Kérata basa

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
(Dipunpindhah saking Kerata basa)
Langsung menyang: pandhu arah, pados

Kérata basa ugi sinebat jarwa dhosok. Kérata ateges asal usul tegesing tembung. Kerata basa ateges bab negesi suraosing tembung awewaton asal utawi mula-bukanipun, limrahipun kapirid saking wewancahanipun, kapendhet sunduk prayoginipun. Jarwa mengku teges wedharan utawi katrangan, déné dhosok mengku pikajeng ndhesek, nyodohakaken majeng. Jarwa dhosok kenging dipuntegesi katrangan menggahing tembung sarana dipunkinten-kinten utawi miturut pikajengipun ingkang nerangaken.

Tuladha:

 • Bapak = bab apa-apa wis pepak (pepak kawruh lan pengalaman).
 • Batur = embat-embataning tutur.
 • Bocah = mangane kaya kebo, pagaweane ora kecacah.
 • Brekat = mak breg diangkat.
 • Cangkir = dianggo nyancang pikir.
 • Cengkir = kencenging pikir.
 • Copet = ngaco karo mepet-mepet.
 • Denawa = ngeden hawa (nguja hawa napsu).
 • Desember= gedhe-gedhene sumber.
 • Garwa = sigaraning nyawa.
 • Gedhang = digeget leh bar madhang.
 • Gelas = yèn tugel ora bisa dilas
 • Gethuk = yen digeget karo manthuk-manthuk.
 • Gerang = segere wis arang.
 • Guru = digugu lan ditiru.
 • Gusti = bagusing ati.
 • Jungkat = majuning tekat
 • Kaji = tekade mung siji(ngantebi panembahe marang Gusti Allah).
 • Kathok = diangkat sithok-sithok.
 • Kodhok = teka-teka ndhodhok.
 • Krikil = keri ing sikil.
 • Kuping = kaku njepiping.
 • Kupluk = kaku nyempluk.
 • Kursi = yen diungkurake banjur isi.
 • Ludruk = gulune gela-gelo, sikile gedrag-gedrug.
 • Maling = njupuk amale wong sing ora eling.
 • Mantu = dieman-eman meksa metu.
 • Perawan = yen pepara (lelungan) kudu wayah awan.
 • Saru = kasar tur kleru.
 • Sekuter = sambi sedheku mlaku banter.
 • Sepuh = sabdane ampuh.
 • Simah = isining omah.
 • Sirah = isining rah.
 • Siti = isi bulu bekti.
 • Sopir = yen ngaso mampir (ing warung).
 • Sruwal = saru yen nganti uwal.
 • Tandur = nata karo mundur.
 • Tapa = tatane kaya wong papa.
 • Tarub = ditata dimen murub.
 • Tebu = antebing kalbu.
 • Tepas = titip napas.
 • Tuwa = ngenteni metune nyawa ; untune wia rowa.
 • Wanita = wani mranata.
 • Wedang = dianggo gawe kadang.
 • Weteng = ruwet tur peteng.
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kérata_basa&oldid=885607"