Menyang kontèn

Ambalika

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Dèwi Ambalika (Dewanagari: अम्बालिका;) utawa Dèwi Ambiki iku putrane Prabu Darmamuka ratu ing Kasi (Giyantipura) lan Dewi Swargandini. Nalika laire bareng sedina karo Dewi Amba lan Dewi Ambika. Sawise diwasa, putri 3 iku endah banget warnane, mula dadi panjang kidunge para narendra manca praja, luwih-luwih para satriya kang durung nambut silahing akrama. Prabu Darmamuka kewuhan anggone paring wangsulan marang para penglamar.

Kanggo ngawekani rusaking praja, senapati Kasi Ditya Wahmuka lan Ditya Arimuka (kang salugune isih kadange tuwa lan kadange taruna Sang Dewi) ngetokake sayembara perang, sing sapa bisa ngasorake yudane Wahmuka lan Arimuka, yaiku kang wenang mboyong putri 3 iku.

Wusanane, mung rajaputra Ngastina Raden Dewabrata kang bisa nyirnakake Ditya Wahmuka lan Ditya Arimuka. Buta 2 iku bali ing asal mulane, yaiku banyu kawah lan ari-arine bayi. Nuli ilang kakedhepake.

Dewi Amba, Dewi Ambika, lan Dewi Ambalika banjur ditumpakake kreta kencana, nedya digawa menyang Ngastina. Nanging dumadakan Dewabrata diadhang lan ditantang perang dening Prabu Salwa ratu ing negara Sauba (Soba) kang nedya ngrebut Dewi Amba. Klakon perang tandhing. Prabu Salwa kalah. Nalika arep ditigas janggane, Dewi Amba matur ngrerepa marang Dewabrata supaya ratu Sauba iku aja diprejaya. Panuwune Dewi Amba dipinangkani.

Satekane ing Ngastina, Dewi Amba matur yen salugune dheweke iku wis prasetya nedya mangun bebrayan kelawan Prabu Salwa. Mula Dewi Amba nyuwun kalonggaran supaya bisa ngabdi marang Prabu Salwa. Dewabrata marengake. Kanthi diderekake wadyabala Ngastina sawetara, Dewi Amba sowan Prabu Salwa ing kadhaton Sauba.

Ing sapungkure Dewi Amba, Raden Dewabrata ndhaupake Dewi Ambika lan Dewi Ambalika karo Prabu Wicitrawirya (ratu ing Ngastina, rayine Raden Dewabrata tunggal rama seje ibu).

Prabu Wicitrawirya yuswane ora dawa. Sang Prabu seda durung peputra.

Ing sasedane Prabu Wicitrawirya, Dewi Sayojanagandhi/ Dewi Durgandini/ Dewi Rara Amis/ Dewi Satyawati sungkawa banget penggalihe. Nganti sawetara suwene negara Ngastina tanpa ratu, amarga ora ana kang gumanti keprabone Prabu Wicitrawirya. Nalika iku, kang ana ing sajroning kadhaton Ngastina mung lanang 1 yaiku Raden Dewabrata/Bisma, warandha wredha 1 yaiku Dewi Durgandini, lan warandha taruna (wulanjar) 2 yaiku Dewi Ambika lan Dewi Ambalika.

Kanggo rumeksa aja nganti darah Bharata cures, Dewi Durgandini ndawuhi Dewabrata supaya nggarwa Dewi Ambika lan Ambalika, nanging Bisma ora kersa, amarga wis kadhung pratignya nedya wadat ing salawase urip.

Dewi Durgandini banjur nimbali putrane kang asmane Kresna Dwipayana (Abyasa, Wiyasa) kadhawuhan nyambung darah Bharata kanthi srana nggarwa Dewi Ambika lan Ambalika. Kresna Dwipayana nyendikani dhawuhing ibu.

Amarga nggarwa Dewi Ambika lan Ambalika, Begawan Abyasa peputra:

  1. Dretarastra/Dhestarata, miyos saka Dewi Ambika.
  2. Pandhu, miyos saka Dewi Ambalika. Kajaba 2 iku, ana maneh putrane Begawan Abyasa, miyos saka wanodya darah Waisya (Dewi Datri, parekane Dewi Ambika), yaiku Widura (Yamawidura).Cathetan sikil

[besut | besut sumber]
Wiracarita Mahabharata déning Krishna Dwaipayana Wyasa
Para paraga
Dinasti Kuru Paraga liya
Santanu | Gangga | Bisma | Satyawati | Citrānggada | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dretarastra | Gandari | Sangkuni | Subadra | Pandu | Kunti | Madri | Yudistira | Bima | Arjuna | Nakula | Sahadewa | Duryodana | Dursasana | Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Hidimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Utara | Ulupi | Citrānggadā Amba | Barbarika | Babruwahana | Irawan | Abimanyu | Parikesit | Wiratha | Kicaka | Krepa | Drona | Aswatama | Ekalawya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki | Mayasura | Durwasa | Sanjaya | Janamejaya | Resi Byasa | Karna | Jayadrata | Kresna | Baladewa | Drupada | Hidimba | Drestadyumna | Burisrawa | Salya | Adirata | Srikandi | Radha
Topik kagandhèng
Pandawa | Korawa | Hastinapura | Indraprastha | Krajan ing Mahabharata |
Perang ing Kurukshetra | Bhagawad Gita | Krajan Kuru | Silsilah Pandawa lan Korawa