewanagari: विचित्रवीर्य,IASTVichitravīrya, विचित्रवीर्य) atau Citrawirya inggih punika salah satunggaling putra Prabu Santanu, raja Hastinapura. Miturut silsilah kulawarga Kuru, Wicitrawirya punika minangka ‘’kakek’’ Pandhawa kaliyan Korawa.

Asma[besut | besut sumber]

Wicitrawirya saking basa Sansekerta saha basa Kawi kanthi tembung Witjitra kaliyan Wirja [1]. Witjitra tegesipun éndah banget[1]. Wirja tegesipun kendel, koewasa, moelja[2]. Manawi wonten salebeting tradhisi paringgitan Jawa, asring dipunsebat Citrawirya.

Riwayat[besut | besut sumber]

Wicitrawirya inggih punika putranipun Prabu Santanu kaliyan Ratu Satyawati ingkang paling nem. Ratu Satyawati punika, garwanipun Prabu Santanu ingkang kaping kalih. Wicitrawirya gadhah kalih sadulur. Sadulur seje ibu, ingkang asma Bisma, déné sadulur tunggal ibu, ingkang asma Citrānggada. Saksampunipun Prabu Santanu tilar donya, Citrānggada ingkang nggantosaken tahta wonten ing Hastinapura. Sejatosipun ingkang nggantosaken tahtanipun Prabu Santanu punika Bisma, nanging amargi Bisma sampun sumpah manawi panjenenganipun badhé boten naté dados raja saha badhé doten naté nggarwa sinten kemawon. Nanging, Citrānggada palastra wonten salebeting perang. Kadosta tradhisi, Wicitrawirya ingkang nggantosaken kakuwaosipun. Wonten sapunika Wicitrawirya taksih nem sanget.

Leres filsafatipun Bisma, saha beja rakyat Hastina, amargi anggènipun nguwaosi saha marintah, raja nem punika béda kaliyan kang masipun-Citrānggada. Wicitrawirya punika boten gadhah kasekten kados ta kang masipun, nanging panjenenganipun raja ingkang jujur, adil, pinter nglola nagari, boten supe tresna dhumateng rakyatipun. Panjenenganipun ngonduraken sadaya ingkang dados hak nagari caketipun, saha saking kaadilan lan kajujuranipun, sarta bimbinganipun Bisma minangka kang mas saha penasihat, Hastinapura saged dipunkurmati mallih minangka nagari ingkang njaga katentreman[3].

Wonten ing wekdal punika prabu kedah gadhah permaisuri. Sesarengan wonten kabar manawi nagari Kashi saweg ngawontenaken sayembara ingkang ngrebutaken tigang putri Raja Kasya, nun inggih Amba, Ambika kaliyan Ambalika,kanggé sinten kemawon ingkang nedahaken kasekten paling inggil. Ratu Setyawati mireng kabar punika, lajeng panjenenganipun madosi Bisma-putra tunggal rama ingkang dados penasihat karajan. Ratu Setyawati ngenidka manawi Prabu Wicitrawirya punika sanès raja ingkang sekti, boten saged menangaken sayembara. Ananing sapunika Prabu Wicitrawirya sampun kedah gadhah permaisuri. Ratu Setyawati ngenidka manawi Prabu Wicitrawirya punika sanès raja ingkang sekti, boten saged menangaken sayembara. Ananing sapunika Prabu Wicitrawirya sampun kedah gadhah permaisuri.

Mireng ngendikanipun Ibu kados punika, kaluhuran budi, kwanenan, rasa welas asih dhumateng rayinipun saha tanggel jawab dhumateng nagari dipuntedahaken Bisma. Bisma matur dhumateng Ibunipun manawi piyambakipun ingkang badhé tarung wonten ing sayembara punika saha badhé bekta tigang putri punika kanggé Prabu Wicitrawirya. Ratu Setyawati nelangsa mireng tekadipun ingkang putra. Salajengipun Ratu Setyawati kaliyan Prabu Wicitrawirya paring pangestu dhumateng Bisma.

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. a b W.J.S poerdarminta. 1929. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij N.V Groningen. hlm 665 & 666 Masalah sitiran: Tenger <ref> ora trep; jeneng "kamus1" diwedharaké ping bola-bali déné isiné béda
  2. W.J.S poerdarminta. 1929. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij N.V Groningen. hlm 665
  3. http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/06/prabu-citragada-dan-prabu-wicitrawirya-seri-mahabharata-bhisma-dewabharata-2/[pranala mati permanèn], Dipun undhuh 10 Oktober 2012.


Kang sadurungé
Citrānggada
Dinasti Kuru
Raja Hastinapura
Kang sawisé
Pandu


Wiracarita Mahabharata déning Krishna Dwaipayana Wyasa
Para paraga
Dinasti Kuru Paraga liya
Santanu | Gangga | Bisma | Satyawati | Citrānggada | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dretarastra | Gandari | Sangkuni | Subadra | Pandu | Kunti | Madri | Yudistira | Bima | Arjuna | Nakula | Sahadewa | Duryodana | Dursasana | Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Hidimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Utara | Ulupi | Citrānggadā Amba | Barbarika | Babruwahana | Irawan | Abimanyu | Parikesit | Wiratha | Kicaka | Krepa | Drona | Aswatama | Ekalawya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki | Mayasura | Durwasa | Sanjaya | Janamejaya | Resi Byasa | Karna | Jayadrata | Kresna | Baladewa | Drupada | Hidimba | Drestadyumna | Burisrawa | Salya | Adirata | Srikandi | Radha
Topik kagandhèng
Pandawa | Korawa | Hastinapura | Indraprastha | Krajan ing Mahabharata |
Perang ing Kurukshetra | Bhagawad Gita | Krajan Kuru | Silsilah Pandawa lan Korawa

Cithakan:Tokoh sajeroning mitologi hindu