Wong Karo

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Suku Karo)

Wong Karo inggih punika suku ingkang mapan ing Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonésia. Suku punika minangka salah satunggaling suku ingkang paling ageng ing Sumatera Utara. Nama suku punika dipundadosaken salah satunggaling nama Kabupatèn ing salah satunggaling wewengkon ingkang dados papan dunungipun (dataran tinggi Karo) inggih punika Tanah Karo. Suku punika gadhah basa piyambak ingkang dipunsebut kaliyan Basa Karo utawi Cakap Karo. Ageman adat suku Karo dipundominasi kaliyan werni abrit sarta cemeng lan kebak kaliyan perhiasan emas.[1]

Wong Karo

Eksistensi Kerajaan Haru-Karo[besut | besut sumber]

Kerajaan Haru-Karo (Kerajaan Aru) wiwit dados kerajaan ingkang ageng ing Sumatera, ananging boten dipunmangertosi kanthi pesthi kapan madegipun. Ananging mekaten, Brahma Putra, wonten ing bukunipun "Karo dari Zaman ke Zaman" mratelakaken bilih nalika abad 1 Masehi sampun wonten kerajaan ing Sumatera Utara ingkang rajanipun kagungan nama "Pa Lagan". Mirsani saking nama kasebut minangka nama ingkang basanipun asal saking suku Karo. Punapa nalika punika kerajaan haru sampun wonten?, bab punika taksih mbetahaken panalitén ingkang langkung.(Darwan Prinst, SH :2004)[1]

Kerajaan Haru-Karo dipunmangertosi ngrembaka sesarengan kaliyan Majapahit, Sriwijaya, Johor, Malaka lan Aceh. Kabukti amargi kerajaan Haru naté perang kaliyan kerajaan-kerajaan kasebut. Kerajaan Haru nalika mangsa jayanipun, pengaruhipun kasebar wiwit saking Aceh Besar dumugi Kali Siak ing Riau.[2]

Wonten suku Karo ing Aceh Besar ingkang salebeting basa Aceh dipunsebut "Karee". Kawontenan suku Haru-Karo ing Aceh punika dipun akuni déning H. Muhammad Said ing bukunipun "Aceh Sepanjang Abad", (1981). Piyambakipun nengenaken bilih penduduk asli Aceh Besar minangka keturunan mirip Wong Batak. Ananging boten dipunandharaken keturunan saking Wong Batak ingkang pundi penduduk asli kasebut. Dene, H. M. Zainuddin ing bukunipun "Tarich Atjeh dan Nusantara" (1961) ngandharaken bilih ing lembah Aceh Besar kejawi wonten kerajaan Islam wonten ugi kerajaan Karo. Salajengipun dipunsebutaken bilih penduduk asli utawi bumi putera saking ke-20 mbok menawi kacampur kaliyan suku Karo. Brahma Putra, ing bukunipun "Karo Sepanjang Zaman" ngandharaken bilih raja pungkasan suku Karo ing Aceh Besar inggih punika Manang Ginting Suka.[3]

Kelompok karo ing Aceh lajeng gantos nama dados "Kaum Lhee Reutoih" utawi "Kaum Tiga Ratus". Penamaan punika gegayutan kaliyan prastawa antawisipun suku Karo kaliyan suku Hindhu ing mrika ingkang dipun sarujiku dipunpungkasi kaliyan prang tandhing. Tigangatus (300) tiyang suku Karo badhe prang kaliyan kawanatus (400) tiyang suku Hindhu ing sawijining lapangan. Prang tandhing punika saged dipundamekaken lan wiwit punika suku Karo dipunsebut minangka kaum tigangatus lan kaum Hindhu dipunsebut kaum kawanatus.[3]

Ing salajengipun kadadosan percampuran antawisipun suku Karo kaliyan suku Hindhu lajeng dipunsebut minangka kaum 'Ja Sandang. Golongan sanesipun inggih punika "Kaum Imeum Peuet" lan "Kaum Tok Batee" ingkang minangka campuran saking suku pendatang, kadosta: Kaum Hindhu, Arab, Pèrsi, lan sanesipun.[4]

Cathetan suku[besut | besut sumber]