Wong Rejang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Suku Rejang)
Suku Rejang
Rejang
Gunggung cacah jiwa
(1500.000 hingga dua juta jiwa[1])
Tlatah mawa cacah jiwa akèh
Kepahiang
Lebong
Rejang Lebong
Bengkulu Utara
Bengkulu Tengah
Basa
Rejang
Indonésia
Melayu
Agama
Islam
Golongan ètnik magepokan
Suku Lembak
Suku Serawai
Suku Pasemah

Suku Rejang inggih punika salah satunggaling suku bangsa ingkang paling sepuh ing Sumatera. Suku Rejang ndominasi wewengkon kabupatèn Rejang Lebong, kabupatèn Kepahiang, Kabupatèn Bengkulu Tengah, Kabupatèn Bengkulu Utara, lan kabupatèn Lebong. Adhedhasar perbendaharaan tembung lan dialek ingkang dipungadhahi basa Rejang, suku bangsa punika dipukelompokaken Melayu Proto.[2]

Sajarah[besut | besut sumber]

Sajarah asal-usul Rejang ingkang sajatosipun sampun boten mungkin dipunriwayataken kanthi saestu kados déné kasunyatanipun.[3] Bab punika dipunsebabaken manéka faktor ingkang nyebabaken sajarah asal-usul Rejang ingkang kabusak lan ical. Faktor-faktor ingkang njalari inggih punika:

  • Suku Rejang déréng mangertosi mediaingkang gadhah peran kangge dipundadosaken pedoman ingkang pas kangge ngriwayataken sajarah, kadosta kemampuan nggambar, nyerat, mahat, punapa bab-bab sanesipun ingkang mungkinaken kangge dipunpadosi déning generasi enem. Bukti-bukti arkeolog kasebut dereng kapanggihaken dumugi sapunika.
  • Suku Rejang taksih kapangaruh déning tradisi ingkang sipatipun fiktif, saengga babbab ingkang boten nalar dipunlebetaken ing cariyos sajarah. Bab punika ndadosaken sajarah asal-usul Rejang dados kisah fiktif ingkang validitas lan reliabilitasipu tebih saking patokan saperlu ngriwayataken sajarah.
  • Suku Rejang boten nggatosaken jaman rumiyin, ananging nampi sajarah jaman rumiyin ingkang dipuncariyosaken déning para sajarahwanlan cendekiawan asing ingkang statusipun penjajah. Bab punika ugi dipungayutaken kaliyan saperangan oknum suku Rejang ingkang pitados sanget kaliyan pamanggih pribadi, dene kemampuan basa Rejangipun kanthi maneka dialek Rejang ingkang boten dipunkuwaosi. Suku Rejang
  • Suku Rejang kanthi sumber daya alam ingkang paling dipuneksploitasi déning penjajah dados laladan ingkang dipundadosaken asal-usul suku Rejang. Punika dipunsebabaken déning rekayasa saking para penjajah ingkang gadhah kemampuan maos lan nyerat, dene suku Rejang dipunbodhoni sanget. Sifat saking penjajah ingkang kados mekaten sampundipunmangertosi déning para sejarawan Indonésia, inggih punika penjajah mnebihaken bangsa Indonésia kangge mangertosi ilmu pengetahuan modern. Pengetahuan modern kados dene kemampuan ilmu basa, ilmu etung, ilmu filsafat, punapa dene ilmu-ilmu modern sanesipun dereng dipunangsal déning suku Rejang ingkang minangka suku bangsa ing Indonésia. Punika kabukti kanthi aksara kaganga ingkang rumiyin minangka seratan asli suku Rejang, ananging wonten kasunyatannipun boten saged dipunmangertosi suku Rejang jaman rumiyin dumugi sapunika. Bab punika ugi nuwuhaken raos ragu bilih aksara kasebut inggih punika asli tulisan suku Rejang ingkang panci prakarsa suku Rejang piyambak.[4]

Saking sapérangan faktor ing nginggil punika, boten gampil madosi sejarah asal-usul suku Rejang. Éwadéné mekaten, taksih wonten satunggal peninggalan ingkang taksih dipunwarisaken kanthi nyata lan taksih wonten dumugi sapunika. Warisan kasebut inggih punika basa Rejang, sawijining basa ingkang unik ingkang dereng punah dumugi sapunika. Ewadene bukti-bukti arkéologi dereng kabukti kanthi nyata, ananing basa saged dipundadosaken pedoman nelusuri sejarah Rejang. Bab punika mbuktikaken bilih tiyang ingkang paling ageng peran kangge ngriwayataken Rejang inggih punika suku Rejang kanthi kemampuan basa Rejang tingkat mahir utawi penutur asli basa Rejang ingkang saged dipun-ginakaken kangge komunikasikalyan tiyang-tiyang Rejang kanthi kemampuan ngriwayataken cariyos jaman rumiyin.[5]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Wurm, Stephen A. and Shiro Hattori, (eds.) (1981) Language Atlas of the Pacific Area Ostralin Academy of the Humanities in collaboration with the Japan Academy, Canberra, ISBN 0-85883-239-9
  2. ^ [1]
  3. ^ [2]
  4. ^ [3]
  5. ^ [4]