Menyang kontèn

Seselan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Sisipan utawi Seselan wonten ing Basa Jawi punika namung wonten sekawan warni, inggih punika: "er", "el", "um", "in".

 • crekot, saking tembung cekot tegesipun pating/pijer.
 • trambal, saking tembung tambal, tegesipun pating/kathah.
 • dlèwèr, saking tembung dèwèr, tegesipun pating/pijer.
 • sliri, saking tembung siri, tegesipun pating.

Seselan "er" lan" "el" wonten ing salebeting tembung, racakipun lajeng dados satunggal kaliyan tembung wau, saéngga lingganipun tembung wau boten saged cetha. Déné ingkang saged cetha lingganipun manawi kaseselan "um" lan "in".

 1. Tumandang lingganipun tandang tegesipun kriya.
 2. Rumujak, lingganipun: rujak, tegesipun: nedheng nedhengipun.
 3. Kumaki, lingganipun: kaki, tegesipun: anggepé kados.
 4. Jinambak, lingganipun: jambak, tegesipun: di.............
 5. Tinulis, lingganipun: tulis, tegesipun: di............

Manawi aksara wiwitan tembung wonten "w", "p', "b", lajeng éwah dados "k" utawi "g".

 • ayu - kumayu, tegesipun: anggènipun kados.......
 • emping - kumemping, tegesipun: saweg eca ecanipun dipun......
 • wasis - kumasis, tegesipun: kados tiyang.......
 • pinter - kuminter, tegesipun: kados tiyang......
 • bagus - gumagus, tegesipun: kados tiyang......

Ugi pirsani[besut | besut sumber]