Menyang kontèn

Krepa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Krepa

Resi Krepa, iku putrane Prabu Parunggaji lan Dewi Janapadi. Tokoh iki arang metu ing pagelaran wayang purwa.

Resi Krepa nduwe kadang tuwa, sesilihe Dewi Krepi. Pamburine, Dewi Krepi dadi garwane Pandhita Drona.

Ing lakon Gathotkaca gugur/suluhan, Resi Krepa ngadheb Prabu Duryudana ing Pakuwon Bulupitu/Sewuntana. Ngaturake yen sejatine, saya dina Kurawa lan senapati Ngastina akeh kang mati iku amarga sejatine ana darubeksi ing Ngastina. Paribasane Glugu ketlusuban luyung. Tegese kumpulane wong becik klebon wong ala. Tangeh lamun Kurawa menang Bharatayuda yen si darubeksi durung sumingkir.

Prabu Duryudana ndangu, darubeksi iku wujud manungsa apa wujud lelembut?

Diwangsuli Resi Krepa yen iku manungsa. Ing Ngastina karengkuh kaya kadang sinorohwadi, disunggi sunggi, kinemulan drajad lan pangkat. Mula culikane ora ketara, lair bela Kurawa, nanging sejatine dadi upaya teliksandi mungsuh.

Prabu Duryudana ndangu maneh, sapa jenenge wong kang dadi darubeksi iku?

"Kados kirang prayogi menawi kula nyebat asma, nanging mapanipun wonten Ngastina."

"Ngastina sisih pundi paman? Napa wonten ing kadhaton napa pakuwon mriki?"

"Wonten pakuwon mriki Anak Prabu, malah tunggal sapejagong."

Prabu Karna tanggap ing sasmita. Dheweke rumangsa disemoni dening Resi Krepa. Duka yayah sinipi Prabu Karna.

"He Krepa! Kowe matur ing ngarsane ratu aja kok bisa ngucap. Aja dumeh aturmu dipercaya, banjur mitenah liyan! Kowe kui pantese dijabut nyawane!" ucape Prabu Karna wengis.

Ora let suwe, Resi Krepa dijambak rambute, diarak tumuju njaban pakuwon. Karna nyawang Krepa kaya nyawang belatung. Tanpa ampun, Resi Krepa disuduk Keris Kaladete nganti sirna margalayu.

Uga delengen

[besut | besut sumber]

Pranala njaba

[besut | besut sumber]