Ambika

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Ambika Sala

Ambika (अम्बिका) inggih punika putrinipun Kasya, Raja Kasi kaliyan Ratu Wicitrawirya-Raja Hastinapura[1][2][3]. Ambika /a-mbi-ka/ minangka asma tiyang èstri, saking basa Sangskreta ingkang gadhah makna "ibu"[4]. Panjenenganipun dipunbekta kanthi peksa déning Bisma saking swayamwara, kados déné rayi-rayinipun (Amba saha Ambalika)[1]. Wosing swayamwara utawi sayembara punika Bisma nantang saha ngalahaken para raja kaliyan pangéran ingkang sampun sami kempal[2][3]. Bisma maringaken Ambika, Amba lan Ambalika dhumateng Setyawati supados dipungarwa Wicitrawirya[1][2][3]. Nanging Wicitrawirya séda wonten ing yuswa énggal saha sadèrèngipun paring putra dhumateng Ambika[2][3].

Saksampunipun Wicitrawirya séda, ibunipun Bisma, nun inggih Setyawati, paring panyuwun dhumateng Resi Wyasa (Begawan Byasa) supados paring keturunan dhumateng Dinasti Kuru. Kados déné ingkang dipunajap Satyawati, Sang Begawan paring satunggal putra dhumateng garwanipun Wicitrawirya punika[1][2][3].

Nalika Ambika pepanggihan kaliyan Byasa, panjenenganipun ajrih mirsani rupa saha badanipun Byasa ingkang netranipun kados ta murup. Kawontenan punika andadosaken Ambika nutup netranipun piyambak, boten wantun mbikak. Pramila putranipun ingkang asma Drestarastra-ramanipun para Korawa, miyosipun wuta. Saksampunipun Drestrarastra miyos, Satyawati ndhawuhi Byasa supados pepanggihan kaliyan Ambika malih. Nanging Ambika boten purun rawuh, panjenenganipun malah ngintunken pelayan supados nggantosaken Ambika. Pramila, pelayan punika miyosken Widura ingkang salajengipun dipunasuh minangka rayinipun Drestrarastra lan Pandu[3].

Ambika anggènipun ngagesang dumugi pikantuk wayah, nun inggih Pandhawa kaliyan Korawa. Nalika Pandu séda, Satyawati ngajak Ambika supados sesarengan tindak wonten ing alas, kanggé nilaraken kadonyan. Pangajap punika dipunsarujuki déning Ambika. Salajengipun, Satyawati, Ambika kaliyan Ambalika sesarengan tindak wonten ing alas, nilaraken Hastinapura[3].

Réferènsi[besut | besut sumber]

  1. a b c d [1], Dipun undhuh tanggal 29 September 2012.
  2. a b c d e [2], Dipun undhuh tanggal 29 September 2012.
  3. a b c d e f g [3] Archived 2012-08-30 at the Wayback Machine., Dipun undhuh tanggal 3 November 2012.
  4. [4], Dipun undhuh tanggal 3 November 2012.