Cangkriman

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Cangkriman iku unèn-unèn utawa ukara kang kudu dibatang. Cangkriman lumrahé kanggo gégojégan. Ana uga cangkriman kang digawé sayembara ing lakon wayang. Cangkriman ana warna-warna, ya iku: cangkriman wancahan, pepindhan, lan blèndèran (plèsèdan). Ana uga wangsalan kang dijawab dhéwé.

Cangkriman iku kapérang dadi papat, ya iku:

 • cangkriman kang awujud tembung wancahan.
 • cangkriman kang awujud pepindhan utawa irib-iribing barang.
 • cangkriman kang ngemu surasa blenderan
 • cangkriman liya-liyané

Cangkriman Wancahan[besut | besut sumber]

Wancah iku tegesé cekak. Wancahan iku kudu dibatang kang disusun saka gatra kang ana. Contoné:

 • kabaketan = nangka tiba ana ing suketan.
 • pakboletus = tapak kebo ana léléné satus.
 • burnaskopen = bubur panas kokopen.
 • wiwawité, lesbadongé = uwi dawa uwité, tales amba godongé
 • yumaerong = yuyu omahé ngerong
 • suru bregitu = asu turu di bregi watu
== Cangkriman Pepindhan == Cangkriman pepindhan iku cangkriman kang awujud ukara kang mèmper kaya kanyatané. == Crimson crimson == Crimson crimson adalah kalimat yang mirip dengan kenyataan. Contoné: * Sega sekepel dirubung tinggi = salak. Misalnya: * Sega jahitan tinggi = salak. * Pitik walik saba kebon = nanas. * Pitik sabana kebon = nanas. * Pitik walik saba amben = sulak * Bocah cilik tlusap-tlusup ana ing kebon = dom (jarum). * Bedside bed = tanggul * Masa kecil ditutupi di kebun = dom (jarum). * Wit adhikih woh adhakah = waloh. * Wit adhihih buah adhakah = waloh. * Wit adhakah woh adhikih = ringin. * Wit adalah salad buah = ringin. * Kebo bulé cancang marang = buntil * Gajah nguntal sangkrah = pawon * Emboké wuda, anaké tapihan = pring * Anake diidak-idak, Emboke dielus-elus = andha (tangga) * Kerbau membatalkan = tupai * Gajah menelan = dapur * Janda telanjang, kaset anak = pring * Berkepala ular, mencuri ular = andha (tangga)

Cangkriman Blèndèran[besut | besut sumber]

Cangkriman blèndèran iki cangkriman iki sajatiné ukara pranyatan kang bisa gawé bingung yèn macané salah. Contoné:

 • Wong adol témpé ditalèni = sing ditalèni témpé, dudu wong sing dodol.
 • Wong mati ditunggoni wong mèsam-mèsem = sing mèsam-mèsem wong sing nunggu, dudu sing mati.
 • Ndhuwur kencrengan, ngisor jedhoran = wong ngunduh kambil
 • Wong dodol klapa dikepruki = sing dikepruki klapane, dudu wonge sing adol.
 • Sandhal sing dakgawe iki cap RATU = sandhal gratisan (ora tuku)

Cangkriman kang kacetak wacanan[besut | besut sumber]

Cangkriman iki rinakit wujud tembang. Tuladha:

Bapak pucung, rèntèng-rèntèng kaya kalung. Dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring. Sing disaba, si pucung mung turut kutha. (sepur)
Bapak pucung, dudu watu dudu gunung. Sangkamu ing Plémbang, ngon ingoné sang Bupati. Yèn lumampah, si pucung lèmbèhan grana. (gajah)
Bapak pucung, dudu watu dudu gunung. Sabamu ing sendhang, péncokanmu lambung kéring. Praptèng wisma, si pucung muntah kuwaya. (klenthing/jun)
Bapak pucung, angger butuh ngambung-ngambung. Yen juragan mangan, ngglibet sinambi ngriwuki, yen wis oleh pucung nggereng karo mangan. (kucing)
Bapak pucung, yen tersinggung adhuh biyung. Bisa ngejur omah, nadyan mobil ora peduli, pucung mendha lamun ta siniram tirta. (geni)

Uga delengen[besut | besut sumber]